rss
adó 1% állatvédő kutya, cica örökbefogadás állatmentés
 • Orpheus Önkéntes Közösség, EFOP-1.3.5-16-2016-00056

 • Share on Tumblr

  Látássérült verzió, EFOP-1.3.5-16-2016-00056 Orpheus Önkéntes Közösség, EFOP-1.3.5-16-2016-00056Az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület 2017-2020 között a Magyar Állam, az Európai Unió Európai Szociális Alap, Széchenyi 2020 támogatása révén működhetett az "Orpheus Önkéntes Közösség", mely az EFOP-1.3.5-16-2016-00056. nyilvántartási számon nyilvántartott pályázat formájában közösségépítést, önkéntesek bevonását, társadalmat segítő programok létrehozását tette lehetővé. Hálásan köszönjük a lehetőséget, mellyel jobbá alakíthattuk a környezetünkben élők mindennapjait, fogékonnyá téve az önkéntességre.

  Látássérült verzió, EFOP-1.3.5-16-2016-00056

  EFOP-1.3.5-16-2016-00056
  ZÁRÓ Szakmai Beszámoló

  A kedvezményezett neve:
  Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület

  A projekt címe:
  Orpheus Önkéntes Közösség

  A szerződött támogatás összege,
  25.000.000 Ft

  A támogatás mértéke:
  100%

  A projekt azonosító száma:
  EFOP-1.3.5-16-2016-00056

  Orpheus Önkéntes Közösség,, EFOP-1.3.5-16-2016-00056

  Projekt kezdete: 2017.03.01.
  Projekt fizikai befejezése: 2020.03.01.
  Záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2020.05.30.

  Műszaki szakmai tartalom és eredmény:
  A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok száma: 50 db
  A projekt keretében megvalósult kontaktusok száma: 6300 fő

  Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma: 3 db

  A projekt tartalmának bemutatása:

  A projekt keretében igyekeztünk Szegeden és közvetlen térségében fiatalok, családok és fizikailag-szellemileg friss nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi aktivizálásával, közéleti szerepvállalásának erősítésével, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel elősegíteni a területi és társadalmi kiegyenlítődést. Az Egyesület a projekt során önkéntesekkel, egyéb civil- és társadalmi szervezetekkel, illetve a létrehozott kisközösségekkel működött együtt. A program keretében létrejött és megerősödött közösségek a társadalmi széttagoltságot hivatottak mérsékelni. Célunk olyan komplex szolgáltatások és programok nyújtása volt a Szegeden és vonzáskörzetében élők számára, ahol az egyes elemek egymás hatását kiegészítik, erősítik, és amelyek között mindenki talál a saját jelenlegi élethelyzetének és igényének megfelelőt. Programjainkat elsősorban a helyi erőforrásokra alapoztuk.

  A projekt hosszú távú hasznosulása: a 3 éven keresztül folyó, egymásra épülő programok által sok családban és közösségben pozitív fordulat következett be: családi életek válnak harmonikusabbá, megváltoztak a generációk közötti kapcsolatok (szülő – gyermeknagyszülő), a munka világához való viszonyulás több résztvevőnél pozitív fordulatot vett. Az önkéntes tevékenységek, az önkéntességre való hajlam elterjedt, szélesebb körben vált ismertté, egymás segítése erősödött, a civilek közötti kapcsolat stabillá és hatékonnyá vált. A projekt keretében ismereteket szerző személyek munkájukkal hosszú távon segítik majd a célterület közösségfejlesztését. Szervezetünk munkáját a projektbe bevont kisközösségek, civil társzervezetek segítették, hosszú távra váltak szervezetünk fejlesztési stratégiáját szolgáló munkatársakká, hozzájárulva hosszú távú céljaink megvalósulásához is.

  A projektmenedzsment a projekt teljes időszakában az előírásoknak megfelelően végezte a munkáját.

  Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok alkalmazása a projekt során folyamatos és egyenletes volt.

  Az I. mérföldkő, az egységköltség számítás előtti időszak

  Közösségi értékteremtés, önkéntes toborzás, a program széleskörű megismertetése volt az első mérföldkő időszakában megszervezett programok fő célja. Nagy látogatottságú rendezvényeken belül próbáltuk meg az önkéntes lehetőséget népszerűsíteni. A programok eleme volt az élménypedagógia, az ismeretterjesztés, az aktív időtöltés segítése. Felmértük a képességeket és személyre szabottan megpróbáltuk elősegíteni a hatásosabb részvételt, hogy mindenki sikereket érhessen el az önkéntes közösségben. A programelem szerves része volt a párbeszédes kommunikáció, sikerként könyveltük el, hogy a 3 kisközösség tagságának alapja, alappillérként a projekt sikerének részévé váltak.

  Az I. Mérföldkőig eltelt időszakban került sor a szükséges eszközök beszerzésére és a megfelelő kommunikációs csatornák létrehozására, kialakítására is.

  Összes résztvevő: 690 fő, mely hat alkalomból tevődött össze.

  „A” tevékenységcsoport

  1. Célcsoport toborzása, bevonása

  A toborzás megvalósítására a projekt első hónapjában került sor. A toborzásba bevont szakértő szakmai tapasztalatával segítette szervezetünket az együttműködő szervezetek felkeresésében, részletes tájékoztatásában, a megcélzott célcsoport tagok bevonásában, önkéntesek toborzásában. Az önkéntesek kiválasztásánál a motiváltságon felül fontos elvárásunk volt a hátrányos helyzetű, kiemelt célcsoport tagjainak az elérése is, a kapcsolat-felvételi kompetenciák, kommunikációs- és empátia-készség. A kiválasztás folyamatát személyes felkeresésekkel, a kívánt szempontok szerinti előzetes szelektálással (elbeszélgetés, kompetenciákat felmérő kérdőív alkalmazása stb.) végeztük.

  2. Önképzés

  TUDÁSÁTADÁS – TAPASZTALATCSERE
  Az EFOP-1.3.5-16-2016-00056 számon nyilvántartott Orpheus Önkéntes Közösség program sikeresen lefolytatta a 15 fős önképzési modult. Az egyesület által a projekt sikere érdekében működtetett kisközösségek tagjai és további önkéntesek vettek részt a 3 x 5 fős „tudásátadás, tapasztalatcsere” programelemeken. Rövid leírásban ismerhető meg az előadások témaköre, a törzsanyag cím – kivonatokkal.

  1. Közművelődési, kulturális gyakorlatok – tudásátadás, tapasztalatcsere (2 x 5 fő részére)
  Amiről szó volt: a téma részleteiről, pl. a megértéshez, az együtt cselekvéshez, a közös élmények létrehozásához a helyi, egyetemes kultúra átadásához - tanulásához, a különböző nemű, korú, érték – érdemrendű csoportjaival való közös tevékenységhez, folyamatos teremtéséhez, tevékenységek működtetéséhez adott gyakorlati ismeret átadást a 2 alkalommal megrendezett programelem.

  A program lényege valódi szükségletek felméréséhez, a sikeres víziók megalkotásához, szervezői feladatokhoz segédlet. Cél: önálló, gyakorlati ismeretekkel bővített komplex tevékenységre való készség megszerzése, hogy a természeti, kulturális, közösségi értékek, a tudás, a helyi információk jó kezekben legyenek.

  A tudásátadás témakörei:
  - közösségek szervezése, miért, hogyan szervezzünk közösségeket,
  - közös célok-és igények felmérése, közösségépítés alapismeretek,
  - a programformák (kiállítások, ünnepi műsorok, tájékoztató programok, hagyományőrző alkalmak, sport programok, szabadidős programok, zenés – szórakoztató, egyéb kapcsolódó programok),
  - stratégiák (optimális energiaráfordítás, eszközhasználat, rezsi, működési szintek),
  - népszerűsítés (szórólap, print média, sajtóanyagok készítése, plakátok, elektronikus média, pr –sajtó kapcsolatok, online kommunikáció, közösségi média szerepe, egyéb),
  - forrásteremtés (miből, hogyan működnek a kulturális – szabadidős programok, pl. szponzorszerzés, támogatók szerzése, közösségi adományozás, tagdíjak, stb),
  - egyéb érdekességek, hasznosságok a kultúra – művelődés feladataiból.

  2. Közösségi, animátori gyakorlatok – tudásátadás, tapasztalatcsere (1 x 5 fő részére)
  Amiről szó volt: a téma részleteiről, pl. mozgósítás, kezdeményezés, aktivitás, beindítani folyamatokat, a siker útvesztőiben átlátni a folyamatokat, a tevékenység során bevonni a potenciálisan szükséges embereket, közösségeket, társadalmi rétegeket. Szükségletek felmérése, motiváció pontok felfedése, együttműködők felkutatása, tevékenységek sokszínűsége terepen és elméleti síkon,

  A tudásátadás témakörei:
  - probléma – feladat megismerése, szinkronban a cél elvárásaival,
  - partnerek, együttműködők fontossága, kiépíteni a feladathoz tartozó kapcsolatokat,
  - cselekvésre ösztönzés, bátorítani a szándékot, cél a siker,
  - közösségben gondolkodás helyzetbe hozása (adott ügy, adott társadalmi csoport, adott eszköz),
  - forrás teremtés (támogatók, segítők, önkéntesek, forrás bevonása),
  - hálózat kiépítésének formái, fenntartásuk fontossága, fenntartható fejlődés, módozatok,
  - aktivitás, közösségi cselekvések, önkéntesség fontossága,
  - helyi nyilvánosság, mint pr-marketing (nyomtatott anyagok, plakát, sajtóanyagok, közösségi kommunikáció, nyilvános szereplés, technikai fejlődés),
  - szervezzünk programot, de hogyan? (kirándulások tanulmányutak, ismeretterjesztő programok szervezése),
  - hogyan motiváljuk a résztvevőket?

  Összegzés: 15 fő
  A 3 x 5 fő részére megszervezett ismeretátadás nagyon hasznosnak bizonyult, főleg, hogy a kisközösségekben is részt vevő emberek napi tevékenységük során nagy hasznát veszik az átadott ismereteknek. A hatékonyság bővülése mellett folyamatos fejlődésre van lehetőség. Azaz a megtartott 3 x 5 fős tapasztalatcsere programelem nem állt meg a megtartott tudásátadással.

  3. Képzések, tréningek lebonyolítása

  KONFLIKTUSKEZELŐ FOGLALKOZÁSOK
  Napjaink egyik jelentős problémája a társadalmi konfliktusok, megoldás lehet az abból való kilábalás – mindezt erre képes egyénekkel, közösségekkel tehetjük meg. Az önkéntes résztvevők fizikai, mentális képessége, rálátása az adott feladatra fontos és nélkülözhetetlen. A kapcsolódó programelemek célja elsősorban az volt, hogy a civil érdeklődők, a közösségi célokért dolgozó szakemberek, az önkénteseink, illetve más civil szervezetek önkéntesei számára elősegítsük a gördülékeny együttműködést. Felmértük a képességeket és személyre szabottan megpróbáltuk elősegíteni a hatásosabb részvételt. A programelem szerves része volt a párbeszédes kommunikáció, az élménypedagógiás módszerek és az elérendő célok figyelembe vétele. A program beszámolókból megismerhető a sokrétű témaválasztás, mely emberi, környezeti, természeti irányokba mutatott. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 150 fő, mely három alkalomból tevődött össze.

  4. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása

  GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA
  Rohanó világunkban egyre ritkább a nyugodt – konkrét haszontól mentes pillanat. A programrészhez tartozó aktivitások célja legfőképpen az volt, hogy a fiatalabb és az idősebb generáció kapcsolata önzetlenebbé, szorosabbá váljon. A közös programok, kirándulások elősegítették az egymással szembeni érzékenyülést, a kompromisszumkészség fejlődését, a párbeszéd létrejöttét. A résztvevők mind örömmel jöttek a közösségbe, a szervezők pedig nagy buzgósággal – szorgalommal vettek részt a programelemek kitalálásában, megszervezésében, majd a programok után a következtetések levonásában. A generációk találkozása programelemek fontos szerepet töltöttek be, segítették a projektet teljessé válni. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 150 fő, mely négy alkalomból tevődött össze.

  5. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése

  CSALÁDTÁMOGATÁS
  Az EFOP-1.3.5-16-2016-00056 számon nyilvántartott Orpheus Önkéntes Közösség program sikeresen lefolytatta a terve vett 36 alkalmas családtámogatási szolgálatot. A pályázatban együttműködő partnerként ismertetett Mátrix Közhasznú Alapítvány vállalta a programrészben a szakmai szerepet. Az alapítvány által egész évben több ezer család kap támogatást, ebből az együttműködés révén 36 család kapott szociális alapú támogatást. Ruha, cipő, kabát, higiéniai szerek, tisztítószerek, zöldség - gyümölcs, tartós élelmiszer, gyermekek számára jeles napi finomságok kerültek a nélkülözőkhöz, jótékonysági akciók váltak sikeresebbé a program során. A programhoz az egyesület és az alapítvány segítő önkéntesei is csatlakoztak. Emellett a támogatók és támogatottak számára is erősödött a program missziója, mégpedig az, hogy az önkéntesség fontos és hasznos tevékenység.

  A programrészben mindhárom – segítők, - kulturális, - szabadidős kisközösségünk tagjai részt vettek (családtámogatási toborzásban, programok megszervezésében, adományok célba juttatásában, értékteremtésben). A korábbi részbeszámolókhoz, és a jelen beszámolókhoz mellékelt képek hűen tükrözik az aktivitást, a segítség hatékonyságát.
  Összes résztvevő: 36 fő, mely a három év alatt lefolytatott támogatásokból tevődik össze.

  6. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel

  7. Eszközbeszerzés

  Az 1. mérföldkőig sor került a projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére a Támogatási szerződésnek megfelelően.

  „B” tevékenységcsoport

  1. Közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével

  Nem releváns

  2. Alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása

  Nem releváns

  3. Kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás

  Nem releváns

  4. Létrejött közösségek gondozása, mentorálása

  Nem releváns

  A szakmai megvalósításban részt vevő önkéntes-koordinátor feladatának ellátásának igazolására az alábbi dokumentumok nyújtandók be:

  Nem releváns

  „C” tevékenységcsoport

  1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése

  HELYI NEMZETISÉGI NAP
  Roma kisebbségi felzárkóztatás volt a programelemünk fő célkitűzése, integrációs programokat szerveztünk. A résztvevők között a mélyszegénység, a kiszolgáltatottság alapvető problémának mutatkozott, motivációként a résztvevőket minden esetben életminőséget javító dolgokkal (vitaminnal, tartós élelmiszerekkel, gyümölccsel, ruházattal) is elláttuk. A rendezvények célja az volt, hogy a társadalmi integráció során közös együttműködés jöjjön létre és az önkéntesség mint fontos társadalmi erő népszerűbbé váljon. Beszélgető modul révén az önkéntességről hallgathattak meg előadást a résztvevők. A segíteni szándékozók integrációs lehetőség révén a szervezők munkálataiba is betekinthettek. A programelem célja volt ezek mellett az esélyegyenlőség, azaz, hogy példák, minták révén perspektívát mutassunk a programelem résztvevőinek. A szervezőkre is nagy hatással volt a helyi nemzetiségek napokon való részvétel, az eseményekben való aktivitás. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 1800 fő, mely hat alkalomból tevődött össze.

  VÁROSSZÉPÍTÉS
  Egységben az erő, ez volt a mottónk a programelem kapcsán. A programelem célja az volt, hogy közös összefogás révén virágossá, jókedvűvé, összességében élhetőbbé tegyük környezetünket. A programon ezernél többen vettek részt, részükre tudtunk biztosítani cserepes virágot, évelős és egynyári virágos növényeket, a projektből 750 fő került finanszírozásra. A városszépítő program lehetőséget biztosított arra, hogy a lakossággal megismertethessük az önkéntes program mellett a tettrekészség fontosságát. Sokan sokkal többet is tehetnének a környezetünk szépségéért, az élhető élettérért, a program ehhez nyújtott táptalajt, hogy tudatosíthassuk ezt. Az élménypedagógiás módszerek mellett a tettrekészség is fontos szerepet kapott, hiszen egyesületünk jelmondata érvényesült, miszerint „világunkat mi magunk alakítjuk”. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 750 fő, mely egy alkalomból tevődött össze.

  2. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében

  CIVIL KEREKASZTAL
  Ki, ha mi nem?! Önkéntesek, civil szervezeti tagok, vezetők vettek részt a programelem aktivitásain. A közös work shop-ok során ismeretterjesztő előadások, játékos ismeretátadások, közös gondolkodás volt domináns. A civil szektort érintő témakörök mellett az egész társadalmat behálózó témák is szerepeltek, mint pl. törvényekről, rendeletekről, közösségi hálóról, szociális helyzetről, civil szervezetek és a közegük kapcsán folyó kommunikációról, környezetvédelemről, állatvédelemről, természeti értékekről. Az élmények átadása révén – a mintákkal komoly élménypedagógiai módszerek kerültek felhasználásra. Előadásokkal, beszélgetésekkel, filmvetítésekkel tettük gazdaggá a programelemeket. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 450 fő, mely tíz alkalomból tevődött össze.

  CIVIL KONFERENCIA
  Közösségi élet, közösen gondolkodás, közös fejlődés, közös cselekvés, közös művészeti pillanatok, ezek a gyakorlati értékek érvényesültek a programelemek révén megvalósított civil konferenciákon. A programok segítségével börzéztünk, népszerűsítettük az olvasást, előnyben részesítettük a művészeteket, de odafigyeltünk a jótékonyságra – érzékenyítő programelemekre is. A programelemek célja az emberek gondolkodásmódjának kiszélesítése, ügyelve az egymást segítő formátumok előnyben részesítésére. Az átadott minták révén az egyének élete kiteljesíthető (pl. a börzéken átélt élmények vagy az olvasás népszerűsítése által átvehető minták révén). Szociális, társadalmi fejlesztés volt a másodlagos cél, a minták átadása révén a civil gondolkodás érvényesülhetett. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 300 fő, mely hat alkalomból tevődött össze.

  CIVIL NYÍLT NAP
  Jó lehetőséget adott a programelem által megszervezett aktivitásokban minden önkéntes számára az érdeklődésüknek megfelelő tevékenység folytatása. Szociális, kulturális, szabadidős programjainkon résztvevők mind bepillanthattak az önkéntesség fontosságába, illetve az adott program témaköre szerint egyéni -és társadalmi szintű helyzetébe is. A programokat a párbeszéd jellemezte, de a jótékonyság és az adakozás is fontos részét képezte majdnem mindegyik aktivitásnak. Az embereket a minták átadásával arra kívántuk ráébreszteni, hogy önmaguk sikere / jóléte szervesen kapcsolódik a közösség / a közeg állapotához, a társadalom jobbá alakítása révén az egyén helyzete – kilátásai is javuló tendenciára kerülhet. Eszközünk egyike az élménypedagógiás módszerek alkalmazása volt, a program kiemelt célja volt a társadalmi feszültségek enyhítése is. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 640 fő, mely kettő alkalomból tevődött össze.

  3. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása

  TEMATIKUS BESZÉLGETŐ KÖR
  Kisebb csoportok számára jelentett a programelem által megszervezett tudást, információkat az aktivitás. Az elsősorban környezetvédelmi (állatvédelmi, környezetvédelmi, tudatos vásárlói szokásokkal kapcsolatos, természetvédelmi) témákat feldolgozó események párbeszédes, interaktivitásban gazdag, képi – videó anyagokban bővelkedő események voltak. Az eseményekben a mindennapi témakörök (természetben élő állatok védelme, házi kedvencek tartása, megfigyelések) mellett nagy szerepet kapott a biológia (pl. előadások, mikroszkópos megfigyelések, preparációk, egyéb) és a kapcsolódó természettudományos megközelítés is. Az események között a terepen megtartott programelemek kedveltek voltak (pl. tanyanap). Élménypedagógia, környezetismereti témakörök voltak túlnyomó részt az események részei. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 510 fő, mely tizennyolc alkalomból tevődött össze.

  TÚRA
  A szabadban, kisebb csoportok számára jelentett a programelem által megszervezett aktivitás élményeket. Séta, kirándulás, gyalogtúra, barangolás mind az egészséges életmód, a közösség fejlődése tekintetében is jelentős volt. Fiatalabbak –és öregebbek együtt szelték át szabadidejükben a várost, a teret, az erdőt – mezőt. Az események alatt interaktív kommunikáció zajlott a környezeti értékeket bemutató céllal, illetve a résztvevők közösséget alkotva fedezték fel a bennünket körülvevő természeti értékeket. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 260 fő, mely nyolc alkalomból tevődött össze.

  4. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása

  SZEMLÉLETFORMÁLÓ FOGLALKOZÁSOK
  Példamutatás, pozitív gondolkodás jellemezte a programelem által megszervezett eseményeket. A foglalkozásokon legfőképpen a mindennapi élet problémáiról, az embert körülvevő természetes környezetről, és a kapcsolódó vonatkozásokról volt szó. Többek között a hulladéktermelés mennyiségéről, újrahasznosításról, vásárlói szokásokról, állattartásról, állat- és környezetvédelemről interaktív formában (előadások, videó vetítések, ajándék kiadványok, bábozás, állathang utánzó játékok). A programelemben fontos szerep jutott a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is, hiszen érdeklődésüknek megfelelően tehették szervezői, megvalósító tevékenységüket.
  Összes résztvevő: 600 fő, mely tíz alkalomból tevődött össze.

  Választható tevékenység
  „A” tevékenységcsoport

  helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése:

  Nem releváns

  „B” tevékenységcsoport

  különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása

  Nem releváns

  „C” tevékenységcsoport

  a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében

  Nyilatkozom, hogy a mérföldkő időszakában a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottam.
  A projekt során benyújtott, alátámasztott és elszámolt kontaktusok szám összesen: 6300 fő
  A projekt során megvalósított és elszámolt események, rendezvények, programok száma összesen: 50 db.  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Visszaveszik a brit életmentõ kutyát?

  Az ebet pár hete akarták elbocsátani.

  "Nem alkalmazhatunk kutyát életmentõ õrként, mivel az ebek ki vannak tiltva a strandokról" - indokolta a döntést az illetékes hatóság.

 • Meghívó: Szemléletformáló foglalkozás

  Az Orpheus Önkéntes Közösség, a Mátrix Közhasznú Alapítvány, a Csermely természetismereti előadással egybekötve szemléletformáló foglalkozást tart. A program célja, hogy a gyerekek gondolkodás módját, a környezet és természet szeretetét elősegítsük. A részvétel az iskola keretein belül. További információ kérhető a +36-20-929-81-81-es számon.

 • Miket esznek ezek?

  Bejing - Európai szemmel hihetetlen, de a kínaiak rajonganak a hím állatok nemi szervébõl készült ínyencségekért.

 • Oroszlánok mentették meg a kislányt

  Addisz-Abeba - Egy 12 éves etióp kislányt három oroszlán szabadított ki elrablóinak kezei közül, akik azért hurcolták magukkal, hogy az egyik társuk erõszakkal házasságra kényszerítse. A CNN beszámolója szerint a ragadozók lecsaptak a martalócokra, elragadták tõlük a kislányt, és fél napon át õrizték, amíg a keresésére indult rokonai rá nem találtak.

 • Világjáró cica

  Egy tigriscsíkos amerikai cica potyautasként, egy leplombált konténerben az Egyesült Államokból Franciaországba hajózott.

 • Állatok Világnapja - Ivartalanítási kampány

  Idén is a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székháza adott otthont az állatvédõ szervezetek Állatok Világnapja alkalmából tartott, immár hagyományosnak tekinthetõ sajtótájékoztatójának. Az idei év témája a Magyar Állatvédõk Országos Szervezete által létrehozott Ivartalanítási Alap és a hozzá kapcsolódó országos kampány, ami a szemléletformálást hivatott elõsegíteni.

 • Gondolkodás nélkül ugrott a 82 fokos vízbe a gazdi, hogy megmentse kutyáit

  Gondolkodás nélkül ugrott a 82 fokos vízbe a gazdi, hogy megmentse kutyáitSúlyos égési sérüléseket szerzett az a túrázó, aki a kutyáit akarta kimenteni egy melegvizű forrásból az Egyesült Államokban. A két kutya sajnos elpusztult, gazdájukat mentőhelikopterrel szállították kórházba a szokatlan baleset után. Az Idahóban lévő nemzeti parkban a Panther creek hőforrásokban normális esetben lehet fürdeni, most azonban szokatlanul forró a vizük. Valószínűleg a száraz idő miatt elzáródhattak a hidegebb tápláló források, így a máskor kevert vizű tavacska hőmérséklete 82 fokosra is felmehetett.

 • Fókák a kikötõben!

  Fókák tucatjai heverésznek a Baja California mexikói szövetségi államban fekvõ Ensenada kikötõjében. Több mint ötven fóka költözött a kikötõnek ebbe a részébe, mert eddigi lakóhelyük, egy öreg hajó, elsüllyedt.

 • Golden retriever

  Leírása: Kellemes megjelenésû, szép mozgású kutya. Feje a vizsláéhoz hasonlít. Szeme barna, füle lelóg. Háta feszes, ágyéka izmos és széles, mellkasa mély, hasa kissé felhúzott. Végtagjai párhuzamosak, egyenesek.

  Farkát vízszintesen tartja. Szõrzete közepesen hosszú, selymes, sûrû, a fején és a végtagok elülsõ felületén rövid, a lábak hátulsó részén és a farkon zászlót alkot. Színe különbözõ árnyalatú sárgásvörös.

 • Nem lehet többé liba- és kacsamájat árusítani a chicagói éttermekben

  Életbe lépett az a rendelet, amely alapján nem lehet többé liba- és kacsamájat árusítani a chicagói éttermekben. A törvényt egy állatvédõ szervezet kezdeményezte, mert szerintük az állatok erõszakos etetésével, azaz tömésével hizlalt máj kínzás révén kerül a vendégek asztalára.

 • Farba lõtte a kutyája

  Farba lõtt egy férfit a kutyája Új-Zélandon. A 40 éves illetõ vadászaton volt, épp beszállt autójába, amikor kutyája bepattant a másik ülésre, amelyen egy puska hevert.

 • A puli

  Nem áll rendelkezésünkre pontos adat a Puli kialakulásáról. Õseik valószínûleg Ázsiából kerültek ide a honfoglaló magyarokkal. Az állataik legeltetésére két féle segítségre volt szükségük: megvédeni õket a farkasoktól, betyároktól, illetve terelni az állatokat a legelõkön.

 • Húskockák, méreggel átitatva

  Huszonöt év után a szakemberek és madarászok örömére újra fészket raktak a fokozottan védett békászó sasok Somogy megyében. Az öröm azonban nem tartott sokáig, nemrégiben egy beteg sas került elõ a megye északi részén, és az állatorvosi kezelés ellenére elpusztult.

 • Meghívó: Szemléletformáló foglalkozás - Kutyasimogató nap

  Témakörök: háziállatként tartható kisállatok (kutya, macska, apróbb gerincesek, hüllők, madarak, rovarok, egyebek) tartása, az állatok főbb tulajdonságai, szükséges anyagiak, megfelelő tartási helyek kialakítása. Blokkok között frissítő, gyümölcs, ebéd várja a résztvevőket. Regisztrálni (további civil szervezetek tagjainak, illetve segítő önkénteseknek, résztvevőknek) a +36-20/929-8181-es számon a programot megelőző napig munkanapokon 9-11 óra között lehet.

 • Dinoszaurusz lelõhelyet fedeztek fel Spanyolországban

  Nagy dinoszaurusz lelõhelyet tárnak fel a spanyolországi Lleida tartományban, Basturs közelében. A területen mostanra több mint ezer õskori hüllõ maradványaira bukkantak.

 • Szinte csoda: 14 emeletnyi zuhanást élt túl a kutyus

  Szinte csoda: 14 emeletnyi zuhanást élt túl a kutyusA kis négyéves Susie gazdája attól tartott, hogy a szinte már gyermekeként szeretett kutyája „több csontját is eltörte és belső vérzésektől szenved, és el kell majd altatni”, miután 15 emeletet zuhant egy floridai házban, de végül a tragédiának indult eset csodával ért véget. A 68 éves Elaine Caralis egyik szomszédját látogatta meg Fort Lauderdale városában, amikor kutyája a 15. emeleten lévő lakás egyik szobájában szimatolva lezuhant egy szellőzőnyíláson át. Egészen az első emeletig zuhant. A nő először biztos volt abban, hogy kedvence belehalt a zuhanásba.

 • Megölt a pitbull egy ötéves kislányt Angliában

  Halálra mart újév napján a család pitbull-terriere egy ötéves kislányt, és súlyosan megsebesítette a gyerekre felvigyázó nagymamát Észak-Angliában.

 • Kajakba harapott egy nagy fehér cápa Kalifornia partjainál

  Kajakot harapdált meg egy nagy fehér cápa az Egyesült Államok kaliforniai partjainál.

 • A hû kutya

  Hideg õszi reggelen
  Egy kóborkutya didereg.
  Túl hûséges hogy elmozduljon,
  Túl riadt ahoz, hogy fusson.

 • Emberi segélykiáltásnak hitték a kecske mekegését

  Azt hitték egy férfi kiáltozik segítségért, közben kiderült: csak egy kecske igen hangos mekegését hitték segélykérésnek. Nem ez az első eset, hogy kecskehangot emberinek vélnek, mivel nagyon emberien tud „szólni” némely kecske.