rss
adó 1% állatvédő kutya, cica örökbefogadás állatmentés
 • A furfangos vadász

 • Share on Tumblr

  Írta: Lelkes Miklós

  Vége felé közeledett a tél.Hóbortos Károly, aki egy irdatlan nagy és irtatlan erdõ mellett éldegélt, elindult vadászni.Felesége gondosan feljegyezte neki egy papírszeletkére, hogy milyen vadászzsákmányt hozzon haza.Szerény lista volt ez: csak négy kövér vadnyúl, négy sütnivaló fácán és két háromkilós ponty szerepelt rajta.Károly hebegett valamit, hogy a hal nem vadász-, hanem halászzsákmány, de felesége azt mondta: akkor halászzsákmányoljon is!

  Vadnyulak idõnként akadtak, de csak nagyon futólag vehette szemügyre Károly: kövér-e a tapsifüles?Azért utánuk lõtt, de hiába.Fácánt meg nem is látott.
  Az erdei tavon léket vágott a jégbe, de a zsinór végén nem akart horogra kerülni hal, egy se.No a ponty után is pontot tehetett, azaz inkább kérdõjelet.
  Ezek voltak a kisebb bajok, de jött a nagy is.Addig-addig barangolt vadak után az erdõben, amíg eltévedt.Idõnként lõtt egyet a puskájával, hátha meghallja emberfia és segítségére siet.Ám csak nyúlfia, rókafia, meg egyéb állatfia-állatlánya hallotta, és azok nem igyekeztek útbaigazítani.Végül utolsó töltényét is ellõtte a levegõbe.Annyi bummbummbumm után sem cukor, sem kávé, sem tea, sem rum, szóval, semmi sem a közismert gyermekmondókából, és így útbaigazítás sem a mélyen tisztelt pulikumtól vagy mástól.
  Nekibúsult Károly, de azután meglátott egy barlangot.Ott szállásra lelhet, gondolta, mert a nap már erõsen elmenõben-lemenõben volt.Amellett havazni is kezdett.
  Nem szerette volna azonban Károly, ha rablóbarlangba toppan be, ezért elhatározta: elõbb tudakozódni fog a barlang lakottságáról-lakatlanságáról.
  Jó hangosan bekiáltott hát a barlang száján:
  - Hé! Van itt valaki?!
  A barlangban egy mackó aludta téli álmát.Felébredt és kedvetlenül kidörmögött:
  - Ne kiabálj, brumbrum! Alszom, brumbrum! Ki vagy, brumbrum?!
  - Vadász! - vallotta be Károly.
  - A ház?! - döbbent meg a medve.Mi van a házammal?!
  Károly elmagyarázta neki, hogy õ nem ház, hanem vadász, és a medve köteles neki szállást adni, mert ha nincs vadász - nincsen erdõ, ha nincsen erdõ - nincsen medve.
  - Ha én, a vadász, nem volnék, ki vadászna rád?! - tette hozzá szemrehányóan, mintha a medvevadászat merõ vadászönzetlenségbõl, éppen a medve érdekében történne.
  A medve felfogása nem volt valami gyors, mert háromszor is elmondatta magának a dolgot, de végül belátta, hogy az erdõ és saját érdekében szállást kell adnia a vadászkodó Károlynak, mert tényleg, ha nem volna vadász...
  ... hogy te milyen rettentõ okos vagy! - brummogott-csodálkozott a medve.
  - Nem tagadom, az vagyok! - mondta Károly önérzetesen.Hanem tudod mit?! Hagyd, hogy rádfeküdhessem és a te fejed legyen a párnám!Így majd az én okos fejembõl átszáll egy adag okosság a te buksidba.Tudod, hogy a madár is fáról fára röppen!
  A medve ezt is háromszor mondatta el magának, de utána nagyon nekilelkesedett.Készséggel megengedte, hogy a vadász ráfeküdhessen, az meg, persze, szívesebben tette ezt a puha, meleg medvebundára, mint a barlang hideg kövére.Amikor a mackó elaludt, Károly elõvette tarisznyáját, evett, ivott.Utána õ is álomba szenderedett az élõ medvebundán.
  Másnapra elállt a havazás, kisütött a napocska.Károly felfedezõútra indult a barlangból.Igen messzire kellett ugyan mennie, de végül, nagy szerencséjére, favágókat talált.Kiderült, hogy onnan nincs is már olyan távol az otthona, mint hitte, sõt, egészen közel a faluja.Hazaballagott hát.Felesége annyira aggódott érte, hogy ezúttal nem kérte tõle számon sem a nyulakat, sem a fácánokat, de még a két pontyot sem.Örült, hogy épségben hazajutott a férje.
  Egy hét múlva, már a tavaszi nap sugarainál, elõbújt a medve is.A bundás agyában még mindig ott volt a madárfészkes gondolat: vajon mennyi okosság repülhetett át az õ fejébe a vadászéból?
  Csökönyös mackó volt, elhatározta: ha törik, ha szakad, de megtudakolja ezt Károlytól.Fel is kereste a vadászt a faluban.
  Nagy volt Károly meglepetése.Felesége, szerencsére, nem volt odahaza: a tyúkvásáron pityipatyipletykált Palipetyinénivel.A medve kérdésére Károly buzgón vakargatta tarkóját:
  - No ezt csak akkor tudnám megmondani, ha négy nyulat hoznál!Ha az ember ész után nyúl, mi tagadás, kell az a nyúl!
  A medve nagyon tudni akarta, hogy okossága mennyivel növekedett, így másodnapra beállított a nyulakkal.
  A furfangos vadász ekkor, némi fülvakarás után, úgy vélte: még négy fácán is kellene a dologhoz, vagyis ahhoz, hogy a medve okosságát lemérje.Tudod: ha itt van a fácán, te is mindent jobban látsz ám! - tette hozzá.
  A medve bosszúsan dörmögött de harmadnapra mégis ott termett a fácánokkal.Ám ekkorra mit gondolt ki a furfangos Károly? Felesége úgyis annyit emlegeti a rókaprémes kabátot, mi lenne, ha rókát is hozatna ezzel a nagy bumfordival? Persze, azt mondta, hogy a veresbundás játszópajtásnak kellene neki.Tudod: ki rókával játszik, annak az ész jobban látszik! - tette hozzá.
  A medve már kezdte türelmét veszíteni, de nagynehezen mégiscsak ráállt, hogy egy rókát is hoz a játékoskedvû vadásznak.Ám hozzátette: ha akkor sem méri le az õ észnövekedését, hát harapni, meg karmolni fog mérgében!
  Hamarosan találkozott is a mackó egy rókával és annak rögtön elmondta: egy vadász, az õ észfölmérõje, rókát akar játszópajtásul.Annak a rókának bizonyára arany élete lesz! Nem jönne el vele a vadászhoz?!
  A róka gondolkodott, alaposan kikérdezte a medvét a dolog felõl, majd így szólt:
  - Szívesen elmegyek, mivel én is imádok játszani.Várj, egy zsákot is hozok magammal!Így érdekesebb lesz a játék.Tudod: zsákbanfutás, zsákbamacska... Én majd elrejtõzöm ennél a vadásznál, a tyúkólban.Te pedig tartsd szóval ezt a játékos kedvû vadászt, de sokáig-sokáig! Addig én megtanítom játszani a tyúkól derék kotkodácsolóit is, ez lesz majd a nagy meglepetés! Ám el ne felejtsd: ehhez idõ kell, tehát sokáig, de sokáig beszélj a vadásznak errõl-arról, kárról, körtérõl, viharról, verébrõl, szépszemû szederrõl, szúrós vadméhekrõl, meg miegymásról.Hordj össze hetet-havat!
  A medve így is tett.Beszélt, brummogott, brümmögött, dirmegett, dörmögött.Károly meg egyre-másra, mind türelmetlenebbül, visszatért a kérdésre: hol van a róka, amit hozott?! Õ most már kész megmérni a mackó észnövekedését, akár méterben, akár kilogrammban, de elõbb árulja el: hol van az õ leendõ játszópajtása, az a szépséges veresbundás?!
  A róka ezalatt úgy megtömte a zsákot tyúkokkal, hogy alig bírt odébbállni vele.Amikor a medve végül elárulta, hogy a tyúkólban rejtõzködik a veresbundás koma, mint a tyúkok játékoktatója, Károly rosszat sejtett, fejéhez kapott és rohant a tyúkólhoz.No abban lézengett még néhány tyúk, róka sehol, de szemmellátható volt a ravasz állat nagy tyúkeltûntetõ tehetsége.
  Felkapott a vadász egy hatalmas bunkót és iszonyú méreggel rá-rávert vele a medve koponyájára:
  - Hû de megokosodtál, te tökfej!Nem érzed?!Csak úgy ding-döng az okosságtól az a mindeddig üres kobakod!Nem érzed?!
  A szomszédból meg egy kutya futott át és a medvére rontott.A medve ki nem állhatta a kutyákat, ezt a harapóst pedig még kevésbé kedvelte.Felkapta és a tyúkólra hajította.Összedõlt a tyúkól, mint a kártyavár, és a megmaradt tyúkokat mind kártyalaposította.
  A medve elfutott az erdõbe.Ott fûnek-fának mesélte, hogy nagybunkós észfelmérésben részesült, ami fájdalmas volt ugyan, de most már bizonyos: õ lett az erdõ legokosabb állata.A vadász fejébõl ugyanis, még a télen, a barlangban az õ fejébe röppent át mind a tudomány, mint a madár egyik fáról a másikra.
  Az állatok közül ki ezt, ki azt gondolta a medve dicsekvésérõl és sokféle történet kelt róla szárnyra-lábra.A róka gúnyosan jegyezte meg:
  - Lehet, hogy sok tudomány-madárka röppent át a medve fejébe, de hogy fészket egyik sem rakott benne, az bizonyos!


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Mark Zuckerberg kutyás születésnapi bulija

  Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója ünnepelt, ugyanis Beast nevû kutyája egy éves lett.

 • Ágnak nézte a kígyót

  London - Öles ágnak nézett egy csaknem hat méter hosszú óriáskígyót egy brit férfi a kertjében, és el akarta vonszolni, hogy a közeli folyóba dobja.

  Már a mûvelet elején nagyot csodálkozott az 58 éves kertészkedõ: az ág ugyanis megmozdult, de nem csak az emeléstõl, hanem magától is. Aztán jött a java: az ág ágaskodni kezdett és a férfi felé fordította a fejét.

 • Megkezõdött a ránszarvas számolás

  A svéd Kiruna közelében ötezer rénszarvast tereltek össze. A Northfoto beszámolója szerint erre azért van szükség, hogy megvédjék az állatokat a fogcsikorgató hidegtõl, télen ugyanis akár -40 °C-ig is süllyedhet a hõmérséklet, és az elõrejelzések szerint közel 90 centiméter hó esik majd Svédországban az ünnepekig.

 • Felfalják a termeszek az üzbegisztáni német légibázist

  A kifutópálya összeomlásával és az elektronikus rendszerek kisülésével fenyegetik a termeszek az Üzbegisztánban lévõ német légibázist - közölte szerdán az üzbég állattani intézet egyik vezetõ munkatársa.

 • Háromszáz döglött macskát õrzött a fagyasztóban

  A férfit õrizetbe vették

  Kaliforniában õrizetbe vettek egy férfit, aki fagyasztóládáiban 300 döglött macskát õrzött. A 47 éves Michael Louis Vondueren otthonában a döglött állatok mellett mintegy 30 élõ cicát is találtak: a helyszíni beszámolók szerint az egész ház macskaürülékben úszott. Azt egyelõre nem tudni, a férfi miért tömte tele macskatetemekkel három hatalmas fagyasztóládáját.

 • A majmoknál is lehet szexuális szerepe a mellnek

  Eddig azt gondolták a biológusok, hogy a mell és a mellbimbó mint másodlagos nemi jelleg nem játszik túl nagy szerepet a majmoknál, osztrák kutatók azonban most felfedeztek egy kivételt: a japán makákók nõstényeinek mellbimbója a megtermékenyítés lehetséges idõpontjában elvörösödik a termékenység jelzéseként.

 • Kutyakölyköket szült egy macska

  Az eset zavarba ejtette a tudós társadalmat Brazíliában

  Kiskutyáknak adott életet egy cica Brazíliában. Az állat gazdájának elmondása szerint a szomszéd kutyájával történt légyott után lett vemhes házi kedvence, amely most 6 utódot hozott világra. Ezek közül 3 kismacska lett, de ezek a szülés után elpusztultak. A 3 kutyakölyök azonban életben maradt.

 • Megölte a szomszéd macskáit

  Állatkínzás miatt indult eljárás egy nagyecsedi férfi ellen, aki a feljelentés szerint megölte szomszédjának két macskáját - közölte a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje

 • Pulit mentettek a víz fogságából

  A bajba jutott pulira a helyi rádió hallgatói hívták fel a figyelmet péntek délután. A kutyus egy záportározó közepén, egy farönkön rekedt és láthatóan nem tudott menekülni. A állatvédõk azonnal a helyszínre siettek, de a víz túl mélynek bizonyult, nem érték el a farönköt.

 • Ritka kardszarvú antilop született egy virginiai állatkertben

  A természetben már kihalt, ritka kardszarvú antilop születet egy virginiai állatkertben.

 • 28 éves a világ legidősebb macskája

  28 éves a világ legidősebb macskájaNovemberben betölti huszonnyolcadik életévét – macskaévben egészen pontosan a száznegyvenediket – az a Cola névre hallgató brit cica, aki így bekerülhet a Guinness Rekordok Könyvébe is a világ legidősebb macskájaként. Eddig Linda Anno 1989. október 31-én világra jött Pinky nevezetű cirmosa büszkélkedhetett ezzel a megtisztelő címmel, de ha Mary Goldsmith, Cola 66 éves gazdája bebizonyítja, hogy kedvence 1985-ben látta meg a napvilágot, akkor rögtön megfosztja trónjától a kansasi cicust, és ezzel ő lesz a világ legidősebb macskája.

 • Állatok

  MACKÓ

  Brumm-brumm...Én a medve vagyok!
  Édes mézet tõled kapok?!
  Ha nem kapok tõled mézet, -
  a méz után magam nézek!

 • A Humboldt-kalmárok merüléseit nyomkövetõkkel tárták fel

  Egy új nyomkövetõ vizsgálat során a Humboldt-kalmár energikus világát tárták fel. A kutatók azt követték figyelemmel, hogyan merülnek és emelkednek a kalmárok az óceánban.

 • Meghívó: NINA a civil tapasztalatairól

  Az Orpheus Önkéntes közösség nemzetközi önkéntesekkel köti össze ezt a kerekasztal programot. Az AIESEC nemzetközi önkéntes programjának keretében hat hétre a Partiszkon Egyesülethez érkezett Grúziából Nina Davadze. Vele tartjuk meg a soron következő kerekasztalt. A helyi önkéntesek számára Nina megosztja tapasztalatait, amiket az itthoni önkéntesektől szerzett. Fiatalokat várunk az élménydús beszélgetésre és eszmecserére.

 • Airedale Terrier

  Leírása: Erõteljes felépítésû, elegáns megjelenésû, harmonikus mozgású állat. Füle elõrebicsaklik. Szeme kicsi, sötétbarna. Nyaka hosszú, izmos, háta egyenes, feszes, ágyéka rövid. Farkát kétharmadára kurtítják, egyenesen felfelé tartja.

  Végtagjai párhuzamosak, oszlopszerûek. Szõrzete közepesen hosszú, sûrû, kemény, a koponyáján és a fülén rövidebb, lesimuló. Trimmelik. Hátán, nyakának és farkának felsõ felületén a szõr fekete, teste többi részén világos cserbarna.

 • Kutyás hajléktanok elõtt is megnyílt egy menhely

  Kutyákat is beenged egy hajléktalanszálló Belgiumban - persze csak gazdával.

  Liege városában van az úttörõ menhely, amely azért "nyitott" a kutyák felé, mert jó pár hajléktalan nem hajlandó ebe nélkül elfogadni a meleg szállást és inkább kint éjszakázik, bármilyen hideg van is az utcákon.

 • Lelkes Miklós: A Lúdkirály

  Kerestalál Jancsi nem akármilyen legény volt Falatozó faluban, hanem igen furfangos. Azt mondta neki az édesanyja: - Menj, Jancsi, ma te hajtsd ki a libákat a rétre. A kishúgoddal be kell mennünk a városba, cipővételre. Ám ne tégy úgy, mint Ludas Matyi, aki elment a piacra kötözködni azzal a Döbrögivel, és háromszor megveretett!

 • Kutyát mentettek a vízimentõk a Csendes-óceánból

  Majdnem az életébe került a fókákkal kötött friss barátsága egy kutyának Ausztráliában: a parttól négy kilométerre az óceánban találtak rá a vízimentõk.

 • Tengeri tehenet mentettek meg Fülöp-szigeteki halászok

  Manila - Partra vetett dugongot - egy tengeri tehénfélét - mentettek meg Fülöp-szigeteki halászok, akik a nyílt vízre tolták vissza a nagyon ritka és ezért védett vízi emlõst.

  A Természetvédelmi Alap (WWF) képviselõinek keddi közlése szerint a hûtõszekrény-méretû dugongot még szilveszterkor "ejtette foglyul" az apály Palawan szigetén, Puerta Princesa város közelében.

 • 43 és fél pár zoknit távolítottak el egy dán dog gyomrából

  43 és fél pár zoknit távolítottak el egy dán dog gyomrábólA színes zoknikra éhezett egy dán dog. A 64 kilogrammos kutya gyomrából 43 és fél pár zoknit távolítottak el oregoni állatorvosok. A négylábú házi kedvencnek az életét mentették meg a beavatkozással. Az eset még februárban történt, az állatkórház csak most hozta nyilvánosságra a történteket. A kutya gazdái álmukban sem gondolták, hogy az eltűnt zoknik a dog gyomrában végezték. Az állat szerette rágcsálni a zoknikat, de azt senki nem sejtette, hogy egészben le is nyeli. Egészen addig, amíg rosszul nem lett.