rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • A királyfi csókjai

 • Share on Tumblr

  Oroszlántlegyõzõ Dárdás Eduárd királyfi szeretett egyedül vadászgatni. Ez is bátorságra vall, de õ megtehette. Védte õt nem csak a kardja, hanem a csatákban szerzett híre is. No és a vár körüli erdõkbe nem volt szabad belépnie idegennek.

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Egyik alkalommal kis zöld béka ugrott a királyfi lovának lábai elé. Ebben semmi különös, de a béka, brekegõ hangon bár, de emberi szóval fordult a királyfihoz:

  - Bre-brek-brecsók-megcsók-egycsók-csohok-mertbrek-hogy-brek-legyek királylány! Legyek-legyek! Brek-brek-brek-brek!

  - No és az én csókom nélkül nem lehetsz királylány? - kérdezte a királyfi. Tudod, nem szokásom békákat csókolgatni, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lehetsz szépséges királykisasszonyként. Itt egy puszi-pusz, vigye el a nyuszi-nyusz! Ám szépséges királykisasszonyként három csókot adsz majd nekem, fizetségként!

  A királyfi csókjától tényleg megnõtt a béka. Majdnem két méter magas lett. Szép zöld köntös termett rajta, fején aranykorona, - de, fura módon, békaféle maradt, uszonyos kacsókkal, legyek veszedelmére kicsapható, hosszú békanyelvvel. Egy pillanat alatt ott termett a béka királykisasszony apja, és cifrán brekegõ mondatban tudakolta: igényt tart-e a királyfi leánya kezére?

  Megijedt a királyfi, rögtön arra gondolt: dehogy! Ám nem akarta megbántani sem a békakirályt, sem a leányát, ezért így szólt, kedvesen, de csalafintán a királykisasszonyhoz:

  Ó, micsoda balsors! Ó, micsoda végzet!
  Sajnos, feleségül nem vehetlek Téged!
  Szívem elrabolta Tündérróka Klára.
  E szép rókalányka érkezésem várja!

  Szemlátomást megörült ennek mind a király, mind pedig a leánya. Ezek szerint a kézfogó vágya õket sem lelkesítette. A békakirály kárpótlásul egy békalencsés tavacskát ajándékozott a királyfinak. Örült a királyfi, de azt is félreértették, mert nem a tónak, hanem a királykisasszonytól való szabadulásának. Továbblovagolt.

  Hamarosan újabb meglepetés várta. Kicsike kígyó siklott lova elé, és így sziszegett:
  - Szi-szi-szives-pusz-szisz-pusz-i-pusz-pusszi-pusz-és kisz-kir-lánsz-lesz-lesz-leszek is-mét!

  A királyfi kissé bosszús lett, de ezt nem mutatta a kígyócskának. Minden kétéltû, meg hüllõ az õ csókjáért epekedik? No, jó, talán ebbõl a kígyóból most tényleg szépséges királylány lesz, mint a mesében!

  Királylány lett, szép kígyóbõr ruhában, közel harminc méter hosszú, de karok, lábak nélkül, koronás kígyófejjel. Ki-kiöltögette villás nyelvét, és izgatottan körbe-körbe csúszkált. Ott termett a Kígyókirály is. Rögtön leánya megmentõjének nõsülési szándékát tudakolta. A királyfi jónak látta tapintatosan figyelmeztetni a kígyó királykisasszonyt:

  Ó, hû de sajnálom! Ön szép, mint egy álom!
  Ám nejem nem lehet, bármennyire bánom!
  Szívem lefoglalta Tündérróka Klára.
  Ez a rókalányka érkezésem várja!

  Szemlátomást megkönnyebbült erre mind a király, mind pedig a leánya. Ezek szerint a kézfogót titokban õk sem kívánták. A kígyókirály kárpótlásul egy kopár, napsütötte homokhegyet ajándékozott a királyfinak. Örült a királyfi, de azt is félreértették, mert nem a sok homoknak, hanem a királykisasszonytól való szabadulásának. Továbblovagolt.

  Hitte: aznap már nem találkozik több elvarázsolt állat királykisasszonnyal. Tévedett. Teknõc cammogott a lova elé. Ez is az õ csókjára áhítozott, de valamiképp jobban megtanulta az emberi beszédet, mint az elõzõek, ráadásul versbe szedte kérelmét:

  Nézz rám, kedves királyfi!
  Ajkam csókért kiált, ni!
  Ha megcsókolsz, leszek ám
  teknõsbéka-királylány!

  Gondolta a királyfi: ha a békát és a kígyót megcsókolta, akkor a teknõsnek is kijár egy cuppantás. Így igazságos!

  Királylánnyá lett a teknõs, megnõtt másfél méter magasra, hátán szépen púposodó hatalmas teknõspáncéllal. Ott termett a teknõckirály is. Kissé félénken tudakolta: elfogadja-e a királyfi az õ leányát feleségének, jutalmul? A királyfi jónak látta, ha udvariasan inkább kitér e nagy kegy elõl:

  Ó, királykisasszony! Teknõs égi szépség!
  Férjeddé de lennék, nincs itt ebben kétség!
  Ámde mit tehetek, ha szívem már várja
  leány, hegyes orral: Tündérróka Klára?!
  Hozzá hû maradok, ahogy megfogadtam
  sötét éjjeleken, fényes nappalokban!

  Sem a király, sem pedig leánya nem látszott e szavakra kicsit sem bánatosnak. Úgy látszik, hogy teknõc-szemmel korántsem tûnt a királyfi olyan délcegnek, mint emberszemmel. A teknõsbéka király kárpótlásul bûzölgõ mocsarat ajándékozott a királyfinak. Örült a királyfi, de azt is félreértették, mert nem a mocsárnak, hanem a királykisasszonytól való szabadulásának. Lovagolt tovább, abban a reményben, hogy több elvarázsolt állat királykisasszony már nem csókoltatja meg magát vele.

  Ez a reménye teljesült, de azért nem minden remény teljesül simán, van olyan, amelyik eléggé göcsörtösen. Egy tisztás szélén gyönyörû rókalány ugrott a királyfi lovának lábai elé.

  - Te is csókot szeretnél? - kérdezte tõle a királyfi, aki már megadta magát a sorsának. Ugorj fel a lovamra, bele az ölembe. Megkapod. A nevem is kibõvíttetem. Ezentúl Oroszlántlegyõzõ Dárdás Csókosztó Eduárd lesz. Te is elvarázsolt királykisasszony vagy?

  - Én nem, - válaszolta a rókalány, - mivel Tündérróka Klára vagyok, akinek már háromszor is hûséget fogadtál!

  - Azt csak kitaláltam - védekezett a királyfi. Te nem találnál ki ilyesmit, ha esetleg pókhoz, hernyóhoz, vagy szarvasbogárhoz akarnának feleségül adni?!

  - Ha kakashoz, libához, vagy kacsához, akkor nem! - mosolyodott el a rókalány. Ám félre a tréfás lárifárival! Hûséget fogadtál, tartsd is be!

  A királyfi belátta: igaza van a rókának. A szép veres bundás felugrott a királyfi elé, a lóra.

  Honnan, honnan nem, tizenkét lovas robogott elõ. A legelöl lovagló lekapta a királyfi lováról a rókát, és elvágtatott vele. A többiek követték.

  A királyfi rögtön ûzõbe vette a rókát elrablókat, kivont kardját ez is, az is igencsak bánta. A legelöl vágtató majdnem egy szakadékba esett lóval, rókával együtt, de a királyfinak az utolsó pillanatban sikerült a rókalányt megmentenie. A rabló azonban, lovával együtt, eltûnt a szakadékban.

  - No, most rendesen viselkedtél - ismerte el a királyfi bátorságáról a rókalány. A királyfi maga is elcsodálkozott, hogy mennyire örül ennek a dicséretnek.

  Ismeretlen vidék következett. Találtak egy romos házacskát, amiben bútorok is voltak. A róka bebújt a szekrénybe, ott talált egy darab csontszáraz sajtot, azt rágcsálta. A királyfi lefeküdt a nyikorgó ágyra, betakaródzott, mert hûvös volt.

  Hûvös volt, de reggel felé meleg lett, mert valaki felgyújtotta a házat. A királyfi felugrott, kereste a rókát. Kiderült: a szekrényben van, de nem tud kijönni, bezáródott rá az ajtaja. Közben a lángok már a szoba bútorait nyaldosták. A királyfi nagy nehezen vállára vette a szekrényt. Az utolsó pillanatban sikerült kivinnie az ajtón. Utána a ház összeomlott.

  A szabadban a királyfi kardjával kiszabadította a rókát a szekrénybõl. A veres bundás hozzásimult, és így szólt:
  - Szépen viselkedtél!

  Nagyon dobbant a királyfi szíve erre az elismerésre.

  Kiértek az erdõbõl, de ott sem a békesség várta a királyfit. Harminc ember harcolt hárommal. A három közül egyiknek korona volt a fején. A királyfi utóbbiban felismerte Krixkraxkrux fejedelmet, mert az volt egyszer náluk, a palotában. Odakiáltott neki:
  - Jön a segítség!

  Úgy értette: õ is szembeszáll az üldözõkkel. A harminc ember azonban azt hitte: a királyfi vezetésével felmentõ csapat érkezett a fejedelem segítségére. Harmincan három ellen fölényben érezték ugyan magukat, de most kiütközött gyávaságuk. Megfordították a lovakat, elmenekültek.

  Krixkrakxkrukx fejdelem vendégül látta a királyfit a folyó melletti várában. Kicsit csodálkozott, hogy egy igen szép bundájú, bájos róka mindenhová követi a királyfit, de tapintatos volt, nem tette szóvá. Hátha ilyen különc ízlésû, és kutyaként tartja.. Kaptak minden jót, a királyfi is, a róka is. Búcsúzásnál a fejdelem átnyújtott egy ébenfa ládikót, tele gyémántokkal díszített pompás arany ékszerekkel, és csak annyit mondott:
  - Egy kis csekélység, azért, amit értem tettél, és amit nem tudok Neked eléggé megköszönni!

  A királyfi zavarában csak annyit mondott: amit tett, az szóra sem érdemes. Ám nem akarta megsérteni a fejedelmet, elfogadta a ládikót.

  Vitorlás hajóra ült a királyfi, azt is ajándékba kapta, tizenkét szolgával, hogy szélcsendben azok evezzenek. Ám éjnek idején ez a tizenkét szolga megszökött, de még gonoszul a hajó fenekén és oldalain is rést ütöttek. Süllyedni kezdett a hajó. A királyfi lova vízbe ugrott, úszott. A királyfi meg a saját hátára vette a rókát, azzal úszott a part felé. Amikor célhoz értek, megszólalt:
  - Ne bánd a ládikót, rókucim, olyat máskor is szerezhetünk. A fõ, hogy megmenekültünk!

  - Nem is bánom a ládikót, merthogy itt van. Te engem hoztál ki a hátadon, a ládikó meg az én hátamon volt. Legény vagy a talpadon, még ha királyfi is! - mondta a róka.

  - Mi az, hogy: még ha..?! - húzta fel az orrát icipicit a királyfi, de azért nem vette a szívére, mert a rókalány kétszer is hozzásimult, kedveskedõn.

  Vitte õket a derék paripa, hegyre fel, völgynek le, sokáig. Egyszer csak mit látnak? Hegyek között nagyon magas hegyet. No és a hegyen? Hatalmas kastélyt. Mindenütt szakadékok, de leereszkedik egy csapóhíd, azon felkocog lovuk a kastély kapujáig. Kinyitja a kaput egy nagyra nõtt legény, háromszor meghajol, tisztelettel.

  - Látod?! Már ide is elérkezett a hírem, tudják, hogy királyfi vagyok! - mondta a királyfi a rókának,

  - Aki tud, az tud, ami lúd, az lúd! Ám nem minden lúd tudja jól, mit tud! - tréfálkozott a róka.

  Feltûnt a királyfinak, hogy nem csak õelõtte, hanem a róka elõtt is nagyon hajlongnak a szolgák. Ezt úgy értelmezte: még az õ rókájának is kijár a nagy tisztelet. Ám hol lehet a kastély ura?! Jó volna üdvözölni! - gondolta a királyfi, de késõbb szóvá is tette a rókának.

  A róka rejtélyesen válaszolt:

  Álomból lehet még valóság.
  Úrnõként is találhatsz rókát.
  Rókában is lelhetsz talányra:
  ez a lány kinek is a lánya?!

  A szépen megterített, virágdíszes vacsoraasztalon ott volt minden, ami szem-szájnak ingere. A királyfi azonban egymagában ült ott. Várta a kastély urát, vagy úrnõjét, - esetleg mindkettõt?

  - Legalább a rókakisasszony megérkezne! Egyedül vacsorázzam?! – gondolta.

  Ebben a pillanatban ragyogó szépségû leány jelent meg, gyönyörû piros ruhában. Nem szólt egy szót sem, csak leült a királyfi mellé.

  - A ki-kisasszony ta-talán a kastély úrnõje?! - hebegett-habogott nagy meglepetésében, zavarában Eduárd királyfi. Engedje meg, hogy bemutatkozzam!

  - Nem szükséges bemutatkoznia.. - nevetett a leány. Inkább nekem kell ezt megtennem. Tündérróka Klára vagyok, mert felvettem az Öntõl kapott nevet, viszont nem tiltakozom az ellen sem, ha esetleg késõbb majd Oroszlántlegyõzõ Dárdás Eduárd királyfi hitveseként tisztelnek. Nem ismersz meg, Eduárd, te kis butuci?! Én vagyok a rókuci! Azt hiszed: nem tudom, hogy belém szerettél? Kiálltad a három próbát, most már csak egy kérdést kell feltenned nekem, amire IGEN! lesz a felelet. Neked adom a kacsót, de enyém lesz minden csók!

  Eduárd nem szokott ostoba képet vágni, de most megtette. Ez a szépségesnél szépségesebb leány volna a róka, aki elkísérte õt?

  Ebben a pillanatban nagy villámlás, dörrenés, dübörgés támadt a várudvaron. Mindketten kinéztek a kastély ablakán, majd lesiettek a lépcsõkön. Kiderült: a leány apja, a varázsló érkezett meg fura, félig táltosra, félig sárkányra emlékeztetõ légi jármûvén. A varázsló már mindent tudhatott, mert leányát is, a királyfit is kérdezõsködés nélkül, szeretettel átölelte.

  Lelkes Miklós


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Átlegelték magukat a határon a birkák

  Nyolcvan állatból álló gazdátlan birkanyájat találtak a határõrök a Békés megyei Körösnagyharsány térségében hétfõn este - közölte az Orosházi Határõr Igazgatóság sajtóreferense kedden az MTI-vel. Kunos Gyula elmondta: a határõrök folyamatosan ellenõrizték a környék gazdáit, hogy kié lehet a nyáj, ám az állatok sehonnan sem hiányoztak.

 • Tiktaalik roseae, a hiányzó evolúciós láncszem?

  Sem hal, sem szárazföldi élõlény, mégis mindkettõ egyszerre az az állatfaj, amelyet Kanada sarkvidékén fedeztek fel 2004-ben amerikai kutatók. A Tiktaalik roseae nevet viselõ faj az evolúció egyik legfontosabb - a vízi és a szárazföldi életmód közötti - átmenetét képviselte és 383 millió évvel ezelõtt élt.

 • Olasz állatvédõk a hermelinrõl való lemondásra biztatják a pápát

  Vatikánváros - Olasz állatvédõk arra szólították fel XVI. Benedek katolikus egyházfõt, hogy mondjon le a fejfedõinek és palástjainak hermelinprém-díszítésérõl, és kérésük alátámasztására a pápa közismert macskaimádatára hivatkoznak.

  Az AIDAA állatvédõ szervezet, amelynek fehér nyúl a logója, aláírásgyûjtést kezdeményezett céljának elérésére, és felkérte a német születésû egyházfõt, hogy egyáltalán ne viseljen többé állati prémet. A felhívást már több mint kétezren írták alá.

 • Száz év után újra medve telepedett le Svájcban

  Nemcsak rokonszenvet váltott ki Svájcban, hanem valóságos medveturizmust is elindított, hogy több mint száz év távollét után újra medve tûnt fel az alpesi országban.

 • Fekete sery

  A fekete sery egy Szlovákiából származó kutyafajta. Vérvonala ó német juhász kutyáktól, schnauzerektõl és belga juhászkutyáktól származik. Tudatosan az 1980-as évektõl kezdték tenyészteni. A fajta nemzetközi elismertsége azonban 2001-ig várhatott magára. Neve a kutya színére és a fajta kitenyésztõjének, Sery nevére utal. Arányos kutya, a lágy külsõ vonalak kiváló belsõ harmóniát, bátorságot és tökéletes kiegyensúlyozottságot sugároznak. A koponya enyhén széles, a fülek között lapos, oldalai fokozatosan és simán kicsit vékonyodnak el az orrig. Az arcorri rész erõs, hossza megegyezik az agykoponya hosszával.

 • Mini szamarak: akkorák mint egy 1 éves gyerek

  Mini szamarak: akkorák mint egy 1 éves gyerekLétezik a szamárnak egy “miniatürizált” fajtája is, a miniatűr mediterrán szamár. Ez a fajta szamár eredetileg Észak-Afrikából származik, de manapság Szicílián és Szardínián honos. Átlagosan csupán 75 cm magasak, és bolyhos szőrzetük akár 30 cm hosszig is megnőhet. Nagyon aranyos kis teremtmények, picik, boldogok és játékosak. A mini szamarak átlagosan akkorák, mint egy 1 éves gyerek. A legenda szerint ha megölelsz egy miniszamarat, minden problémád elmúlik. De legalábbis jobb kedved lesz. :)

 • Csótányinvázió a kórházban: rovarirtót hoznak a látogatók

  A rendszeres irtás ellenére is egyre több csótány garázdálkodik a pécsi klinikai tömbben is.

  Egyre több gondot okoz intézményeknek, irtóknak a több baranyai egészségügyi intézménybõl jelentett csótányinvázió. Míg legutóbb a pécsi vérellátó szomszédságában lévõ lakók tettek bejelentést, - az intézmény külsõ faláról csótányok ezrei vándorolnak át hozzájuk, saját lakásukba -, most több beteg és látogató-hozzátartozó is jelezte: a PTE klinikai tömbjét árasztották el a gusztustalan bogarak. Számtalanszor tapasztalták, hogy az éjjeliszekrénybõl - ahol általában evõeszközt, poharat, vagy éppen behozott kekszet tárolnak a betegek - sorban másznak elõ a bogarak. Így aztán elõfordul, hogy a hozzátartozók – a szükséges kellékek mellett – rovarirtót is hoznak beteg családtagjuknak.

 • Új agysejteket növesztenek az egerek, ha kötõdnek kicsinyeikhez

  Ha egérapák szaglásszák kölykeiket, új idegsejtek jönnek létre agyukban, amelyek késõbb segítenek nekik utódaikra emlékezni - derült egy kanadai tanulmányból.

 • A Namíbiai korallkobra

  (Aspidelaps lubricus infuscatus Mertens, 1954) terráriumi tartása.
  Leírás:

  Kis testû kobrák, méretük: 30-60 cm. Színük: narancs és sárga színek fekete kereszt sávokkal. Fejûk és nyakuk korom fekete. A nyakuk alsó részén-nagyon jól látszik, ha „kobráznak”-fehér és fekete haránt sávok vannak.

  A törzsalak sokkal élénkebb fekete-fehér és egészen vörös színû, nagyon szép és jóval drágább is.

 • Óriás disznóva nőtté ki magát a minimalac

  Óriás disznóva nőtté ki magát a minimalacHáromkilós minimalacot vett magához egy brit család, házi kedvencnek. A malacról azonban kiderült, nem minimalac. A minimalac valójában egy hétköznapi példány volt, mely négy év alatt 133 kilós disznóvá változott. A Leicesterben élő Donna Davidson kis kertjében nevelgette a Taz névre hallgató állatot, amelynek etetése egyre többe került. "Úgy adták el nekem, hogy ő egy minimalac. Kisebb volt a Jack Russel terrieremnél, és bármekkorára nőtt is, megszerettem. Ő a családunk része, sosem fogom eldobni magamtól" – jelentette ki a 46 éves gazda.

 • Bomba helyett két kiskutya volt a magára hagyott bőröndben

  Kevés híja volt, hogy nem bombaként hatástalanították a tűzszerészek a két kutyakölyköt, amelyeket egy járókelő hagyott magukra egy bőröndben egy forgalmas útkereszteződés mentén.

 • Húskockák, méreggel átitatva

  Huszonöt év után a szakemberek és madarászok örömére újra fészket raktak a fokozottan védett békászó sasok Somogy megyében. Az öröm azonban nem tartott sokáig, nemrégiben egy beteg sas került elõ a megye északi részén, és az állatorvosi kezelés ellenére elpusztult.

 • Medve támadott meg egy csipkebogyót szedő nőt

  Medve támadott meg egy csipkebogyót szedő nőtA csipkebogyót szedő fiatal hölgy csodával határos módon úszta meg szárazon a medvetámadást. Hatalmas lélekjelenlétre volt szüksége ahhoz, hogy túlélje a vérfagyasztó találkozást. Bal fülénél keresett fogást egy 25 éves csipkebogyó-szedő fiatalasszonyon egy medve Petropavlovszk-Kamcsatk város csendes-óceáni partszakaszán. A nőt sokakkal ellentétben nem bénította meg a pánikhelyzet, inkább erőt adott neki. Anasztaszija Grankina sikeresen kiverekedte magát az állat fogai közül, az újabb támadástól azonban már férje védte meg.

 • Kutyatámadás Gyöngyösön

  Két gyereket harapott meg egy kutya Gyöngyösön vasárnap este. A 6 éves kisfiú és a 3 éves kislány - elmondásuk szerint az utcán sétáltak, amikor egy udvarról a nyitva hagyott kapun kiszaladt az állat és rájuk rontott. A kutyát a gazdája fékezte meg, aki szerint az állat csak akkor hamis, ha kõvel dobálják és erre már töbször volt példa.

 • Az utolsó esély

  Milyen szép ez a nap! A vásár fogatagában árusok kiáltozása hallatszik messze, míg a finom étel illata a levegõben kavarog. A Nap eközben melegen simítja végig bõrömet. Messzebbrõl állatok hangja hallatszik. Cseppnyi kölyökkutyák elbûvölõ vonyítása vegyül a vásári zajok közé. Mindenki megáll a kiskutyák elõtt Én is. Ez persze nem is csoda, hiszen tündériek. Minden kiskutya bájos, olyannyira, hogy minden ember érinteni szeretné puha bundájukat. Minden ember, akinek a szívében egy egészen csepp szeretet is van.

 • Airedale Terrier

  Leírása: Erõteljes felépítésû, elegáns megjelenésû, harmonikus mozgású állat. Füle elõrebicsaklik. Szeme kicsi, sötétbarna. Nyaka hosszú, izmos, háta egyenes, feszes, ágyéka rövid. Farkát kétharmadára kurtítják, egyenesen felfelé tartja.

  Végtagjai párhuzamosak, oszlopszerûek. Szõrzete közepesen hosszú, sûrû, kemény, a koponyáján és a fülén rövidebb, lesimuló. Trimmelik. Hátán, nyakának és farkának felsõ felületén a szõr fekete, teste többi részén világos cserbarna.

 • A legeltetett tehenek teje védi a szívet

  A legeltetett tehenek teje sokkal egészségesebb az emberi szívnek, mint az ipari állattenyésztõ telepeken élõké - mutatták ki amerikai tudósok.

  Korábbi kutatások már igazolták, hogy a friss füvön élõ, legeltetett szarvasmarhák teje ötször annyi konjugált linolsavat (CLA) tartalmaz, mint az állattenyésztõ telepeken élõ társaiké. Állatkísérletek során azt is igazolták már, hogy a CLA védi a szívet és segíthet a lefogyásban.

 • Hatfülû kismacska

  Hatfülû kóbor kismacskát fogadott örökbe egy orosz nõ. A rosztovi illetõségû Sehovcovát az utcán majdnem "elgáncsolta" a cica, amikor az asszony lábai elé vetette magát - olvasható a Pravda címû orosz lap online kiadásában.

 • Egy kóbor kutya szegődött a sivatagban a futóhoz

  Egy kóbor kutya szegődött a sivatagban a futóhozDion Leonard sportoló Ázsia legnagyobb sivatagában talált rá legjobb barátjára, egy hűséges kiskutya személyében. Az extrém futó a Góbi sivatagban rendezett 250 km-es ultramaratonon vett részt, amikor az egyik szakaszon a kóbor kutya mellé szegődött. A kistestű kutya lelkesen rótta mellette a kilométereket és a futóval egymást segítve haladtak előre. A kedves természetű állat egyébként minden futóval összebarátkozott, de Dion Leonard volt az, aki mellől el sem akart mozdulni, együtt aludt vele a pihenők során és végig mellette maradt, egészen a célig elkísérte a futót.

 • Ki a tettes, a tehén vagy a szamár? -Rejtély Spanyolorszégban

  A spanyol San Roque egyik lakója feljelentést tett az önkormányzat ellen, mert a tulajdonában lévõ szamár megerõszakolta a tehenét.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása