rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • Perzsa macskák

 • Share on Tumblr

  Körülbelül 500 esztendeje ismerik a hosszú szõrû macskákat, eredetük azonban homályba vész. Eredetileg két típusuk létezett: a Perzsiában (ma: Irán) kialakult perzsa macska és a Törökországból származó angóra. Az is valószínû, hogy mindkét típus õshazája Oroszország volt, és kereskedõk vitték magukkal õket a macskatenyésztés fellegvárába, Angliába. Mindenesetre sokáig hol perzsa, hol angóramacskának nevezték ezeket a bozontos szépségeket.

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Napjainkban, Európában általában perzsa, Amerikában hosszú szõrû macskának hívják õket. Nem minden hosszú szõrû macska perzsa! Sajátos fej- és testfelépítés jellemzi a perzsákat: masszív, gömbölyû fej; nagy és kerek szem; kis, lekerekített fül; rövid, széles, tompa orr; vastag szõrzet, hosszú, finomtapintású szálakkal; rövid, zömök test; kurta lábak; tömött, dús farok. Pazar megjelenésû cicák, jelenleg mintegy 30 színváltozatuk létezik.

  Vörös cirmos perzsa

  Hozzávetõleg a XVII. század közepén alakulhatott ki. Zömök, masszív testû állat. Feje széles és gömbölyû, szeme rézszínû.

  Szõrzete mély melegvörös (legalábbis a standard - vagyis a "fajtaszabvány" - elõírása szerint, amely az "ideális" macskát írja le a tenyésztõk számára, de egyelõre még kevés az ilyen "ideális színû" példány), élénken, határozottan elütõ rajzolatokkal. Fölöttébb játékos, kedves cica.

  Fehér perzsa

  Az egyik legrégebbi hosszú szõrû fajta; hozzávetõleg 300 éve létezik, ám csupán az 1800-as évek végén vált igazán népszerûvé. Három változata van: a narancssárga, a kék és a fele-más szemû. (Ez utóbbi a kék szeme oldalán levõ fülére rendszerint nem hall.)

  Teste zömök, feje széles és gömbölyû. Szõrzete puha, selymes, tömött. Színe tiszta fehér, mindenféle folt vagy árnyalat nélkül. Tanulékony, pajkos, szép állat.

  Fekete perzsa

  Régi, természetes, azaz nem tenyésztett fajta. Eléggé ritka, mert nem könnyû tenyésztõi feladat a "tökéletes" - azaz rozsdás árnyalat és fehér szõrszálak nélküli - fekete színt kialakítani. Eredete homályos, bár Európában már a XVI. század végén elõfordultak teljesen fekete, hosszú szõrû példányok. Kiállításon elõször Angliában, 1871-ben mutatták be önálló fajtaként.

  Kezdetben egyébként inkább az angóramacskához hasonlított; hosszú arcorri része és nagy füle volt. A tervszerû, gondos tenyésztés eredményeként ezek a jegyek ma már szinte teljesen eltûntek, s az eszményi kiállítási példányokat a tömzsi arcorri rész, a kicsiny fül és a mélyfekete szín jellemzi. Teste zömök, masszív, de ennek ellenére egyáltalán nem tûnik nehézkesnek. Feje széles és gömbölyû, szeme réz-, illetve sötét narancsszínû. Elfogulatlan tulajdonosai szerint értelmes, kedves, de kissé szeszélyes, kényeskedõ cica.

  Körülbelül 500 esztendeje ismerik a hosszú szõrû macskákat, eredetük azonban homályba vész. Eredetileg két típusuk létezett: a Perzsiában (ma: Irán) kialakult perzsa macska és a Törökországból származó angóra. Az is valószínû, hogy mindkét típus õshazája Oroszország volt, és kereskedõk vitték magukkal õket a macskatenyésztés fellegvárába, Angliába. Mindenesetre sokáig hol perzsa, hol angóramacskának nevezték ezeket a bozontos szépségeket.

  Napjainkban, Európában általában perzsa, Amerikában hosszú szõrû macskának hívják õket. Nem minden hosszú szõrû macska perzsa! Sajátos fej- és testfelépítés jellemzi a perzsákat: masszív, gömbölyû fej; nagy és kerek szem; kis, lekerekített fül; rövid, széles, tompa orr; vastag szõrzet, hosszú, finomtapintású szálakkal; rövid, zömök test; kurta lábak; tömött, dús farok. Pazar megjelenésû cicák, jelenleg mintegy 30 színváltozatuk létezik.

  Kámea perzsa

  Sokan a legszebb hosszú szõrû macskának tartják ezt a selymes, puha bundájú cicát, és valóban különleges meg-jelenésû, elegáns állat. A kontrasztok jellemzik. Aljszõrzete egy-színû (fehér vagy krém), szõrvégei pedig elütõen sötétek (vörösek vagy krémszínûek). Hasonlít a csincsillához. Nem túlságosan régen, az 1950-es évek végén alakították ki ezüst-, valamint vörös és krémszínû perzsák keresztezése révén. Hamarosan a színek egész skáláját sikerült elõállítani: vörös-füst, árnyalt, gyöngyház, krém-füst; kék-krém és teknõcszínû változatok jelentek meg és arattak megérdemelt sikert a kiállításokon.

  Mint minden perzsa macska, a kámea sem kedveli a nagy meleget, szívesen húzódik hûvös sarkokba, különbözõ bútorok alá. Nyugodt, kiegyensúlyozott, kellemes természetû, "társaságkedvelõ" teremtés, akárcsak a többi hosszú szõrû macska. Teste zömök, de korántsem nehézkes. Feje széles, gömbölyû; orra pisze. Szeme nagy, kerek, narancssárga vagy rézszínû. Dús szõrzetû farka rövid.

  Csincsilla

  Neve a csincsillát, ezt az Andokban élõ kis termetû rágcsálót, no meg a csincsillanyulat juttatja az ember eszébe, habár természetesen semmi közük sincs egymáshoz. Mind a mai napig nem sikerült tisztázni, miért kapta éppen ezt az elnevezést... Az egyik legelragadóbb hosszú szõrû fajta, amely szépségversenyeken gyakran nyeri el "A Kiállítás Legszebb Macskája" címet.

  Szépsége színének tisztaságában és a fülén található, felálló fehér bojtban rejlik. Aljszõrzete fehér, minden egyes szõrszál vége fekete, ezáltal egyöntetû színhatást keltve fut végig a fejen, a fülön, a mellkason, a hason és a farok alatt. A fehér alapszín és a fekete szõrvégzõdések különleges megjelenést kölcsönöznek a csincsillának. A látványt még fokozza a hatalmas, kerekre nyílt, mélysmaragd vagy tenger-zöld színû szem. Igaz, a kölykök némi meglepetést okozhatnak a kezdõ tenyésztõnek, az újszülöttek ugyanis olyanok, mint a cirmos cicák: szép csíkos a bundájuk.

  Füst perzsa

  Gyöngyházfehér aljszõrzet és fekete szõrcsúcsok jellemzik ezt a fajtát. Lényegében az 1960-as évektõl tartják számon: csincsilla, fekete, kék és fehér perzsák véletlen párzásából keletkeztek az elsõ példányok Angliában. Meglehetõsen hosszú idõ telt el, míg - az 1960-as években - a füstszínû változat újból nép-szerû lett.

  Jelenleg már sok-sok színváltozatban tenyésztik (teknõc-tarka, fekete, kék, kámea, ezüst stb.), de még nem minden változat nyert "polgárjogot" a kiállításokon. Szeretetre méltó, hûséges, engedelmes, nyugodt, kellemes társ. Nem túlzottan kényes és igényes; tartása viszonylag kevés gonddal jár. Zömök, masszív testû, rövid lábú, széles, gömbölyû fejû, apró fülû, pisze orrú, rövid farkú macska. Nagy, kerek szeme narancs- vagy rézszínû. Szõrzete hosszú, dús, selymes tapintású.

  Bicolor (kétszínû) perzsák

  Meglehetõsen régóta ismernek ilyen-fajta macskákat, de kiállításokon csak viszonylag rövid ideje szerepelnek. Eredetileg ugyanis "utcai" macskának tekintették õket a rátarti tenyésztõk, így azután érthetõ - ha nem is jogos! -, hogy származásukról szinte semmit sem jegyeztek fel a "macskakrónikák". Csak 1955-ben ismerték el a bicolort önálló fajtaként, s az el-telt három évtized alatt több érdekes és szép színváltozatot (kék-fehér, fekete-fehér, krém-fehér, vörös-fehér) sikerült kialakítani. Ez egyébként már csak azért is jelentõs tenyésztõi teljesítmény, mert a standardelõírások nagyon szigorúak: megkövetelik, hogy a bicolor színfoltjai világosan elhatároltak, egyenletesek és arányosan elosztottak legyenek. A kétszínû macskák masszív testû, rövid, vaskos lábú, kurta farkú, széles, gömbölyû fejû, selymes tapintású, igen hosszú, lebegõ szõrzetû, rendkívül szép cicák. Egy-egy bicolor alomban általában 3-4 kölyök lát napvilágot. A kiscicák életre-való, erõteljes felépítésû, nagy testû, korán érõ, igencsak gyorsan fejlõdõ teremtmények. A cirmos jelek és a színfoltokban található fehér szõr hibának számít. Gyönyörû, elegáns szõrzetük minden-napos, gondos ápolást igényel. Mint valamennyi perzsa, a kétszínû macska sem kedveli a nagy meleget. Ami pedig a természetét illeti, szeretetre méltó, csendes, engedelmes, kiegyensúlyozott cica.

  Vörös-fehér perzsa

  Masszív, zömök testû, széles, gömbölyû fejû macska. Hosszú, lebegõ szõrzete selymes tapintású.

  Színfoltjai határozottan elhatárolódnak, egyenletesek és arányosak.

  Fekete-fehér perzsa

  Klasszikusan szép megjelenésû, erõteljes felépítésû, gömbölyû fejû, nagy szemû, rövid farkú cica.

  Meghatározó színe a fekete; fehér legfeljebb a szõrzet fele lehet.

  Ezüst cirmos perzsa

  Pazar látvány a színezüst alapszõrtõl jól elütõ, sûrû fekete mintázatú ezüst cirmos. Sajnos manapság ebbõl a fajtából mindössze két-három példány látható a nagyobb nemzetközi kiállításokon. Sokak szerint azért, mert a tenyésztõk nagyon felkapták a csincsillát, mégpedig az ezüst cirmos rovására.

  A csincsilla mellesleg állítólag az ezüst cirmostól származik, ezt azonban mindmáig nem sikerült egyértelmûen bebizonyítani. Ennél a fajtánál a legnagyobb hiba talán az, ha az alapszín a megkövetelt színezüst helyett csíkos vagy szürke, továbbá ha a minták nem eléggé sötétek és elütõk. A valódi cirmos minta világosan látható, és sohasem fut egymásba. Néhány túl szigorú tenyésztõnek egyéb-ként az a véleménye, hogy a fajta akkor kezdett hanyatlani, ami-kor a mogyorószínû szem mellett a zöldet is elfogadták, tudniillik a jelenlegi leírásban már "mogyoró vagy zöld" szerepel, és ez "lazít" a szigorú fajtakövetelményeken.

  Barna cirmos

  Nem könnyû a tenyésztõ feladata, ha megfelelõ színû és mintázatú, hosszú szõrû barna cirmost akar kialakítani. A szakirodalom szerint 1939-ig néhány ilyen kivételesen szép példány élt Angliában, a háború után azonban a fajta erõsen megritkult, különösen a kiváló egyedek száma zuhant a mélypontra.

  Napjainkban a barna cirmos "másodvirágzásának" lehetünk tanúi, bár a színe még nem érte el a háború elõtti "gazdag homok-szín" árnyalatot. Jóllehet ezt a cicát barna cirmosnak nevezik, a színe inkább homokszínû, jellegzetes sûrû fekete mintázattal, amely a hátról kiindulva a test alatt folytatódik, és a hason egyesül (ez az úgynevezett "pillangó-minta"). A barna cirmos feje keskenyebb és hosszabb, mint a többi hosszú szõrû fajtáé. Fülei magasan a fejtetõn helyezkednek el. Szeme nagy, tágra nyílt, mogyoró- vagy rézszínû.


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Az állatos fétis-videókat betiltják az USA-ban

  Elfogadta szerdán az amerikai Szenátus illetékes bizottsága a Képviselõház júliusi döntését, amely betiltja azoknak a szexvideóknak a forgalmazását, amelyekben fétistárgyként használt állatokat megcsonkítanak vagy megölnek.

 • Egy 120 kilós oroszlánnal él együtt egy dél-afrikai nő

  Egy 120 kilós oroszlánnal él együtt egy dél-afrikai nőA dél-afrikai Annel Snyman kedveli a macskaféléket: egy kifejlett, 120 kilós oroszlánnal él együtt. A másfél éves kis Timba még aprócska gombolyag volt, amikor gazdájához került, Annel azonban olyannyira megkedvelte a kisoroszlánt, hogy képtelen volt visszaszoktatni őt a vadonba. Timba azóta szépen fejlődik, már 120 kilót nyom, és napi négy-négy és fél kiló húst fogyaszt. Legjobb barátja Annel kutyája, akivel gyakran játszanak együtt. A hatalmas vadállat természetesen egy pillanat alatt összeroppanthatná a kutyust, de szemmel láthatóan vigyáz rá...

 • A csavargó meg a csirke

  Volt egy varázsló, annak meg egy Fáni nevû csirkéje. No nem csupán csirkéje, hanem kutyája, macskája is volt a háznál, meg hiú papagáj, amelyik mindig más-más tollruhát kért a varázslótól.

 • "Fullextrás" tyúkól Hernádnémetiben

  Egy fullextrás, riasztóval felszerelt tyúkólat próbált meg kifosztani egy tolvaj a Borsod megyei Hernádnémetiben, de nem számított a technikai berendezésre.

 • Boxer tetem a kuka mellett

  Boxer tetem a kuka mellettBudapest XIII. kerületben egy konténer mellett, összekötözve találták állatbarátok a plédbe csomagolt kutyát. Az észlelők a rendőrséget és az állatvédőket hívták. A tetem 5-8 év körüli fajtatiszta, boxer, kan kutya. Chip száma: 348098100109856, ami sajnos regisztrálatlan! Azért rakjuk ki a képeket, hátha valaki felismeri! A kutyust boncolásra elszállították, mivel nem zárható ki a bűncselekmény, fontos lenne tudni, ki volt az állat gazdája. A szükséges feljelentést is megtették! Ha az ügyben bárki információval rendelkezik kérjük hívja a +36203666643 vagy a 112-es rendőrségi számot (2014-03-26)

 • Törvényszék elõtt a macskagyilkos

  Felesége szeretett macskájának megöléséért került a vádlottak padjára egy moszkvai férfi. A családfõ és a macska feloldhatatlan ellentéte sokszor vezetett a házastársak veszekedéséhez.

 • Finnyás cápa vagy ízetlen embercomb?

  Honolulu - Nem fûlött egy cápa foga egy ember lábához Hawaii partjainál.

  A láb gazdája, egy férfi, szörfdeszkáján ücsörgött a vízben, amikor ráharapott jobb combjára egy cápa. A férfi a kezével próbálta szétfeszíteni az állat állkapcsát, ami nem valószínû, hogy sikerült volna, ha a cápa magától nem segít: elengedte a combot és tovaúszott.

  A 40 éves férfi szerint a ragadozó csupán kóstolót vett és nem ízlett neki a lába, ezért hagyta békén.

 • A majmok is tudnak hisztizni

  A majmok is tudnak hisztizniHasonlóan a legtöbb emberhez, a csimpánzok érzelmi reakciói is intenzívek, ha a bukás kockázatával kell szembenézniük - derül ki a Duke Egyetem kutatóinak kísérletéből. A szakemberek olyan játékokat fejlesztettek ki az emberszabásúak számára, melyben jutalomfalatot nyerhetnek, ha jól választanak. Amelyik nem nyert, a vágyott banánszelet helyett egy darab uborkát kapott, közülük néhány erre olyasmit tett, ami az emberi düh majomváltozata lehet. Az emberi viselkedés gyökereinek megismerése céljából kétféle játékok találtak ki.

 • Óriáspanda harapdálta a 15 éves kínai fiút

  A tinédzser bemászott az állat kifutójába és a nyolc éves Gu Gu önvédelembõl rátámadt. Súlyosan megsebesített egy 15 éves fiút a pekingi állatkert egyik óriáspandája, amikor a kamasz bemászott a kifutójába. A 8 éves Gu Gu a fiatalember mindkét combját összeharapdálta, egészen a csontig. Az eset még hétfõn történt, de csak kedden adtak hírt róla a kínai hírközlõ szervek.

 • Airedale Terrier

  Leírása: Erõteljes felépítésû, elegáns megjelenésû, harmonikus mozgású állat. Füle elõrebicsaklik. Szeme kicsi, sötétbarna. Nyaka hosszú, izmos, háta egyenes, feszes, ágyéka rövid. Farkát kétharmadára kurtítják, egyenesen felfelé tartja.

  Végtagjai párhuzamosak, oszlopszerûek. Szõrzete közepesen hosszú, sûrû, kemény, a koponyáján és a fülén rövidebb, lesimuló. Trimmelik. Hátán, nyakának és farkának felsõ felületén a szõr fekete, teste többi részén világos cserbarna.

 • Mosogatóba szorult be a kíváncsi kutya

  Kétrészes mosogatóval állított be egy nõ az állatorvoshoz Nagy-Britanniában, mert beleszorult a középsõ, gyümölcsmosó rekeszbe a kutyája.

 • A nyáron kocsiban hagyott kutya hamar hőgutát kaphat

  A nyáron kocsiban hagyott kutya hamar hőgutát kaphatNyáron szigorúan tilos autóban a házi kedvencet otthagyni. Még néhány percre se tegyük, hiszen a motor (és légkondi) kikapcsolás után a napon 2-3 perc alatt a 20 fokból 60-70 fokos hőmérséklet keletkezhet. Ez a nagy hőemelkedés a gépjárműben kialakuló üvegház hatás miatt keletkezik. A kutya pár perc után hőgutát kaphat, ami rövid időn belül pusztuláshoz vezethet. A háziállatokért a gazda a felelős, ha le kell állni tankolni vagy a boltban, és nincs hol otthagyni a kutyát... sokkal jobb, ha az üzlet elé, árnyékos helyre kerül kikötésre.

 • Mézengúz

  A Barry B. Benson nevû méh most végzett a fõiskolán, és csalódottan kell tudomásul vennie, hogy az élet számára egyetlen pályát kínál: a mézet. Ám hõsünket nem olyan fából faragták, hogy csak úgy beálljon a nyájba, jobban mondva a rajba. Sikerül kiharcolnia, hogy a pollengyûjtõ osztag magával vigye egy körútra a kason kívülre, a nagyvilágba...

 • Hasast ugrottak az õsi békák

  Az elsõ békák még nem tudtak megfelelõen földet érni az ugrást követõen, a tökéletes landolást az evolúció folyamán kellett megtanulniuk - állapította meg egy amerikai tanulmány.

 • Nem akarnak téli álomba merülni az odesszai állatkert medvéi

  Ungvár - Nem akarnak téli álomra szenderülni a dél-ukrajnai Odessza állatkertjének medvéi, gondozóik már belefáradtak az "altatási" kísérletekbe.

  Az odesszai mackók téli alvásával már évek óta gondok vannak, feltételezések szerint a meleg éghajlat és a rendelkezésükre álló bõséges táplálék miatt nem tudnak álomba merülni a hideg évszakban.

 • Gyémántok között

  Francia paleontológusok egy disznó 21 millió éves maradványaira bukkantak egy namíbiai gyémántbányában - adta hírül a Le Figaro címû párizsi lap

 • Állatvédelmi törvény: nem bûvölte el a kígyóbûvölõket

  Kalkutta - Közel ezer kígyóbûvölõ demonstrált kedden Kalkuttában követelve, hogy engedjék õket élõ hüllõkkel dolgozni.

  Indiában 800 ezerre becsülik a kígyóbûvölõk számát, az õsi mesterség apáról fiúra száll, pontosabban szállt, míg 8 éve az állatvédõk követelésére be nem tiltották Indiában.

 • Vb-2010 - Keselyûagyas jóslás

  A kihalás fenyegeti Afrika egyik legnagyobb testû madarát a labdarúgó világbajnokság miatt, mert a hiedelem szerint a keselyû agyának füstölésével megjósolhatók a mérkõzések eredményei.

 • Ötszáz kígyóval akarták megölni haragosukat

  Ötszáz kígyóval akarta megölni haragosát Kínában két fivér. A testvérek azon a vidéki piacon vásároltak be nagy tételben kígyóból, ahol õk is eladók: élelmiszert és gyógyszereket árulnak. A kígyók mindegyike vipera, amelyeket azután elengedtek haragosuk - falujuk vezetõjének - portájánál.

 • Kutyafaló pitontól menekült meg egy csivava

  Gazdájának köszönhetõen menekült meg egy csivava egy piton elõl Ausztráliában. A három méter hosszú óriáskígyó az észak-ausztráliai Cairns közelében, egy kertben támadt a kiskutyára. Az eb gazdája azonban résen volt, és kiragadta kedvencét a piton szorításából - olvasható a Cairns Post címû helyi lapban.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása