rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • A furfangos vadász

 • Share on Tumblr

  Írta: Lelkes Miklós

  Vége felé közeledett a tél.Hóbortos Károly, aki egy irdatlan nagy és irtatlan erdõ mellett éldegélt, elindult vadászni.Felesége gondosan feljegyezte neki egy papírszeletkére, hogy milyen vadászzsákmányt hozzon haza.Szerény lista volt ez: csak négy kövér vadnyúl, négy sütnivaló fácán és két háromkilós ponty szerepelt rajta.Károly hebegett valamit, hogy a hal nem vadász-, hanem halászzsákmány, de felesége azt mondta: akkor halászzsákmányoljon is!

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Vadnyulak idõnként akadtak, de csak nagyon futólag vehette szemügyre Károly: kövér-e a tapsifüles?Azért utánuk lõtt, de hiába.Fácánt meg nem is látott.
  Az erdei tavon léket vágott a jégbe, de a zsinór végén nem akart horogra kerülni hal, egy se.No a ponty után is pontot tehetett, azaz inkább kérdõjelet.
  Ezek voltak a kisebb bajok, de jött a nagy is.Addig-addig barangolt vadak után az erdõben, amíg eltévedt.Idõnként lõtt egyet a puskájával, hátha meghallja emberfia és segítségére siet.Ám csak nyúlfia, rókafia, meg egyéb állatfia-állatlánya hallotta, és azok nem igyekeztek útbaigazítani.Végül utolsó töltényét is ellõtte a levegõbe.Annyi bummbummbumm után sem cukor, sem kávé, sem tea, sem rum, szóval, semmi sem a közismert gyermekmondókából, és így útbaigazítás sem a mélyen tisztelt pulikumtól vagy mástól.
  Nekibúsult Károly, de azután meglátott egy barlangot.Ott szállásra lelhet, gondolta, mert a nap már erõsen elmenõben-lemenõben volt.Amellett havazni is kezdett.
  Nem szerette volna azonban Károly, ha rablóbarlangba toppan be, ezért elhatározta: elõbb tudakozódni fog a barlang lakottságáról-lakatlanságáról.
  Jó hangosan bekiáltott hát a barlang száján:
  - Hé! Van itt valaki?!
  A barlangban egy mackó aludta téli álmát.Felébredt és kedvetlenül kidörmögött:
  - Ne kiabálj, brumbrum! Alszom, brumbrum! Ki vagy, brumbrum?!
  - Vadász! - vallotta be Károly.
  - A ház?! - döbbent meg a medve.Mi van a házammal?!
  Károly elmagyarázta neki, hogy õ nem ház, hanem vadász, és a medve köteles neki szállást adni, mert ha nincs vadász - nincsen erdõ, ha nincsen erdõ - nincsen medve.
  - Ha én, a vadász, nem volnék, ki vadászna rád?! - tette hozzá szemrehányóan, mintha a medvevadászat merõ vadászönzetlenségbõl, éppen a medve érdekében történne.
  A medve felfogása nem volt valami gyors, mert háromszor is elmondatta magának a dolgot, de végül belátta, hogy az erdõ és saját érdekében szállást kell adnia a vadászkodó Károlynak, mert tényleg, ha nem volna vadász...
  ... hogy te milyen rettentõ okos vagy! - brummogott-csodálkozott a medve.
  - Nem tagadom, az vagyok! - mondta Károly önérzetesen.Hanem tudod mit?! Hagyd, hogy rádfeküdhessem és a te fejed legyen a párnám!Így majd az én okos fejembõl átszáll egy adag okosság a te buksidba.Tudod, hogy a madár is fáról fára röppen!
  A medve ezt is háromszor mondatta el magának, de utána nagyon nekilelkesedett.Készséggel megengedte, hogy a vadász ráfeküdhessen, az meg, persze, szívesebben tette ezt a puha, meleg medvebundára, mint a barlang hideg kövére.Amikor a mackó elaludt, Károly elõvette tarisznyáját, evett, ivott.Utána õ is álomba szenderedett az élõ medvebundán.
  Másnapra elállt a havazás, kisütött a napocska.Károly felfedezõútra indult a barlangból.Igen messzire kellett ugyan mennie, de végül, nagy szerencséjére, favágókat talált.Kiderült, hogy onnan nincs is már olyan távol az otthona, mint hitte, sõt, egészen közel a faluja.Hazaballagott hát.Felesége annyira aggódott érte, hogy ezúttal nem kérte tõle számon sem a nyulakat, sem a fácánokat, de még a két pontyot sem.Örült, hogy épségben hazajutott a férje.
  Egy hét múlva, már a tavaszi nap sugarainál, elõbújt a medve is.A bundás agyában még mindig ott volt a madárfészkes gondolat: vajon mennyi okosság repülhetett át az õ fejébe a vadászéból?
  Csökönyös mackó volt, elhatározta: ha törik, ha szakad, de megtudakolja ezt Károlytól.Fel is kereste a vadászt a faluban.
  Nagy volt Károly meglepetése.Felesége, szerencsére, nem volt odahaza: a tyúkvásáron pityipatyipletykált Palipetyinénivel.A medve kérdésére Károly buzgón vakargatta tarkóját:
  - No ezt csak akkor tudnám megmondani, ha négy nyulat hoznál!Ha az ember ész után nyúl, mi tagadás, kell az a nyúl!
  A medve nagyon tudni akarta, hogy okossága mennyivel növekedett, így másodnapra beállított a nyulakkal.
  A furfangos vadász ekkor, némi fülvakarás után, úgy vélte: még négy fácán is kellene a dologhoz, vagyis ahhoz, hogy a medve okosságát lemérje.Tudod: ha itt van a fácán, te is mindent jobban látsz ám! - tette hozzá.
  A medve bosszúsan dörmögött de harmadnapra mégis ott termett a fácánokkal.Ám ekkorra mit gondolt ki a furfangos Károly? Felesége úgyis annyit emlegeti a rókaprémes kabátot, mi lenne, ha rókát is hozatna ezzel a nagy bumfordival? Persze, azt mondta, hogy a veresbundás játszópajtásnak kellene neki.Tudod: ki rókával játszik, annak az ész jobban látszik! - tette hozzá.
  A medve már kezdte türelmét veszíteni, de nagynehezen mégiscsak ráállt, hogy egy rókát is hoz a játékoskedvû vadásznak.Ám hozzátette: ha akkor sem méri le az õ észnövekedését, hát harapni, meg karmolni fog mérgében!
  Hamarosan találkozott is a mackó egy rókával és annak rögtön elmondta: egy vadász, az õ észfölmérõje, rókát akar játszópajtásul.Annak a rókának bizonyára arany élete lesz! Nem jönne el vele a vadászhoz?!
  A róka gondolkodott, alaposan kikérdezte a medvét a dolog felõl, majd így szólt:
  - Szívesen elmegyek, mivel én is imádok játszani.Várj, egy zsákot is hozok magammal!Így érdekesebb lesz a játék.Tudod: zsákbanfutás, zsákbamacska... Én majd elrejtõzöm ennél a vadásznál, a tyúkólban.Te pedig tartsd szóval ezt a játékos kedvû vadászt, de sokáig-sokáig! Addig én megtanítom játszani a tyúkól derék kotkodácsolóit is, ez lesz majd a nagy meglepetés! Ám el ne felejtsd: ehhez idõ kell, tehát sokáig, de sokáig beszélj a vadásznak errõl-arról, kárról, körtérõl, viharról, verébrõl, szépszemû szederrõl, szúrós vadméhekrõl, meg miegymásról.Hordj össze hetet-havat!
  A medve így is tett.Beszélt, brummogott, brümmögött, dirmegett, dörmögött.Károly meg egyre-másra, mind türelmetlenebbül, visszatért a kérdésre: hol van a róka, amit hozott?! Õ most már kész megmérni a mackó észnövekedését, akár méterben, akár kilogrammban, de elõbb árulja el: hol van az õ leendõ játszópajtása, az a szépséges veresbundás?!
  A róka ezalatt úgy megtömte a zsákot tyúkokkal, hogy alig bírt odébbállni vele.Amikor a medve végül elárulta, hogy a tyúkólban rejtõzködik a veresbundás koma, mint a tyúkok játékoktatója, Károly rosszat sejtett, fejéhez kapott és rohant a tyúkólhoz.No abban lézengett még néhány tyúk, róka sehol, de szemmellátható volt a ravasz állat nagy tyúkeltûntetõ tehetsége.
  Felkapott a vadász egy hatalmas bunkót és iszonyú méreggel rá-rávert vele a medve koponyájára:
  - Hû de megokosodtál, te tökfej!Nem érzed?!Csak úgy ding-döng az okosságtól az a mindeddig üres kobakod!Nem érzed?!
  A szomszédból meg egy kutya futott át és a medvére rontott.A medve ki nem állhatta a kutyákat, ezt a harapóst pedig még kevésbé kedvelte.Felkapta és a tyúkólra hajította.Összedõlt a tyúkól, mint a kártyavár, és a megmaradt tyúkokat mind kártyalaposította.
  A medve elfutott az erdõbe.Ott fûnek-fának mesélte, hogy nagybunkós észfelmérésben részesült, ami fájdalmas volt ugyan, de most már bizonyos: õ lett az erdõ legokosabb állata.A vadász fejébõl ugyanis, még a télen, a barlangban az õ fejébe röppent át mind a tudomány, mint a madár egyik fáról a másikra.
  Az állatok közül ki ezt, ki azt gondolta a medve dicsekvésérõl és sokféle történet kelt róla szárnyra-lábra.A róka gúnyosan jegyezte meg:
  - Lehet, hogy sok tudomány-madárka röppent át a medve fejébe, de hogy fészket egyik sem rakott benne, az bizonyos!


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Sztár az interneten Bubu, a kaméleon

  Budapest - Bubu, a kaméleon igazán nem panaszkodhat: saját naplója van az interneten, ráadásul egy webkamera segítségével bárki bepillanthat az életébe.

 • Akita

  Leírása: Nagy termetû, erõs, izmos felépítésû állat. Feje spiccszerû, füle kicsi, hegyes, felálló. Szeme sötétbarna. Háta egyenes, feszes, mellkasa mély, hasa kissé felhúzott. Végtagjai erõteljes csontozatúak, egyenesek, párhuzamosak. Farka a hátára kunkorodik.

  Szõrzete rövid, sûrû. Színe: a vörös különbözõ árnyalatai, fehér, szürkésfekete vagy acélkék, tigriscsíkos, esetleg fehér alapon fekete foltos. Két típusa van: az amerikai és japán. Az amerikai testesebb, súlyosabb. Eredete: Õsi japán fajta.

 • Fotósorozat nem túl fotogén állatokról

  Fotósorozat nem túl fotogén állatokrólAz állatok bizony nem minden esetben annyira fotogének, mint az emberek. (Bár tény, hogy az emberek között is van néhány nem éppen túl fotogén egyén, vagy csak egyszerűen nem éppen jól lekapott pillanat.) Előfordul, hogy őket is zavarja a vaku vagy egyszerűen csak nincs kedvük a reflektorfényhez. Az alábbiakban ilyen viccesre sikerült állatfotókból láthattok egy vidám kis válogatást. Van köztük fura arcot vágó oroszlán vagy éppen"röhögő" mosómedve és ló. Bár az utolsó vicsorító cica se semmi, az biztos.

 • Cairn terrier

  A Cairn terrier neve az angol cairn, azaz "kõrakás" szóból származik, amely gyakori Skócia-szerte, és útjelzõként szolgál, vagy emléket állít valaminek. Találó név ennek a szürkés-barnás, sprõd bundájú felföldi terriernek. Lehetséges, hogy a cairn a Skóciához tartozó Skye-szigetrõl származik, és feltehetõen már Stuart Mária uralkodása idején használták a kõrakásokban megbúvó rókákra való vadászatban. A XX. század elején a tenyésztõk vigyáztak, hogy fenntartsák a fajta szálkás bundáját, zömök testét és egyéb terrierjellemzõit. A fajta 1909-ben kapta nevét, azelõtt rövid szõrû Skye terriernek hívták.

 • Halálra rugdosta a kutyát

  Halára rugdosott egy kutyát egy férfi Szegeden, a rendõrök az állatkínzót elfogták.

 • Kutyakölyköket szült egy macska

  Az eset zavarba ejtette a tudós társadalmat Brazíliában

  Kiskutyáknak adott életet egy cica Brazíliában. Az állat gazdájának elmondása szerint a szomszéd kutyájával történt légyott után lett vemhes házi kedvence, amely most 6 utódot hozott világra. Ezek közül 3 kismacska lett, de ezek a szülés után elpusztultak. A 3 kutyakölyök azonban életben maradt.

 • „Állatok” a Sziget Fesztiválon

  Negyedik alkalommal vesz részt a Sziget Fesztiválon a Fõvárosi Állat- és Növénykert.

 • Nem ugyanazt szereti a milánói és a New York-i patkány

  Milánó professzionális patkányirtóhoz fordult a várost ellepõ rágcsálók ellen. Az egész világon keresett olasz patkányszakértõ azt állítja: minden patkány másért döglik.

 • Meghívó: Szemléletformáló foglalkozás

  Az Orpheus Önkéntes Közösség a Partiszkon Társadalomkutató Egyesülettel és a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal közösen Szemléletformáló foglalkozást tart. A program célja, hogy a gyermekek mindennapi életében a környezettudatos szemlélet és az állatok védelme aktív szerepet kapjon. A program során a gyerekek beszélgetéssel és bábozással egybekötött állatvédelmi előadáson állatos kiadványokat kapnak. A részvétel az iskola keretein belül.

 • Szökött tigriseket lõttek le a Kanári-szigeteken

  Három tigrist kellett lelõnie a spanyol rendõröknek kedden a Kanári-szigeteken, mert a vadállatok kiszöktek a ketrecükbõl egy állatkerti alkalmazott hibájából.

 • Újonnan felfedezett algák adnak új reményt a korallzátonyok számára

  Egy nemzetközi kutatócsapat felfedezte, hogy a korallzátonyok eddig ismeretlen algafajai akár magasabb hõmérsékletet is képesek elviselni, ezzel pedig ellenállhatnak az éghajlatváltozás hatásának.

 • A legjobb állatos szelfik

  A legjobb állatos szelfikMint tették azt korábban már oly sokszor, az állatok most ismét bebizonyítják, hogy ők a világ legviccesebb és legaranyosabb fotóalanyai. A most következő fotóválogatás a legviccesebb állatos szelfikből válogat, melyek nem meglepő módon hatalmas népszerűségnek örvendenek a közösségi oldalakon. Mint láthatjuk, a kamerát kíváncsian vizslató, profin pózoló, vagy épp viccesen grimaszoló és igencsak döbbent arcot vágó fotóalanyokból sincs hiány. Míg egyes állatok kifejezetten utálják ha fényképezik őket, addig mások élnek-halnak egy új fotóért! :)

 • Különleges barátság az apró tacskó és a sérült oroszlán között

  Különleges barátság az apró tacskó és a sérült oroszlán közöttKülönleges barátság szövődött a sérült oroszlán, Bonedigger és a Milo névre hallgató rövidszőrű tacskó között egy amerikai állatkertben. Az egzotikus állatoknak fenntartott oklahomai parkban él a kis dakszli és hatalmas barátja immáron öt éve. Barátságuk még a nagymacska kölyökkoráig nyúlik vissza. A hímoroszlán, Bonedigger olyan betegséggel született, amely enyhe mértékben ugyan, de korlátozza a mozgásában. Gondozója egyébként a kétszeresen amputált lábú John Reinke, aki egy rosszul sikerült bungee jumping kaland következtében veszítette el térdtől mindkét lábát.

 • Kígyóval riasztózta be kocsiját

  Egy szerb férfit, aki egy majd 2 méteres kígyót tartott gépkocsijában, hogy elijessze a rablókat, letartóztatott a rendõrség, miután az állat kiszökött az autóból.

 • A világ legnagyobb nyula

  Napi 12 sárgarépát, három almát, egy fej káposztát és négy tálka nyúltápot fogyaszt el Darius, a világ legnagyobb nyula.

 • Ingyenkonyha szegények kutyáinak, luxusebbusz tehetõsek ebeinek

  Berlin - Ingyenkonyha nyílt ebeknek Berlinben.

  Szervezõi hajléktalanok és munkanélküliek kutyáit táplálják naponta ingyen ebéddel vagy vacsorával. A "fogások" részben kutyaeledelt gyártó cégek adományai.

 • Félmilliós bírság aranyhaleladásért

  Félmilliós bírsággal, részleges házi õrizettel és közmunkával sújtottak Nagy-Britanniában két állatkereskedõt, mert eladtak egy aranyhalat egy 16 éven aluli vevõnek.

 • Gyorsteszt mentheti meg az indiai keselyûket

  Katasztrofális mértékben hullottak el a keselyûk az indiai szubkontinensen az utóbbi tizenöt évben, három fajuk szinte teljesen eltûnt: a madarakat most gyorsteszttel próbálják megmenteni.

 • Fáraókutya

  A fáraókutya elegáns,erõs felépítésû állat. Hátvonala majdnem vízszintes, a fara enyhén lejtõs. Mellkasa a könyökéig ér, bordái szépen íveltek. Hasa enyhén felhúzott. A közepes magasságban tûzött farok a tövénél vaskos, majd kihegyesedik. Nyugalomban lelóg-de soha nem a hátsó lábak közé, és ilyenkor a csánkig ér. Amikor az állat figyel vagy mozog, farkát ívben felemeli. Lábai erõsek, akárcsak a mancsai. Hosszú,enyhén ívelt, feszes és izmos nyaka van. A fej ék alakú, a koponya hosszúkás és feszes. Az arcorri rész általában valamivel hosszabb, mint a koponya.

 • 255 éves a világ legrégibb állatkertje, a schönbrunni állatkert

  Kétszázötvenöt éve, 1752. július 31-én nyílt meg Schönbrunnban a bécsi állatkert, a világon a legrégebbi máig fennálló ilyen intézmény. Állatkerteket a görögök és rómaiak már az ókorban is kialakítottak, ezekben elsõsorban ragadózókat tartottak cirkuszi célra. A középkorban a menazsériák az uralkodók hatalmát fejezték ki, híres volt a münzbergi és a friedbergi állatkert.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása