rss
adó 1% állatvédő kutya, cica örökbefogadás állatmentés
 • A legény és a róka

 • Share on Tumblr

  Kacifántos Pista nem könnyen jött ki a sodrából. Egyesek szerint sodra nem is volt neki, de ezt csak a háta mögött mondták, ketten. Hárman nem, mert az elsõ kettõ nagyon megjárta, járni is csak egy hét múlva tudtak. A dolog ugyanis a nagy erejû Pista fülébe jutott, és mindkét legénynek megmutatta: igenis, van sodrása, és ha az elsodor valakit..

  · INGYEN Kiadványok· Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Pista fatönkön ült, az erdõszélen, és sajtot evett. Ti is szeretnétek erdõszélen ülni, és sajtot enni? Azt meghiszem!

  Odajött hozzá egy róka. Az ilyen rókától óvakodni kell, mert rendszerint beteg, de ez a róka embernyelven szólalt meg:
  - Jó dolog sajtot enni!

  - Hát nem rossz.. - vont vállat Pista.

  - Nem is csodálkozol, hogy tudok beszélni? - lepõdött meg a róka.

  - Miért csodálkoznék? - kérdezte tõle Pista. Nyilván megtanultál valakitõl beszélni. Igaz, azelõtt csak mesében olvastam beszélõ rókáról..

  - A mesékben nem olvastál olyasmit, hogy a beszélõ rókát illik sajttal megkínálni? - célozgatott a sajtra a róka.

  - Hát, arról nem - vallotta be Pista. Egy rókáról viszont igen, amelyik kihízelegte a holló szájából a sajtot. Te nem olvastad azt a mesét?

  - Nem, de én is szeretem a sajtot.. - fûzte tovább szavait a róka.

  Pista megdicsérte a rókát sajtszeretetéért. A lompos farkú elveszítette türelmét, felkiáltott:
  - Kínálj meg a sajtodból! Az ördög vigyen el!

  Abban a pillanatban megjelent egy ördög. Pistánál nagyobb volt, fogait csattogtatta a legény felé, de az nyugodtan ette tovább a sajtot.

  Az ördög elámult:
  - Nem is csodálkozol azon, hogy itt vagyok?

  - Miért csodálkoznék? - rántotta meg a vállát Pista. Ez a róka hívott, és te megjelentél. Engedelmes ördög vagy!

  Az ördög megmérgesedett, fenyegette a legényt: elviszi a Pokolba. Pista azonban letorkolta:
  - Nem tudod a törvényt? Csak rossz embereket vihetsz a Pokolba! Ha jó embereket viszel oda, akkor a Pokol megjavul, és ott már nem az ördögök lesznek az urak. Ha az Ördögkirály megtudja, hogy te engem akartál odavinni..

  Megijedt az ördög, kérte: ne szóljanak az Ördögkirálynak.

  Azt mondta a róka:
  - Libagége, lúdmáj! Békét javasolok. A legény adja nekem a maradék sajt felét. Én viszont szerzek neki csinos, talpraesett feleséget. Te, ördög, megkapod azt a nagy sziklát a völgy bejáratánál, és engedelmünkkel elguríthatod a Pokolba. Mindenki jól jár, aki jár!

  Mindenki jól járt?

  A róka igen, mert megkapta a sajtot. A legény megkapta a reményt, hogy a róka szerez neki csinos, talpraesett feleséget.

  No és az ördög?

  Õ járt a legjobban. Begörgette a hatalmas sziklát a Pokolba. Ott éppen száz ördög verekedett. Az Ördögkirálynak ez nem tetszett, mert akkor volt a zaj, hogy a saját szavát sem értette. No és az egyik verekedõ véletlenül kiütötte a kezébõl az ürücombot.

  A sziklát hozó sátán atyafi meglendítette a sziklát, - hát húsz ördög mindjárt ellaposodott, másik húsz lesántult, hatvan pedig megijedt, elfutott.

  Csend lett, rend lett, ördögünk még az ürücombot is felvette a földrõl, letörölte, és átnyújtotta királyának. Az erre egybõl kinevezte fõrendésznek. Az a legjobb állás a Pokolban. Nagy ész nem kell hozzá, csak nagy bunkó.

  Azt mondta a legény a rókának:
  - Te megkaptad a sajtot. Rendben. Most mutasd meg nekem azokat a csinos és talpraesett lányokat!

  A róka bólintott. Elindultak. Kis idõ múlva egy völgybe érkeztek. Óriási fatörzsön ez állt, nagy betûkkel:

  BUBABABAHÁZI BALABÁM ÉS CSALÁDJA

  Felkiáltott a róka:

  Babáid mutasd be, Balabám!
  Csinoska, ügyeske valahány!
  A házad ne gyújtsd fel elõre,
  ha jöttünk is háztûznézõbe!

  Kinyílt a fán egy ajtó. Tizenkét gyönyörû leány szaladt ki rajta. Utánuk kullogott Balabám, vörös szakállal, meg a felesége, vörös kontyos hajjal.

  Szépek voltak a leányok? Gyönyörûek! Talpraesettek? Nagyon is! Kedvesek? Azt meghiszem!

  Miért nézett mégis úgy Pista, mint borjú az új kapura?

  No, ennek oka az volt, hogy mindegyik leány kicsike volt, mint egy játék baba, egyik sem ért túl a legény térdén.

  A róka buzgón magyarázta:
  - Kicsi feleség nagy öröm. A férj, ha akarja, zsebre is teheti. Kicsi feleség keveset eszik. A szobába elég egy ágy, mert elalszik a párnán, a férj feje felett..

  Pistát a róka beszéde nem gyõzte meg arról: ilyen feleségre van szüksége.

  Közben Balabám összesúgott a lányokkal, és így szólt a legényhez:
  - Ne sértõdjön meg, fiatalember, de azt mondták a lányaim: túl magas hozzájuk. Létrát kell hozniuk, hogy felérjenek az ajkaihoz. Ha ilyen nehéz Önnél a csók, sajnos, nem kaphat kacsót! Kacsót nem, de kacsát igen. Sült kacsa a tálon, Önöket is várom!

  Egy kacsa nem volt elég, de volt abból négy is. Egyet megevett Pista, egyet a róka, Balabámék pedig kettõt, - de õk tizennégyen voltak.

  Elbúcsúztak Balabáméktól, másik völgybe mentek át. A völgy közepén hatalmas ház állt, palotának is beillett volna. Homlokzatán ez állt:

  EZ ITT TORONYMAGASÉK DÍSZES PORTÁJA,
  AKI NEM HOZZÁNK JÖTT, MENJEN A DOLGÁRA!

  A róka máris kiabálta:

  Gyertek, Toronymagasék!
  Legény szíve lázban ég!
  Legyen itt háztûznézõ!
  Reméljük, még nem késõ!

  Nem volt késõ. Tizenkét szépséges leány szaladt ki a hatalmas ház kapuján. Utánuk ballagott Toronymagas Piripál és felesége.

  A lányok nem csak szépségesek voltak, hanem vidámak is.

  Pista is mosolygott?

  Nem, hanem állt, mint, akinek földbe gyökerezett a lába. A leányok ugyanis kétszer akkorák voltak, mint õ, - pedig õ sem volt alacsony legény!

  A róka rögtön a leányok pártfogására sietett:
  - Nagyra nõtt feleség kétszeres öröm a férjnek. Az ilyen asszony magas fáról is le tudja szedni a barackot, szilvát, létra nélkül is. No és ha kigyullad a házatok teteje, nem áldás, ha a feleség könnyen eléri vizes vödrével a tüzet, el tudja oltani?

  Pista megvakarta a fejét, nem nagyon csábította a gondolat, hogy ha kigyullad a háza, hát akkor, tényleg..

  A leányok apja, Piripál, szintén felvetette a kérdést: mi lesz, ha a legény meg akarja csókolni a feleségét, de nem ér fel annak ajkáig, és ugrania kell, nem elég ágaskodnia?

  A lányoknak azonban tetszett a legény. Egyikük, Toronymagas Klárika, azt mondta:
  - Az nem baj, apuci, én majd letérdelek a férjem elé, és akkor megcsókolhat..

  Pista megforgatta a fejében: jó, jó, a mézeshetek idején rendben, de mi van, ha a feleség késõbb megunja a sok férjura elõtti térdre ereszkedést?

  Hát nem lett leánykérés itt sem, de azért senki sem esett búba. Toronymagas Piripál nyársra húzatott egy ökröt, megsüttette. Megették, de a rókának és Pistának sietnie kellett a falatozással, mert a lányok az evésben is derekasan kitettek magukért. Nem maradt az ökörbõl falásnyi sem, csak a tanulság: különösen nagyra nõtt lányok nem esznek ám keveset!

  Elbúcsúztak Toronymagaséktól. Pista, egy kis szemrehányással a hangjában, azt mondta a rókának:

  Egyik kicsi, másik nagy.
  Remény mindjárt el is hagy.
  Fû, fa, bokor, feneség, -
  akad nekem feleség?

  - Akad, akad! - bíztatta õt a róka. Most Cerebelluska Ceciliához megyünk. Csavaros eszû lány, szereti a humort, no és bármelyik legényt gatyába tudná rázni, de eddig nem akadt közöttük olyan, aki udvarolni mert volna neki. Kardos leány kard nélkül is!

  Cerebelluska Cecília háza nem volt közel, mert három madárhangos hegyen is túl. Szép kis ház volt, üdítõ látványú virágoskerttel.

  Megálltak a kapuban. Egy macska jött a kerítés túloldaláról, és így szólt a rókához:
  - Egy legényt hoztál, Hamis Gedeon? Mit szól majd hozzá Cecília?

  Meglepõdött Pista, felkiáltott:
  - Te róka, ti ismeritek egymást? Ez a macska is tud embernyelven?

  - Tud! - erõsítette meg Gedeon, a róka. Õt oroszlán helyett tartja Cecília, engem kutya helyett, - de még te is találhatsz helyet a szívében, ha megtalálod hozzá a kulcsot.

  A róka bekiabált a házba, a kerítésen keresztül:

  A kapunál ketten állunk,
  hogy beengedj, arra várunk.
  E legényben semmi hiba.
  Nyiss hát kaput, Cecília!

  Kikukkantott az ablakon egy világszép leány. Nagyot dobbant Pista szíve. A leány így szólt:

  Rózsát terem a türelem.
  Ezt a mondás így tartja, nem?
  Bibis bukfenc, bíbic, álom.
  Türelmetek kipróbálom!

  Azt mondta a róka a legénynek:
  - Cecília leány kissé szeszélyes, de megéri várnunk. Nem akármilyen leány! Te szedj egy csokor vadrózsát, de a tüskéket gondosan vágd le az ágakról, azután gyere vissza a kapuhoz.

  Egy óra múlva kiszólt a leány:

  Itt vagytok, vagy elmentetek?
  Ez is lehet, az is lehet.
  Az is lehet, mi nem lehet:
  lehetetlent nem kedvelek!

  A legény visszakiáltott:
  - Itt vagyunk, Cecília! Türelmünk rózsát termett. Átadhatom?

  Tetszett a válasz Cecíliának. Kinyitotta a kaput, beengedte a legényt, meg a rókát.

  Három napig Cecília vendége volt Pista. Ez idõ alatt beleszeretett a leányba, de nem merte megkérni a kezét. Úgy tûnt neki, hogy a leány sokkal tökéletesebb, kitûnõbb, csodálatosabb teremtés, mint amit õ megérdemel.

  A negyedik napon azt mondta neki Cecília:
  - Látom, hogy majd felfalsz a szemeddel. Hát, bevallom, te is közel jutottál a szívemhez, de legyen úgy, mint a mesében. Három próba, és utána majd meglátjuk, amit meglátunk. Van egy tizenkét juhból álló nyájam. Azt Tökmag Karcsi, a pásztorom, szokta legeltetni. Most azonban el kell mennie Verebesbogyóbigyósra, az édesanyjához, mert már egy hónapja nem látta. Elvállalod a nyájõrzést három napra? Este mindig hajtsd haza az állatokat! Kutyánk nincs, de Gedeon, a rókám, majd elkísér, segít birkaügyben.

  Elvállalta Pista, mert mindent elvállalt volna Cecília kedvéért.

  Azt mondta neki a róka:
  - A birkák maguktól kimennek a legelõre, ezzel nincs gond. Ám keríts egy nagy bunkót, mert a bunkó mindenütt bunkó, és ott is lehet bunkózni vele, ahol száz okos ember csak néz!

  Jó tanács volt ez, mert déltájban farkas lopakodott a nyájhoz. Birkát akart lopni. Kapott egyet a fejére a bunkóval. Hát egybõl úgy megjámborodott, hogy még a lélegzete is elállt. Utóbbi vissza se jött neki, de a farkasbõr azért jó valamire, amire meg nem, arra más kell.

  Egy nap tehát megvolt. A leány rájuk mosolygott, elégedett volt velük. A következõ napon azonban rosszabb történt. Hajtotta Pista a kis nyájat hazafelé, de az erdõ útban volt, mert kigyulladt. A bátor ember mehet tûzön-vízen keresztül, de a birka nem.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Kigondoltam valamit, Gedeon! Készítünk egy nagy tutajt, ráhajtjuk a tizenkét birkát, a folyócskán lehajózunk velük valameddig, onnan meg ráfordulunk a Cecíliához vezetõ útra.

  A róka helyeselte. Így tettek. Meg is érkeztek Cecíliához. A leány kétszer is rájuk mosolygott, elégedett volt velük.

  Igen, de a következõ napon, ez volt a harmadik, maga a folyócska kezdett el rosszalkodni. Kiáradt, elöntötte a völgyet, már a rét széléig ért a víz.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Hû, most jön az a kutya dolog, amit egyetlen róka sem kívánna magának! Hátamra veszem a birkákat, egyenként, felviszem a szemben levõ hegy tetejére. Tizenkét hegyre mászás egy nap, birkástól, rosszabb, mint a falra mászás, birka nélkül, - de mi mást tehetnék?

  A róka egyetértett vele:
  - Hát, lihegni fogsz, alaposan, mire végzel, de a hegy túlsó oldala már kellemesen lankás, onnan könnyen lehajtjuk az állatokat. Arrafelé jár a Kisüsti süsüsüsi vasút, azon elpöfögünk velük Görbegombásig, onnan már csak egy óra Cecília háza tája. Alkonyatig hazaérünk!

  Nem értek haza alkonyatig, de a holdvilágos estéig igen. Nevetett a hold, nevetett Cecília, majd háromszor is rájuk mosolygott, simogatta õket nagy szemeivel. Nekiálltak vacsorázni, fácán pörköltöt enni. Mindenkinek jutott volna elég, ha nem jelenik meg egy aprócska emberke, aki Pistának csak az övéig ért.

  Kiderült: õ Tökmag Karcsi. Ez a Karcsi nagykanállal evett, ami mindig vele volt, ráadásul gyorsan. A többiek is ettek, de Karcsi gyõzött a meg sem hirdetett evésversenyben.

  A jó hír azonban a süteményestállal megjött, mert Karcsi kijelentette: holnaptól kezdve ismét õ pásztorkodik. Mire a többiek észbe kaptak, az összes süteményt bepásztorkodta a bendõjébe.

  Azt mondta Cecília Pistának, amikor vacsora után együtt nézegették a holdat:
  - Telihold van, szívem is teli egy bizonyos érzéssel! Mire emlékeztet téged ez a hold, Pista? Milyen kerekségekre?

  Elpirult Pista, beszélt errõl, beszélt arról, csak arról nem beszélt, amirõl úgy szeretett volna. Cecília azonban odasegítette a helyes útirány kezdetéhez, mert
  így szólt:
  - Kerek hold, kerek kör, kerek karika.. Mit vesz a legény annak a leánynak, akibe beleszeret?

  Itt már Pistának ki kellett böknie: karikagyûrût..

  Cecília erre átölelte a legényt, az meg, az ölelés hõfokából, egybõl kitalálta, hogy mit kell vennie a leánynak. Ennyire kiokosodott ez a Pista!

  Lakodalmukon volt mindenféle jó, de különösen lúdmáj, libacomb, kacsamell, csirkezúza, mert Gedeon titokban hozzáírt ezt-azt a megrendeltekhez, Cecília háta mögött.

  Így derült ki: Gedeon nem csak beszélni tud, de írni és olvasni is!

  Késõbb mondókás könyvet írt, azt már Cecília és Pista gyermekeinek. Ebben szerepelt ez a kis vers, amit a gyermekek azt asztalnál gyakran szavalgattak, miközben kanállal ütögették a tányérjukat:

  Róka vagyok! Rok! Rok! Rok!
  Libamájat akarok!
  Ha róka vagy, bút levess,
  kiáltsd: kell a tyúkleves!
  Siess el, te csúnya gond,
  jöjj, helyette, kacsacomb!
  Libagége, kacsanyak,
  én majd felvidítalak!
  Melldöngetés ma nem kell,
  annál inkább csirkemell!

  Lelkes Miklós (2013)


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Pamela Anderson a fókavadászat ellen kampányol

  A bébifókák vadászata ellen kampányol a Reuters jelentése szerint Pamela Anderson, aki tegnap a párizsi kanadai nagykövetség elõtt vett részt a PETA állatvédõ szervezet által szervezett tiltakozáson. A vegetáriánus színésznõ Brigitte Bardot levelét adta át a kanadai nagykövetnek, amelyben a híres francia állatvédõ azt követeli, Kanada hagyjon fel a fókavadászattal. "Borzalmasnak találom a fókavadászatot, nemcsak kanadaiként, hanem emberként is" - mondta Anderson a sajtótájékoztatón, ahol a PETA petícióját is átnyújtotta a diplomatáknak.

 • Visszavadítás Venezuelában

  Venezuelai kutatók környezetvédelmi program keretében kihalástól veszélyeztetett bébi teknõsbékákat és kajmánokat telepítettek ki a szabadba. Összesen ötezer teknõsbékát és 145 kis kajmánt engedtek szabadon Guarico szövetségi államban, a fõvárostól, Caracastól 80 kilométerre délre a Mocapra folyó mellékfolyóiba - jelentette vasárnap az AFP tudósítója.

 • Éhes tigris ölte meg gondozóját Sanghajban

  Egy bengáli tigris elharapta gondozója nyakát Sanghajban szombaton reggel - jelentette a helyi sajtó szemtanúkra és a sanghaji állatkert illetékeseire hivatkozva. A beszámolók az eset leírására két változatot említenek.

 • Leonardo DiCaprio és a WWF közösen harcol a tigrisekért

  Leonardo DiCaprio és a Természetvédelmi Világalap (WWF) közösen küzd az ázsiai tigrispopulációért a 2010-es évben, amely a kínai horoszkóp szerint a tigris éve.

 • Aktuális rejtvény, feladat, megoldás

  Hamarosan új állatbarát rejtvény, feladvány, játék itt az Állatbarát Web Kuckóban!

 • Visszaengedték az óceánba a 140 éves óriáshomárt

  Kennebunkport - Megkegyelmezett egy New York-i étterem séfje a George névre keresztelt óriáshomárnak, s környezetvédõk segítségével visszaeresztették a hét végén az Atlanti-óceánba az állítólag 140 éves állatot.

  A kilenc kilogramm súlyú óriáshomárt a kanadai Új-Foundland partjainál fogták ki mintegy két hete, és akkor került a Park Avenue-n lévõ elegáns étterem, a City Crab and Seafood akváriumába.

 • Lócitromfûtés lesz a brit lovas tüzérségnél

  Áttér a lótrágyafûtésre a brit lovas-, szaknyelven fogatolt tüzérség. 111 lova van az alakulatnak, amely új támaszpontot kap London délkeleti részén. Ennyi ló elég trágyát ad ahhoz, hogy biotüzelõanyaggá átalakítva kielégítse a fûtés és világítás energiaszükségletét.

 • Guminõstények magányos ebeknek

  Ebeknek szánt "guminõstények" árusítását kezdték meg a szentpétervári kisállat-kereskedések.

 • Nyestkutya-invázió van Svédországban

  A svéd–finn határon automatikus kamerás megfigyelõrendszer kialakítását tervezik. Az Észak-Európában és a schengeni országokban sem magától értetõdõ akció oka, hogy egyre nagyobb számban érkeznek Svédországba nyestkutyák.

 • Rengeteg az elhagyott kölyök-denevér

  Katasztrofális évet zár a nagy-britanniai denevérpopuláció, mivel az állatok a hûvös, esõs nyár miatt alig találtak táplálékot, ezért sok felnõtt egyed sorsára hagyta a kicsinyét. A probléma súlyosságát érzékelteti, hogy megsokszorozódott a különbözõ állatvédõ szervezetekhez befutó hívások száma, amelyeken elhagyott kölyök denevéreket jelentettek be.

 • Durván lefogyott, beteg, magára hagyott kutyus

  Durván lefogyott, beteg, magára hagyott kutyusBalástya (Csongrád megye) környékén, a tanyavilágban találták állatvédők ezt a szörnyen lesoványodott, babéziás, férges, nagyon rossz bőrben lévő kutyust. \"Sokan tárgyként kezelik a háziállataikat, mely ha megbetegszik, nem gyógyíttatják, sosem lát orvosságot. Ha elpusztul, majd lesz helyette másik... másik, teljesen ingyen.\" Sok felelőtlen állattartó - az előzőekben leírtak miatt - még az állatai táplálását sem tekinti kötelességnek. Hiába az állatvédelmi törvény, hiába bűncselekmény az állatkínzás, nincs az értelmetlen és buta tetteknek visszatartó ereje.

 • A 26 éves Corduroy a világ legidősebb macskája

  A 26 éves Corduroy a világ legidősebb macskájaAz Amerikában élő, 26 éves Corduroy-t jegyezte be a Guinness World Record a világ legidősebb macskájaként. Corduroy egy vidéki település, a Portlandtól 160 kilométerre fekvő Sisters lakója Oregon államban. Gazdája, Ashley Reed Okura szerint valószínűleg azért ért meg ilyen nagy kort, mert nagyon sokat van a szabadban és rengeteg szeretetet kap. Reed hétéves korában vette magához, és engedte, hogy szabadon bóklásszon, vadászon a birtokán. A cica az egerek hajkurászásán kívül a cheddar sajtot is kedveli. A korábbi korrekorder, a San Diegó-i Tiffany Two 26 éves és 204 napos korában június 3-án pusztult el.

 • Macska kandi kamera - videó

  A macskák egészen rendkívüli dolgokra is képesek.Korosztályunkat sok minden osztotta meg, Illés-Omega, Stones-Beatles, politikai nézetek, csirke melle vagy combja, lazac vagy pacal, és van egy örök téma: kutyák és macskák.

  A megrögzött kutyások nem igazán kedvelik a macskákak és fordítva. Azonban el kell ismernünk, hogy a macskák egészen rendkívüli dolgokra is képesek. Az alábbi videóban a bizonyíték.

  (Petteri)

 • A nyestkutyák ezrei estek áldozatul a melaminnak

  Mintegy 1500 nyestkutya pusztult el Észak-Kínában kutyaeledeltõl, amely ugyanolyan vegyszert tartalmazott, mint a kínai gyerekek tízezreit megbetegítõ szennyezett csecsemõtápszer. A különleges bundájukért tenyésztett kutyákat melaminnal szennyezett kutyaeledellel etették, és az egyik farmon minden kutya elpusztult - közölte hétfõn Csang Ven-kuj (Zhang Wenkui) állatorvos, a Senjang (Shenyang)Mezõgazdasági Egyetem tanára.

 • Mindkét orrát tudja használni a különleges németjuhász

  Mindkét orrát tudja használni a különleges németjuhászKülönleges születési rendellenességgel jött a világra Snuffles névre hallgató németjuhász, aminek egészséges társaival ellentétben két orra, így négy orrlyuka van. Mindkettőt külön tudja mozgatni, de egyedisége miatt senki nem akarja örökbefogadni. A szerencsétlen állatot egykori gazdája tette utcára, de ma már jó kezekben van: egy glagowi kutyamenhely fogadta be, ahol már keresik a jámbor eb új gazdiját. A menhelyen remélte a kutyus különcsége nem fog majd nehézséget okozni a gazdikeresés során.

 • Tulipánra hasonlít az újonnan felfedezett tengeri állat

  Tulipánra hasonlított az a félmilliárd éve élt tengeri állat, amelynek fosszíliáit Kínában, Jünann tartományban fedezték fel.

 • Kutyatartók kalauza

  Gyerekcipõben jár a felelõs állattartás Magyarországon - hívta fel a figyelmet a Felelõs Állatbarátok Egyesülete egy közelmúltban készített közép-európai felmérésre hivatkozva.

  Az öt országban (Lengyelország, Csehország, Magyarország, Horvátország, Románia) készült statisztika szerint Magyarországon tekintenek a legtöbben (a megkérdezettek 58 százaléka) úgy a kutyájukra, mint "csak egy állatra", illetve "nem többre mint egy házõrzõre".

 • Meghívó: Repülőnap

  Az Orpheus Önkéntes Közösség a Karitáció Alapítvánnyal és a szegedi reptérrel közösen a Repülő parádéra vár több száz gyermeket. Az asztaloknál, a reptér területén egy kis környezetóra, egy kis játék várja a gyerekeket. Az ügyességi és sport program mindenki számára kellemesnek ígérkezik.

 • Ötezer kilométert utazott egy macska gazdája bõröndjében

  Túlélte a macska az ötezer kilométeres utazást Kairó és London között. A cica véletlenül mászott bele gazdája bõröndjébe.

 • Gyilkos herpesz tizedeli a fiatal francia osztrigákat

  Herpeszvírus tizedeli a Franciaországban nevelt fiatal osztrigákat, mert azok túl sok energiát fektetnek nemi szerveik fejlesztésébe, ahelyett, hogy természetes védekezõrendszerüket erõsítenék.

· INGYEN Kiadványok· Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása