rss
adó 1% állatvédő kutya, cica örökbefogadás állatmentés
 • Orpheus Önkéntes Közösség, EFOP-1.3.5-16-2016-00056

 • Share on Tumblr

  Látássérült verzió, EFOP-1.3.5-16-2016-00056 Orpheus Önkéntes Közösség, EFOP-1.3.5-16-2016-00056Az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület 2017-2020 között a Magyar Állam, az Európai Unió Európai Szociális Alap, Széchenyi 2020 támogatása révén működhetett az "Orpheus Önkéntes Közösség", mely az EFOP-1.3.5-16-2016-00056. nyilvántartási számon nyilvántartott pályázat formájában közösségépítést, önkéntesek bevonását, társadalmat segítő programok létrehozását tette lehetővé. Hálásan köszönjük a lehetőséget, mellyel jobbá alakíthattuk a környezetünkben élők mindennapjait, fogékonnyá téve az önkéntességre.

  Látássérült verzió, EFOP-1.3.5-16-2016-00056

  EFOP-1.3.5-16-2016-00056
  ZÁRÓ Szakmai Beszámoló

  A kedvezményezett neve:
  Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület

  A projekt címe:
  Orpheus Önkéntes Közösség

  A szerződött támogatás összege,
  25.000.000 Ft

  A támogatás mértéke:
  100%

  A projekt azonosító száma:
  EFOP-1.3.5-16-2016-00056

  Orpheus Önkéntes Közösség,, EFOP-1.3.5-16-2016-00056

  Projekt kezdete: 2017.03.01.
  Projekt fizikai befejezése: 2020.03.01.
  Záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2020.05.30.

  Műszaki szakmai tartalom és eredmény:
  A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok száma: 50 db
  A projekt keretében megvalósult kontaktusok száma: 6300 fő

  Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma: 3 db

  A projekt tartalmának bemutatása:

  A projekt keretében igyekeztünk Szegeden és közvetlen térségében fiatalok, családok és fizikailag-szellemileg friss nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi aktivizálásával, közéleti szerepvállalásának erősítésével, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel elősegíteni a területi és társadalmi kiegyenlítődést. Az Egyesület a projekt során önkéntesekkel, egyéb civil- és társadalmi szervezetekkel, illetve a létrehozott kisközösségekkel működött együtt. A program keretében létrejött és megerősödött közösségek a társadalmi széttagoltságot hivatottak mérsékelni. Célunk olyan komplex szolgáltatások és programok nyújtása volt a Szegeden és vonzáskörzetében élők számára, ahol az egyes elemek egymás hatását kiegészítik, erősítik, és amelyek között mindenki talál a saját jelenlegi élethelyzetének és igényének megfelelőt. Programjainkat elsősorban a helyi erőforrásokra alapoztuk.

  A projekt hosszú távú hasznosulása: a 3 éven keresztül folyó, egymásra épülő programok által sok családban és közösségben pozitív fordulat következett be: családi életek válnak harmonikusabbá, megváltoztak a generációk közötti kapcsolatok (szülő – gyermeknagyszülő), a munka világához való viszonyulás több résztvevőnél pozitív fordulatot vett. Az önkéntes tevékenységek, az önkéntességre való hajlam elterjedt, szélesebb körben vált ismertté, egymás segítése erősödött, a civilek közötti kapcsolat stabillá és hatékonnyá vált. A projekt keretében ismereteket szerző személyek munkájukkal hosszú távon segítik majd a célterület közösségfejlesztését. Szervezetünk munkáját a projektbe bevont kisközösségek, civil társzervezetek segítették, hosszú távra váltak szervezetünk fejlesztési stratégiáját szolgáló munkatársakká, hozzájárulva hosszú távú céljaink megvalósulásához is.

  A projektmenedzsment a projekt teljes időszakában az előírásoknak megfelelően végezte a munkáját.

  Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok alkalmazása a projekt során folyamatos és egyenletes volt.

  Az I. mérföldkő, az egységköltség számítás előtti időszak

  Közösségi értékteremtés, önkéntes toborzás, a program széleskörű megismertetése volt az első mérföldkő időszakában megszervezett programok fő célja. Nagy látogatottságú rendezvényeken belül próbáltuk meg az önkéntes lehetőséget népszerűsíteni. A programok eleme volt az élménypedagógia, az ismeretterjesztés, az aktív időtöltés segítése. Felmértük a képességeket és személyre szabottan megpróbáltuk elősegíteni a hatásosabb részvételt, hogy mindenki sikereket érhessen el az önkéntes közösségben. A programelem szerves része volt a párbeszédes kommunikáció, sikerként könyveltük el, hogy a 3 kisközösség tagságának alapja, alappillérként a projekt sikerének részévé váltak.

  Az I. Mérföldkőig eltelt időszakban került sor a szükséges eszközök beszerzésére és a megfelelő kommunikációs csatornák létrehozására, kialakítására is.

  Összes résztvevő: 690 fő, mely hat alkalomból tevődött össze.

  „A” tevékenységcsoport

  1. Célcsoport toborzása, bevonása

  A toborzás megvalósítására a projekt első hónapjában került sor. A toborzásba bevont szakértő szakmai tapasztalatával segítette szervezetünket az együttműködő szervezetek felkeresésében, részletes tájékoztatásában, a megcélzott célcsoport tagok bevonásában, önkéntesek toborzásában. Az önkéntesek kiválasztásánál a motiváltságon felül fontos elvárásunk volt a hátrányos helyzetű, kiemelt célcsoport tagjainak az elérése is, a kapcsolat-felvételi kompetenciák, kommunikációs- és empátia-készség. A kiválasztás folyamatát személyes felkeresésekkel, a kívánt szempontok szerinti előzetes szelektálással (elbeszélgetés, kompetenciákat felmérő kérdőív alkalmazása stb.) végeztük.

  2. Önképzés

  TUDÁSÁTADÁS – TAPASZTALATCSERE
  Az EFOP-1.3.5-16-2016-00056 számon nyilvántartott Orpheus Önkéntes Közösség program sikeresen lefolytatta a 15 fős önképzési modult. Az egyesület által a projekt sikere érdekében működtetett kisközösségek tagjai és további önkéntesek vettek részt a 3 x 5 fős „tudásátadás, tapasztalatcsere” programelemeken. Rövid leírásban ismerhető meg az előadások témaköre, a törzsanyag cím – kivonatokkal.

  1. Közművelődési, kulturális gyakorlatok – tudásátadás, tapasztalatcsere (2 x 5 fő részére)
  Amiről szó volt: a téma részleteiről, pl. a megértéshez, az együtt cselekvéshez, a közös élmények létrehozásához a helyi, egyetemes kultúra átadásához - tanulásához, a különböző nemű, korú, érték – érdemrendű csoportjaival való közös tevékenységhez, folyamatos teremtéséhez, tevékenységek működtetéséhez adott gyakorlati ismeret átadást a 2 alkalommal megrendezett programelem.

  A program lényege valódi szükségletek felméréséhez, a sikeres víziók megalkotásához, szervezői feladatokhoz segédlet. Cél: önálló, gyakorlati ismeretekkel bővített komplex tevékenységre való készség megszerzése, hogy a természeti, kulturális, közösségi értékek, a tudás, a helyi információk jó kezekben legyenek.

  A tudásátadás témakörei:
  - közösségek szervezése, miért, hogyan szervezzünk közösségeket,
  - közös célok-és igények felmérése, közösségépítés alapismeretek,
  - a programformák (kiállítások, ünnepi műsorok, tájékoztató programok, hagyományőrző alkalmak, sport programok, szabadidős programok, zenés – szórakoztató, egyéb kapcsolódó programok),
  - stratégiák (optimális energiaráfordítás, eszközhasználat, rezsi, működési szintek),
  - népszerűsítés (szórólap, print média, sajtóanyagok készítése, plakátok, elektronikus média, pr –sajtó kapcsolatok, online kommunikáció, közösségi média szerepe, egyéb),
  - forrásteremtés (miből, hogyan működnek a kulturális – szabadidős programok, pl. szponzorszerzés, támogatók szerzése, közösségi adományozás, tagdíjak, stb),
  - egyéb érdekességek, hasznosságok a kultúra – művelődés feladataiból.

  2. Közösségi, animátori gyakorlatok – tudásátadás, tapasztalatcsere (1 x 5 fő részére)
  Amiről szó volt: a téma részleteiről, pl. mozgósítás, kezdeményezés, aktivitás, beindítani folyamatokat, a siker útvesztőiben átlátni a folyamatokat, a tevékenység során bevonni a potenciálisan szükséges embereket, közösségeket, társadalmi rétegeket. Szükségletek felmérése, motiváció pontok felfedése, együttműködők felkutatása, tevékenységek sokszínűsége terepen és elméleti síkon,

  A tudásátadás témakörei:
  - probléma – feladat megismerése, szinkronban a cél elvárásaival,
  - partnerek, együttműködők fontossága, kiépíteni a feladathoz tartozó kapcsolatokat,
  - cselekvésre ösztönzés, bátorítani a szándékot, cél a siker,
  - közösségben gondolkodás helyzetbe hozása (adott ügy, adott társadalmi csoport, adott eszköz),
  - forrás teremtés (támogatók, segítők, önkéntesek, forrás bevonása),
  - hálózat kiépítésének formái, fenntartásuk fontossága, fenntartható fejlődés, módozatok,
  - aktivitás, közösségi cselekvések, önkéntesség fontossága,
  - helyi nyilvánosság, mint pr-marketing (nyomtatott anyagok, plakát, sajtóanyagok, közösségi kommunikáció, nyilvános szereplés, technikai fejlődés),
  - szervezzünk programot, de hogyan? (kirándulások tanulmányutak, ismeretterjesztő programok szervezése),
  - hogyan motiváljuk a résztvevőket?

  Összegzés: 15 fő
  A 3 x 5 fő részére megszervezett ismeretátadás nagyon hasznosnak bizonyult, főleg, hogy a kisközösségekben is részt vevő emberek napi tevékenységük során nagy hasznát veszik az átadott ismereteknek. A hatékonyság bővülése mellett folyamatos fejlődésre van lehetőség. Azaz a megtartott 3 x 5 fős tapasztalatcsere programelem nem állt meg a megtartott tudásátadással.

  3. Képzések, tréningek lebonyolítása

  KONFLIKTUSKEZELŐ FOGLALKOZÁSOK
  Napjaink egyik jelentős problémája a társadalmi konfliktusok, megoldás lehet az abból való kilábalás – mindezt erre képes egyénekkel, közösségekkel tehetjük meg. Az önkéntes résztvevők fizikai, mentális képessége, rálátása az adott feladatra fontos és nélkülözhetetlen. A kapcsolódó programelemek célja elsősorban az volt, hogy a civil érdeklődők, a közösségi célokért dolgozó szakemberek, az önkénteseink, illetve más civil szervezetek önkéntesei számára elősegítsük a gördülékeny együttműködést. Felmértük a képességeket és személyre szabottan megpróbáltuk elősegíteni a hatásosabb részvételt. A programelem szerves része volt a párbeszédes kommunikáció, az élménypedagógiás módszerek és az elérendő célok figyelembe vétele. A program beszámolókból megismerhető a sokrétű témaválasztás, mely emberi, környezeti, természeti irányokba mutatott. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 150 fő, mely három alkalomból tevődött össze.

  4. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása

  GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA
  Rohanó világunkban egyre ritkább a nyugodt – konkrét haszontól mentes pillanat. A programrészhez tartozó aktivitások célja legfőképpen az volt, hogy a fiatalabb és az idősebb generáció kapcsolata önzetlenebbé, szorosabbá váljon. A közös programok, kirándulások elősegítették az egymással szembeni érzékenyülést, a kompromisszumkészség fejlődését, a párbeszéd létrejöttét. A résztvevők mind örömmel jöttek a közösségbe, a szervezők pedig nagy buzgósággal – szorgalommal vettek részt a programelemek kitalálásában, megszervezésében, majd a programok után a következtetések levonásában. A generációk találkozása programelemek fontos szerepet töltöttek be, segítették a projektet teljessé válni. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 150 fő, mely négy alkalomból tevődött össze.

  5. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése

  CSALÁDTÁMOGATÁS
  Az EFOP-1.3.5-16-2016-00056 számon nyilvántartott Orpheus Önkéntes Közösség program sikeresen lefolytatta a terve vett 36 alkalmas családtámogatási szolgálatot. A pályázatban együttműködő partnerként ismertetett Mátrix Közhasznú Alapítvány vállalta a programrészben a szakmai szerepet. Az alapítvány által egész évben több ezer család kap támogatást, ebből az együttműködés révén 36 család kapott szociális alapú támogatást. Ruha, cipő, kabát, higiéniai szerek, tisztítószerek, zöldség - gyümölcs, tartós élelmiszer, gyermekek számára jeles napi finomságok kerültek a nélkülözőkhöz, jótékonysági akciók váltak sikeresebbé a program során. A programhoz az egyesület és az alapítvány segítő önkéntesei is csatlakoztak. Emellett a támogatók és támogatottak számára is erősödött a program missziója, mégpedig az, hogy az önkéntesség fontos és hasznos tevékenység.

  A programrészben mindhárom – segítők, - kulturális, - szabadidős kisközösségünk tagjai részt vettek (családtámogatási toborzásban, programok megszervezésében, adományok célba juttatásában, értékteremtésben). A korábbi részbeszámolókhoz, és a jelen beszámolókhoz mellékelt képek hűen tükrözik az aktivitást, a segítség hatékonyságát.
  Összes résztvevő: 36 fő, mely a három év alatt lefolytatott támogatásokból tevődik össze.

  6. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel

  7. Eszközbeszerzés

  Az 1. mérföldkőig sor került a projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére a Támogatási szerződésnek megfelelően.

  „B” tevékenységcsoport

  1. Közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével

  Nem releváns

  2. Alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása

  Nem releváns

  3. Kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás

  Nem releváns

  4. Létrejött közösségek gondozása, mentorálása

  Nem releváns

  A szakmai megvalósításban részt vevő önkéntes-koordinátor feladatának ellátásának igazolására az alábbi dokumentumok nyújtandók be:

  Nem releváns

  „C” tevékenységcsoport

  1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése

  HELYI NEMZETISÉGI NAP
  Roma kisebbségi felzárkóztatás volt a programelemünk fő célkitűzése, integrációs programokat szerveztünk. A résztvevők között a mélyszegénység, a kiszolgáltatottság alapvető problémának mutatkozott, motivációként a résztvevőket minden esetben életminőséget javító dolgokkal (vitaminnal, tartós élelmiszerekkel, gyümölccsel, ruházattal) is elláttuk. A rendezvények célja az volt, hogy a társadalmi integráció során közös együttműködés jöjjön létre és az önkéntesség mint fontos társadalmi erő népszerűbbé váljon. Beszélgető modul révén az önkéntességről hallgathattak meg előadást a résztvevők. A segíteni szándékozók integrációs lehetőség révén a szervezők munkálataiba is betekinthettek. A programelem célja volt ezek mellett az esélyegyenlőség, azaz, hogy példák, minták révén perspektívát mutassunk a programelem résztvevőinek. A szervezőkre is nagy hatással volt a helyi nemzetiségek napokon való részvétel, az eseményekben való aktivitás. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 1800 fő, mely hat alkalomból tevődött össze.

  VÁROSSZÉPÍTÉS
  Egységben az erő, ez volt a mottónk a programelem kapcsán. A programelem célja az volt, hogy közös összefogás révén virágossá, jókedvűvé, összességében élhetőbbé tegyük környezetünket. A programon ezernél többen vettek részt, részükre tudtunk biztosítani cserepes virágot, évelős és egynyári virágos növényeket, a projektből 750 fő került finanszírozásra. A városszépítő program lehetőséget biztosított arra, hogy a lakossággal megismertethessük az önkéntes program mellett a tettrekészség fontosságát. Sokan sokkal többet is tehetnének a környezetünk szépségéért, az élhető élettérért, a program ehhez nyújtott táptalajt, hogy tudatosíthassuk ezt. Az élménypedagógiás módszerek mellett a tettrekészség is fontos szerepet kapott, hiszen egyesületünk jelmondata érvényesült, miszerint „világunkat mi magunk alakítjuk”. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 750 fő, mely egy alkalomból tevődött össze.

  2. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében

  CIVIL KEREKASZTAL
  Ki, ha mi nem?! Önkéntesek, civil szervezeti tagok, vezetők vettek részt a programelem aktivitásain. A közös work shop-ok során ismeretterjesztő előadások, játékos ismeretátadások, közös gondolkodás volt domináns. A civil szektort érintő témakörök mellett az egész társadalmat behálózó témák is szerepeltek, mint pl. törvényekről, rendeletekről, közösségi hálóról, szociális helyzetről, civil szervezetek és a közegük kapcsán folyó kommunikációról, környezetvédelemről, állatvédelemről, természeti értékekről. Az élmények átadása révén – a mintákkal komoly élménypedagógiai módszerek kerültek felhasználásra. Előadásokkal, beszélgetésekkel, filmvetítésekkel tettük gazdaggá a programelemeket. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 450 fő, mely tíz alkalomból tevődött össze.

  CIVIL KONFERENCIA
  Közösségi élet, közösen gondolkodás, közös fejlődés, közös cselekvés, közös művészeti pillanatok, ezek a gyakorlati értékek érvényesültek a programelemek révén megvalósított civil konferenciákon. A programok segítségével börzéztünk, népszerűsítettük az olvasást, előnyben részesítettük a művészeteket, de odafigyeltünk a jótékonyságra – érzékenyítő programelemekre is. A programelemek célja az emberek gondolkodásmódjának kiszélesítése, ügyelve az egymást segítő formátumok előnyben részesítésére. Az átadott minták révén az egyének élete kiteljesíthető (pl. a börzéken átélt élmények vagy az olvasás népszerűsítése által átvehető minták révén). Szociális, társadalmi fejlesztés volt a másodlagos cél, a minták átadása révén a civil gondolkodás érvényesülhetett. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 300 fő, mely hat alkalomból tevődött össze.

  CIVIL NYÍLT NAP
  Jó lehetőséget adott a programelem által megszervezett aktivitásokban minden önkéntes számára az érdeklődésüknek megfelelő tevékenység folytatása. Szociális, kulturális, szabadidős programjainkon résztvevők mind bepillanthattak az önkéntesség fontosságába, illetve az adott program témaköre szerint egyéni -és társadalmi szintű helyzetébe is. A programokat a párbeszéd jellemezte, de a jótékonyság és az adakozás is fontos részét képezte majdnem mindegyik aktivitásnak. Az embereket a minták átadásával arra kívántuk ráébreszteni, hogy önmaguk sikere / jóléte szervesen kapcsolódik a közösség / a közeg állapotához, a társadalom jobbá alakítása révén az egyén helyzete – kilátásai is javuló tendenciára kerülhet. Eszközünk egyike az élménypedagógiás módszerek alkalmazása volt, a program kiemelt célja volt a társadalmi feszültségek enyhítése is. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 640 fő, mely kettő alkalomból tevődött össze.

  3. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása

  TEMATIKUS BESZÉLGETŐ KÖR
  Kisebb csoportok számára jelentett a programelem által megszervezett tudást, információkat az aktivitás. Az elsősorban környezetvédelmi (állatvédelmi, környezetvédelmi, tudatos vásárlói szokásokkal kapcsolatos, természetvédelmi) témákat feldolgozó események párbeszédes, interaktivitásban gazdag, képi – videó anyagokban bővelkedő események voltak. Az eseményekben a mindennapi témakörök (természetben élő állatok védelme, házi kedvencek tartása, megfigyelések) mellett nagy szerepet kapott a biológia (pl. előadások, mikroszkópos megfigyelések, preparációk, egyéb) és a kapcsolódó természettudományos megközelítés is. Az események között a terepen megtartott programelemek kedveltek voltak (pl. tanyanap). Élménypedagógia, környezetismereti témakörök voltak túlnyomó részt az események részei. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 510 fő, mely tizennyolc alkalomból tevődött össze.

  TÚRA
  A szabadban, kisebb csoportok számára jelentett a programelem által megszervezett aktivitás élményeket. Séta, kirándulás, gyalogtúra, barangolás mind az egészséges életmód, a közösség fejlődése tekintetében is jelentős volt. Fiatalabbak –és öregebbek együtt szelték át szabadidejükben a várost, a teret, az erdőt – mezőt. Az események alatt interaktív kommunikáció zajlott a környezeti értékeket bemutató céllal, illetve a résztvevők közösséget alkotva fedezték fel a bennünket körülvevő természeti értékeket. A programelemben fontos szerepe volt a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is.
  Összes résztvevő: 260 fő, mely nyolc alkalomból tevődött össze.

  4. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása

  SZEMLÉLETFORMÁLÓ FOGLALKOZÁSOK
  Példamutatás, pozitív gondolkodás jellemezte a programelem által megszervezett eseményeket. A foglalkozásokon legfőképpen a mindennapi élet problémáiról, az embert körülvevő természetes környezetről, és a kapcsolódó vonatkozásokról volt szó. Többek között a hulladéktermelés mennyiségéről, újrahasznosításról, vásárlói szokásokról, állattartásról, állat- és környezetvédelemről interaktív formában (előadások, videó vetítések, ajándék kiadványok, bábozás, állathang utánzó játékok). A programelemben fontos szerep jutott a szerveződő kisközösségek önkéntes tagjainak is, hiszen érdeklődésüknek megfelelően tehették szervezői, megvalósító tevékenységüket.
  Összes résztvevő: 600 fő, mely tíz alkalomból tevődött össze.

  Választható tevékenység
  „A” tevékenységcsoport

  helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése:

  Nem releváns

  „B” tevékenységcsoport

  különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása

  Nem releváns

  „C” tevékenységcsoport

  a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében

  Nyilatkozom, hogy a mérföldkő időszakában a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottam.
  A projekt során benyújtott, alátámasztott és elszámolt kontaktusok szám összesen: 6300 fő
  A projekt során megvalósított és elszámolt események, rendezvények, programok száma összesen: 50 db.  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • 700 kilómétert tett meg az ellopott kutya!

  Hétszáz kilométert tett meg gyalog egy németjuhász Olaszországban, akit a gazdájától még nyáron lopott el valaki a nyaralásuk közben a dél-olaszországi Salernoban.

  A tolvajtól gyorsan meglépett, és egy salernoi család fogadta be, de náluk sem talált nyugalmat, tõlük is folyton megszökött, mígnem végleg eltûnt.

 • A tiltakozások ellenére kengurukat akarnak kilõni Ausztráliában

  Canberra - Számtalan kengurut akarnak kilõni Canberra körzetében az ausztrál hatóságok, szerintük ez a legjobb mód arra, hogy megritkítsák a növekvõ állományt. Állatvédõk tüntetéseket jelentettek be a hír hallatán.

  A kilövésre ítélt kenguruk számát egyelõre nem jelentették be, a tartományi ranggal bíró Canberra fõminisztere csak a döntésrõl számolt be.

 • Kutyatámadás Mosonmagyaróváron

  A fiatalasszony kisfiával sétált, mikor az egyik ház udvarából kutyák rontottak rájuk. A nő testével védte gyermekét, több helyen belemartak a kutyák. Az édesanya a lábán sérült meg, a kisfiú sértetlenül megúszta a kutyatámadást.

 • Túrógombóc, szilvásgombóc

  Fiatalember ballagott az úton, vállán tarisznyával. Úgy lógatta az orrát, mintha éppen néhány perce rabolta volna ki hét vizipisztolyos viziördög, vagy más hasonló szerencsétlenséget akasztott volna nyakába a balsors.

 • Egyes polipok lepényhalakat utánoznak

  A polipok még a szakértõket is rendszeresen meglepik.

 • Majom vette gondozásba az árva kiskutyát

  Majom vette gondozásba az árva kiskutyátEgy aranyos kiskutyát vett gondozásába egy majom Indiában, és úgy törődött a kutyakölyökkel mintha a saját utódja lenne. A különös páros többször is feltűnt az indiai Erode utcáin. A helyiek ételt is adtak nekik és elmondták, hogy a rhesusmajom mindig hagyta, hogy először a kiskutya lakjon jól az ételből, ő csak utána evett. Azt nem lehet tudni, hogy a kiskutya, hogy került a majomhoz, de lehet, hogy az anyja elpusztult, a majom pedig magához vette a kölyköt. Azonban nem maradtak sokáig együtt mivel a hatóságok úgy döntöttek, hogy elveszik a kiskutyát a majomtól, hiszen nem lehettek biztosak benne, hogy a kölyöknek nem esik baja pótmamája mellet.

 • Megvadult kutya harapta le egy férfi ujjpercét

  Megvadult kutyát lõtt le szolgálati fegyverével egy rendõr Kapuváron, miután az állat egy embernek leharapta az ujjpercét, a gazdájának pedig az alkarjába mart. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense elmondta: a nagy testû állat egy méhtelepet õrzött, azonban átment a szomszédos fatelepre, ahonnan a munkások éppen hazafelé tartottak.

 • L'ecsó

  Mit tehet egy gourmand patkány, ha azzal áldotta meg a sors, hogy ínyencnek született? A Pixar új animációs filmje, a L’ecsó erre keresi a választ. Remy rágcsálóként válik finomságfüggõvé, és mi másra is vágyhatna egy ínyenc a jó konyha õshazájában, Párizsban, mint, hogy francia mesterszakács legyen?

 • Elvérzett a férfi, akit felnyársalt a megvadult disznó

  Agyonszúrt egy házi disznó egy férfit pénteken késõ délután a Bács-Kiskun megyei Móricgáton egy tanyán. A csaknem 250 kilós állat ágyékon és hason döfte agyarával 50 év körüli gondozóját, aki a helyszínen elvérzett. A férfi a tanyán dolgozott.

 • Afrikai történetecskék

  FELHÁBORODOTT ELEFÁNT

  Ment a tudós.Ott volt nála
  kispuskája, nagy puskája...
  Nagy puskáját elõkapta,
  mert - nagy elefánt jött arra.

 • Ausztrál búvárok új állatfajokat fedeztek fel

  Az ausztrál búvárok egy férget, egy csigát és egy színtelen felemáslábú rákot találtak az új-zélandi barlangban.

 • Akik megirígyelték a medvét

  Volt egy erdõszéli házikó, melyet körüldalolt száz rigó. No lehet, hogy nem éppen száz, hanem csak kilencvenkilenc... nehéz dolog ám a rigószámolás!

 • Rengeteg az elhagyott kölyök-denevér

  Katasztrofális évet zár a nagy-britanniai denevérpopuláció, mivel az állatok a hûvös, esõs nyár miatt alig találtak táplálékot, ezért sok felnõtt egyed sorsára hagyta a kicsinyét. A probléma súlyosságát érzékelteti, hogy megsokszorozódott a különbözõ állatvédõ szervezetekhez befutó hívások száma, amelyeken elhagyott kölyök denevéreket jelentettek be.

 • Magával vitte a kutyát a betörő

  Gyilkolni érkezett Jason L. McDaniel egy amerikai pár otthonába, de mint később kiderült, eltévesztette a házat. Megetette a Haver névre hallgató kutyájukat, aztán együtt le is léptek. A kutyát azóta is keresik.

 • 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

  Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

 • Egy befagyott tó jegén ragadtak az őzek

  Egy befagyott tó jegén ragadtak az őzekHárom őzet mentettek ki egy légpárnás hajós túrákat szervező cég munkatársai az amerikai Minnesota államban található Albert Lea tó jegéről. Egy természetjáró jelezte nekik, hogy egy őz rekedt a jégen, és már két napja szenved a tavon. A tóra kiérve végül három őzet találtak, akik képtelenek voltak lábra állni és lemenni a jégről, így megoldásként kötelet kötöttek rájuk, majd kihúzták őket a partra, miközben a mentésről felvételt készítettek. Az őzeknek szerencsére nem esett bántódásuk, biztonságban lejutottak a jégről.

 • Kútba dobta a kutyákat

  Az egyik kutya elpusztult, mire kimentették a tûzoltók abból a kútból, amelybe gazdájuk dobta az állatokat Ludányhalásziban - értesült az OBJEKTÍV Hírügynökség a Nógrád Megyei RFK sajtószolgálatától.

 • Ujjat húzott a postással egy macska

  Ujjat húzott a postással egy macska Nagy-Britanniában, ami miatt gazdái ujjat húztak a postával.

 • 24 évesen halt meg a világ legidősebb macskája

  24 évesen halt meg a világ legidősebb macskájaElhunyt Nagy-Britanniában a világ igazoltan legöregebb macskája, amely öt brit miniszterelnököt és három pápát „fogyasztott el”. Huszonnégy évesen fertőzés okozta a halálát. Poppynak még nincs a Guinness-világrekordok által hivatalosan kijelölt utóda, egyelőre keresik azt a macskát, amely átveszi a rekordot a pénteken eltávozott állattól. „Tudtuk, hogy öreg már, de így is nehéz” – mondta a nőstény állat Bournemouthban élő gazdáját. Poppyt alig néhány héttel ezelőtt ismerték el hivatalosan a világ legöregebb macskájának.

 • Az elsõ magyar klónnyúl, Tapsilla

  Gödöllõ - Megszületett Magyarország elsõ klónnyula, Tapsilla a gödöllõi Mezõgazdasági Biotechnológiai Központ (MBK) laboratóriumában. A klónozott tapsifülest a dr. Dinnyés András professzor által vezetett kutatócsoport hozta létre, csak mint Klonillát, Magyarország elsõ klónegerét.