rss
állatmenhely kutyamenhely adó 1 adó1százalék, kutya, cica mentés, örökbefogadás
 • A királyfi csókjai

 • Share on Tumblr

  Oroszlántlegyõzõ Dárdás Eduárd királyfi szeretett egyedül vadászgatni. Ez is bátorságra vall, de õ megtehette. Védte õt nem csak a kardja, hanem a csatákban szerzett híre is. No és a vár körüli erdõkbe nem volt szabad belépnie idegennek.

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Egyik alkalommal kis zöld béka ugrott a királyfi lovának lábai elé. Ebben semmi különös, de a béka, brekegõ hangon bár, de emberi szóval fordult a királyfihoz:

  - Bre-brek-brecsók-megcsók-egycsók-csohok-mertbrek-hogy-brek-legyek királylány! Legyek-legyek! Brek-brek-brek-brek!

  - No és az én csókom nélkül nem lehetsz királylány? - kérdezte a királyfi. Tudod, nem szokásom békákat csókolgatni, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lehetsz szépséges királykisasszonyként. Itt egy puszi-pusz, vigye el a nyuszi-nyusz! Ám szépséges királykisasszonyként három csókot adsz majd nekem, fizetségként!

  A királyfi csókjától tényleg megnõtt a béka. Majdnem két méter magas lett. Szép zöld köntös termett rajta, fején aranykorona, - de, fura módon, békaféle maradt, uszonyos kacsókkal, legyek veszedelmére kicsapható, hosszú békanyelvvel. Egy pillanat alatt ott termett a béka királykisasszony apja, és cifrán brekegõ mondatban tudakolta: igényt tart-e a királyfi leánya kezére?

  Megijedt a királyfi, rögtön arra gondolt: dehogy! Ám nem akarta megbántani sem a békakirályt, sem a leányát, ezért így szólt, kedvesen, de csalafintán a királykisasszonyhoz:

  Ó, micsoda balsors! Ó, micsoda végzet!
  Sajnos, feleségül nem vehetlek Téged!
  Szívem elrabolta Tündérróka Klára.
  E szép rókalányka érkezésem várja!

  Szemlátomást megörült ennek mind a király, mind pedig a leánya. Ezek szerint a kézfogó vágya õket sem lelkesítette. A békakirály kárpótlásul egy békalencsés tavacskát ajándékozott a királyfinak. Örült a királyfi, de azt is félreértették, mert nem a tónak, hanem a királykisasszonytól való szabadulásának. Továbblovagolt.

  Hamarosan újabb meglepetés várta. Kicsike kígyó siklott lova elé, és így sziszegett:
  - Szi-szi-szives-pusz-szisz-pusz-i-pusz-pusszi-pusz-és kisz-kir-lánsz-lesz-lesz-leszek is-mét!

  A királyfi kissé bosszús lett, de ezt nem mutatta a kígyócskának. Minden kétéltû, meg hüllõ az õ csókjáért epekedik? No, jó, talán ebbõl a kígyóból most tényleg szépséges királylány lesz, mint a mesében!

  Királylány lett, szép kígyóbõr ruhában, közel harminc méter hosszú, de karok, lábak nélkül, koronás kígyófejjel. Ki-kiöltögette villás nyelvét, és izgatottan körbe-körbe csúszkált. Ott termett a Kígyókirály is. Rögtön leánya megmentõjének nõsülési szándékát tudakolta. A királyfi jónak látta tapintatosan figyelmeztetni a kígyó királykisasszonyt:

  Ó, hû de sajnálom! Ön szép, mint egy álom!
  Ám nejem nem lehet, bármennyire bánom!
  Szívem lefoglalta Tündérróka Klára.
  Ez a rókalányka érkezésem várja!

  Szemlátomást megkönnyebbült erre mind a király, mind pedig a leánya. Ezek szerint a kézfogót titokban õk sem kívánták. A kígyókirály kárpótlásul egy kopár, napsütötte homokhegyet ajándékozott a királyfinak. Örült a királyfi, de azt is félreértették, mert nem a sok homoknak, hanem a királykisasszonytól való szabadulásának. Továbblovagolt.

  Hitte: aznap már nem találkozik több elvarázsolt állat királykisasszonnyal. Tévedett. Teknõc cammogott a lova elé. Ez is az õ csókjára áhítozott, de valamiképp jobban megtanulta az emberi beszédet, mint az elõzõek, ráadásul versbe szedte kérelmét:

  Nézz rám, kedves királyfi!
  Ajkam csókért kiált, ni!
  Ha megcsókolsz, leszek ám
  teknõsbéka-királylány!

  Gondolta a királyfi: ha a békát és a kígyót megcsókolta, akkor a teknõsnek is kijár egy cuppantás. Így igazságos!

  Királylánnyá lett a teknõs, megnõtt másfél méter magasra, hátán szépen púposodó hatalmas teknõspáncéllal. Ott termett a teknõckirály is. Kissé félénken tudakolta: elfogadja-e a királyfi az õ leányát feleségének, jutalmul? A királyfi jónak látta, ha udvariasan inkább kitér e nagy kegy elõl:

  Ó, királykisasszony! Teknõs égi szépség!
  Férjeddé de lennék, nincs itt ebben kétség!
  Ámde mit tehetek, ha szívem már várja
  leány, hegyes orral: Tündérróka Klára?!
  Hozzá hû maradok, ahogy megfogadtam
  sötét éjjeleken, fényes nappalokban!

  Sem a király, sem pedig leánya nem látszott e szavakra kicsit sem bánatosnak. Úgy látszik, hogy teknõc-szemmel korántsem tûnt a királyfi olyan délcegnek, mint emberszemmel. A teknõsbéka király kárpótlásul bûzölgõ mocsarat ajándékozott a királyfinak. Örült a királyfi, de azt is félreértették, mert nem a mocsárnak, hanem a királykisasszonytól való szabadulásának. Lovagolt tovább, abban a reményben, hogy több elvarázsolt állat királykisasszony már nem csókoltatja meg magát vele.

  Ez a reménye teljesült, de azért nem minden remény teljesül simán, van olyan, amelyik eléggé göcsörtösen. Egy tisztás szélén gyönyörû rókalány ugrott a királyfi lovának lábai elé.

  - Te is csókot szeretnél? - kérdezte tõle a királyfi, aki már megadta magát a sorsának. Ugorj fel a lovamra, bele az ölembe. Megkapod. A nevem is kibõvíttetem. Ezentúl Oroszlántlegyõzõ Dárdás Csókosztó Eduárd lesz. Te is elvarázsolt királykisasszony vagy?

  - Én nem, - válaszolta a rókalány, - mivel Tündérróka Klára vagyok, akinek már háromszor is hûséget fogadtál!

  - Azt csak kitaláltam - védekezett a királyfi. Te nem találnál ki ilyesmit, ha esetleg pókhoz, hernyóhoz, vagy szarvasbogárhoz akarnának feleségül adni?!

  - Ha kakashoz, libához, vagy kacsához, akkor nem! - mosolyodott el a rókalány. Ám félre a tréfás lárifárival! Hûséget fogadtál, tartsd is be!

  A királyfi belátta: igaza van a rókának. A szép veres bundás felugrott a királyfi elé, a lóra.

  Honnan, honnan nem, tizenkét lovas robogott elõ. A legelöl lovagló lekapta a királyfi lováról a rókát, és elvágtatott vele. A többiek követték.

  A királyfi rögtön ûzõbe vette a rókát elrablókat, kivont kardját ez is, az is igencsak bánta. A legelöl vágtató majdnem egy szakadékba esett lóval, rókával együtt, de a királyfinak az utolsó pillanatban sikerült a rókalányt megmentenie. A rabló azonban, lovával együtt, eltûnt a szakadékban.

  - No, most rendesen viselkedtél - ismerte el a királyfi bátorságáról a rókalány. A királyfi maga is elcsodálkozott, hogy mennyire örül ennek a dicséretnek.

  Ismeretlen vidék következett. Találtak egy romos házacskát, amiben bútorok is voltak. A róka bebújt a szekrénybe, ott talált egy darab csontszáraz sajtot, azt rágcsálta. A királyfi lefeküdt a nyikorgó ágyra, betakaródzott, mert hûvös volt.

  Hûvös volt, de reggel felé meleg lett, mert valaki felgyújtotta a házat. A királyfi felugrott, kereste a rókát. Kiderült: a szekrényben van, de nem tud kijönni, bezáródott rá az ajtaja. Közben a lángok már a szoba bútorait nyaldosták. A királyfi nagy nehezen vállára vette a szekrényt. Az utolsó pillanatban sikerült kivinnie az ajtón. Utána a ház összeomlott.

  A szabadban a királyfi kardjával kiszabadította a rókát a szekrénybõl. A veres bundás hozzásimult, és így szólt:
  - Szépen viselkedtél!

  Nagyon dobbant a királyfi szíve erre az elismerésre.

  Kiértek az erdõbõl, de ott sem a békesség várta a királyfit. Harminc ember harcolt hárommal. A három közül egyiknek korona volt a fején. A királyfi utóbbiban felismerte Krixkraxkrux fejedelmet, mert az volt egyszer náluk, a palotában. Odakiáltott neki:
  - Jön a segítség!

  Úgy értette: õ is szembeszáll az üldözõkkel. A harminc ember azonban azt hitte: a királyfi vezetésével felmentõ csapat érkezett a fejedelem segítségére. Harmincan három ellen fölényben érezték ugyan magukat, de most kiütközött gyávaságuk. Megfordították a lovakat, elmenekültek.

  Krixkrakxkrukx fejdelem vendégül látta a királyfit a folyó melletti várában. Kicsit csodálkozott, hogy egy igen szép bundájú, bájos róka mindenhová követi a királyfit, de tapintatos volt, nem tette szóvá. Hátha ilyen különc ízlésû, és kutyaként tartja.. Kaptak minden jót, a királyfi is, a róka is. Búcsúzásnál a fejdelem átnyújtott egy ébenfa ládikót, tele gyémántokkal díszített pompás arany ékszerekkel, és csak annyit mondott:
  - Egy kis csekélység, azért, amit értem tettél, és amit nem tudok Neked eléggé megköszönni!

  A királyfi zavarában csak annyit mondott: amit tett, az szóra sem érdemes. Ám nem akarta megsérteni a fejedelmet, elfogadta a ládikót.

  Vitorlás hajóra ült a királyfi, azt is ajándékba kapta, tizenkét szolgával, hogy szélcsendben azok evezzenek. Ám éjnek idején ez a tizenkét szolga megszökött, de még gonoszul a hajó fenekén és oldalain is rést ütöttek. Süllyedni kezdett a hajó. A királyfi lova vízbe ugrott, úszott. A királyfi meg a saját hátára vette a rókát, azzal úszott a part felé. Amikor célhoz értek, megszólalt:
  - Ne bánd a ládikót, rókucim, olyat máskor is szerezhetünk. A fõ, hogy megmenekültünk!

  - Nem is bánom a ládikót, merthogy itt van. Te engem hoztál ki a hátadon, a ládikó meg az én hátamon volt. Legény vagy a talpadon, még ha királyfi is! - mondta a róka.

  - Mi az, hogy: még ha..?! - húzta fel az orrát icipicit a királyfi, de azért nem vette a szívére, mert a rókalány kétszer is hozzásimult, kedveskedõn.

  Vitte õket a derék paripa, hegyre fel, völgynek le, sokáig. Egyszer csak mit látnak? Hegyek között nagyon magas hegyet. No és a hegyen? Hatalmas kastélyt. Mindenütt szakadékok, de leereszkedik egy csapóhíd, azon felkocog lovuk a kastély kapujáig. Kinyitja a kaput egy nagyra nõtt legény, háromszor meghajol, tisztelettel.

  - Látod?! Már ide is elérkezett a hírem, tudják, hogy királyfi vagyok! - mondta a királyfi a rókának,

  - Aki tud, az tud, ami lúd, az lúd! Ám nem minden lúd tudja jól, mit tud! - tréfálkozott a róka.

  Feltûnt a királyfinak, hogy nem csak õelõtte, hanem a róka elõtt is nagyon hajlongnak a szolgák. Ezt úgy értelmezte: még az õ rókájának is kijár a nagy tisztelet. Ám hol lehet a kastély ura?! Jó volna üdvözölni! - gondolta a királyfi, de késõbb szóvá is tette a rókának.

  A róka rejtélyesen válaszolt:

  Álomból lehet még valóság.
  Úrnõként is találhatsz rókát.
  Rókában is lelhetsz talányra:
  ez a lány kinek is a lánya?!

  A szépen megterített, virágdíszes vacsoraasztalon ott volt minden, ami szem-szájnak ingere. A királyfi azonban egymagában ült ott. Várta a kastély urát, vagy úrnõjét, - esetleg mindkettõt?

  - Legalább a rókakisasszony megérkezne! Egyedül vacsorázzam?! – gondolta.

  Ebben a pillanatban ragyogó szépségû leány jelent meg, gyönyörû piros ruhában. Nem szólt egy szót sem, csak leült a királyfi mellé.

  - A ki-kisasszony ta-talán a kastély úrnõje?! - hebegett-habogott nagy meglepetésében, zavarában Eduárd királyfi. Engedje meg, hogy bemutatkozzam!

  - Nem szükséges bemutatkoznia.. - nevetett a leány. Inkább nekem kell ezt megtennem. Tündérróka Klára vagyok, mert felvettem az Öntõl kapott nevet, viszont nem tiltakozom az ellen sem, ha esetleg késõbb majd Oroszlántlegyõzõ Dárdás Eduárd királyfi hitveseként tisztelnek. Nem ismersz meg, Eduárd, te kis butuci?! Én vagyok a rókuci! Azt hiszed: nem tudom, hogy belém szerettél? Kiálltad a három próbát, most már csak egy kérdést kell feltenned nekem, amire IGEN! lesz a felelet. Neked adom a kacsót, de enyém lesz minden csók!

  Eduárd nem szokott ostoba képet vágni, de most megtette. Ez a szépségesnél szépségesebb leány volna a róka, aki elkísérte õt?

  Ebben a pillanatban nagy villámlás, dörrenés, dübörgés támadt a várudvaron. Mindketten kinéztek a kastély ablakán, majd lesiettek a lépcsõkön. Kiderült: a leány apja, a varázsló érkezett meg fura, félig táltosra, félig sárkányra emlékeztetõ légi jármûvén. A varázsló már mindent tudhatott, mert leányát is, a királyfit is kérdezõsködés nélkül, szeretettel átölelte.

  Lelkes Miklós


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Lelõtték az ország egyik legjobb vadászkutyáját

  Kóbor kutyának nézte és lelõtte egy vadász Red-et, az ország egyik legjobb vadászkutyáját - értesült a HavariaPress. A körülbelül egymillió forintot érõ vadászkutya egy sebzett dán borjút üldözött kedden délután, a Somogy megyei Homokszentgyörgynél, amikor a tragédia történt.

 • Tejeskanna fogta medve

  Tejeskanna fogott medvét az Egyesült Államokban: jókora kanna egy öles bocsot.

 • Ne a kutyádon vezesd le a haragod!

  Az, ahogyan az állatainkkal viselkedünk, gyakran tükrözi, mi megy végbe a tudatalattinkban. Az állat gyakran a katalizátora annak, ami egy viszonyban megtörténik vagy nem történik meg". A gazdik csak ritkán ismerik be - még önmagunknak is - hogy kedvenceik gondot jelentenek a kapcsolatukban. Mivel kedvtelésbõl tartott állataiknak kiemelt szerep jut az életükben, hajlamosak embertársaikra hárítani minden felelõsséget a felmerülõ problémákért - állítja Dr. Gavriele-Gold pszichiáter.

 • Gyémántok között

  Francia paleontológusok egy disznó 21 millió éves maradványaira bukkantak egy namíbiai gyémántbányában - adta hírül a Le Figaro címû párizsi lap

 • Kutya alatt szakadt be a jég a XI. kerületben

  A Feneketlen-tóból mentettek ki egy kutyát szerda reggel a tûzoltók - tájékoztatott a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság. A XI. kerületi Kosztolányi Dezsõ téren lévõ tó vékony jegére a nagytestû állat ráfutott, majd beszakadt.

 • Hatszor lõttek egy kutyába, mégis túlélte

  Hatszor lõttek egy kutyába az Egyesült Államokban, ám az mégis túlélte, méghozzá könnyedén.

 • Képriport: tömeges állathalál az árokban

  A teherautót daruval állították fel a tûzoltók.

  Fotó: Tûzoltóság (képgaléria)Pulykaszállító kamion borult az árokba Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Rétközberencs közelében. A teherautó mintegy 1.700 pulykát szállított.

  Megcsúszott, majd az árokba borult egy pulykákat szállító teherautó a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rétközberencs közelében.

 • Kutyának képzeli magát Louie, a kismalac

  Kutyának képzeli magát Louie, a kismalacAz Egyesült Királyságbeli Gwynedd-ben él egy csüngőhasú malac, aki a Louie névre hallgat és más, mint a többi disznó. Louie abból a szempontból különleges, hogy inkább kutya módjára viselkedik, nem pedig malacként. A malac gazdája kutyákat készít fel akadályversenyekre, valószínűleg innen adódott a malac tehetsége és késztetése. Egy darabig csak nézelődött, majd beállt a sorba. Amikor a gazdája egy kutyával éppen gyakrolta az alagúton való átfutást, a malac is megcsinálta kéretlenül a feladatot. Ráadásul Louie jobban teljesített, mint a kutya.

 • Víz helyett állatok hullottak a felhõkbõl

  Apró halak záporoztak az égbõl a délnyugat-indiai Kerala állam Manna nevû településén. Mint a The Hindustan Times címû lap hétfõn beszámolt róla, a múlt csütörtökön a városban zápor kerekedett, de nem víz hullott a felhõkbõl, hanem ceruzavékonyságú, apró pici halak.

 • Cicákat szoptat a kutya - együtt a kölykeivel

  Tinkerbell egy chihuahua fajtájú kutya, aki több kiscicát is "örökbe fogadott".

  A kutya tulajdonosa, Angie Reynolds úgy gondolta, kedvence heves ugatásba kezd majd, amikor odarakja neki a cicákat, mintha a sajátjai lennének. Nem kell azonban aggódni, a kicsinyek együtt esznek, alszanak és játszanak, egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy nem természetes a közelségük.

 • Ismeretken helyre költöztetik az agresszív hattyúkat

  Kiköltöztetnek két hattyút egy brit városka tavából, mert az állatok túlságosan agresszívvé váltak. A Charlie és Sophie névre hallgató madarak évek óta terrorizálják a környéket, amikor azonban megöltek két kacsát, betelt a pohár.

 • Több helyet kell adni a tojó tyúkoknak!

  Döntött a német alkotmánybíróság: több helyet kell biztosítani az állatfarmokon a tojást tojó tyúkoknak. Az alaptörvény õrei már 1999-ben alkotmányellenesnek találták a baromfitartásról szóló rendeletet.

 • Veszélyben a csirkék genetikai sokfélesége

  Washington - A hatalmas baromfitelepeken folyó nagyüzemi állattartás következtében világszerte csökken a húscsirkék és a tojótyúkok genetikai sokfélesége. Az "ipari csirkék" örökítõanyagának legfeljebb feleannyi változata van, mint õseikének - tudósít egy nemzetközi kutatócsoport az Amerikai Tudományos Akadémia hírlevelében (PNAS).

  Emiatt az állatok sokkal érzékenyebbek a fertõzéses megbetegedésekkel szemben, és ez az egész baromfiágazatot veszélyezteti.

 • Van, ahol mindent és mindenkit megesznek!

  Van, ahol mindent és mindenkit megesznek!A kíniak húspiacán az európai emberek számára sokkoló a látvány: társállatként tartott kutyák, macskák, díszmajmok zsigerelve, kockákra darabolva várják a vásárlókat, hogy aztán majd kutyahús leves készülhessen belőlük. Felvetődik a racionális - gondolkodó - emberben a kérdés, hogy mennyire gyilkosabb a mindenki felett álló embertől feláldozni a kutya életét, mint mondjuk - az intelligensebb - sertését, vagy a struccét, vagy a lóét, vagy a többi gazdasági állatként tartott állatot?! Hiszen egyesek szerint a \"rossz gondolatból keletkezik a rossz szó és a rossz tett\"... azaz a húsevés.

 • Csonttal karmol az afrikai béka

  Szokatlan védekezõ mechanizmusra leltek a Harvard Egyetem biológusai: egyes afrikai békák fenyegetés esetén a lábujjukban elhelyezkedõ hegyes csontokkal átszúrják saját bõrüket, és karmokként használva ezeket, képesek megsebesíteni ellenségeiket. Eredményeiket a Biology Letters címû szaklapban publikálják.

 • Kasztrálják a kóbormacskákat

  A kóbormacskák tömeges kasztrációjára készülnek az ausztriai Salzburgban. A városban olyan mértékben elszaporodtak a félvad macskák, hogy mára nem maradt más hátra – állapították meg a helyi hatóságok.

 • Kihalás fenyegeti az Ausztriában honos erdei madárfajok csaknem felét

  Bécs - Kipusztulás fenyegeti az Ausztriában honos erdei madárfajtáknak csaknem a felét, mert természetes életterük vészesen összezsugorodott. A BirdLife Österreich madárvédelmi egyesület és az Osztrák Szövetségi Erdõfelügyelet (ÖBf) ezért összefogott, hogy olyan intézkedéseket dolgozzon ki és valósítson meg, amelyekkel megmenthetõk a veszélyeztetett fajok.

 • Akik megirígyelték a medvét

  Volt egy erdõszéli házikó, melyet körüldalolt száz rigó. No lehet, hogy nem éppen száz, hanem csak kilencvenkilenc... nehéz dolog ám a rigószámolás!

 • Dinoszaurusz lelõhelyet fedeztek fel Spanyolországban

  Nagy dinoszaurusz lelõhelyet tárnak fel a spanyolországi Lleida tartományban, Basturs közelében. A területen mostanra több mint ezer õskori hüllõ maradványaira bukkantak.

 • Nem futhattak meztelenül az állatvédõk

  Minden évben több százan tiltakoznak meztelen futással a hagyományos pamplonai bikafuttatás elõtt, hogy felhívják a világ figyelmét a tradíció kegyetlenségére, az állatok jogaira.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása