rss
adó 1% állatvédő kutya, cica örökbefogadás állatmentés
 • A legény és a róka

 • Share on Tumblr

  Kacifántos Pista nem könnyen jött ki a sodrából. Egyesek szerint sodra nem is volt neki, de ezt csak a háta mögött mondták, ketten. Hárman nem, mert az elsõ kettõ nagyon megjárta, járni is csak egy hét múlva tudtak. A dolog ugyanis a nagy erejû Pista fülébe jutott, és mindkét legénynek megmutatta: igenis, van sodrása, és ha az elsodor valakit..

  Pista fatönkön ült, az erdõszélen, és sajtot evett. Ti is szeretnétek erdõszélen ülni, és sajtot enni? Azt meghiszem!

  Odajött hozzá egy róka. Az ilyen rókától óvakodni kell, mert rendszerint beteg, de ez a róka embernyelven szólalt meg:
  - Jó dolog sajtot enni!

  - Hát nem rossz.. - vont vállat Pista.

  - Nem is csodálkozol, hogy tudok beszélni? - lepõdött meg a róka.

  - Miért csodálkoznék? - kérdezte tõle Pista. Nyilván megtanultál valakitõl beszélni. Igaz, azelõtt csak mesében olvastam beszélõ rókáról..

  - A mesékben nem olvastál olyasmit, hogy a beszélõ rókát illik sajttal megkínálni? - célozgatott a sajtra a róka.

  - Hát, arról nem - vallotta be Pista. Egy rókáról viszont igen, amelyik kihízelegte a holló szájából a sajtot. Te nem olvastad azt a mesét?

  - Nem, de én is szeretem a sajtot.. - fûzte tovább szavait a róka.

  Pista megdicsérte a rókát sajtszeretetéért. A lompos farkú elveszítette türelmét, felkiáltott:
  - Kínálj meg a sajtodból! Az ördög vigyen el!

  Abban a pillanatban megjelent egy ördög. Pistánál nagyobb volt, fogait csattogtatta a legény felé, de az nyugodtan ette tovább a sajtot.

  Az ördög elámult:
  - Nem is csodálkozol azon, hogy itt vagyok?

  - Miért csodálkoznék? - rántotta meg a vállát Pista. Ez a róka hívott, és te megjelentél. Engedelmes ördög vagy!

  Az ördög megmérgesedett, fenyegette a legényt: elviszi a Pokolba. Pista azonban letorkolta:
  - Nem tudod a törvényt? Csak rossz embereket vihetsz a Pokolba! Ha jó embereket viszel oda, akkor a Pokol megjavul, és ott már nem az ördögök lesznek az urak. Ha az Ördögkirály megtudja, hogy te engem akartál odavinni..

  Megijedt az ördög, kérte: ne szóljanak az Ördögkirálynak.

  Azt mondta a róka:
  - Libagége, lúdmáj! Békét javasolok. A legény adja nekem a maradék sajt felét. Én viszont szerzek neki csinos, talpraesett feleséget. Te, ördög, megkapod azt a nagy sziklát a völgy bejáratánál, és engedelmünkkel elguríthatod a Pokolba. Mindenki jól jár, aki jár!

  Mindenki jól járt?

  A róka igen, mert megkapta a sajtot. A legény megkapta a reményt, hogy a róka szerez neki csinos, talpraesett feleséget.

  No és az ördög?

  Õ járt a legjobban. Begörgette a hatalmas sziklát a Pokolba. Ott éppen száz ördög verekedett. Az Ördögkirálynak ez nem tetszett, mert akkor volt a zaj, hogy a saját szavát sem értette. No és az egyik verekedõ véletlenül kiütötte a kezébõl az ürücombot.

  A sziklát hozó sátán atyafi meglendítette a sziklát, - hát húsz ördög mindjárt ellaposodott, másik húsz lesántult, hatvan pedig megijedt, elfutott.

  Csend lett, rend lett, ördögünk még az ürücombot is felvette a földrõl, letörölte, és átnyújtotta királyának. Az erre egybõl kinevezte fõrendésznek. Az a legjobb állás a Pokolban. Nagy ész nem kell hozzá, csak nagy bunkó.

  Azt mondta a legény a rókának:
  - Te megkaptad a sajtot. Rendben. Most mutasd meg nekem azokat a csinos és talpraesett lányokat!

  A róka bólintott. Elindultak. Kis idõ múlva egy völgybe érkeztek. Óriási fatörzsön ez állt, nagy betûkkel:

  BUBABABAHÁZI BALABÁM ÉS CSALÁDJA

  Felkiáltott a róka:

  Babáid mutasd be, Balabám!
  Csinoska, ügyeske valahány!
  A házad ne gyújtsd fel elõre,
  ha jöttünk is háztûznézõbe!

  Kinyílt a fán egy ajtó. Tizenkét gyönyörû leány szaladt ki rajta. Utánuk kullogott Balabám, vörös szakállal, meg a felesége, vörös kontyos hajjal.

  Szépek voltak a leányok? Gyönyörûek! Talpraesettek? Nagyon is! Kedvesek? Azt meghiszem!

  Miért nézett mégis úgy Pista, mint borjú az új kapura?

  No, ennek oka az volt, hogy mindegyik leány kicsike volt, mint egy játék baba, egyik sem ért túl a legény térdén.

  A róka buzgón magyarázta:
  - Kicsi feleség nagy öröm. A férj, ha akarja, zsebre is teheti. Kicsi feleség keveset eszik. A szobába elég egy ágy, mert elalszik a párnán, a férj feje felett..

  Pistát a róka beszéde nem gyõzte meg arról: ilyen feleségre van szüksége.

  Közben Balabám összesúgott a lányokkal, és így szólt a legényhez:
  - Ne sértõdjön meg, fiatalember, de azt mondták a lányaim: túl magas hozzájuk. Létrát kell hozniuk, hogy felérjenek az ajkaihoz. Ha ilyen nehéz Önnél a csók, sajnos, nem kaphat kacsót! Kacsót nem, de kacsát igen. Sült kacsa a tálon, Önöket is várom!

  Egy kacsa nem volt elég, de volt abból négy is. Egyet megevett Pista, egyet a róka, Balabámék pedig kettõt, - de õk tizennégyen voltak.

  Elbúcsúztak Balabáméktól, másik völgybe mentek át. A völgy közepén hatalmas ház állt, palotának is beillett volna. Homlokzatán ez állt:

  EZ ITT TORONYMAGASÉK DÍSZES PORTÁJA,
  AKI NEM HOZZÁNK JÖTT, MENJEN A DOLGÁRA!

  A róka máris kiabálta:

  Gyertek, Toronymagasék!
  Legény szíve lázban ég!
  Legyen itt háztûznézõ!
  Reméljük, még nem késõ!

  Nem volt késõ. Tizenkét szépséges leány szaladt ki a hatalmas ház kapuján. Utánuk ballagott Toronymagas Piripál és felesége.

  A lányok nem csak szépségesek voltak, hanem vidámak is.

  Pista is mosolygott?

  Nem, hanem állt, mint, akinek földbe gyökerezett a lába. A leányok ugyanis kétszer akkorák voltak, mint õ, - pedig õ sem volt alacsony legény!

  A róka rögtön a leányok pártfogására sietett:
  - Nagyra nõtt feleség kétszeres öröm a férjnek. Az ilyen asszony magas fáról is le tudja szedni a barackot, szilvát, létra nélkül is. No és ha kigyullad a házatok teteje, nem áldás, ha a feleség könnyen eléri vizes vödrével a tüzet, el tudja oltani?

  Pista megvakarta a fejét, nem nagyon csábította a gondolat, hogy ha kigyullad a háza, hát akkor, tényleg..

  A leányok apja, Piripál, szintén felvetette a kérdést: mi lesz, ha a legény meg akarja csókolni a feleségét, de nem ér fel annak ajkáig, és ugrania kell, nem elég ágaskodnia?

  A lányoknak azonban tetszett a legény. Egyikük, Toronymagas Klárika, azt mondta:
  - Az nem baj, apuci, én majd letérdelek a férjem elé, és akkor megcsókolhat..

  Pista megforgatta a fejében: jó, jó, a mézeshetek idején rendben, de mi van, ha a feleség késõbb megunja a sok férjura elõtti térdre ereszkedést?

  Hát nem lett leánykérés itt sem, de azért senki sem esett búba. Toronymagas Piripál nyársra húzatott egy ökröt, megsüttette. Megették, de a rókának és Pistának sietnie kellett a falatozással, mert a lányok az evésben is derekasan kitettek magukért. Nem maradt az ökörbõl falásnyi sem, csak a tanulság: különösen nagyra nõtt lányok nem esznek ám keveset!

  Elbúcsúztak Toronymagaséktól. Pista, egy kis szemrehányással a hangjában, azt mondta a rókának:

  Egyik kicsi, másik nagy.
  Remény mindjárt el is hagy.
  Fû, fa, bokor, feneség, -
  akad nekem feleség?

  - Akad, akad! - bíztatta õt a róka. Most Cerebelluska Ceciliához megyünk. Csavaros eszû lány, szereti a humort, no és bármelyik legényt gatyába tudná rázni, de eddig nem akadt közöttük olyan, aki udvarolni mert volna neki. Kardos leány kard nélkül is!

  Cerebelluska Cecília háza nem volt közel, mert három madárhangos hegyen is túl. Szép kis ház volt, üdítõ látványú virágoskerttel.

  Megálltak a kapuban. Egy macska jött a kerítés túloldaláról, és így szólt a rókához:
  - Egy legényt hoztál, Hamis Gedeon? Mit szól majd hozzá Cecília?

  Meglepõdött Pista, felkiáltott:
  - Te róka, ti ismeritek egymást? Ez a macska is tud embernyelven?

  - Tud! - erõsítette meg Gedeon, a róka. Õt oroszlán helyett tartja Cecília, engem kutya helyett, - de még te is találhatsz helyet a szívében, ha megtalálod hozzá a kulcsot.

  A róka bekiabált a házba, a kerítésen keresztül:

  A kapunál ketten állunk,
  hogy beengedj, arra várunk.
  E legényben semmi hiba.
  Nyiss hát kaput, Cecília!

  Kikukkantott az ablakon egy világszép leány. Nagyot dobbant Pista szíve. A leány így szólt:

  Rózsát terem a türelem.
  Ezt a mondás így tartja, nem?
  Bibis bukfenc, bíbic, álom.
  Türelmetek kipróbálom!

  Azt mondta a róka a legénynek:
  - Cecília leány kissé szeszélyes, de megéri várnunk. Nem akármilyen leány! Te szedj egy csokor vadrózsát, de a tüskéket gondosan vágd le az ágakról, azután gyere vissza a kapuhoz.

  Egy óra múlva kiszólt a leány:

  Itt vagytok, vagy elmentetek?
  Ez is lehet, az is lehet.
  Az is lehet, mi nem lehet:
  lehetetlent nem kedvelek!

  A legény visszakiáltott:
  - Itt vagyunk, Cecília! Türelmünk rózsát termett. Átadhatom?

  Tetszett a válasz Cecíliának. Kinyitotta a kaput, beengedte a legényt, meg a rókát.

  Három napig Cecília vendége volt Pista. Ez idõ alatt beleszeretett a leányba, de nem merte megkérni a kezét. Úgy tûnt neki, hogy a leány sokkal tökéletesebb, kitûnõbb, csodálatosabb teremtés, mint amit õ megérdemel.

  A negyedik napon azt mondta neki Cecília:
  - Látom, hogy majd felfalsz a szemeddel. Hát, bevallom, te is közel jutottál a szívemhez, de legyen úgy, mint a mesében. Három próba, és utána majd meglátjuk, amit meglátunk. Van egy tizenkét juhból álló nyájam. Azt Tökmag Karcsi, a pásztorom, szokta legeltetni. Most azonban el kell mennie Verebesbogyóbigyósra, az édesanyjához, mert már egy hónapja nem látta. Elvállalod a nyájõrzést három napra? Este mindig hajtsd haza az állatokat! Kutyánk nincs, de Gedeon, a rókám, majd elkísér, segít birkaügyben.

  Elvállalta Pista, mert mindent elvállalt volna Cecília kedvéért.

  Azt mondta neki a róka:
  - A birkák maguktól kimennek a legelõre, ezzel nincs gond. Ám keríts egy nagy bunkót, mert a bunkó mindenütt bunkó, és ott is lehet bunkózni vele, ahol száz okos ember csak néz!

  Jó tanács volt ez, mert déltájban farkas lopakodott a nyájhoz. Birkát akart lopni. Kapott egyet a fejére a bunkóval. Hát egybõl úgy megjámborodott, hogy még a lélegzete is elállt. Utóbbi vissza se jött neki, de a farkasbõr azért jó valamire, amire meg nem, arra más kell.

  Egy nap tehát megvolt. A leány rájuk mosolygott, elégedett volt velük. A következõ napon azonban rosszabb történt. Hajtotta Pista a kis nyájat hazafelé, de az erdõ útban volt, mert kigyulladt. A bátor ember mehet tûzön-vízen keresztül, de a birka nem.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Kigondoltam valamit, Gedeon! Készítünk egy nagy tutajt, ráhajtjuk a tizenkét birkát, a folyócskán lehajózunk velük valameddig, onnan meg ráfordulunk a Cecíliához vezetõ útra.

  A róka helyeselte. Így tettek. Meg is érkeztek Cecíliához. A leány kétszer is rájuk mosolygott, elégedett volt velük.

  Igen, de a következõ napon, ez volt a harmadik, maga a folyócska kezdett el rosszalkodni. Kiáradt, elöntötte a völgyet, már a rét széléig ért a víz.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Hû, most jön az a kutya dolog, amit egyetlen róka sem kívánna magának! Hátamra veszem a birkákat, egyenként, felviszem a szemben levõ hegy tetejére. Tizenkét hegyre mászás egy nap, birkástól, rosszabb, mint a falra mászás, birka nélkül, - de mi mást tehetnék?

  A róka egyetértett vele:
  - Hát, lihegni fogsz, alaposan, mire végzel, de a hegy túlsó oldala már kellemesen lankás, onnan könnyen lehajtjuk az állatokat. Arrafelé jár a Kisüsti süsüsüsi vasút, azon elpöfögünk velük Görbegombásig, onnan már csak egy óra Cecília háza tája. Alkonyatig hazaérünk!

  Nem értek haza alkonyatig, de a holdvilágos estéig igen. Nevetett a hold, nevetett Cecília, majd háromszor is rájuk mosolygott, simogatta õket nagy szemeivel. Nekiálltak vacsorázni, fácán pörköltöt enni. Mindenkinek jutott volna elég, ha nem jelenik meg egy aprócska emberke, aki Pistának csak az övéig ért.

  Kiderült: õ Tökmag Karcsi. Ez a Karcsi nagykanállal evett, ami mindig vele volt, ráadásul gyorsan. A többiek is ettek, de Karcsi gyõzött a meg sem hirdetett evésversenyben.

  A jó hír azonban a süteményestállal megjött, mert Karcsi kijelentette: holnaptól kezdve ismét õ pásztorkodik. Mire a többiek észbe kaptak, az összes süteményt bepásztorkodta a bendõjébe.

  Azt mondta Cecília Pistának, amikor vacsora után együtt nézegették a holdat:
  - Telihold van, szívem is teli egy bizonyos érzéssel! Mire emlékeztet téged ez a hold, Pista? Milyen kerekségekre?

  Elpirult Pista, beszélt errõl, beszélt arról, csak arról nem beszélt, amirõl úgy szeretett volna. Cecília azonban odasegítette a helyes útirány kezdetéhez, mert
  így szólt:
  - Kerek hold, kerek kör, kerek karika.. Mit vesz a legény annak a leánynak, akibe beleszeret?

  Itt már Pistának ki kellett böknie: karikagyûrût..

  Cecília erre átölelte a legényt, az meg, az ölelés hõfokából, egybõl kitalálta, hogy mit kell vennie a leánynak. Ennyire kiokosodott ez a Pista!

  Lakodalmukon volt mindenféle jó, de különösen lúdmáj, libacomb, kacsamell, csirkezúza, mert Gedeon titokban hozzáírt ezt-azt a megrendeltekhez, Cecília háta mögött.

  Így derült ki: Gedeon nem csak beszélni tud, de írni és olvasni is!

  Késõbb mondókás könyvet írt, azt már Cecília és Pista gyermekeinek. Ebben szerepelt ez a kis vers, amit a gyermekek azt asztalnál gyakran szavalgattak, miközben kanállal ütögették a tányérjukat:

  Róka vagyok! Rok! Rok! Rok!
  Libamájat akarok!
  Ha róka vagy, bút levess,
  kiáltsd: kell a tyúkleves!
  Siess el, te csúnya gond,
  jöjj, helyette, kacsacomb!
  Libagége, kacsanyak,
  én majd felvidítalak!
  Melldöngetés ma nem kell,
  annál inkább csirkemell!

  Lelkes Miklós (2013)


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Megtévedt teknõsök

  Nagyjábal 60 frissen kikelt tengeri teknõs tévelyedett el szokásos, víz felé vezetõ útjáról, és kötött ki egy parti étteremben a dél-olasz Calabria tartományban - jelentették környezetvédelmi illetékesek hétfõn.

 • Kötelezõ lesz a mikrochip a brit kutyáknak

  Kötelezné a brit kormány az ebtartókat, hogy mikrochipet ültessenek be kutyáik bõre alá. Emellett kötelezõ biztosítás bevezetését is tervezik a kutyatámadások sérültjeinek kártalanítására.

 • A sünöket figyelik a britek

  Sünseregszemlét tartanak Nagy-Britanniában, hátha sikerül kideríteni, miért fogyatkozik a tüskés disznócskák állománya.

 • Halott barátját őrizte az út szélén a kóbor kutyus

  Halott barátját őrizte az út szélén a kóbor kutyusA Tatabányai Tappancs Állatotthon szívszorító esete: "Telefonon kérték a segítséget, mégpedig abban, hogy három napja őrzi a halott társát egy kutya a Tarjából Héregre vezető úton. A menhely telítve van, de nem volt szívünk ott hagyni a kistestű fekete tacskó keveréket. A látvány megdöbbentett, hogy milyen hűségesen őrzi a kis szuka kutyust. Lám mire jó még a chip! A kutyus chipelve volt és a gazdája nagyon megörült mikor meghallotta, hogy meg van a szeretett kis kutyájuk, akit már napok óta keresnek. Füles végül hazakerült, de sajnos a másik kutyusban nem volt chip és remélhetőleg a teteme ártalmatlanításra kerül."

 • Bosszúból felgyújtotta szomszédja kutyáját

  Dél-Karolinában öt év börtönbüntetésre ítéltek egy fiatalembert, aki bosszút állt a szomszédján, felgyújtva annak kutyáját, mivel az állat tulajdonosa megtiltotta neki, hogy a lányával járjon.

 • Meghívó: Mikulással a Dózsában

  Az Orpheus Önkéntes Közösség és az Angyali.hu Alapítvány közösen viszik el a Mikulást a sportban és tanulásban is kiemelkedő Dózsa György Általános Iskola diákjaihoz. A gyerekek találkozhatnak a Mikulással, közösen énekelhetnek, mondókázhatnak, minden gyermek egyénileg kap jutalmat és ajándékot is. A szervezetek és a pedagóguskar szoros együttműködése révén válik sikeressé a rendezvény, a gyermekek pedig közösségi élménnyel lesznek gazdagabbak.

 • Aligátor gyomrában keresik az eltûnt kisfiút

  Már több mint két hete keresi a rendõrség azt a kétéves kisfiút, aki anyja öngyilkossága után tûnt el az Egyesült Államokban.

 • Oroszlánok mentették meg a kislányt

  Addisz-Abeba - Egy 12 éves etióp kislányt három oroszlán szabadított ki elrablóinak kezei közül, akik azért hurcolták magukkal, hogy az egyik társuk erõszakkal házasságra kényszerítse. A CNN beszámolója szerint a ragadozók lecsaptak a martalócokra, elragadták tõlük a kislányt, és fél napon át õrizték, amíg a keresésére indult rokonai rá nem találtak.

 • Mini szamarak: akkorák mint egy 1 éves gyerek

  Mini szamarak: akkorák mint egy 1 éves gyerekLétezik a szamárnak egy “miniatürizált” fajtája is, a miniatűr mediterrán szamár. Ez a fajta szamár eredetileg Észak-Afrikából származik, de manapság Szicílián és Szardínián honos. Átlagosan csupán 75 cm magasak, és bolyhos szőrzetük akár 30 cm hosszig is megnőhet. Nagyon aranyos kis teremtmények, picik, boldogok és játékosak. A mini szamarak átlagosan akkorák, mint egy 1 éves gyerek. A legenda szerint ha megölelsz egy miniszamarat, minden problémád elmúlik. De legalábbis jobb kedved lesz. :)

 • Vérengzõ német juhászkutyák marcangoltak szét ötven pulykát

  Az állatok beszöktek a baromfitelepre és rövid idõ alatt hatalmas pusztítást végeztek

  Több, mint 50 szárnyast pusztított el két német juhászkutya Vas megyében a csepregi pulykatelepen szombaton.

 • Szilaj - a vad völgy paripája

  Spirit: Stallion of the Cimarron) - színes, szinkronizált amerikai animációs családi film (2002)

  rendezte Kelly Asbury, Lorna Cook
  zene: Hans Zimmer
  dalok: Bryan Adams
  játékidõ: 83 perc

 • Pókot a föld sebeire

  Rossz hírnevük ellenére a pókok alapvetõ résztvevõi az erdei tûzvészek után az élet újjászületésének, mivel õk az elsõ betelepülõk a tönkrement területeken, s jelenlétük más állat- és növényfajok érkezését is elõsegíti.

 • Egérinvázió a Rajna-vidéken

  Egérinvázió okoz gondot parasztok ezreinek a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban. A rágcsálók elpusztítják a növények gyökérzetét és már eddig több ezer eurós kárt okoztak birtokokként - közölte Michael Horper, a Rajna-vidék-Nassau Gazda- és Borász Szövetségének alelnöke.

 • Meghívó: Civil kerekasztal - Fiatal önkéntesjelöltek délutánja

  Az Orpheus Állatvédő Egyesület és a Mátrix Közhasznú Alapítvány az önkéntesség, mint társadalmi cselekvés témakörében tart előadást. A cél, hogy a gyerekekben erősítésre kerüljön a civil légkörben való jelenlét fontossága. Regisztrálni (további civil szervezetek tagjainak, illetve segítő önkénteseknek, résztvevőknek) a +36-20/929-8181-es számon a programot megelőző napig munkanapokon 9-11 óra között lehet.

 • Autó kutyáknak

  A japán Honda kreált egy autót, melyet kifejezetten kutyagazdiknak fejlesztettek ki. Az autó megtekinthetõ az októberi tokiói autókiállításon, de nem kerül kereskedelmi forgalomba.

 • Csádzsiráfok orvvadászok célkeresztjében

  Orrvadászok megöltek két Csádzsiráf csikót Nigerben, az elmúlt 20 évben ez volt az elsõ támadás a veszélyeztet faj ellen a nyugat-afrikai országban.

 • Kígyó a kofferban

  Hívatlan vendéget vitt haza Egyiptomból egy német turista: "kígyót" talált a kofferjában.

 • Állatkínzás a tanyán

  Szörnyû látvány fogadta a Hort melletti tanyára érkezõ állatvédõket. A nyeszlett lovak mellett egy elpusztult patás tetemén meghízott kutyák kóboroltak mindenfelé.

 • Érdekes párosra bukkantak a föld alatt

  Érdekes párosra bukkantak a föld alattKutatók ősi üreget fedeztek fel Dél-Afrikában, melyen két valószínűtlen élőlény osztozott, mielőtt egy 250 millió évvel ezelőtti hirtelen áradásban az sírhelyükké nem vált. A furcsa páros egy sérült, fiatal kétéltű, amely valószínűleg menedéket keresett, és a cynodontiák (emlősszerű élőlények) csoportjának egyik alvó képviselője. Az üreget a mai Dél-Afrika területén, a Karoo-medencében tárták fel, mely a triász időszak kezdetén a Gondwana szuperkontinens részét képezte. Nagy energiájú röntgensugarakkal tudtak betekinteni a lyukba.

 • Fénnyel vadászik az óriás tintahal

  Fényt bocsát ki az egyik óriás tintahalfaj, mielőtt megtámadja az áldozatát - figyelhető meg a nemrég nyilvánosságra hozott felvételeken, amelyek azért számítanak különlegesnek, mert korábban nem sikerült megörökíteni természetes környezetükben ezeket a mélyben élő állatokat.