rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • A furfangos vadász

 • Share on Tumblr

  Írta: Lelkes Miklós

  Vége felé közeledett a tél.Hóbortos Károly, aki egy irdatlan nagy és irtatlan erdõ mellett éldegélt, elindult vadászni.Felesége gondosan feljegyezte neki egy papírszeletkére, hogy milyen vadászzsákmányt hozzon haza.Szerény lista volt ez: csak négy kövér vadnyúl, négy sütnivaló fácán és két háromkilós ponty szerepelt rajta.Károly hebegett valamit, hogy a hal nem vadász-, hanem halászzsákmány, de felesége azt mondta: akkor halászzsákmányoljon is!

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Vadnyulak idõnként akadtak, de csak nagyon futólag vehette szemügyre Károly: kövér-e a tapsifüles?Azért utánuk lõtt, de hiába.Fácánt meg nem is látott.
  Az erdei tavon léket vágott a jégbe, de a zsinór végén nem akart horogra kerülni hal, egy se.No a ponty után is pontot tehetett, azaz inkább kérdõjelet.
  Ezek voltak a kisebb bajok, de jött a nagy is.Addig-addig barangolt vadak után az erdõben, amíg eltévedt.Idõnként lõtt egyet a puskájával, hátha meghallja emberfia és segítségére siet.Ám csak nyúlfia, rókafia, meg egyéb állatfia-állatlánya hallotta, és azok nem igyekeztek útbaigazítani.Végül utolsó töltényét is ellõtte a levegõbe.Annyi bummbummbumm után sem cukor, sem kávé, sem tea, sem rum, szóval, semmi sem a közismert gyermekmondókából, és így útbaigazítás sem a mélyen tisztelt pulikumtól vagy mástól.
  Nekibúsult Károly, de azután meglátott egy barlangot.Ott szállásra lelhet, gondolta, mert a nap már erõsen elmenõben-lemenõben volt.Amellett havazni is kezdett.
  Nem szerette volna azonban Károly, ha rablóbarlangba toppan be, ezért elhatározta: elõbb tudakozódni fog a barlang lakottságáról-lakatlanságáról.
  Jó hangosan bekiáltott hát a barlang száján:
  - Hé! Van itt valaki?!
  A barlangban egy mackó aludta téli álmát.Felébredt és kedvetlenül kidörmögött:
  - Ne kiabálj, brumbrum! Alszom, brumbrum! Ki vagy, brumbrum?!
  - Vadász! - vallotta be Károly.
  - A ház?! - döbbent meg a medve.Mi van a házammal?!
  Károly elmagyarázta neki, hogy õ nem ház, hanem vadász, és a medve köteles neki szállást adni, mert ha nincs vadász - nincsen erdõ, ha nincsen erdõ - nincsen medve.
  - Ha én, a vadász, nem volnék, ki vadászna rád?! - tette hozzá szemrehányóan, mintha a medvevadászat merõ vadászönzetlenségbõl, éppen a medve érdekében történne.
  A medve felfogása nem volt valami gyors, mert háromszor is elmondatta magának a dolgot, de végül belátta, hogy az erdõ és saját érdekében szállást kell adnia a vadászkodó Károlynak, mert tényleg, ha nem volna vadász...
  ... hogy te milyen rettentõ okos vagy! - brummogott-csodálkozott a medve.
  - Nem tagadom, az vagyok! - mondta Károly önérzetesen.Hanem tudod mit?! Hagyd, hogy rádfeküdhessem és a te fejed legyen a párnám!Így majd az én okos fejembõl átszáll egy adag okosság a te buksidba.Tudod, hogy a madár is fáról fára röppen!
  A medve ezt is háromszor mondatta el magának, de utána nagyon nekilelkesedett.Készséggel megengedte, hogy a vadász ráfeküdhessen, az meg, persze, szívesebben tette ezt a puha, meleg medvebundára, mint a barlang hideg kövére.Amikor a mackó elaludt, Károly elõvette tarisznyáját, evett, ivott.Utána õ is álomba szenderedett az élõ medvebundán.
  Másnapra elállt a havazás, kisütött a napocska.Károly felfedezõútra indult a barlangból.Igen messzire kellett ugyan mennie, de végül, nagy szerencséjére, favágókat talált.Kiderült, hogy onnan nincs is már olyan távol az otthona, mint hitte, sõt, egészen közel a faluja.Hazaballagott hát.Felesége annyira aggódott érte, hogy ezúttal nem kérte tõle számon sem a nyulakat, sem a fácánokat, de még a két pontyot sem.Örült, hogy épségben hazajutott a férje.
  Egy hét múlva, már a tavaszi nap sugarainál, elõbújt a medve is.A bundás agyában még mindig ott volt a madárfészkes gondolat: vajon mennyi okosság repülhetett át az õ fejébe a vadászéból?
  Csökönyös mackó volt, elhatározta: ha törik, ha szakad, de megtudakolja ezt Károlytól.Fel is kereste a vadászt a faluban.
  Nagy volt Károly meglepetése.Felesége, szerencsére, nem volt odahaza: a tyúkvásáron pityipatyipletykált Palipetyinénivel.A medve kérdésére Károly buzgón vakargatta tarkóját:
  - No ezt csak akkor tudnám megmondani, ha négy nyulat hoznál!Ha az ember ész után nyúl, mi tagadás, kell az a nyúl!
  A medve nagyon tudni akarta, hogy okossága mennyivel növekedett, így másodnapra beállított a nyulakkal.
  A furfangos vadász ekkor, némi fülvakarás után, úgy vélte: még négy fácán is kellene a dologhoz, vagyis ahhoz, hogy a medve okosságát lemérje.Tudod: ha itt van a fácán, te is mindent jobban látsz ám! - tette hozzá.
  A medve bosszúsan dörmögött de harmadnapra mégis ott termett a fácánokkal.Ám ekkorra mit gondolt ki a furfangos Károly? Felesége úgyis annyit emlegeti a rókaprémes kabátot, mi lenne, ha rókát is hozatna ezzel a nagy bumfordival? Persze, azt mondta, hogy a veresbundás játszópajtásnak kellene neki.Tudod: ki rókával játszik, annak az ész jobban látszik! - tette hozzá.
  A medve már kezdte türelmét veszíteni, de nagynehezen mégiscsak ráállt, hogy egy rókát is hoz a játékoskedvû vadásznak.Ám hozzátette: ha akkor sem méri le az õ észnövekedését, hát harapni, meg karmolni fog mérgében!
  Hamarosan találkozott is a mackó egy rókával és annak rögtön elmondta: egy vadász, az õ észfölmérõje, rókát akar játszópajtásul.Annak a rókának bizonyára arany élete lesz! Nem jönne el vele a vadászhoz?!
  A róka gondolkodott, alaposan kikérdezte a medvét a dolog felõl, majd így szólt:
  - Szívesen elmegyek, mivel én is imádok játszani.Várj, egy zsákot is hozok magammal!Így érdekesebb lesz a játék.Tudod: zsákbanfutás, zsákbamacska... Én majd elrejtõzöm ennél a vadásznál, a tyúkólban.Te pedig tartsd szóval ezt a játékos kedvû vadászt, de sokáig-sokáig! Addig én megtanítom játszani a tyúkól derék kotkodácsolóit is, ez lesz majd a nagy meglepetés! Ám el ne felejtsd: ehhez idõ kell, tehát sokáig, de sokáig beszélj a vadásznak errõl-arról, kárról, körtérõl, viharról, verébrõl, szépszemû szederrõl, szúrós vadméhekrõl, meg miegymásról.Hordj össze hetet-havat!
  A medve így is tett.Beszélt, brummogott, brümmögött, dirmegett, dörmögött.Károly meg egyre-másra, mind türelmetlenebbül, visszatért a kérdésre: hol van a róka, amit hozott?! Õ most már kész megmérni a mackó észnövekedését, akár méterben, akár kilogrammban, de elõbb árulja el: hol van az õ leendõ játszópajtása, az a szépséges veresbundás?!
  A róka ezalatt úgy megtömte a zsákot tyúkokkal, hogy alig bírt odébbállni vele.Amikor a medve végül elárulta, hogy a tyúkólban rejtõzködik a veresbundás koma, mint a tyúkok játékoktatója, Károly rosszat sejtett, fejéhez kapott és rohant a tyúkólhoz.No abban lézengett még néhány tyúk, róka sehol, de szemmellátható volt a ravasz állat nagy tyúkeltûntetõ tehetsége.
  Felkapott a vadász egy hatalmas bunkót és iszonyú méreggel rá-rávert vele a medve koponyájára:
  - Hû de megokosodtál, te tökfej!Nem érzed?!Csak úgy ding-döng az okosságtól az a mindeddig üres kobakod!Nem érzed?!
  A szomszédból meg egy kutya futott át és a medvére rontott.A medve ki nem állhatta a kutyákat, ezt a harapóst pedig még kevésbé kedvelte.Felkapta és a tyúkólra hajította.Összedõlt a tyúkól, mint a kártyavár, és a megmaradt tyúkokat mind kártyalaposította.
  A medve elfutott az erdõbe.Ott fûnek-fának mesélte, hogy nagybunkós észfelmérésben részesült, ami fájdalmas volt ugyan, de most már bizonyos: õ lett az erdõ legokosabb állata.A vadász fejébõl ugyanis, még a télen, a barlangban az õ fejébe röppent át mind a tudomány, mint a madár egyik fáról a másikra.
  Az állatok közül ki ezt, ki azt gondolta a medve dicsekvésérõl és sokféle történet kelt róla szárnyra-lábra.A róka gúnyosan jegyezte meg:
  - Lehet, hogy sok tudomány-madárka röppent át a medve fejébe, de hogy fészket egyik sem rakott benne, az bizonyos!


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Postateknõs - négy év után, de visszatért

  Négy év után tért vissza egy szökevény teknõs a gazdáihoz az Egyesült Államokban.

 • Pandakölykök születtek Spanyolországban

  Pandakölykök születtek Spanyolországban: ez az elsõ alkalom, hogy Kínán kívül mesterséges megtermékenyítés révén jöttek világra iker pandabébik.

 • 1 év 3 hónap letöltendõ börtönbüntetést kapott az állatkínzó

  Állatkínzás miatt az elsõ fokon meghozott 1 év 3 hónap letöltendõ börtönbüntetést – két év próbaidõre felfüggesztve – 10 hónap fiatalkorúak fogházában letöltendõ szabadságvesztésre változtatta a Somogy Megyei Bíróság szerdán jogerõs határozatában annak a belegi fiatalembernek, aki két évvel ezelõtt egy fejszével többször fejbe vágta, majd egy emésztõgödörbe dobta a kutyáját.

 • Csónakba mászó, horgászt tépázó medve

  Victoria (Brit Columbia) - Ritka és nagyon hívatlan vendége volt egy horgásznak Kanadában: medve ugrott be a csónakjába és támadt rá.

  A mackó már a folyó túlpartjáról kiszemelte magának az 52 éves férfit, mert egyenesen átúszott a közelébe, felmászott egy stégre és onnan ugrott a csónakba.

 • Rózsaszín százlábú

  Bangkok - Míg a rózsaszín párduc kitalált rajzfilmfigura, addig a riasztó-rózsaszín százlábú, tudományos nevén Desmomyxtes purpurosea élõ valóság. Az Arizonai Állami Egyetem keretén belül mûködõ Nemzetközi Fajmeghatározó Intézet új állatfajként ismerte el a Thaiföld északi részén élõ ízeltlábút. A tavaly felfedezett állat hét centiméter hosszú és 88 lába van. Bár mérgezõ, patkányok és mókusok szívesen fogyasztják. Feltûnõ színe és különleges viselkedése alapján - napközben jól láthatóan a földön vagy növényeken tartózkodik - az intézet a tíz legérdekesebb újonnan talált faj egyikének tartja.

 • Kutya lõtte vadász

  Bulgáriában vadászat közben egy kutya rálõtt gazdájára, akit több sörét is megsebesített.

 • Fókák és a jégolvasztó

  Az antarktiszi fókákat vonták be a tudományos kutatómunkába a Santa Cruz-i Kalifornia Egyetem tengerbiológusai, akik így sokkal olcsóbban jutnak új információkhoz, mintha a tengerfenék alakjáról hajóval gyûjtenének adatokat. Az állatokat mélységmérõ érzékelõkkel látták el, amelyek a méréseket követõen egy mûholdra továbbították az adatokat.

 • Kutyák halmokban a zagyvarékasi önkormányzat udvarám

  Kutyák halmokban a zagyvarékasi önkormányzat udvarámSem enni, sem inni nem kapnak a befogott kutyák a zagyvarékasi önkormányzat udvarán, nagyon rossz körülmények között tartják őket állatvédő szerint, csupán egy lyukas fazék van előttük. A jegyző szerint viszont enni és inni is adtak a kutyáknak, amelyeket azért fogtak be, mert kóboroltak és volt, akit meg is haraptak. A gyerekek egyedül már az utcára sem mertek menni. A 18 kutyának ugyanaz a gazdája, akitől kényszerintézkedés közepette vette el az önkormányzat. Az önkormányzat nem volt felkészülve a rossz körülmények között állatot tartótól való kobozás utáni állapotokra...

 • Kacsába szeretett bele egy lúd

  Vadkacsába szeretett bele egy vadlúd Nagy-Britanniában. A párosodási szezon javában dúl mind lúdéknál, mind kacsáéknál, emiatt aztán sok dolga van a kacsába habarodott libának, párját ugyanis rendre ostromolni próbálják gácsérok.

 • Párnák között heverésző kutyusok

  Párnák között heverésző kutyusokAzt már tudjuk, hogy a kutyusok szinte minden lehetetlen pózban eltudnak aludni. A most következő összeállításban pedig olyan kutyákat láthatunk, akik simán kitúrják gazdijukat az ágyból, hogy kedvükre lustálkodhassanak a puha párnák között. Egy egészséges, megfelelő tartási körülmények között élő kutya naponta kb. 12 órát tölt el alvással, és úgy tűnik, hogy sokan közülük ezt a lehető legkényelmesebb helyen szeretnék eltölteni. A következő képek egészen biztosan mosolyt csalnak minden kutyabarát arcára.

 • Sziámi macska

  A Sziámi macska egy kedvelt macskafajta, amely a Távol-Keletrõl származik. Nevüket Sziámról, a mai Thaiföldrõl kapták. Az elsõ példányt Peter Simon Pallas német természettudós pillantotta meg elõször és írta le, 1794-es Kaszpi-tengeri expediciója során. A macskák az 1870-1880-as években kerültek Angliába. A történetírók szerint Sir Owen Gould brit nagykövet, aki V. Rama sziámi király mellett teljesített szolgálatot, figyelt fel rájuk elõször 1884-ben. Két csokoládészínû példányt Pho és Mia nevû cicákat, hazavitt Angliába, és az egyik macska leszármazottja az 1888-as londoni macskakiállításon a Crystal Palace-ban, elnyerte "A legszebb macska" címet.

 • Ûrmókusok brit kertben

  Ûrmókusok játszadoznak egy brit családi ház kertjében: szkafenderük sisakja kókuszdióhéj.

 • Orpheus Önkéntes Közösség, EFOP-1.3.5-16-2016-00056

  Orpheus Önkéntes Közösség, EFOP-1.3.5-16-2016-00056Az Orpheus Állatvédő Egyesület szemléletformáló, oktatási programja 1999 óta fontos segítség a társadalom tagjainak számára a környezettudatosság, a felelős állattartás érdekében. 2017-2020 között a tevékenységet segíti az "Orpheus Önkéntes Közösség" program, mely az EFOP-1.3.5-16-2016-00056. nyilvántartási számon nyilvántartott pályázat révén támogatásban részesült. Szeretettel és kitartással szervezzük meg a szakmai programsorozatot, melybe várjuk lelkes önkéntesek, témafelelősök, állatbarát segítők és szakemberek csatlakozását!

 • Hajléktalanok háziállatainak nyílt ingyenes orvosi rendelõ Bécsben

  Ingyenes orvosi ellátást kapnak a hajléktalanok háziállatai egy bécsi állatorvosi rendelõben.

 • 'Állatpolgár': a kutyáját regisztráltatta szavazóként

  Federal Way (Washington állam) - A kutyáját jegyeztette be szavazásra jogosult állampolgárként egy nõ az Egyesült Államokban, amiért aztán közmunkára ítélték.

  Az "állatpolgár" keverék, ausztráljuhász- és terriervér csörgedezik ereiben. Gazdasszonya pusztán azért vetette fel a hivatalos névjegyzékre, mert rá akart mutatni, hogy mennyire könnyû kijátszani a joghézagot.

 • Új szurikáták a Szegedi Vadasparkba

  Négy új szurikáta (Suricata suricatta) érkezett a Szegedi Vadasparkba – tájékoztatta Veprik Róbert, az intézmény igazgatója.

 • Emelkedett a zergék száma a Magas-Tátrában

  Emelkedett a zergék száma a Magas-Tátrában. A "zergeszámlálás" eredménye szerint a Magas-Tátrában összesen 841 zerge él, közülük 699 a hegység szlovák, míg 142 a lengyel oldalán - közölte Jozef Hybner, a szlovákiai Tátrai Nemzeti Park (TANAP) képviselõje. A 2010 õszi összeíráskor 631 zergét találtak, közülük 472 a szlovák, míg 159 a lengyel oldalon élt.

 • Légibalesetet okozott a madár Kecskeméten

  Madár csapódott egy leszálláshoz készülõdõ katonai repülõgépbe Kecskeméten.

 • Hihetetlen utazások

  Ismerd meg a vándorlók csodálatos utazásainak történetét! Kövesd a gnút az afrikai szavannán, a királylepkét Amerikában és a tonhalakat a Csendes-óceánban.

  Légy szemtanúja az utazókra lesõ veszedelmeknek, és tudd meg, hogyan tájékozódnak az állatok hihetetlen pontossággal hatalmas távokon át.

  Fedezd fel, hogyan birkóznak meg a vonuló lények az útközben felmerülõ nehézségekkel és olvasd el az állatokat követõ kutatók felfedezéseit a természeti világ legnagyszerûbb titkairól!

 • Röhögõ patkányok - az állatok is nevetnek

  Jaak Panksepp idegtudós szerint ugyanazok az idegpályák aktívak amikor az emberek nevetnek, és amikor az állatok játszanak egymással. Panksepp úgy véli, az állatok is nevetnek, és egyes példányoknak kifejezetten jó a humorérzékük.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása