rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • A legény és a róka

 • Share on Tumblr

  Kacifántos Pista nem könnyen jött ki a sodrából. Egyesek szerint sodra nem is volt neki, de ezt csak a háta mögött mondták, ketten. Hárman nem, mert az elsõ kettõ nagyon megjárta, járni is csak egy hét múlva tudtak. A dolog ugyanis a nagy erejû Pista fülébe jutott, és mindkét legénynek megmutatta: igenis, van sodrása, és ha az elsodor valakit..

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Pista fatönkön ült, az erdõszélen, és sajtot evett. Ti is szeretnétek erdõszélen ülni, és sajtot enni? Azt meghiszem!

  Odajött hozzá egy róka. Az ilyen rókától óvakodni kell, mert rendszerint beteg, de ez a róka embernyelven szólalt meg:
  - Jó dolog sajtot enni!

  - Hát nem rossz.. - vont vállat Pista.

  - Nem is csodálkozol, hogy tudok beszélni? - lepõdött meg a róka.

  - Miért csodálkoznék? - kérdezte tõle Pista. Nyilván megtanultál valakitõl beszélni. Igaz, azelõtt csak mesében olvastam beszélõ rókáról..

  - A mesékben nem olvastál olyasmit, hogy a beszélõ rókát illik sajttal megkínálni? - célozgatott a sajtra a róka.

  - Hát, arról nem - vallotta be Pista. Egy rókáról viszont igen, amelyik kihízelegte a holló szájából a sajtot. Te nem olvastad azt a mesét?

  - Nem, de én is szeretem a sajtot.. - fûzte tovább szavait a róka.

  Pista megdicsérte a rókát sajtszeretetéért. A lompos farkú elveszítette türelmét, felkiáltott:
  - Kínálj meg a sajtodból! Az ördög vigyen el!

  Abban a pillanatban megjelent egy ördög. Pistánál nagyobb volt, fogait csattogtatta a legény felé, de az nyugodtan ette tovább a sajtot.

  Az ördög elámult:
  - Nem is csodálkozol azon, hogy itt vagyok?

  - Miért csodálkoznék? - rántotta meg a vállát Pista. Ez a róka hívott, és te megjelentél. Engedelmes ördög vagy!

  Az ördög megmérgesedett, fenyegette a legényt: elviszi a Pokolba. Pista azonban letorkolta:
  - Nem tudod a törvényt? Csak rossz embereket vihetsz a Pokolba! Ha jó embereket viszel oda, akkor a Pokol megjavul, és ott már nem az ördögök lesznek az urak. Ha az Ördögkirály megtudja, hogy te engem akartál odavinni..

  Megijedt az ördög, kérte: ne szóljanak az Ördögkirálynak.

  Azt mondta a róka:
  - Libagége, lúdmáj! Békét javasolok. A legény adja nekem a maradék sajt felét. Én viszont szerzek neki csinos, talpraesett feleséget. Te, ördög, megkapod azt a nagy sziklát a völgy bejáratánál, és engedelmünkkel elguríthatod a Pokolba. Mindenki jól jár, aki jár!

  Mindenki jól járt?

  A róka igen, mert megkapta a sajtot. A legény megkapta a reményt, hogy a róka szerez neki csinos, talpraesett feleséget.

  No és az ördög?

  Õ járt a legjobban. Begörgette a hatalmas sziklát a Pokolba. Ott éppen száz ördög verekedett. Az Ördögkirálynak ez nem tetszett, mert akkor volt a zaj, hogy a saját szavát sem értette. No és az egyik verekedõ véletlenül kiütötte a kezébõl az ürücombot.

  A sziklát hozó sátán atyafi meglendítette a sziklát, - hát húsz ördög mindjárt ellaposodott, másik húsz lesántult, hatvan pedig megijedt, elfutott.

  Csend lett, rend lett, ördögünk még az ürücombot is felvette a földrõl, letörölte, és átnyújtotta királyának. Az erre egybõl kinevezte fõrendésznek. Az a legjobb állás a Pokolban. Nagy ész nem kell hozzá, csak nagy bunkó.

  Azt mondta a legény a rókának:
  - Te megkaptad a sajtot. Rendben. Most mutasd meg nekem azokat a csinos és talpraesett lányokat!

  A róka bólintott. Elindultak. Kis idõ múlva egy völgybe érkeztek. Óriási fatörzsön ez állt, nagy betûkkel:

  BUBABABAHÁZI BALABÁM ÉS CSALÁDJA

  Felkiáltott a róka:

  Babáid mutasd be, Balabám!
  Csinoska, ügyeske valahány!
  A házad ne gyújtsd fel elõre,
  ha jöttünk is háztûznézõbe!

  Kinyílt a fán egy ajtó. Tizenkét gyönyörû leány szaladt ki rajta. Utánuk kullogott Balabám, vörös szakállal, meg a felesége, vörös kontyos hajjal.

  Szépek voltak a leányok? Gyönyörûek! Talpraesettek? Nagyon is! Kedvesek? Azt meghiszem!

  Miért nézett mégis úgy Pista, mint borjú az új kapura?

  No, ennek oka az volt, hogy mindegyik leány kicsike volt, mint egy játék baba, egyik sem ért túl a legény térdén.

  A róka buzgón magyarázta:
  - Kicsi feleség nagy öröm. A férj, ha akarja, zsebre is teheti. Kicsi feleség keveset eszik. A szobába elég egy ágy, mert elalszik a párnán, a férj feje felett..

  Pistát a róka beszéde nem gyõzte meg arról: ilyen feleségre van szüksége.

  Közben Balabám összesúgott a lányokkal, és így szólt a legényhez:
  - Ne sértõdjön meg, fiatalember, de azt mondták a lányaim: túl magas hozzájuk. Létrát kell hozniuk, hogy felérjenek az ajkaihoz. Ha ilyen nehéz Önnél a csók, sajnos, nem kaphat kacsót! Kacsót nem, de kacsát igen. Sült kacsa a tálon, Önöket is várom!

  Egy kacsa nem volt elég, de volt abból négy is. Egyet megevett Pista, egyet a róka, Balabámék pedig kettõt, - de õk tizennégyen voltak.

  Elbúcsúztak Balabáméktól, másik völgybe mentek át. A völgy közepén hatalmas ház állt, palotának is beillett volna. Homlokzatán ez állt:

  EZ ITT TORONYMAGASÉK DÍSZES PORTÁJA,
  AKI NEM HOZZÁNK JÖTT, MENJEN A DOLGÁRA!

  A róka máris kiabálta:

  Gyertek, Toronymagasék!
  Legény szíve lázban ég!
  Legyen itt háztûznézõ!
  Reméljük, még nem késõ!

  Nem volt késõ. Tizenkét szépséges leány szaladt ki a hatalmas ház kapuján. Utánuk ballagott Toronymagas Piripál és felesége.

  A lányok nem csak szépségesek voltak, hanem vidámak is.

  Pista is mosolygott?

  Nem, hanem állt, mint, akinek földbe gyökerezett a lába. A leányok ugyanis kétszer akkorák voltak, mint õ, - pedig õ sem volt alacsony legény!

  A róka rögtön a leányok pártfogására sietett:
  - Nagyra nõtt feleség kétszeres öröm a férjnek. Az ilyen asszony magas fáról is le tudja szedni a barackot, szilvát, létra nélkül is. No és ha kigyullad a házatok teteje, nem áldás, ha a feleség könnyen eléri vizes vödrével a tüzet, el tudja oltani?

  Pista megvakarta a fejét, nem nagyon csábította a gondolat, hogy ha kigyullad a háza, hát akkor, tényleg..

  A leányok apja, Piripál, szintén felvetette a kérdést: mi lesz, ha a legény meg akarja csókolni a feleségét, de nem ér fel annak ajkáig, és ugrania kell, nem elég ágaskodnia?

  A lányoknak azonban tetszett a legény. Egyikük, Toronymagas Klárika, azt mondta:
  - Az nem baj, apuci, én majd letérdelek a férjem elé, és akkor megcsókolhat..

  Pista megforgatta a fejében: jó, jó, a mézeshetek idején rendben, de mi van, ha a feleség késõbb megunja a sok férjura elõtti térdre ereszkedést?

  Hát nem lett leánykérés itt sem, de azért senki sem esett búba. Toronymagas Piripál nyársra húzatott egy ökröt, megsüttette. Megették, de a rókának és Pistának sietnie kellett a falatozással, mert a lányok az evésben is derekasan kitettek magukért. Nem maradt az ökörbõl falásnyi sem, csak a tanulság: különösen nagyra nõtt lányok nem esznek ám keveset!

  Elbúcsúztak Toronymagaséktól. Pista, egy kis szemrehányással a hangjában, azt mondta a rókának:

  Egyik kicsi, másik nagy.
  Remény mindjárt el is hagy.
  Fû, fa, bokor, feneség, -
  akad nekem feleség?

  - Akad, akad! - bíztatta õt a róka. Most Cerebelluska Ceciliához megyünk. Csavaros eszû lány, szereti a humort, no és bármelyik legényt gatyába tudná rázni, de eddig nem akadt közöttük olyan, aki udvarolni mert volna neki. Kardos leány kard nélkül is!

  Cerebelluska Cecília háza nem volt közel, mert három madárhangos hegyen is túl. Szép kis ház volt, üdítõ látványú virágoskerttel.

  Megálltak a kapuban. Egy macska jött a kerítés túloldaláról, és így szólt a rókához:
  - Egy legényt hoztál, Hamis Gedeon? Mit szól majd hozzá Cecília?

  Meglepõdött Pista, felkiáltott:
  - Te róka, ti ismeritek egymást? Ez a macska is tud embernyelven?

  - Tud! - erõsítette meg Gedeon, a róka. Õt oroszlán helyett tartja Cecília, engem kutya helyett, - de még te is találhatsz helyet a szívében, ha megtalálod hozzá a kulcsot.

  A róka bekiabált a házba, a kerítésen keresztül:

  A kapunál ketten állunk,
  hogy beengedj, arra várunk.
  E legényben semmi hiba.
  Nyiss hát kaput, Cecília!

  Kikukkantott az ablakon egy világszép leány. Nagyot dobbant Pista szíve. A leány így szólt:

  Rózsát terem a türelem.
  Ezt a mondás így tartja, nem?
  Bibis bukfenc, bíbic, álom.
  Türelmetek kipróbálom!

  Azt mondta a róka a legénynek:
  - Cecília leány kissé szeszélyes, de megéri várnunk. Nem akármilyen leány! Te szedj egy csokor vadrózsát, de a tüskéket gondosan vágd le az ágakról, azután gyere vissza a kapuhoz.

  Egy óra múlva kiszólt a leány:

  Itt vagytok, vagy elmentetek?
  Ez is lehet, az is lehet.
  Az is lehet, mi nem lehet:
  lehetetlent nem kedvelek!

  A legény visszakiáltott:
  - Itt vagyunk, Cecília! Türelmünk rózsát termett. Átadhatom?

  Tetszett a válasz Cecíliának. Kinyitotta a kaput, beengedte a legényt, meg a rókát.

  Három napig Cecília vendége volt Pista. Ez idõ alatt beleszeretett a leányba, de nem merte megkérni a kezét. Úgy tûnt neki, hogy a leány sokkal tökéletesebb, kitûnõbb, csodálatosabb teremtés, mint amit õ megérdemel.

  A negyedik napon azt mondta neki Cecília:
  - Látom, hogy majd felfalsz a szemeddel. Hát, bevallom, te is közel jutottál a szívemhez, de legyen úgy, mint a mesében. Három próba, és utána majd meglátjuk, amit meglátunk. Van egy tizenkét juhból álló nyájam. Azt Tökmag Karcsi, a pásztorom, szokta legeltetni. Most azonban el kell mennie Verebesbogyóbigyósra, az édesanyjához, mert már egy hónapja nem látta. Elvállalod a nyájõrzést három napra? Este mindig hajtsd haza az állatokat! Kutyánk nincs, de Gedeon, a rókám, majd elkísér, segít birkaügyben.

  Elvállalta Pista, mert mindent elvállalt volna Cecília kedvéért.

  Azt mondta neki a róka:
  - A birkák maguktól kimennek a legelõre, ezzel nincs gond. Ám keríts egy nagy bunkót, mert a bunkó mindenütt bunkó, és ott is lehet bunkózni vele, ahol száz okos ember csak néz!

  Jó tanács volt ez, mert déltájban farkas lopakodott a nyájhoz. Birkát akart lopni. Kapott egyet a fejére a bunkóval. Hát egybõl úgy megjámborodott, hogy még a lélegzete is elállt. Utóbbi vissza se jött neki, de a farkasbõr azért jó valamire, amire meg nem, arra más kell.

  Egy nap tehát megvolt. A leány rájuk mosolygott, elégedett volt velük. A következõ napon azonban rosszabb történt. Hajtotta Pista a kis nyájat hazafelé, de az erdõ útban volt, mert kigyulladt. A bátor ember mehet tûzön-vízen keresztül, de a birka nem.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Kigondoltam valamit, Gedeon! Készítünk egy nagy tutajt, ráhajtjuk a tizenkét birkát, a folyócskán lehajózunk velük valameddig, onnan meg ráfordulunk a Cecíliához vezetõ útra.

  A róka helyeselte. Így tettek. Meg is érkeztek Cecíliához. A leány kétszer is rájuk mosolygott, elégedett volt velük.

  Igen, de a következõ napon, ez volt a harmadik, maga a folyócska kezdett el rosszalkodni. Kiáradt, elöntötte a völgyet, már a rét széléig ért a víz.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Hû, most jön az a kutya dolog, amit egyetlen róka sem kívánna magának! Hátamra veszem a birkákat, egyenként, felviszem a szemben levõ hegy tetejére. Tizenkét hegyre mászás egy nap, birkástól, rosszabb, mint a falra mászás, birka nélkül, - de mi mást tehetnék?

  A róka egyetértett vele:
  - Hát, lihegni fogsz, alaposan, mire végzel, de a hegy túlsó oldala már kellemesen lankás, onnan könnyen lehajtjuk az állatokat. Arrafelé jár a Kisüsti süsüsüsi vasút, azon elpöfögünk velük Görbegombásig, onnan már csak egy óra Cecília háza tája. Alkonyatig hazaérünk!

  Nem értek haza alkonyatig, de a holdvilágos estéig igen. Nevetett a hold, nevetett Cecília, majd háromszor is rájuk mosolygott, simogatta õket nagy szemeivel. Nekiálltak vacsorázni, fácán pörköltöt enni. Mindenkinek jutott volna elég, ha nem jelenik meg egy aprócska emberke, aki Pistának csak az övéig ért.

  Kiderült: õ Tökmag Karcsi. Ez a Karcsi nagykanállal evett, ami mindig vele volt, ráadásul gyorsan. A többiek is ettek, de Karcsi gyõzött a meg sem hirdetett evésversenyben.

  A jó hír azonban a süteményestállal megjött, mert Karcsi kijelentette: holnaptól kezdve ismét õ pásztorkodik. Mire a többiek észbe kaptak, az összes süteményt bepásztorkodta a bendõjébe.

  Azt mondta Cecília Pistának, amikor vacsora után együtt nézegették a holdat:
  - Telihold van, szívem is teli egy bizonyos érzéssel! Mire emlékeztet téged ez a hold, Pista? Milyen kerekségekre?

  Elpirult Pista, beszélt errõl, beszélt arról, csak arról nem beszélt, amirõl úgy szeretett volna. Cecília azonban odasegítette a helyes útirány kezdetéhez, mert
  így szólt:
  - Kerek hold, kerek kör, kerek karika.. Mit vesz a legény annak a leánynak, akibe beleszeret?

  Itt már Pistának ki kellett böknie: karikagyûrût..

  Cecília erre átölelte a legényt, az meg, az ölelés hõfokából, egybõl kitalálta, hogy mit kell vennie a leánynak. Ennyire kiokosodott ez a Pista!

  Lakodalmukon volt mindenféle jó, de különösen lúdmáj, libacomb, kacsamell, csirkezúza, mert Gedeon titokban hozzáírt ezt-azt a megrendeltekhez, Cecília háta mögött.

  Így derült ki: Gedeon nem csak beszélni tud, de írni és olvasni is!

  Késõbb mondókás könyvet írt, azt már Cecília és Pista gyermekeinek. Ebben szerepelt ez a kis vers, amit a gyermekek azt asztalnál gyakran szavalgattak, miközben kanállal ütögették a tányérjukat:

  Róka vagyok! Rok! Rok! Rok!
  Libamájat akarok!
  Ha róka vagy, bút levess,
  kiáltsd: kell a tyúkleves!
  Siess el, te csúnya gond,
  jöjj, helyette, kacsacomb!
  Libagége, kacsanyak,
  én majd felvidítalak!
  Melldöngetés ma nem kell,
  annál inkább csirkemell!

  Lelkes Miklós (2013)


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • A veszettségről általában - a veszettség a legtöbbször halálos

  A veszettségről általában - a veszettség a legtöbbször halálosA veszettség vírusos betegség. Zoonózis, vagyis állatról emberre, emberről állatra, sőt emberről emberre is terjedhet. A vírus tulajdonságai közül a fertőzés terjedésében egyik legfontosabb kicsi képesség: a környezetben nem életképes, percek alatt elpusztul a beszáradt váladékokban. Az egészséges bőrön nem képes önmagától átjutni. A másik meghatározó tulajdonsága, hogy a nyállal ürül. A vírus már fertőzött, de a veszettség klinikai tüneteit nem mutató, tehát még egészségesnek látszó állat nyálával is ürülhet!

 • Az Orpheus Országos Állatvédõ és Természetbarát Közhasznú Egyesület bemutatása

  Az Orpheus Országos Állatvédõ és Természetbarát Közhasznú Egyesület a kilencvenes években lakossági igény, és környezeti szükséglet következtében alakult környezet-állatvédelmi közcélú szervezet.

 • Boxer tetem a kuka mellett

  Boxer tetem a kuka mellettBudapest XIII. kerületben egy konténer mellett, összekötözve találták állatbarátok a plédbe csomagolt kutyát. Az észlelők a rendőrséget és az állatvédőket hívták. A tetem 5-8 év körüli fajtatiszta, boxer, kan kutya. Chip száma: 348098100109856, ami sajnos regisztrálatlan! Azért rakjuk ki a képeket, hátha valaki felismeri! A kutyust boncolásra elszállították, mivel nem zárható ki a bűncselekmény, fontos lenne tudni, ki volt az állat gazdája. A szükséges feljelentést is megtették! Ha az ügyben bárki információval rendelkezik kérjük hívja a +36203666643 vagy a 112-es rendőrségi számot (2014-03-26)

 • Kegyetlenkedõ sintér

  Gondoskodás és étel helyett, éheztetést, kínzást és golyót kaphatnak a begyûjtött kutyák

  A TV2 Aktív nemrég felkavaró levelet kapott az állatvédõktõl, amelyhez az aktivisták fotókat is mellékeltek.

 • Ritka szumátrai tigriskölyök született a Londoni Állatkertben

  Ritka szumátrai tigriskölyök született a Londoni ÁllatkertbenTizenhét év után először született szumátrai tigris a Londoni Állatkertben. A Melati névre hallgató ötéves nőstény tigris hat percnyi vajúdás után hozta világra kicsinyét. A kölyök érkezését rejtett kamerával rögzítették. Utoljára tizenhét évvel ezelőtt született szumátrai tigris-kölyök a Londoni Állatkertben. A most világra jött tigris az ő unokája. Az új jövevény nemét egyelőre nem lehet tudni és a látogatóknak még néhány hetet várniuk kell kölyök megismerésére. Az állatkert gondozói nagy titokban tartották az anyatigris, Melati 105 napig tartó vemhességét.

 • Gyilkolt a születésnapi ajándék

  Tevecsikót kapott a 60. születésnapjára egy ausztrál asszony, de az ajándék végzetesnek bizonyult: az állat - valószínûleg véletlenül - megölte a gazdáját.

 • Súlyos kutyatámadás Hetefejércsén

  A vásárosnaményi kórházból értesítették csütörtökön a rendõrséget, mert súlyos sérülésekkel szállítottak be egy hetefejércsei asszonyt. A rendelkezésre álló adatok szerint a nõt sógorasszonyának kutyája harapta meg az udvaron.

 • Közös állat- és ember eledel

  Úgy tûnik a határ a csillagos ég. Manapság van kutyafodrász, kutya panzió, kutya ruha, de az igazi gazdiknak ez nem elég. Hát akkor, tessék, mától egy tányérból ehet kutya és gazdája, ráadásul ugyanazt.

 • Újabb állattetemeteket találtak Kínában

  Újabb állattetemeket találtak Kínában. Pillanatok alatt 410 disznó és 122 kutya pusztult el, ám nincs járvány. Az elhullott állatokban nem mutatható ki a H7N9 madárinfluenza vírusa, de ezen kívül sem beszélhetünk semmilyen járványról. Ez áll abban az állatorvosi jelentésben, amelyben a váratlanul elhunyt állatok tetemeit vizsgálták.

 • A bánat okozhatta a hím gorilla halálát

  Nem sokkal párja, Judita után elpusztult Bosso, a csehországi Zlin állatkertjének hím gorillája is, amelynek halálát a gondozók szerint az öregség mellett a bánat okozhatta.

 • Skót lógófülû

  1961-ben egy perthshire-i farmon született egy kismacska, amelynek fülei a fejére lapultak. A farmer, William Ross úgy döntött, elkezdi tenyészteni a vonalat, és így született meg a skót lógó fülû macska. A fajtát az 1978-as amerikai kiállításon ismerték el gyõztesnek, és a tenyésztés fõ központja ma is az Egyesült Államokban található. A skót lógó fülût normál fülû macskákkal kell pároztatni, mert különben valószínûleg ízületi vagy porcproblémák merülnek fel. Bár a tenyésztõ állítja, hogy a lógó fül nem okoz kellemetlenséget a macskáknak, félõ, hogy a fajta hajlamos a fülatkára vagy a süketségre.

 • Legöregebb kutya - 144 éves 'emberben'

  Húsz éves és nyolc hónapos a világ legöregebb kortárs kutyája.

  Emberre átszámítva 144 éves a brit eb, Otto Jones. Fajtáját tekintve tacskó és terrier keveréke. Korát meghazudtolón játékos, még mindig élvezettel labdázik a szomszédok gyerekeivel. Otto ugyanakkor kicsit már süket és az ízületei se mai "kölykök", amúgy remek kondiban van.

 • Orrszarvúszexet zavarna az óriáskerék

  Orraszarvúk nemi életének védelmében hadjáratot indítottak német állatjogi aktivisták a berlini óriáskerék terve ellen.

 • Visszatalált az Északi-tengerbe az eltévedt bálna

  Bécs - Az idén nyáron a Balti-tengerben tévelygõ bálna szerencsésen visszatalált az Északi-tengerbe - jelentette a Der Standard címû osztrák lap internetes kiadása.

  Utoljára augusztus 30-án látták fent északon, a Norvégia és Svédország között elhelyezkedõ Skagerrak-tengerszorosban - mondta kedden Jörg Feddern, a Greenpeace bálnaszakértõje.

 • Bengáli macska

  A bengáli házimacska egy vadmacskaféle, a bengáli leopárdmacska és egy házimacska keresztezésébõl mesterségesen lértehozott hibrid. Az elsõ bengáli macska e két faj véletlen párosodásból született, tervszerû tenyésztése az 1980-as években kezdõdött Amerikában. Azzal a céllal kezdték a fajtát kialakítani, hogy létrehozzanak egy vadmacska külsejû, de házimacska természetû új macskafajtát. Az 1960-as években is már felvetõdött a bengáli fajta kialakítása, amikor egy kaliforniai tenyésztõ egy házimacska kandúrt pároztatott egy nõstény ázsiai (bengáli) vadmacskával.

 • Melegszik a Tanganyika-tó

  Szinte "felforrt" az elmúlt 90 év alatt a Tanganyika-tó vize Afrikában: a világ második legnagyobb víztömegû tavának vize legalább 1500 éve nem volt ilyen meleg, a tó élõvilága veszélyben forog - hívta fel a figyelmet egy tanulmány.

 • Tiszteletbeli galloway marha lett Freddy, a vadmalac

  Galloway marhák fogadtak be csordájukba egy kis vadmalacot Göttingen közelében. A marhák gazdája, Bodo Bertsch Freddynek nevezte el a vaddisznót, amelyet a marhák láthatóan teljes értékû családtagként ismertek el.

 • Kutya módjára viselkedik és ugat egy angol gazda tehene

  Kutya módjára viselkedik és ugat egy angol gazda tehene, Henry, csak azzal nincs tisztában, hogy méretei miatt mindenkiben félelmet kelt.

 • Ütközött a vezetni tanuló kutya

  Egy kínai nõ fejébe vette, hogy megtanítja a kutyáját autót vezetni, de már az elsõ leckénél beleütköztek a szembe jövõ kocsiba, Hohhotban, Kína belsõ-mongóliai tartományának fõvárosában.

 • Golyó elé ugrott gazdájáért, most mégis gazdi nélkül maradt a süket kutyus

  Golyó elé ugrott gazdájáért, most mégis gazdi nélkül maradt a süket kutyusKiko, a kutya 2012-ben lett címlapsztár a hősiessége miatt: megmentette a gazdáját egy fegyveres rablótól, aki betört az otthonukba. A bűnöző csomagszállítónak öltözött, így jutott be az ajtón, azután fegyvert rántott. Kiko megpróbálta megállítani a támadót, ám az fejbe lőtte. Szerencsére a golyó gellert kapott, így a sikerült megmenteni a kutya életét. A hőskölteménynek itt akár vége is lehetne, ha nem az élet írná. Nagyjából két éve azonban Kiko gazdája nagyon nehéz anyagi helyzetbe jutott, a házát elveszítette, ezért nem tudta megtartani a kutyáját.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása