rss
adó 1% állatvédő kutya, cica örökbefogadás állatmentés
 • Perzsa macskák

 • Share on Tumblr

  Körülbelül 500 esztendeje ismerik a hosszú szõrû macskákat, eredetük azonban homályba vész. Eredetileg két típusuk létezett: a Perzsiában (ma: Irán) kialakult perzsa macska és a Törökországból származó angóra. Az is valószínû, hogy mindkét típus õshazája Oroszország volt, és kereskedõk vitték magukkal õket a macskatenyésztés fellegvárába, Angliába. Mindenesetre sokáig hol perzsa, hol angóramacskának nevezték ezeket a bozontos szépségeket.

  Napjainkban, Európában általában perzsa, Amerikában hosszú szõrû macskának hívják õket. Nem minden hosszú szõrû macska perzsa! Sajátos fej- és testfelépítés jellemzi a perzsákat: masszív, gömbölyû fej; nagy és kerek szem; kis, lekerekített fül; rövid, széles, tompa orr; vastag szõrzet, hosszú, finomtapintású szálakkal; rövid, zömök test; kurta lábak; tömött, dús farok. Pazar megjelenésû cicák, jelenleg mintegy 30 színváltozatuk létezik.

  Vörös cirmos perzsa

  Hozzávetõleg a XVII. század közepén alakulhatott ki. Zömök, masszív testû állat. Feje széles és gömbölyû, szeme rézszínû.

  Szõrzete mély melegvörös (legalábbis a standard - vagyis a "fajtaszabvány" - elõírása szerint, amely az "ideális" macskát írja le a tenyésztõk számára, de egyelõre még kevés az ilyen "ideális színû" példány), élénken, határozottan elütõ rajzolatokkal. Fölöttébb játékos, kedves cica.

  Fehér perzsa

  Az egyik legrégebbi hosszú szõrû fajta; hozzávetõleg 300 éve létezik, ám csupán az 1800-as évek végén vált igazán népszerûvé. Három változata van: a narancssárga, a kék és a fele-más szemû. (Ez utóbbi a kék szeme oldalán levõ fülére rendszerint nem hall.)

  Teste zömök, feje széles és gömbölyû. Szõrzete puha, selymes, tömött. Színe tiszta fehér, mindenféle folt vagy árnyalat nélkül. Tanulékony, pajkos, szép állat.

  Fekete perzsa

  Régi, természetes, azaz nem tenyésztett fajta. Eléggé ritka, mert nem könnyû tenyésztõi feladat a "tökéletes" - azaz rozsdás árnyalat és fehér szõrszálak nélküli - fekete színt kialakítani. Eredete homályos, bár Európában már a XVI. század végén elõfordultak teljesen fekete, hosszú szõrû példányok. Kiállításon elõször Angliában, 1871-ben mutatták be önálló fajtaként.

  Kezdetben egyébként inkább az angóramacskához hasonlított; hosszú arcorri része és nagy füle volt. A tervszerû, gondos tenyésztés eredményeként ezek a jegyek ma már szinte teljesen eltûntek, s az eszményi kiállítási példányokat a tömzsi arcorri rész, a kicsiny fül és a mélyfekete szín jellemzi. Teste zömök, masszív, de ennek ellenére egyáltalán nem tûnik nehézkesnek. Feje széles és gömbölyû, szeme réz-, illetve sötét narancsszínû. Elfogulatlan tulajdonosai szerint értelmes, kedves, de kissé szeszélyes, kényeskedõ cica.

  Körülbelül 500 esztendeje ismerik a hosszú szõrû macskákat, eredetük azonban homályba vész. Eredetileg két típusuk létezett: a Perzsiában (ma: Irán) kialakult perzsa macska és a Törökországból származó angóra. Az is valószínû, hogy mindkét típus õshazája Oroszország volt, és kereskedõk vitték magukkal õket a macskatenyésztés fellegvárába, Angliába. Mindenesetre sokáig hol perzsa, hol angóramacskának nevezték ezeket a bozontos szépségeket.

  Napjainkban, Európában általában perzsa, Amerikában hosszú szõrû macskának hívják õket. Nem minden hosszú szõrû macska perzsa! Sajátos fej- és testfelépítés jellemzi a perzsákat: masszív, gömbölyû fej; nagy és kerek szem; kis, lekerekített fül; rövid, széles, tompa orr; vastag szõrzet, hosszú, finomtapintású szálakkal; rövid, zömök test; kurta lábak; tömött, dús farok. Pazar megjelenésû cicák, jelenleg mintegy 30 színváltozatuk létezik.

  Kámea perzsa

  Sokan a legszebb hosszú szõrû macskának tartják ezt a selymes, puha bundájú cicát, és valóban különleges meg-jelenésû, elegáns állat. A kontrasztok jellemzik. Aljszõrzete egy-színû (fehér vagy krém), szõrvégei pedig elütõen sötétek (vörösek vagy krémszínûek). Hasonlít a csincsillához. Nem túlságosan régen, az 1950-es évek végén alakították ki ezüst-, valamint vörös és krémszínû perzsák keresztezése révén. Hamarosan a színek egész skáláját sikerült elõállítani: vörös-füst, árnyalt, gyöngyház, krém-füst; kék-krém és teknõcszínû változatok jelentek meg és arattak megérdemelt sikert a kiállításokon.

  Mint minden perzsa macska, a kámea sem kedveli a nagy meleget, szívesen húzódik hûvös sarkokba, különbözõ bútorok alá. Nyugodt, kiegyensúlyozott, kellemes természetû, "társaságkedvelõ" teremtés, akárcsak a többi hosszú szõrû macska. Teste zömök, de korántsem nehézkes. Feje széles, gömbölyû; orra pisze. Szeme nagy, kerek, narancssárga vagy rézszínû. Dús szõrzetû farka rövid.

  Csincsilla

  Neve a csincsillát, ezt az Andokban élõ kis termetû rágcsálót, no meg a csincsillanyulat juttatja az ember eszébe, habár természetesen semmi közük sincs egymáshoz. Mind a mai napig nem sikerült tisztázni, miért kapta éppen ezt az elnevezést... Az egyik legelragadóbb hosszú szõrû fajta, amely szépségversenyeken gyakran nyeri el "A Kiállítás Legszebb Macskája" címet.

  Szépsége színének tisztaságában és a fülén található, felálló fehér bojtban rejlik. Aljszõrzete fehér, minden egyes szõrszál vége fekete, ezáltal egyöntetû színhatást keltve fut végig a fejen, a fülön, a mellkason, a hason és a farok alatt. A fehér alapszín és a fekete szõrvégzõdések különleges megjelenést kölcsönöznek a csincsillának. A látványt még fokozza a hatalmas, kerekre nyílt, mélysmaragd vagy tenger-zöld színû szem. Igaz, a kölykök némi meglepetést okozhatnak a kezdõ tenyésztõnek, az újszülöttek ugyanis olyanok, mint a cirmos cicák: szép csíkos a bundájuk.

  Füst perzsa

  Gyöngyházfehér aljszõrzet és fekete szõrcsúcsok jellemzik ezt a fajtát. Lényegében az 1960-as évektõl tartják számon: csincsilla, fekete, kék és fehér perzsák véletlen párzásából keletkeztek az elsõ példányok Angliában. Meglehetõsen hosszú idõ telt el, míg - az 1960-as években - a füstszínû változat újból nép-szerû lett.

  Jelenleg már sok-sok színváltozatban tenyésztik (teknõc-tarka, fekete, kék, kámea, ezüst stb.), de még nem minden változat nyert "polgárjogot" a kiállításokon. Szeretetre méltó, hûséges, engedelmes, nyugodt, kellemes társ. Nem túlzottan kényes és igényes; tartása viszonylag kevés gonddal jár. Zömök, masszív testû, rövid lábú, széles, gömbölyû fejû, apró fülû, pisze orrú, rövid farkú macska. Nagy, kerek szeme narancs- vagy rézszínû. Szõrzete hosszú, dús, selymes tapintású.

  Bicolor (kétszínû) perzsák

  Meglehetõsen régóta ismernek ilyen-fajta macskákat, de kiállításokon csak viszonylag rövid ideje szerepelnek. Eredetileg ugyanis "utcai" macskának tekintették õket a rátarti tenyésztõk, így azután érthetõ - ha nem is jogos! -, hogy származásukról szinte semmit sem jegyeztek fel a "macskakrónikák". Csak 1955-ben ismerték el a bicolort önálló fajtaként, s az el-telt három évtized alatt több érdekes és szép színváltozatot (kék-fehér, fekete-fehér, krém-fehér, vörös-fehér) sikerült kialakítani. Ez egyébként már csak azért is jelentõs tenyésztõi teljesítmény, mert a standardelõírások nagyon szigorúak: megkövetelik, hogy a bicolor színfoltjai világosan elhatároltak, egyenletesek és arányosan elosztottak legyenek. A kétszínû macskák masszív testû, rövid, vaskos lábú, kurta farkú, széles, gömbölyû fejû, selymes tapintású, igen hosszú, lebegõ szõrzetû, rendkívül szép cicák. Egy-egy bicolor alomban általában 3-4 kölyök lát napvilágot. A kiscicák életre-való, erõteljes felépítésû, nagy testû, korán érõ, igencsak gyorsan fejlõdõ teremtmények. A cirmos jelek és a színfoltokban található fehér szõr hibának számít. Gyönyörû, elegáns szõrzetük minden-napos, gondos ápolást igényel. Mint valamennyi perzsa, a kétszínû macska sem kedveli a nagy meleget. Ami pedig a természetét illeti, szeretetre méltó, csendes, engedelmes, kiegyensúlyozott cica.

  Vörös-fehér perzsa

  Masszív, zömök testû, széles, gömbölyû fejû macska. Hosszú, lebegõ szõrzete selymes tapintású.

  Színfoltjai határozottan elhatárolódnak, egyenletesek és arányosak.

  Fekete-fehér perzsa

  Klasszikusan szép megjelenésû, erõteljes felépítésû, gömbölyû fejû, nagy szemû, rövid farkú cica.

  Meghatározó színe a fekete; fehér legfeljebb a szõrzet fele lehet.

  Ezüst cirmos perzsa

  Pazar látvány a színezüst alapszõrtõl jól elütõ, sûrû fekete mintázatú ezüst cirmos. Sajnos manapság ebbõl a fajtából mindössze két-három példány látható a nagyobb nemzetközi kiállításokon. Sokak szerint azért, mert a tenyésztõk nagyon felkapták a csincsillát, mégpedig az ezüst cirmos rovására.

  A csincsilla mellesleg állítólag az ezüst cirmostól származik, ezt azonban mindmáig nem sikerült egyértelmûen bebizonyítani. Ennél a fajtánál a legnagyobb hiba talán az, ha az alapszín a megkövetelt színezüst helyett csíkos vagy szürke, továbbá ha a minták nem eléggé sötétek és elütõk. A valódi cirmos minta világosan látható, és sohasem fut egymásba. Néhány túl szigorú tenyésztõnek egyéb-ként az a véleménye, hogy a fajta akkor kezdett hanyatlani, ami-kor a mogyorószínû szem mellett a zöldet is elfogadták, tudniillik a jelenlegi leírásban már "mogyoró vagy zöld" szerepel, és ez "lazít" a szigorú fajtakövetelményeken.

  Barna cirmos

  Nem könnyû a tenyésztõ feladata, ha megfelelõ színû és mintázatú, hosszú szõrû barna cirmost akar kialakítani. A szakirodalom szerint 1939-ig néhány ilyen kivételesen szép példány élt Angliában, a háború után azonban a fajta erõsen megritkult, különösen a kiváló egyedek száma zuhant a mélypontra.

  Napjainkban a barna cirmos "másodvirágzásának" lehetünk tanúi, bár a színe még nem érte el a háború elõtti "gazdag homok-szín" árnyalatot. Jóllehet ezt a cicát barna cirmosnak nevezik, a színe inkább homokszínû, jellegzetes sûrû fekete mintázattal, amely a hátról kiindulva a test alatt folytatódik, és a hason egyesül (ez az úgynevezett "pillangó-minta"). A barna cirmos feje keskenyebb és hosszabb, mint a többi hosszú szõrû fajtáé. Fülei magasan a fejtetõn helyezkednek el. Szeme nagy, tágra nyílt, mogyoró- vagy rézszínû.


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • A kutyám kergeti az autókat, macskákat, bicikliseket...

  A kutyám kergeti az autókat, macskákat, bicikliseket...A különféle eszközök, vagy élőlények kergetése nagyjából két okra vezethető vissza. Egyrészt a mozgó dolgok kergetése, a kutyákban ösztönös, amely a zsákmány elkapását és megszerzését segítette abban az időben, amikor a kutyák még vadásztak. Mára ez a tulajdonság kutyafajtáktól függően elhalványult, de vannak bizonyos fajták, melyekben még mindig erősen él a zsákmányösztön. Az ilyenfajta motivációt csakis komoly fegyelemmel lehet ellensúlyozni. Ez esetben mindenképpen javasolt, hogy a kutyával rendszeresen és nagyon következetesen foglalkozzunk.

 • Megszökött otthonról, majd lefutotta a félmaratont egy nyolcéves labrador

  Megszökött otthonról, majd lefutotta a félmaratont egy nyolcéves labradorA verseny előtti éjszaka szökött el otthonról, majd csatlakozott a futóversenyhez, és szinte az egészet távot lefutotta. A Boogie nevű nyolcéves labrador pár száz méterrel a startvonal után kapcsolódott be az amerikai Evansville városában rendezett futóversenybe, majd 2 óra 15 perc alatt teljesítette a félmaratoni távot, ráverve a mezőnyben futó emberek többségére. A gazdátlanul futó kutyát a célnál az állatvédelmi hatóság emberei vették magukhoz és telephelyükre vitték. Közben a helyi rendőrség az interneten kért segítséget a maratonfutó blöki gazdájának megtalálásához

 • Négyéves kisfiú életét mentette meg egy pitbull

  Négyéves kisfiú életét mentette meg egy pitbullChristi Smith, az elaltatása előtti utolsó pillanatban vitte haza egy menhelyről TaterTot nevű pitbull terrierjüket, valószínűleg a legjobb döntést hozva meg életében. Egy éjszaka az újdonsült családtag ugatására és szűkölésére ébredt, rémülten látta, hogy a TaterTot félőrülten szaladgál a hálószoba és a nő négyéves kisfia, Payton ágya között. Mikor Smith odarohant, azt látta, hogy a fiú eszméletlenül fekszik, alig lélegezve. Azonnal a kórházba rohantak, ahol megállapították, hogy a kisfiú vércukorszintje drasztikusan lezuhant. A kutya érzékeny szaglása érzékelte a gyermek testében lejátszódó kémiai változást.

 • Juhútlevél Kirgizisztánban

  Útlevelet kap az összes birka Kirgizisztánban, legalábbis ez a volt szovjet tagköztársaság kormányának terve.

 • Csíkhelyi Lenke - Úrfi, Bikfic, Batyu meg a hazudós gazda

  Buksi kutyánk már elmúlt két éves, egyre gyakrabban került szóba, hogy férjhez kellene adni. A falubeli udvarlók színben, méretben, szokásaikban olyannyira elütöttek szépséges, de nem könnyû természetû Buksicskánktól, hogy már-már arra gondoltunk, egy kutyamenhelyen kellene körülnézni. A közelben azonban nem tudtunk ilyet, így a dolog csak halasztódott.

 • Kutyamentés a Sárgán

  Kutyamentés a SárgánMajdnem tragédiával végződött két kutya románca a szegedi Sárga üdülőtelepen - A szerelem néha előre nem látható bonyodalmakat okoz, még az állatoknál is. Egy kankutya ugyanis a fejét azért dugta be az Öreg Honvéd Kisvendéglő melletti üdülő kerítésének résén, mert megtetszett neki az udvarban szaladgáló szuka. A románc egy darabig kifejezetten kellemes lehetett, de amikor a kan ki akarta húzni a fejét a résen, rá kellett döbbennie, hogy csapdába esett. Kedvese nem hagyta cserben, igyekezett segíteni a kiszabadulásban, ám nem sokat tehetett.

 • A fiákerek bojkottálását követelik olasz állatvédõk

  Róma - A fiákerek bojkottálására szólították fel olasz állatvédõk a Rómába látogató turistákat. Véleményük szerint ugyanis azok kocsisai kegyetlenül bánnak a lovakkal, arra kényszerítik õket, hogy hõségben és a nagy forgalomban órákon át közlekedjenek.

 • A vadállatokat sem kíméli a Duna áradása - fotóval

  A vadállatokat sem kíméli a Duna áradása - fotóvalAz ausztriai Tulln térségében, egy tájvédelmi körzetben alig pár négyzetméternyi helyen zsúfolódott össze több tucat őz: az állatoknak ez a dombtető jelentette az utolsó menedéket az áradás elől. Mentésüket már megkezdték, problémát jelent azonban, hogy az ijedt állatok inkább a vízbe vetik magukat a befogás elől menekülve. A képen egy őzgidát ment ki egy tűzoltó az áradás sújtotta területről Ausztriában. A nagyobb vadak mellett kisebb állatokat, sündisznókat és macskákat is folyamatosan hoznak ki a kiömlött Duna árteréből.

 • Kakassá változott egy csirke

  Egy csirke tulajdonosa döbbenten tapasztalta, hogy egyik csirkéje egyik napról a másikra kakassá változott. A baromfi nyolc hónapon át rendesen tojta a tojásokat, de egyik hajnalban váratlanul kukorékolni kezdett.

 • Miket esznek ezek?

  Bejing - Európai szemmel hihetetlen, de a kínaiak rajonganak a hím állatok nemi szervébõl készült ínyencségekért.

 • Betonhoz kötött kutyát akart a folyóba dobni

  2008.06.09-én hétfõn Nyíregyházától körülbelül 50 kilométerre fekvõ Vásárosnaményben (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) állatkínzás történt. A hídról akarta a Kraszna folyóba dobni kutyáját egy idõs férfi. A 70 éves bácsi betontömböt kötött az állat nyakába, és már éppen a vízbe dobta volna, amikor két szemtanú (egyikük szolgálaton kívüli rendõr) megakadályozta.

 • Csatornába szorult csacsit mentettek a tűzoltók

  Csatornába szorult csacsit mentettek a tűzoltókCsatornába szorult szamarat kellett kimenteni Svájcban. Egy járókelő vette észre a két lábra állat csacsit, aki a csatornából leselkedett kifelé, ő értesítette a hatóságokat. A 13 éves, tehetetlen állatot a tűzoltók húzták ki szorult helyzetéből. Nilo - így hívják a csacsit - jól viselte a mentés perceit. Csak akkor rémült meg egy kicsit, amikor a felületi sérüléseit megpróbálták ellátni. Most egy állatsimogatóban van és szerencsére nagyon jól érzi magát. A csatorna fedelét valószínűleg valaki elfelejtette visszahúzni a helyére.

 • BB a farkasokért küzd

  Brigitte Bardot francia filmsztár és állatvédõ sürgette az Európai Uniót, hivatalosan lépjen föl Franciaországnál hat farkas kilövése ellen.

 • Az állatokat is vakká teszi a szerelem

  A párzási idõszakban általában aggasztó mértékben megnövekedik a vadon élõ állatokat, például a szarvasokat, jávorszarvasokat, jávorantilopokat érõ autós balesetek száma.

 • A család macskája mentette meg a kisfiút a rátámadó kutyától

  A család macskája mentette meg a kisfiút a rátámadó kutyátólRoger és Erica Triantafilo négyéves kisfia épp az utcán biciklizik, amikor feltűnik a szomszéd kutyája, és nem tudni, miért, hirtelen nekitámad a gyereknek. Egy pillanat múlva a kisfiú már a földön fekszik, a kutya pedig a lábánál fogva cibálja őt, ám ekkor kiront a család macskája, akiben minden bizonnyal feléledt az oroszlánok ösztöne, és gondolkodás nélkül elkergette a megvadult ebet. A kisfiú sérüléseit látva nem túlzás azt állítani, hogy a macska az életét mentette meg, ugyan az első harapás önmagában nem jelentett közvetlen életveszélyt.

 • Tûzvész fenyegeti az ibériai farkasokat Portugáliában

  Tûzvész fenyegette a kihalással fenyegetett ibériai farkasok rezervátumát a Lisszabontól 40 kilométerre északra fekvõ Mafra állami tulajdonban lévõ erdejében. A tizenhét ibériai farkas közül tizennégy van életveszélyben, mivel a lángok hétfõn már elérték a tartózkodási helyük környékét - közölte a mafrai erdõ igazgatója, Ricardo Paiva.

 • Szükség van-e macskára?

  No, remélem, nem gondoljátok rólam, a bajszos-bundás miákolók nagy barátjáról, hogy én ilyen szamárságokat kérdezek! Nem én tettem fel e kérdést, hanem Birberebemberebambara Tarampa, a Nagy Keleti Varázsló. Igaz, nem keleten, hanem nyugaton, mivel éppen arrafelé kószált.

  Miért tett fel e nagytekintélyû varázsló ilyen csacskamacska-kérdést? Ezt féligmeddig ma is titok fedi , de elmondom mint történt.

 • A vegetarianizmus tökéletessége

  Ha egy állat megöl egy másikat, nem teheli érte bûn, ám ha az ember pusztít el egy állatot pusztán azért, hogy féktelen nyelvének kielégülést szerezzen, akkor felelnie kell a természet törvényeinek megszegéséért. (Bevezetés)

 • Tapír érkezett Debrecenbe

  Társat kapott Samu, a Nagyerdei Kultúrparkban élõ 4 éves dél-amerikai tapír hím. Lunda - a 4 éves nõstény dél-amerikai tapír - Rigából érkezett a debreceni kertbe a fajmegmentési program keretében.

 • Új fajt fedeztek fel: A "fej nélküli" katicabogarat

  "Fej nélküli" katicabogarat fedeztek fel az amerikai Montanában, az új nemzetségbe tartozó rovar torkába csúsztatja fejét.