rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • Akik a mézet termelik: a méhecskék

 • Magyarországon a krajnai mézelõ méh honos, azaz Apis Mellifica Carnica. A méh növényevõ, de a növénynek különlegesen specializált termékét fogyasztja: a növény szaporító szervében, a virágban képzõdött virágport és nektárt. Éppen a táplálkozás folytán a méh igen különleges helyet foglal el az élõvilágban. A növény szaporító apparátusával érintkezve a méh szinte részt vesz a növények életében.

  A rovarok között a méh az egyik legjobb memóriájú állat. Köztudott, hogy nemcsak az alakra, de színre és illatra is képes emlékezni.

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  A mézelõ méh helye az állatvilágban

  A rendszerbeli sorszám/Egység/Megnevezés
  I./Ország (Regnum)/Állatok (Animalia)/
  II./Állatkör (Subregnum)/Soksejtûek (Polycytozoa)
  XVII./Törzs (Phylum)/Ízeltlábúak (Arhropoda)
  A./Altörzs (Subphylum)/Csápos ízeltlábúak (Antennata)
  b./Ágazat (Cladus)/Légcsövesek (Tracheata)
  6/Osztály (Classis)/Rovarok (Insecta)
  B./Alosztály (Subclassis)/Színrovarok (Holomerentoma)
  b./Csapat (Legio)/Felsõrendû rovarok (Pterygota)
  31./Rend (Ordo)/Hártyásszárnyúak (Himenoptera)
  b./Alrend (Subordo)/Nyelespotrohúak (Apocrita)
  B./Osztag (Cladus)/Fullánkosok (Aculeata)
  /Családsorozat (Superfamilia)/Méhalkatúak (Apoidea)
  54./Család (Familia)/Méhek (Apidae)
  /Alcsalád (Subfamilia)/Mézelõméhek (Apinae)
  3/Nemzetség (Genus)/Méh (Apis)
  /Faj (Species)/Mézelõ (Mellifica)
  /Fajta (Varietas)/Krajnai (Carnica)

  A család

  A méh családban él. A méhközösségben a család szó azt jelenti, hogy a szülõk és utódok együtt élnek és együtt végzik a fennmaradás érdekében a tevékenységeket. Az évszakok változása szerint változik a népesség terjedelme.

  A család felépítése: méhanya, dolgozók, herék. A társas élet alaptevékenységei: munkamegosztással a fészeképítés, az ivadékgondozás, élelemgyûjtés és élelelemtárolás, hõmérséklet-szabályozás.

  A munkamegosztás elsõdleges szintje a méheknél nemi alapon történik. Az ivadék létrehozásában a hímnek csak a termékenyítés elvégzésével egyszeri szerepe van, a többi munkát az anya és a dolgozók végzik.

  Méhanya

  A méhanyát egyszerûen anyának, ritkábban királynõnek nevezik. Egy méhcsaládban normál esetben egy anya van. Az anya teste nagyobb a munkásénál. Az anya két fontos szerepet tölt be: a szaporítás letéteményese (nászrepülés, párzás, petézés) és a család tevékenységének összehangolója. Az anya feje legalább 32 feromonnak a forrása.
  A feromonok (üzenetközvetítõ váladék) a családon belüli információ eszközei, a rovarközösség egy tagja által kibocsátott illó anyagok, amelyek ugyanannak a fajnak az egyedeiben bizonyos pszichológiai vagy magatartásbeli választ váltanak ki. Ha az anya elpusztul, a családon egy napon belül az árvaság érzete vesz erõt. Sír a család. Az anyai feromon eddig gátolta az anyanevelést, most hiányzik. A méhek néhány fiasításos sejtre anyabölcsõt húznak. Az új anyának egy másik formája a csendes anyaváltás. Az idõs anya feromonjának csökken a gátlóereje. Eljön az a pillanat, hogy a munkások anyabölcsõt építenek, amelybe bepetézik az öreg anya. Mielõtt kikel és petézni kezd az új anya, az idõs anya csendesen eltûnik.

  Dolgozók

  A dolgozó méh fejletlen nõnemû alak. A méhcsalád tömegét a dolgozók, vagy más néven a munkásméhek alkotják. Télen a számuk 8-12 ezer, míg nyáron az erõs méhcsaládoknál akár 60-80 ezer is lehet. A család minden munkáját a munkásméhek végzik. Életük elsõ felében takarítanak, a fiasítást és az anyát táplálják, építenek és élelmet raktároznak. Életük második felében gyûjtõ munkát végeznek. Elõbb virágport, majd nektárt, a legidõsebbek pedig vizet és méhszurkot (propoliszt) hordanak. A gyûjtésnél a méhek jelzést adnak egymásnak, eltáncolják a nektárlelõhely irányát, távolságát.

  Akad a kaptárban több olyan idõs gyûjtögetõ méh, amely sem az egyik, sem a másik táncára nem figyel oda. Járják a maguk útját és újabb és újabb lelõhelyet keresnek, õk a kutató méhek.

  A gyûjtõ életkor elõtt némelyik méhbõl õr lesz. A család bejárója igen kifinomult megkülönböztetõ munkát ró az õrökre. Az idegen illat mûködésbe hozza az õrmechanizmust, a kaptárillat, a magabiztos, természetes hazaigyekvés pedig szabad “jövést-menést” enged a család saját tagjainak és az eltévedteknek. Itt kell megemlíteni a méhszúrást, mivel a legfõbb védekezés eszköze a fullánk. Mivel a család nagy élelemkészletet halmoz fel és együtt él ivadékával, így sok a prédára leselkedõ ellensége, beleértve az embert is. Fejlett védekezõ magatartás alakult ki náluk. Szúrás közben feromont bocsát ki a méh, és így az ellenségre irányítja a többiek figyelmét. Ezek a riasztó feromonok igen gyorsan elillanak. A fullánk horgos és bennszakad a megszúrt bõrében, ezáltal a család védelmében elpusztul a méh.

  A tisztogató tevékenység igen általános a munkásméhek között. Egymást is gyakran tisztogatják. Tisztogatási tánccal hívják fel a figyelmet.

  A fészek közepének hõmérséklete 35°C. A külsõ hõmérséklet bármilyen magasra szökken – bizonyos határon belül – a fészek hõmérséklete megtartja ezt az értéket. Mikor a külsõ hõmérséklet megközelíti a belsõt, akkor különféle hõszabályozó tevékenységbe kezd a család. Legelõször is a méhek megbontják a fürtöt, szétoszlanak a lépeken és egyesek elhagyják a kaptárt. Ha a hõmérséklet tovább emelkedik, a kaptárkijáróban álló méhek befelé fordulva gyorsan rezgetni kezdik szárnyaikat, így keltenek huzatot. Más egyedek ugyanezt teszik a kaptár belsejében.

  A szellõztetés munkájának elsõsorban a dajkák foglalkoznak. A víz vagy híg nektár elpárologtatásával is tudják csökkenteni a család belsõ hõmérsékletét. Ennek céljából vízcseppeket terítenek el a sejteken. Vízkészlete soha nincs a családnak, a dolgozók ezt a gyûjtõktõl kapják.

  Az elsõ fagypont alatti napok hidege hatására, a méhek telelõ fürtbe húzódnak: a méhek szorosan egymás mellé bújnak.

  Herék

  Tavasszal konok erõvel nevelik a családok a heréket. A herék a méhcsalád hímivarú tagjai, fõ tevékenységük az anya megtermékenyítése. A here nagyobb a munkásméhnél (15,5-18 mm). Nincs fullánkjuk. Családonként néhány száztól, akár ötezerig is elõfordulnak. Párzáskor a here hímivarszerve az anya fullánkkamrájába bennszakad és ebbe a csonkulásba belepusztul. A herék kaptáron belül semmit nem csinálnak, legfeljebb jönnek, mennek a lépeken és várják a párzási lehetõséget. Nyár végén ahogy készülnek a télre a család túlélése érdekében már nem növeli a létszámot és csökken a méhállomány. A tél folyamán a herék a család számára feleslegesek, így ahogy csökken a hordás, nem engedik a mézhez a heréket, ettõl legyöngülnek, majd elûzik õket.

  A méhek tánca

  A méhek egyedülálló jelzõ tevékenysége, a méhek tánca (pl. eddig említett tisztogatási tánc). Közeli nektárforrás esetén, ha 25 m-en belül van a nektár, csak a virágról ad jelzést és a lépen körtáncba kezd. Ha a gyûjtési hely 100 m-re vagy azon túl van riszáló táncot jár. Itt két újabb adattal egészül ki az információ: a lelõhely irányával és távolságával.

  A méh felépítése

  A test a kifejlett méhnél fejre, torra és potrohra tagozódik. Az egyes testtájak szelvényekbõl állnak.

  Fej
  A fejen helyezkednek el a szemek, a csápok és a szájrészek. A méhnek kétféle szeme van: pontszeme és összetett szeme. A kifejlett méheknél a homlok közepén egymáshoz közel két csáp kapcsolódik a fejhez. A fej alsó részén találjuk a szájnyílást, amelyhez függelékként különbözõ szervecskék, a rágók, a szívó és nyalogató szerv kapcsolódnak.

  Tor
  A tor szelvényein függeszkednek a lábak és a szárnyak. Kifejlett méhnek négy szárnya és három pár lába van.

  Az elsõ pár lábon a sarokízület belsõ szélén mély félkör alakú bemélyedés van, melyet sûrû kitinszõrök borítanak (kefécskék). Ezek a csápok tisztogatására szolgálnak.

  A második lábpáron a munkásméheknél a lábszár belsõ szélén egy tüske van, ami a virágporcsomag hátsó lábról való leválasztására szolgál.

  A munkásméhek harmadik pár lábszárának külsõ felületén alakult ki a virágpor tárolására alkalmas kosárka.

  Potroh
  A potroh szelvényei hátrafelé szûkûlnek, mely szabad szemmel is jól látható. A munkásméh potroh szervei mézhólyag, fejletlen petefészek, csõszív, gyomor, vékonybél, vastagbél, mirigyek, fullánk.

  A méhek fejlõdése

  A méhek nem alszanak téli álmot. Mégis ébredésnek hívhatjuk a téli nyugalom végén a tisztuló kirepülésen át a rendszeres röpködéshez vezetõ idõszakot. A telelés végén, amikor az idõ tartós melegre fordul erõsebben nekilendül az anya petézése. Az anya a lépeken lerakja a petéket, majd nyolc nap múlva a dolgozó petébõl lárva másnevén álca vagy fiasítás fejlõdik. A fiatal fejlõdõ méheket növekedést serkentõ anyaggal, méhpempõvel táplálják a dajkaméhek. A 21. nap elteltével kikel a méhecske. A fiatal méh kikelés után két és fél napig úgyszólván pihen, pontosabban tisztogatja a lépeket és az idõsebb álcákat már képes etetni mézzel és virágporral. A harmadik nap után már elkezdi etetni a fiatal álcákat méhpempõvel. Tíznapos koruktól kezdenek a fiatal méhek a külsõ környezettel megismerkedni. Tizenegynapos koruktól a munkásméhek viaszt termelnek, takarítanak, mézet és virágport raktároznak, illetve õrzik a bejárót. A gyûjtõ munkát a méhkek általában 21 napos korukban kezdik el.

  Méhlakás

  Eredetileg a méhek lakása faodú, sziklarepedés, földüreg volt. Késõbb használtak például gyékénybõl font kasokat. A méhek a mai világban már ember készítette kaptárakban élnek. A kaptár ládaszerû építmény, ami fából, mûanyagbõl, hungarocellbõl is készülhet, mely legfontosabb része a keret. A keret lécekbõl áll, mely dróttal van átfûzve és ehhez olvasztják a lépszeletet.

  Viasz

  A viasz szerves összetételû. A méhek potrohuk gyûrûzeteinek hasoldali alsó részén folyékony, olajszerû anyag szivárog át, mely apró lemezzé szilárdul, melyekbõl lépépítményt készítenek. A lép sejtjei hatszögûek. A sejteket a méhek felváltva élelemraktározásra és fiasításra használhatják. A méhek különféle sejteket építenek, alakjuk és rendeltetésük szerint eltérnek egymástól: dolgozósejt, heresejt, anyasejt (anyabölcsõ). A frissen épített sejt fala fehér viaszból épül.

  Virágpor

  A virágpor gyûjtését a család szükséglete határozza meg. A méhmegporzás hatása illetve jelentõsége sokoldalú, a rovarmegporzást kívánó növények termesztéséhez nélkülözhetetlen (pl. almatermesztés). A méhek a lábukon lévõ kosárkákba gyûjtik a virágport. A virágporteherrel hazatérõk maguk helyezik el közvetlenül a lép sejtjeibe a virágporcsomókat. A virágpor igen dús fehérjékben és szabad aminosavakban.

  Propolisz

  Görög szó, jelentése: a város védelmi rendszere. Amikor az idõ alaposan felmelegedett a nyár, a vadgesztenye, a vörösfenyõ rügyeirõl gyûjtik a gyantás nyersanyagot, amit bizonyos mirigyváladékkal kevernek. Így nyerik a méhek a propoliszt. A méhek a kaptár repedéseinek és a fészekben elõforduló nyílásoknak a betömésére, megerõsítésére, valamint a kaptárba behatolt kis állatok hullájának bebalzsamozására használják. Legfontosabb azonban, hogy a kijárónyílás elõtt “lábtörlõt” készítenek, amin minden a kaptárba jövõ, onnan távozó méhnek át kell haladnia. Így megvédi a méheket a vírusos és baktériumos fertõzések ellen. Mivel a propolisznak jelentõs baktériumölõ és baktériosztatikus hatása van. A virágporhoz hasonlóan a kosárkákba csomózottan viszi haza.

  Méhméreg

  A méhméreg kellemes szagú, átlátszóan tiszta, savas kémhatású folyadék. Fontosabb összetevõi: enzimek, fehérjék és különbözõ aminvegyületek.

  Méhszúráskor az ember szervezetében elõször nagy fájdalomérzet keletkezik, amely néhány perc elteltével erõteljes viszketõ érzéssé alakul. E rövid idõ alatt a szúrás környéke megduzzad, gyulladttá vizenyõssé válik és égetõ érzet is kialakul.

  A méhméregben lévõ anyagok erõs értágító hatásúak és a vérnyomás hirtelen leesését, ájulást okozhatnak a méhszúrásra érzékeny emberekben. A méhszúrás kedvezõtlen hatásai elkerülhetõk megfelelõ védõruha használatával. A méhméreg értágító hatásánál fogva fõleg izületi bántalmak gyógyítására is felhasználható, illetve erõs baktériumölõ hatása is van. A továbbiakban nem foglalkozunk a méhméreg az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatásával, mivel még nincs olyan módszer, amivel a méhektõl azt kíméletesen el lehetne szedni.

  Fontos a fullánk szúrást követõ gyors, szakszerû eltávolítása is. A fullánkot körömmel egyik oldalról kaparva kell eltávolítani, mert a kaparás közben a méregcsatornát összeszorítjuk és így megakadályozzuk a méreg további bejutását a szervezetbe. Ellenkezõ esetben összenyomnánk a méreghólyagot és ezáltal a szervezetünkbe juttatnánk még több mérget.

  A fullánk a méh szervezetébõl a méreghólyaggal együtt kiszakad és ezután a méh elpusztul.

  Felhasznált irodalom:

  Dr. Szalay László: Bioméhészet
  Mezõgazda Kiadó, 1999

  Báró Ambrózy Béla: A méh
  SITAM 1992, Negyedik változatlan utánnyomás

  Nikovitz Antal: A méhészet kézikönyve I-II.
  Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont és a Hungaronektár kiadása, 1983

  Szalay László – Halmágyi Levente: Gyógyító mézek és mézelõ gyógynövények
  Magyar Méhészek Egyesülete, 1998

  Méhész Szakképzés, Méhbiológia
  GATE Regionális Távoktatási Központ Gödöllõ, 1998

  Benedek Pál-Manninger Sándor-Virányi Sándor: Megporzás mézelõ méhekkel
  Mezõgazdasági Kiadó – Budapest, 1976


Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Kutya, macska, görény, piton, madárpók...

  Kutya, macska, görény, piton, madárpók...Vannak emberek, akik nem csak kutyust, hanem macskát is sétáltatnak, sőt görényt is. Minduntalan, ahányszor ilyet látunk az utcán, megdobban a szívünk - \"Jaaaj, de édes!\" - és mosolygunk egy nagyot. Minél különlegesebb, egzotikusabb egy állat, annál nagyobb körültekintés szükséges a tartásához, speciális igényeihez a pénztárcának is alkalmazkodnia kell. Egy kis rágcsáló ugyan nem igényel nagy ráfordítást, de egy piton, akinek terráriumban kell élnie, már jóval több pénzbe kerül. Az állattartás felelősségen kell, hogy alapuljon...

 • Beintett az állatvédõknek Gáspár Gyõzõ

  gyõzike állatkínzóBeintett az állatvédõknek Gáspár Gyõzõ. A showman háza újra ugatástól hangos, annak ellenére, hogy Buksi halálakor többen állatkínzással vádolták. A tarjáni rapper a vasárnap látható Névshowr forgatására egyszerre két kutyával érkezett, s elmondta: tenyészet alapításán töri a fejét. Nem tanult Buksi tragédiájából Gáspár Gyõzõ. A roma rapper, aki Hajdú Péter mûsorában két fiatal boxerrel parádézott, kijelentette: szaporítani akarja a frissen beszerzett jószágokat.

 • Gazdáikkal temették el a kutyákat az indiánok

  Több mint negyven mumifikálódott kutyatetemre bukkantak Peruban: az állatokat gazdáik mellé temették.

  A leletekre a Chiribaya kultúrához tartozó két falu egyikében folyó ásatások során bukkantak a kutatók, s a leletbõl arra következtetnek, hogy az 1100 és 1350 között - vagyis az inkák elõtt - a mai Chile északi és Peru déli részén virágzó Chiribaya kultúrában olyan nagyra értékelték a kutyákat, hogy élelemmel,...

 • Kiscica került elő az út széli dobozból, kutyus meg a kuka mögül

  Kiscica került elő az út széli dobozból, kutyus meg a kuka mögülÁllatbarát rendőrök jelezték az Orpheus Állatvédő Egyesület állatmentőinek, hogy Szeged külterületén, az autópálya felhajtónál, a főút szélén egy kartondobozba valaki egy kiscicát hagyott. A város másik oldalán, Szeged-Szőregen ugyanezekben a percekben két különböző helyre kidobott kölyökkutyához kérték az állatvédő egyesület állatmentőinek segítségét. Sajnos majdnem minden napunk így vagy még durvább állatmentési munkálatokkal telik, ami néha nagyon elkeserítő. Sokan nem tudják, hogy a házillatok elhagyása, kitétele akár börtönnel is sújtható bűncselekmény, ami nem mentesíti az elkövetőket az esetleges büntetésektől...

 • A megmentett Dumbó hétköznapjai

  "Büszkén mutathatom be Dumbót azaz algyõi nevén Csikit akinek egy hónapja vagyok gazdija. Ez a kis vacak megszépítette a hétköznapjaimat, bolondozása és megható ragaszkodása, hízelgése mindig vidámságot okoz. A szeretni való pöttömke gyorsan tanul és szófogadó kiskutyus.

  Remélem sok ilyen kis kutya talál még gazdira az önök munkájának köszönhetõen, melyhez sok sikert kívánok.

  Üdvözlettel: Laukó Mátyás"

 • Divatba jöttek a sünök

  Kissé szúrós divat hódít Angliában a hobbi állatok gazdái között: afrikai törpe sünökért állnak sorban az állatkereskedõknél.

  A cuki kis állatkákért sokan rendkívüli áldozatokra is hajlandók: képesek akár 500 kilométert is autózni, hogy találjanak egy üzletet, ahol viszonylag gyorsan kifizethetik a 150 fontos vételárat.

  A legtöbb kereskedõnél ugyanis akár egy évet is várni kell a megrendelt sünre.

 • Aró, Arni, Argó gazdihoz került

  A három vizsla testvér egy építkezésen, az egyik munkagép alá húzódott be a szakadó esõ elõl. Az állatokat valaki feltehetõen magára hagyta...

  A területet õrzõ biztonsági õr vette észre a bõrig ázott kutyusokat, és értesítette az Ebrendészetet. Az Orpheus Állatvédõ Egyesület munkatársa gyorsan a helyszínre sietett, és befogta a reszketõ, kimerült kölyökkutyákat. Az állatokat az állatvédelmi telepen külsõ belsõ élõsködõktõl mentesítettük, testüket szárazra törölgettük. A kiskutyát jó gazdihoz örökbe adtuk.

 • Állatszeretet Fesztivál 2013

  Állatszeretet Fesztivál 2013A Fővárosi Állatkertben az Orpheus Állatvédő Egyesület csapata is részt vesz az Állatszeretet Fesztivál 2013 rendezvényen. A programon a gyerekek, családok számára az állatok szeretetét és tiszteletének fontosságát hangsúlyozzák ki a szervezők. Az állatvédő egyesület standján állatos memóriajátékok, állatfelismerők, vetélkedők, élményt okozó kiadványok (plakát, naptár, képeslap), finomságok várják a vendégeket. Október 4. az Állatok Világnapja, a rendezvény október 2-6 között teszi az állatkerti látogatást még gazdagabbá.

 • Halcsaliként végzi a folyami delfin

  Az amazonasi folyami delfin állománya erõteljesen megcsappant az elmúlt évtizedben. A jelenség oka, hogy kiváló halcsali készül belõle. Az amazonasi folyami delfin (Inia geoffrensis) a három ismert valódi folyami delfin faj legnagyobbika. Testhossza elérheti a két és fél métert, testsúlya a 180 kilogrammot. Súlyát egyrészt zsíros húsa okozza, és ez a veszte is.

  A kolumbiaiak ugyanis igen kedvelik a Calophysus macropterus elnevezésû harcsafajt, amely pedig zsíros hússal könnyûszerrel kifogható.

 • Megmentett sünöket engedtek vissza az erdõbe

  Budapest - Huszonhat mentett sünit engedtek szabadon kedden Nagybörzsöny térségében a Fõvárosi Állat- és Növénykert munkatársai.

  A sünök mindegyike legyengült állapota miatt került az állatkertbe még tavaly, elsõsorban azért, mert nem tudták volna átvészelni a telet; volt, amelyik kicsi állat elárvult, az anyukája fûnyíró alá került, s túl kicsi volt ahhoz, hogy ellássa magát. Az állatkertben a rendezett körülmények között megerõsödtek, s mivel az idõjárás megfelelõ, eljött az ideje a szabadon engedésüknek.

 • Merész, Geri, Fongi, Fonpi, Boxos, Selli, Joci kutyák gazdihoz kerültek!

  Merész a nagytestû keverék egy ház elé tanyázott le, onnan nem akart elmenni. Gerit a kistestû kutyust a belvárosban szedték össze állatbarátok. Fongi-Fonpi kutyák egy telephelyen születtek, Boxost testvéreivel együtt dobták utcára, Selli egy csatornánál vert tanyát, Joci egy ház elõtt próbált menedékre lelni, onnan vitették el.

  Az állatok az Orpheus Állatvédõ Egyesület állatvédelmi központjába kerültek, ahol rendbetételük után szeretõ gazdihoz kerültek.

 • Költöznének az elefántok, de összetört a teherautó

  Az állatállomány túlszaporodása miatt a kenyai kormány négyszáz elefántot át akar költöztetni a Shimba Hills-i rezervátumból egy másik nemzeti parkba, de a mûvelet szombati megkezdését technikai okokból el kellett halasztani.

  A kezdet nem volt valami biztató: az elsõ költöztetési próbanapon, csütörtökön helikopterrõl kábító lövedékkel elszenderítettek egy 22 éves elefántbikát, hogy nyugton legyen a nyolcórás fuvarozás alatt.

 • Ne etess elefántot Bangkokban!

  Aki Bangkokban elefántot etet, komoly büntetésre számíthat egy nemrég bevezetett új szabályozás értelmében.

  A thaiföldi hatóságok bejelentése szerint akit rajtakapnak azon, hogy banánnal vagy cukornáddal eteti a tulajdonosa által koldulásra használt elefántokat, az akár 320 dolláros (hozzávetõleg 70 000 forintos) bírságra is számíthat.

  Az ázsiai országban mintegy 2400 háziasított elefánt van.

 • Magyar Tabu - Mindennapos Állatkínzások, melyekrõl kínos beszélni?!

  A legjobb, ha a felesleges állatszaporulatok meg sem születnek!

  2011-ben nagy felháborodást váltott ki az az eset, amikor egy 72 éves nyugdíjas asszony 5 kiskutyát fojtott vízbe, mert nem tudta etetni az akkor született szaporulatokat. Sokak szerint az eset egyedinek tûnhet, de az Orpheus Állatvédõ Egyesület tapasztalata az, hogy a probléma mindennapos, sõt az emberek egy része az állatok kínzását, és a többi kapcsolódó bûncselekményt családon belül is lehajtott fejjel tûri.

 • Aki csótányt eszik, ingyen mehet a fesztiválra

  Egy amerikai halloween-fesztivál azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy ingyenes belépést biztosít mindenkinek, aki helyben elfogyaszt egy madagaszkári csótányt. A kezdeményezést gyermek- és állatvédelmi szervezetek is élesen kritizálják.

  A Six Flags Kentucky Kingdom's Fright Fest nevû Louisville-i rendezvény a bírálatok ellenére nem tervezi az akció törlését, a szóvivõ szerint csak kevesen panaszkodtak a csótány-akció miatt.

 • Trikót a kutyára: muris, és praktikus

  A bundátját is nyírni, ha lehet!

  - A korai kánikulának örülnek a nyaralók, de gondokat is hoz az életükbe. Sõt, a hozzájuk tartozó állatokéba is, - nekik is szükségük van a napfényre és a melegre, de csak bizonyos mértékig. A túlzott ultraibolya sugárzás és a hõség ellen õket is védeni kell, érdemes tehát megfogadni az állatorvos - ezúttal a kutyatartóknak szóló - tanácsait, amelyeket az MTI ad közre...

 • Buszreklámok az állatvédelemért

  Az Orpheus Állatvédő Egyesület számos településen folytat közvetlen állatvédelmi tevékenységet. Van ahol emellett információs kampánnyal tudunk segíteni egy-egy probléma megoldásában. Debrecen környéki buszmatricás állatvédelmi programunkat az Atlantic Star Kft-vel együttműködve, gyepmesteri prevenció témakörben folytatjuk. A program célja, hogy ráébressze a lakosságot arra, hogy az állattartás nagy felelősség, a gyepmesteri telepekre bekerült állatokat az emberek örökbe fogadhatják / kimenthetik. Reméljük, hogy ezáltal is számos kutya / cica kerül ki a lakosság segítségével szerető gazdihoz és talál végső menedéket.

 • Kimentették az ártérbe szorult vadállatokat Fejérben

  Az áradás a vadon élõ állatok életterét is nagyban veszélyezteti. Az erdei állatok megmentéséért bárki tehet: kellõen körültekintõen közlekedjünk!

  Az állatok átterelésének idejére lezárták a 6-os fõút 38. és 52. kilométere közötti szakaszát

  Az ártérbe szorult vadállatok biztonságos részekre terelése miatt egy idõre lezárták a 6-os fõút 38. és 52. kilométere között szakaszát - közölte a rendõrség hétfõn.

 • Kutyakarácsony 2012

  Az Orpheus Kutyakarácsony Állatvédelmi Akció a lakossági és céges támogatóknak köszönhetõen számtalan anyagi és eszköz adományt kapott, mely az állatok megmentésében ÉLETMENTÕ segítség! Köszönjük! Az Orpheus emellett nem tud elmenni a nélkülözõ embertársak bajai - problémái mellett sem, így más támogatói keretekbõl és önkénteseink, munkatársaink bevonásával szociális segélyszervezetekhez csatlakoztunk, és részt vettünk gyerekek, családok, közösségek adventi támogatásában - örömszerzésben! Együtt tettünk CSODÁT, köszönjük mindenkinek, aki az Angyalok között volt!

 • Élõ kiskutyákat dobált a folyóba - videóval

  A fiatalok tettüket azzal magyarázták, hogy az állatok rengeteg betegséget terjesztenek, ezért szabadultak meg tõlük.

  „Úszik?” – csupán ez a kérdés hangzik el a lány szájából, miközben mosolyogva dobálja a szerencsétlen állatokat a folyóba.

  Az állatvédõk már nagy erõkkel keresik a tettest. A PETA felvette a kapcsolatot a horvátokkal, mert úgy vélik, ott készült a videó, de mások úgy tudják, bosnyák, egészen pontosan bugojnói a lány.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása