rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • A furfangos vadász

 • Share on Tumblr

  Írta: Lelkes Miklós

  Vége felé közeledett a tél.Hóbortos Károly, aki egy irdatlan nagy és irtatlan erdõ mellett éldegélt, elindult vadászni.Felesége gondosan feljegyezte neki egy papírszeletkére, hogy milyen vadászzsákmányt hozzon haza.Szerény lista volt ez: csak négy kövér vadnyúl, négy sütnivaló fácán és két háromkilós ponty szerepelt rajta.Károly hebegett valamit, hogy a hal nem vadász-, hanem halászzsákmány, de felesége azt mondta: akkor halászzsákmányoljon is!

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Vadnyulak idõnként akadtak, de csak nagyon futólag vehette szemügyre Károly: kövér-e a tapsifüles?Azért utánuk lõtt, de hiába.Fácánt meg nem is látott.
  Az erdei tavon léket vágott a jégbe, de a zsinór végén nem akart horogra kerülni hal, egy se.No a ponty után is pontot tehetett, azaz inkább kérdõjelet.
  Ezek voltak a kisebb bajok, de jött a nagy is.Addig-addig barangolt vadak után az erdõben, amíg eltévedt.Idõnként lõtt egyet a puskájával, hátha meghallja emberfia és segítségére siet.Ám csak nyúlfia, rókafia, meg egyéb állatfia-állatlánya hallotta, és azok nem igyekeztek útbaigazítani.Végül utolsó töltényét is ellõtte a levegõbe.Annyi bummbummbumm után sem cukor, sem kávé, sem tea, sem rum, szóval, semmi sem a közismert gyermekmondókából, és így útbaigazítás sem a mélyen tisztelt pulikumtól vagy mástól.
  Nekibúsult Károly, de azután meglátott egy barlangot.Ott szállásra lelhet, gondolta, mert a nap már erõsen elmenõben-lemenõben volt.Amellett havazni is kezdett.
  Nem szerette volna azonban Károly, ha rablóbarlangba toppan be, ezért elhatározta: elõbb tudakozódni fog a barlang lakottságáról-lakatlanságáról.
  Jó hangosan bekiáltott hát a barlang száján:
  - Hé! Van itt valaki?!
  A barlangban egy mackó aludta téli álmát.Felébredt és kedvetlenül kidörmögött:
  - Ne kiabálj, brumbrum! Alszom, brumbrum! Ki vagy, brumbrum?!
  - Vadász! - vallotta be Károly.
  - A ház?! - döbbent meg a medve.Mi van a házammal?!
  Károly elmagyarázta neki, hogy õ nem ház, hanem vadász, és a medve köteles neki szállást adni, mert ha nincs vadász - nincsen erdõ, ha nincsen erdõ - nincsen medve.
  - Ha én, a vadász, nem volnék, ki vadászna rád?! - tette hozzá szemrehányóan, mintha a medvevadászat merõ vadászönzetlenségbõl, éppen a medve érdekében történne.
  A medve felfogása nem volt valami gyors, mert háromszor is elmondatta magának a dolgot, de végül belátta, hogy az erdõ és saját érdekében szállást kell adnia a vadászkodó Károlynak, mert tényleg, ha nem volna vadász...
  ... hogy te milyen rettentõ okos vagy! - brummogott-csodálkozott a medve.
  - Nem tagadom, az vagyok! - mondta Károly önérzetesen.Hanem tudod mit?! Hagyd, hogy rádfeküdhessem és a te fejed legyen a párnám!Így majd az én okos fejembõl átszáll egy adag okosság a te buksidba.Tudod, hogy a madár is fáról fára röppen!
  A medve ezt is háromszor mondatta el magának, de utána nagyon nekilelkesedett.Készséggel megengedte, hogy a vadász ráfeküdhessen, az meg, persze, szívesebben tette ezt a puha, meleg medvebundára, mint a barlang hideg kövére.Amikor a mackó elaludt, Károly elõvette tarisznyáját, evett, ivott.Utána õ is álomba szenderedett az élõ medvebundán.
  Másnapra elállt a havazás, kisütött a napocska.Károly felfedezõútra indult a barlangból.Igen messzire kellett ugyan mennie, de végül, nagy szerencséjére, favágókat talált.Kiderült, hogy onnan nincs is már olyan távol az otthona, mint hitte, sõt, egészen közel a faluja.Hazaballagott hát.Felesége annyira aggódott érte, hogy ezúttal nem kérte tõle számon sem a nyulakat, sem a fácánokat, de még a két pontyot sem.Örült, hogy épségben hazajutott a férje.
  Egy hét múlva, már a tavaszi nap sugarainál, elõbújt a medve is.A bundás agyában még mindig ott volt a madárfészkes gondolat: vajon mennyi okosság repülhetett át az õ fejébe a vadászéból?
  Csökönyös mackó volt, elhatározta: ha törik, ha szakad, de megtudakolja ezt Károlytól.Fel is kereste a vadászt a faluban.
  Nagy volt Károly meglepetése.Felesége, szerencsére, nem volt odahaza: a tyúkvásáron pityipatyipletykált Palipetyinénivel.A medve kérdésére Károly buzgón vakargatta tarkóját:
  - No ezt csak akkor tudnám megmondani, ha négy nyulat hoznál!Ha az ember ész után nyúl, mi tagadás, kell az a nyúl!
  A medve nagyon tudni akarta, hogy okossága mennyivel növekedett, így másodnapra beállított a nyulakkal.
  A furfangos vadász ekkor, némi fülvakarás után, úgy vélte: még négy fácán is kellene a dologhoz, vagyis ahhoz, hogy a medve okosságát lemérje.Tudod: ha itt van a fácán, te is mindent jobban látsz ám! - tette hozzá.
  A medve bosszúsan dörmögött de harmadnapra mégis ott termett a fácánokkal.Ám ekkorra mit gondolt ki a furfangos Károly? Felesége úgyis annyit emlegeti a rókaprémes kabátot, mi lenne, ha rókát is hozatna ezzel a nagy bumfordival? Persze, azt mondta, hogy a veresbundás játszópajtásnak kellene neki.Tudod: ki rókával játszik, annak az ész jobban látszik! - tette hozzá.
  A medve már kezdte türelmét veszíteni, de nagynehezen mégiscsak ráállt, hogy egy rókát is hoz a játékoskedvû vadásznak.Ám hozzátette: ha akkor sem méri le az õ észnövekedését, hát harapni, meg karmolni fog mérgében!
  Hamarosan találkozott is a mackó egy rókával és annak rögtön elmondta: egy vadász, az õ észfölmérõje, rókát akar játszópajtásul.Annak a rókának bizonyára arany élete lesz! Nem jönne el vele a vadászhoz?!
  A róka gondolkodott, alaposan kikérdezte a medvét a dolog felõl, majd így szólt:
  - Szívesen elmegyek, mivel én is imádok játszani.Várj, egy zsákot is hozok magammal!Így érdekesebb lesz a játék.Tudod: zsákbanfutás, zsákbamacska... Én majd elrejtõzöm ennél a vadásznál, a tyúkólban.Te pedig tartsd szóval ezt a játékos kedvû vadászt, de sokáig-sokáig! Addig én megtanítom játszani a tyúkól derék kotkodácsolóit is, ez lesz majd a nagy meglepetés! Ám el ne felejtsd: ehhez idõ kell, tehát sokáig, de sokáig beszélj a vadásznak errõl-arról, kárról, körtérõl, viharról, verébrõl, szépszemû szederrõl, szúrós vadméhekrõl, meg miegymásról.Hordj össze hetet-havat!
  A medve így is tett.Beszélt, brummogott, brümmögött, dirmegett, dörmögött.Károly meg egyre-másra, mind türelmetlenebbül, visszatért a kérdésre: hol van a róka, amit hozott?! Õ most már kész megmérni a mackó észnövekedését, akár méterben, akár kilogrammban, de elõbb árulja el: hol van az õ leendõ játszópajtása, az a szépséges veresbundás?!
  A róka ezalatt úgy megtömte a zsákot tyúkokkal, hogy alig bírt odébbállni vele.Amikor a medve végül elárulta, hogy a tyúkólban rejtõzködik a veresbundás koma, mint a tyúkok játékoktatója, Károly rosszat sejtett, fejéhez kapott és rohant a tyúkólhoz.No abban lézengett még néhány tyúk, róka sehol, de szemmellátható volt a ravasz állat nagy tyúkeltûntetõ tehetsége.
  Felkapott a vadász egy hatalmas bunkót és iszonyú méreggel rá-rávert vele a medve koponyájára:
  - Hû de megokosodtál, te tökfej!Nem érzed?!Csak úgy ding-döng az okosságtól az a mindeddig üres kobakod!Nem érzed?!
  A szomszédból meg egy kutya futott át és a medvére rontott.A medve ki nem állhatta a kutyákat, ezt a harapóst pedig még kevésbé kedvelte.Felkapta és a tyúkólra hajította.Összedõlt a tyúkól, mint a kártyavár, és a megmaradt tyúkokat mind kártyalaposította.
  A medve elfutott az erdõbe.Ott fûnek-fának mesélte, hogy nagybunkós észfelmérésben részesült, ami fájdalmas volt ugyan, de most már bizonyos: õ lett az erdõ legokosabb állata.A vadász fejébõl ugyanis, még a télen, a barlangban az õ fejébe röppent át mind a tudomány, mint a madár egyik fáról a másikra.
  Az állatok közül ki ezt, ki azt gondolta a medve dicsekvésérõl és sokféle történet kelt róla szárnyra-lábra.A róka gúnyosan jegyezte meg:
  - Lehet, hogy sok tudomány-madárka röppent át a medve fejébe, de hogy fészket egyik sem rakott benne, az bizonyos!


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Röhögõ patkányok - az állatok is nevetnek

  Jaak Panksepp idegtudós szerint ugyanazok az idegpályák aktívak amikor az emberek nevetnek, és amikor az állatok játszanak egymással. Panksepp úgy véli, az állatok is nevetnek, és egyes példányoknak kifejezetten jó a humorérzékük.

 • Székelyföld a kóbor kutyák birodalma

  Évek óta megoldatlan Székelyföldön a kóbor kutyák helyzete, pedig sokan panaszkodnak a gyakran falkákban kóborló állatokra. A városlakókat zavarja, egyesek félnek, a kutyák néha emberekre is rátámadnak. Az illetékesek szerint mentalitásváltásra, illetve keményebb büntetésre lenne szükség.

 • Szörfölõ egerek

  Egereket tanított meg szörfözni, avagy hullámlovagolni egy ausztrál férfi. A rágcsálók a saját testükkel arányos méretû deszkán élvezik, vagy legalábbis tûrik, hogy a víz vigye õket a part felé.

 • Amikor a marhák uralják a közutakat

  Autósok és motorosok figyelem! A tehenek és a kecskék egyenrangúságot követelnek a közlekedésben.

 • 300 milliót ér a világ legdrágább kutyája

  Csaknem 300 millió forintnak megfelelõ összegért kelt el a 11 hónapos tibeti masztiff.

 • Kék vércséket pusztított a jégverés

  Kék vércséket is elpusztított a Mezõhegyes térségében dúló vihar és jégverés. Különösen a jégverés útjába esõ kékvércsetelepek szenvedtek jelentõs károkat és felnõtt madarak is áldozatául estek a lövedékként lezúduló jégnek.

 • Október 4. az Állatok Védelmének Világnapja - Állatrendõrség megalakításáért küzdenek az Állatvédõk

  Magyarország 10 milliós lakossága körében nagyon sok az ember által tartott (az ember felelõssége alá tartozó) gazdasági és hobbi állat. Gyakori a felelõtlen állattartás, a bûncselekményekig fajuló állatkínzás. Az ember kezei alatt sok esetben értelmetlenül pusztulnak a tartott állatok. Az elkövetkezõ évek felelõs állattartói-és környezettudatos polgári átalakuláshoz komoly felzárkóztatásra, ismeretszerzésre, és állatvédelmi folyamatokra van szükség. Meg kell akadályozni, hogy évente 1 millió kutya / macska kerüljön utcára dobásra, meg kell akadályozni a gazdasági állatok durva kizsákmányolását. Világunkat Mi Magunk alakítjuk...

 • "Medvekirályság" lett Székelyföld a gazdasági válságban

  A medvék egyre nagyobb biztonságban érezhetik magukat Székelyföldön, ahol az elmúlt években jelentõsen megcsappant az érdeklõdés az állatok vadászata iránt.

 • Kártérítés golfozónak korkodilharapásért

  Krokodilharapásért fizetett kártérítést egy golfklub egy tagjának Malajziában.

 • Agyonverte kutyáit

  Bosszút állt kecskéje elpusztítása miatt két kutyáján egy brutális gazda Szolnokon - értesült a HavariaPress. A Tisza-parti város rendõrségére csütörtökön jelentették be, hogy kegyetlenül agyonverte kutyáit egy helyi lakos.

 • Kutyahús-nap Dél-Koreában

  Augusztus 17-én nem jó kutyának lenni Dél-Koreában. Ez ugyanis a "Malbok" nap a koreai holdnaptár szerint. Ekkor a koreaiak - többnyire az idõs férfiak - rengeteg kutyahúst esznek abban a hitben, hogy ez fokozza férfiasságukat.

  Ez ellentétes azzal a törvénnyel, amely megtiltotta a kutyahúsfogyasztást Dél-Koreában. A korlátozást a 1998-as szöuli olimpia elõtt vezették be, mert a kormány attól tartott, hogy a kutyaevés nem jó reklám az országnak.

 • Kacsacsalád az alagútban

  Egy kacsacsalád adott munkát a bázeli hatóságoknak a hét végén. Legalább tucatnyi rendõr, tûzoltó és határõr volt kénytelen kivonulni a St. Johann-alagúthoz, ugyanis egy eltévedt kacsamama totyogott be nagy bõszen a gépkocsik által használt létesítménybe, nyomában kilenc csemetéjével.

 • Kontrollálják az állatfajok kereskedelmét

  A jövõben öt cápa- és két ördögrájafajjal csak engedéllyel és meghatározott keretek között szabad kereskedni a veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó Washingtoni Egyezmény (CITES) korszerûsítését célul kitûzõ bangkoki tanácskozás hétfõi döntése szerint.

 • Hogy megmentse gazdái életét a golyók elé ugrott a hős kutyus

  Hogy megmentse gazdái életét a golyók elé ugrott a hős kutyusA kutyahős szerencsére már sokkal jobban van. Az életmentő műtétek után jelenleg családja Los Angeles-i otthonában lábadozik. Charlie a hétvégén ugyanis olyan hőstettet hajtott végre, amit nem sok négylábú mondhat el magáról: a hétvégén nem csak, hogy kiüldözte a betörőket a házukból, de még a gyerekeket is megóvta a sérüléstől azzal, hogy a betörők lövései elé vetette magát. A Los Angeles-i kertes házba még szombat éjjel próbáltak betörni fegyveresek. A zajra felfigyelt a házban alvó Charlie és két társa is, és hangos ugatással, vicsorgással fogadták a hívatlan vendégeket.

 • Kutyatartók kalauza

  Gyerekcipõben jár a felelõs állattartás Magyarországon - hívta fel a figyelmet a Felelõs Állatbarátok Egyesülete egy közelmúltban készített közép-európai felmérésre hivatkozva.

  Az öt országban (Lengyelország, Csehország, Magyarország, Horvátország, Románia) készült statisztika szerint Magyarországon tekintenek a legtöbben (a megkérdezettek 58 százaléka) úgy a kutyájukra, mint "csak egy állatra", illetve "nem többre mint egy házõrzõre".

 • Sikerült a Batagur teknõs szaporítása

  A világon elõször sikerült mesterséges körülmények között szaporítani a világ legritkább teknõsbékafaját a bécsi Schönbrunn állatkertben.

 • Ki mérgezte meg a kutyacsaládot?!

  Ki mérgezte meg a kutyacsaládot?!Szegeden, a Dobó utca egyik elhanyagolt házában a rokonok nélküli, idős, ott élő néni tisztázatlan körülmények között szerzett sérülések végett kórházba került. Az udvarában tartott kutyákat az egyik szomszéd etette, majd megmagyarázhatatlan módon csigaméreg szóródott szét az udvaron. A méregtől a zárt területen élő szerencsétlen kutyák kínok kínjai közepette elpusztultak. Az Orpheus Állatvédő Egyesület becslése szerint évente több száz esetben történik hasonlóan durva állatmérgezés, melyeket rendszerint állatellenes rosszakarók alattomos módon (nyomok és bizonyítékok hátrahagyása nélkül, hátba támadással) követnek el.

 • Donki cica történetei

  A cikk két valóságon alapuló állatos történetét az állatbarát Lelkes Miklós vetette papírra.

 • Elválaszthatatlan barátok a kutyus és a cicus

  Elválaszthatatlan barátok a kutyus és a cicusA macskákról és a kutyákról általában azt gondolják az emberek, hogy ki nem állhatják egymás társaságát. Azonban a most következő képek és a videó mindezt meg fogja cáfolni. Ez a cicus és ez kutyus kiskoruk óta elválaszthatatlan barátok. Szokták egymást tisztogatni, közösen alszanak és játszanak. A macska kedvenc tevékenysége, hogy nyelvével mosdatja a kiskutyát, aki igazán hálás a gondoskodásért. A kutyus azt is igazán szereti, hogyha a macska dagasztja a hasát, amely a teljes bizalom jele a kutyák körében.

 • Vigyázzunk állatainkra is a nagy melegben

  Tíz perc alatt le lehet égni a napon, de figyelni kell, mert az árnyék sem ad teljes védelmet. A kánikulában a házi kedvenceket is óvni kell, bõséges víz és árnyék kell nekik.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása