rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • Perzsa macskák

 • Share on Tumblr

  Körülbelül 500 esztendeje ismerik a hosszú szõrû macskákat, eredetük azonban homályba vész. Eredetileg két típusuk létezett: a Perzsiában (ma: Irán) kialakult perzsa macska és a Törökországból származó angóra. Az is valószínû, hogy mindkét típus õshazája Oroszország volt, és kereskedõk vitték magukkal õket a macskatenyésztés fellegvárába, Angliába. Mindenesetre sokáig hol perzsa, hol angóramacskának nevezték ezeket a bozontos szépségeket.

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Napjainkban, Európában általában perzsa, Amerikában hosszú szõrû macskának hívják õket. Nem minden hosszú szõrû macska perzsa! Sajátos fej- és testfelépítés jellemzi a perzsákat: masszív, gömbölyû fej; nagy és kerek szem; kis, lekerekített fül; rövid, széles, tompa orr; vastag szõrzet, hosszú, finomtapintású szálakkal; rövid, zömök test; kurta lábak; tömött, dús farok. Pazar megjelenésû cicák, jelenleg mintegy 30 színváltozatuk létezik.

  Vörös cirmos perzsa

  Hozzávetõleg a XVII. század közepén alakulhatott ki. Zömök, masszív testû állat. Feje széles és gömbölyû, szeme rézszínû.

  Szõrzete mély melegvörös (legalábbis a standard - vagyis a "fajtaszabvány" - elõírása szerint, amely az "ideális" macskát írja le a tenyésztõk számára, de egyelõre még kevés az ilyen "ideális színû" példány), élénken, határozottan elütõ rajzolatokkal. Fölöttébb játékos, kedves cica.

  Fehér perzsa

  Az egyik legrégebbi hosszú szõrû fajta; hozzávetõleg 300 éve létezik, ám csupán az 1800-as évek végén vált igazán népszerûvé. Három változata van: a narancssárga, a kék és a fele-más szemû. (Ez utóbbi a kék szeme oldalán levõ fülére rendszerint nem hall.)

  Teste zömök, feje széles és gömbölyû. Szõrzete puha, selymes, tömött. Színe tiszta fehér, mindenféle folt vagy árnyalat nélkül. Tanulékony, pajkos, szép állat.

  Fekete perzsa

  Régi, természetes, azaz nem tenyésztett fajta. Eléggé ritka, mert nem könnyû tenyésztõi feladat a "tökéletes" - azaz rozsdás árnyalat és fehér szõrszálak nélküli - fekete színt kialakítani. Eredete homályos, bár Európában már a XVI. század végén elõfordultak teljesen fekete, hosszú szõrû példányok. Kiállításon elõször Angliában, 1871-ben mutatták be önálló fajtaként.

  Kezdetben egyébként inkább az angóramacskához hasonlított; hosszú arcorri része és nagy füle volt. A tervszerû, gondos tenyésztés eredményeként ezek a jegyek ma már szinte teljesen eltûntek, s az eszményi kiállítási példányokat a tömzsi arcorri rész, a kicsiny fül és a mélyfekete szín jellemzi. Teste zömök, masszív, de ennek ellenére egyáltalán nem tûnik nehézkesnek. Feje széles és gömbölyû, szeme réz-, illetve sötét narancsszínû. Elfogulatlan tulajdonosai szerint értelmes, kedves, de kissé szeszélyes, kényeskedõ cica.

  Körülbelül 500 esztendeje ismerik a hosszú szõrû macskákat, eredetük azonban homályba vész. Eredetileg két típusuk létezett: a Perzsiában (ma: Irán) kialakult perzsa macska és a Törökországból származó angóra. Az is valószínû, hogy mindkét típus õshazája Oroszország volt, és kereskedõk vitték magukkal õket a macskatenyésztés fellegvárába, Angliába. Mindenesetre sokáig hol perzsa, hol angóramacskának nevezték ezeket a bozontos szépségeket.

  Napjainkban, Európában általában perzsa, Amerikában hosszú szõrû macskának hívják õket. Nem minden hosszú szõrû macska perzsa! Sajátos fej- és testfelépítés jellemzi a perzsákat: masszív, gömbölyû fej; nagy és kerek szem; kis, lekerekített fül; rövid, széles, tompa orr; vastag szõrzet, hosszú, finomtapintású szálakkal; rövid, zömök test; kurta lábak; tömött, dús farok. Pazar megjelenésû cicák, jelenleg mintegy 30 színváltozatuk létezik.

  Kámea perzsa

  Sokan a legszebb hosszú szõrû macskának tartják ezt a selymes, puha bundájú cicát, és valóban különleges meg-jelenésû, elegáns állat. A kontrasztok jellemzik. Aljszõrzete egy-színû (fehér vagy krém), szõrvégei pedig elütõen sötétek (vörösek vagy krémszínûek). Hasonlít a csincsillához. Nem túlságosan régen, az 1950-es évek végén alakították ki ezüst-, valamint vörös és krémszínû perzsák keresztezése révén. Hamarosan a színek egész skáláját sikerült elõállítani: vörös-füst, árnyalt, gyöngyház, krém-füst; kék-krém és teknõcszínû változatok jelentek meg és arattak megérdemelt sikert a kiállításokon.

  Mint minden perzsa macska, a kámea sem kedveli a nagy meleget, szívesen húzódik hûvös sarkokba, különbözõ bútorok alá. Nyugodt, kiegyensúlyozott, kellemes természetû, "társaságkedvelõ" teremtés, akárcsak a többi hosszú szõrû macska. Teste zömök, de korántsem nehézkes. Feje széles, gömbölyû; orra pisze. Szeme nagy, kerek, narancssárga vagy rézszínû. Dús szõrzetû farka rövid.

  Csincsilla

  Neve a csincsillát, ezt az Andokban élõ kis termetû rágcsálót, no meg a csincsillanyulat juttatja az ember eszébe, habár természetesen semmi közük sincs egymáshoz. Mind a mai napig nem sikerült tisztázni, miért kapta éppen ezt az elnevezést... Az egyik legelragadóbb hosszú szõrû fajta, amely szépségversenyeken gyakran nyeri el "A Kiállítás Legszebb Macskája" címet.

  Szépsége színének tisztaságában és a fülén található, felálló fehér bojtban rejlik. Aljszõrzete fehér, minden egyes szõrszál vége fekete, ezáltal egyöntetû színhatást keltve fut végig a fejen, a fülön, a mellkason, a hason és a farok alatt. A fehér alapszín és a fekete szõrvégzõdések különleges megjelenést kölcsönöznek a csincsillának. A látványt még fokozza a hatalmas, kerekre nyílt, mélysmaragd vagy tenger-zöld színû szem. Igaz, a kölykök némi meglepetést okozhatnak a kezdõ tenyésztõnek, az újszülöttek ugyanis olyanok, mint a cirmos cicák: szép csíkos a bundájuk.

  Füst perzsa

  Gyöngyházfehér aljszõrzet és fekete szõrcsúcsok jellemzik ezt a fajtát. Lényegében az 1960-as évektõl tartják számon: csincsilla, fekete, kék és fehér perzsák véletlen párzásából keletkeztek az elsõ példányok Angliában. Meglehetõsen hosszú idõ telt el, míg - az 1960-as években - a füstszínû változat újból nép-szerû lett.

  Jelenleg már sok-sok színváltozatban tenyésztik (teknõc-tarka, fekete, kék, kámea, ezüst stb.), de még nem minden változat nyert "polgárjogot" a kiállításokon. Szeretetre méltó, hûséges, engedelmes, nyugodt, kellemes társ. Nem túlzottan kényes és igényes; tartása viszonylag kevés gonddal jár. Zömök, masszív testû, rövid lábú, széles, gömbölyû fejû, apró fülû, pisze orrú, rövid farkú macska. Nagy, kerek szeme narancs- vagy rézszínû. Szõrzete hosszú, dús, selymes tapintású.

  Bicolor (kétszínû) perzsák

  Meglehetõsen régóta ismernek ilyen-fajta macskákat, de kiállításokon csak viszonylag rövid ideje szerepelnek. Eredetileg ugyanis "utcai" macskának tekintették õket a rátarti tenyésztõk, így azután érthetõ - ha nem is jogos! -, hogy származásukról szinte semmit sem jegyeztek fel a "macskakrónikák". Csak 1955-ben ismerték el a bicolort önálló fajtaként, s az el-telt három évtized alatt több érdekes és szép színváltozatot (kék-fehér, fekete-fehér, krém-fehér, vörös-fehér) sikerült kialakítani. Ez egyébként már csak azért is jelentõs tenyésztõi teljesítmény, mert a standardelõírások nagyon szigorúak: megkövetelik, hogy a bicolor színfoltjai világosan elhatároltak, egyenletesek és arányosan elosztottak legyenek. A kétszínû macskák masszív testû, rövid, vaskos lábú, kurta farkú, széles, gömbölyû fejû, selymes tapintású, igen hosszú, lebegõ szõrzetû, rendkívül szép cicák. Egy-egy bicolor alomban általában 3-4 kölyök lát napvilágot. A kiscicák életre-való, erõteljes felépítésû, nagy testû, korán érõ, igencsak gyorsan fejlõdõ teremtmények. A cirmos jelek és a színfoltokban található fehér szõr hibának számít. Gyönyörû, elegáns szõrzetük minden-napos, gondos ápolást igényel. Mint valamennyi perzsa, a kétszínû macska sem kedveli a nagy meleget. Ami pedig a természetét illeti, szeretetre méltó, csendes, engedelmes, kiegyensúlyozott cica.

  Vörös-fehér perzsa

  Masszív, zömök testû, széles, gömbölyû fejû macska. Hosszú, lebegõ szõrzete selymes tapintású.

  Színfoltjai határozottan elhatárolódnak, egyenletesek és arányosak.

  Fekete-fehér perzsa

  Klasszikusan szép megjelenésû, erõteljes felépítésû, gömbölyû fejû, nagy szemû, rövid farkú cica.

  Meghatározó színe a fekete; fehér legfeljebb a szõrzet fele lehet.

  Ezüst cirmos perzsa

  Pazar látvány a színezüst alapszõrtõl jól elütõ, sûrû fekete mintázatú ezüst cirmos. Sajnos manapság ebbõl a fajtából mindössze két-három példány látható a nagyobb nemzetközi kiállításokon. Sokak szerint azért, mert a tenyésztõk nagyon felkapták a csincsillát, mégpedig az ezüst cirmos rovására.

  A csincsilla mellesleg állítólag az ezüst cirmostól származik, ezt azonban mindmáig nem sikerült egyértelmûen bebizonyítani. Ennél a fajtánál a legnagyobb hiba talán az, ha az alapszín a megkövetelt színezüst helyett csíkos vagy szürke, továbbá ha a minták nem eléggé sötétek és elütõk. A valódi cirmos minta világosan látható, és sohasem fut egymásba. Néhány túl szigorú tenyésztõnek egyéb-ként az a véleménye, hogy a fajta akkor kezdett hanyatlani, ami-kor a mogyorószínû szem mellett a zöldet is elfogadták, tudniillik a jelenlegi leírásban már "mogyoró vagy zöld" szerepel, és ez "lazít" a szigorú fajtakövetelményeken.

  Barna cirmos

  Nem könnyû a tenyésztõ feladata, ha megfelelõ színû és mintázatú, hosszú szõrû barna cirmost akar kialakítani. A szakirodalom szerint 1939-ig néhány ilyen kivételesen szép példány élt Angliában, a háború után azonban a fajta erõsen megritkult, különösen a kiváló egyedek száma zuhant a mélypontra.

  Napjainkban a barna cirmos "másodvirágzásának" lehetünk tanúi, bár a színe még nem érte el a háború elõtti "gazdag homok-szín" árnyalatot. Jóllehet ezt a cicát barna cirmosnak nevezik, a színe inkább homokszínû, jellegzetes sûrû fekete mintázattal, amely a hátról kiindulva a test alatt folytatódik, és a hason egyesül (ez az úgynevezett "pillangó-minta"). A barna cirmos feje keskenyebb és hosszabb, mint a többi hosszú szõrû fajtáé. Fülei magasan a fejtetõn helyezkednek el. Szeme nagy, tágra nyílt, mogyoró- vagy rézszínû.


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • A rovarvilág merülési rekordjai

  Alberta (Kanada) - A víz alatti élet biztonságot és táplálékbõséget jelent egyes rovaroknak. Amerikai kutatók most elsõ ízben számolták ki, mennyi ideig és milyen mélyre tudnak merülni ezek az állatok. Eredményeiket a "Journal of Fluid Mechanics" címû szaklapban publikálták.

  A vízi rovarok egy légbuborék segítségével jutnak levegõhöz, ennek segítségével még a vízbõl is képesek oxigént felvenni. Ezt a buborékot a hason található szõrök tartják.

 • Szuperokos kutyák! Felkapcsolják a villanyt, üdítõt hoznak a hûtõbõl

  Évente alig 4-5 terápiás kutyát adnak át Magyarországon, szemben a nyugati országok átlagával, ahol 60 kiképzett eb is mozgássérült gazdához kerül egy esztendõben.

 • Partra vetõdött, majd elpusztult a bálnaklinikán a hatalmas állat

  Elpusztult a nemrég megmentett, Maui szigeténél partra vetõdött barázdás bálna a tengeri emlõsök klinikáján.

 • Állatkínzók a nyilvánosság elõtt

  Internetes feketelistára kerül New York állam egyik megyéjében minden olyan felnõtt helyi lakos, akit állatok elleni bûncselekmény, vagy vétség miatt állítottak elõ.

 • Volt így néha, van így néha

  Volt egy majom: ugrabugra.
  Majdnem ráugrott egy tyúkra.
  Az ijedt tyúk: "Kotkotkotkot!",
  s egy tojás is kipottyantott.

 • Kilakkoztatják kutyáik körmét a gazdagok

  Új hóbort dívik a gazdagok világában. A módosak ma már nemcsak hogy pszichológushoz és fodrászhoz hordják kutyusaikat, hanem teljeskörû kozmetikai szolgáltatást is kérnek nekik.

 • 520 millió éves élõlény kövületére bukkantak

  Kutatók egy 520 millió éves tengeri élõlény rendkívül jó állapotban fennmaradt kövületére bukkantak.

 • Vidrát fogtak a pécsi panelok tövében

  Vidrát fogtak a baranyai megyeszékhely kertvárosi részében a napokban, az állatot egyelõre a Misina Egyesület Pécs-somogyi telephelyén helyezték karanténba.

 • Pótmamájukként szeretik az elefántbébik az őket megmentő lányt

  Pótmamájukként szeretik az elefántbébik az őket megmentő lánytÉlelem mellett szeretetre is vágynak az Afrikában elárvult elefántbébik. Rachel Murton meg is adja nekik, de arra is vigyáznia kell, hogy eközben a kétszáz kilós ormányos óvodások össze ne nyomják. Az orvvadászok Afrikában a mai napig válogatás nélkül gyilkolják az elefántokat. Rengeteg kilőtt tehén után marad árva elefántbébi. A kicsikre a természetben a biztos halál vár. Egy angol lány, Rachel Murton az elefántkölykök megmentésére tette fel az életét. A szerencsétlen sorsú kis or­mányosokat hosszas táplálás és tanítás után vezeti vissza természetes környezetükbe.

 • Ritka állatok maradványai egy kínai lakásban

  A kínai rendõrség ritka vadállatoktól származó, 104 bundára és számos csontvázra bukkant egy lakásban.

 • Állatkínzásnak tartják az élõhal-árusítást

  Tiltakoznak az élõhalak áruházi árusításának hazánkban elterjedt módja ellen a hazai állatvédõk. A szervezetek szerint sajátos és sajnálatos hungarikummá vált az a mód, ahogyan a nagyáruházak tartják és árulják Karácsony elõtt az élõhalakat: szerintük nincs még egy olyan Európai Uniós ország, ahol ez a közszemlére bocsátás ismert lenne. Ezen a területen jelenleg joghézag van, az áruházi élõhaltartás ugyanis átmeneti állapot a tenyésztés és a fogyasztás között.

 • Varga Csaba - Lánytár

  A nagy kackiás bajszú, kiváló animációs filmrendezõ, Varga Csaba maga írta-illusztrálta "Lánytár" kötetének versei gyerekverseknek álcázott filozofálgatások, illusztrációi pedig, a híres szürrealista festõk, felnõtt-gyerekek, Miró és Klee világát is idézõ rajzok, keresetlenül emlékeztetnek gyerekrajzokra, így mélységes empátiával elrejtve a szerzõt., aki a kötetbe fûzött utolsó, üres, érdekes faktúrájú "újrapapír" oldalak elé ezt írta: "Nagyon jól lehet rajzolni ezekre a lapokra."

 • Elaltatták az 1989-es amerikai olajszennyezést túlélõ vidrát

  Öreg kora miatt elaltatták az 1989-es amerikai olajszennyezést túlélõ tengeri vidrát, a híressé vált Nukát.

 • Börtön a zalai állatkínzóknak

  7-7 hónapra börtönbe kell mennie annak a két huszonéves fiatalnak, akik még 2003 õszén megkínoztak egy kutyát - így döntött a napokban a Zala Megyei Bíróság.

 • Több ezer állat szorul segítségre New Orleansban

  Továbbra is kritikus a helyzet New Orleansban - nem csak a bajba jutott emberek, hanem a túlélõ állatok is veszélyben vannak.

 • Meg van a bronx-i állatkert szökött kobrája

  A bronx-i állatkertbõl szökött meg az a halálos mérgû egyiptomi kobra, amit az intézmény munkatársai majdnem egy hétig kerestek az állatkertben és azon kívül is. Az 50 centiméteres hüllõt végül a hüllõház egyik sötét sarkában találták meg összetekeredve - nem jutott tehát messzire.

 • Állatgyilkos állatvédõk

  Egy, az állatok jogaiért küzdõ német szervezet aktivistái azt követelik, hogy a Berlini Állatkertben hagyják meghalni azt a jegesmedvebocsot, amelyet születése óta nem hajlandó gondozni az anyja.

 • Négyes ikreket ellett egy kecske Hevesben

  Négyes ikreket ellett egy kecske a Heves megyei Gyöngyöspatán. Szakértõk szerint rendkívül ritka, hogy egy kecske egyszerre négy gidának adjon életet.

 • Gyémántok között

  Francia paleontológusok egy disznó 21 millió éves maradványaira bukkantak egy namíbiai gyémántbányában - adta hírül a Le Figaro címû párizsi lap

 • Egyszarvú született!

  Különleges élõlény látta meg a napvilágot Rómában, méghozzá egy egyszarvú õzike. A kis õz máris nagy népszerûségnek örvend, mivel egy szarva a feje közepén van. Különleges megjelenését a tudósok szerint egy genetikai rendellenesség okozta. az õz ikertestvére egybénkét teljesen "hétköznapi" állattá cseperedett. Viszonylag sûrûn születnek egyébként egy szarvval születõ õzek, de hogy ez az egy szarv a fejük közepén legyen, igazán egyedüli dolog.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása