2021.01.24. - Timót

Megmenekül a Honvéd Lovarda!

Megmenekül a Honvéd Lovarda!
MINDENKINEK KÖSZÖNJÜK!

Példaértékû sikerrõl szeretnék beszámolni minden lovat, lovaglást, sportot szeretõ embernek. Közel két hónap alatt a teljes reménytelenségbõl eljutottunk a lehetõségek kapujába és a kapu kinyílt.

Az elõzményekrõl annyit, hogy 2005 november elején, mindannyiunk megdöbbenésére, híre ment, hogy a Honvédelmi Minisztérium egyik napról a másikra bezárja a Honvéd lovardát. December 31-én elzárják a vizet és a gázt, lekapcsolják a villanyt, szélnek eresztik a dolgozókat és a sportolókat, a lovakat pedig érdemük szerint értékesítik.

Adó 1% felajánlással az Állatvédelemért!

Adóbevalláskor 1%-hoz az adószám: 18464654-1-06

A megszûntetésnek hamar híre ment és a napilapoktól kezdve, rádiómûsorokon át a „királyi” és kereskedelmi TV csatornákig számosan és folyamatosan foglalkoztak a témával. A lovarda fennmaradásáért folytatott küzdelem nagyon sok embernek lett a szívügye.

A II. kerületi Önkormányzat képviselõtestülete hetekig tartó elökészítõ tárgyalások és egyeztetések eredményeképpen, második nekifutásra, december 29-i, rendkívüli ülésén egyhangú szavazással döntött az egyetlen napirendi pontról, miszerint a Pasaréti Lovas Hagyományörzõ Kht. részére mûködtetésre bérbeadják a Hidász utcában található (leánykori nevén: Honvéd) lovardát.

„Pasaréti Lovas Hagyományörzõ Kht. .....Pasaréti Lovas Hagyományörzõ Kht .....”

Ízlelgetem a szavakat, próbálok mögéjük nézni. Vajon milyen tartalmat rejtenek? Mik azok az emóciók amelyek így fogalmazódtak meg? Milyen szándék rejlik bennük? Talán annak az igazodási pontnak a keresése, ami valahonnan a mellkasunk körkényérõl kiindulva hajt minket és nem hagy nyugodni. És azokat sem, akik ezt még nem élték át, de tudják, hogy van és a részesei akarnak lenni.

A valóság persze sokkal racionálisabb. Minden tiszteletem azoké, akik a semmibõl egy hét alatt teremtettek tárgyalóküldöttséget, Kht.-t, pénzt, bankgaranciát, üzleti tervet. Hála azoknak, akik a magánvagyonukkal állnak helyt, és hála azoknak is akik a „fillérjeikkel” szavaztak a Honvéd lovarda jövõje mellett.

„Pasarét”..... a szerb pasa (legelõ) és a német ried (rét, legelõ) szavakból eredeztethetõ névbõl is tudható, hogy itt hajdan, a XIX. szd. elején, legelõk voltak
„Lovas”..... azok mi vagyunk.

„Hagyomány”..... történelmileg kialakult, nemzedékrõl nemzedékre szálló, a társadalomban tartósan uralkodó nézetek, szokások, szimbolizált jelrendszerek összessége. Nagy lehetõség az élettõl ezek örzõinek lenni.

„Kht.”..... közhasznú társaság.

Tehát a „Pasaréti Lovas Hagyományörzõ Kht.” tagjai egy tradicionális sport, nevezetesen a lovassport terén szerzett ismereteiket és tapasztalataikat kívánják a legjobb tudásuk szerint a köz javára fordítani, egyben nyitottak minden olyan kezdeményezés elõtt, melyek beleillenek az alapító okiratban foglaltakba.

A Kht. létrehozását az motiválta, hogy a lovarda barátai kifejezhessék, nem akarnak közpénzen élõsködni, komolyan gondolják, hogy a lovardára szükség van, felelõsséget éreznek az itt lovagló gyerekekért, a lovakért és nem utolsó sorban az itt dolgozó emberekért. A Társaságnak feltett szándéka, hogy néhány év alatt felvirágoztassa a lovaséletet ezen a nagymúltú (valaha az ország legelitebb egyesületének számító) telepen, ahol számos bajnok, válogatott versenyzõ, olimpikon és a honi lovasélet mai vezetõje nevelkedett az elmúlt 70 évben.

És most örül a szívünk, mert sikerült, mert a civilek kezdeményezte kétségbeesett, spontán mozgalom jogi formát öltött. Ez a valóban alulról jövõ mozgalom nemes akaratú támogatókra lelt neves sportolók, sportvezetõk, „öreg” honvédosok, városvédõk és a media munkatársainak személyében. Természetesen semmilyen eredményre nem jutottunk volna, ha mind a helyi, mind a fõvárosi önkormányzatnál nem érzik úgy a döntéshozók, hogy jó ügy mellé állnak. A HM képviselõinek meg különösen hálásak vagyunk azért, hogy komolyan vettek minket és, hogy a végrehajtandó parancs kereteit képesek voltak rugalmasan kezelni.

A lovarda megmenekült, azaz a fent említett Kht.-vá szervezõdött civilek elnyerték a jogot, hogy (egyenlõre) öt éven át mûködtessék azt.

2005. december 31.

Falus Vera
A PLH Kht. egyik alapító tagja

Képek:Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra