rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • A legény és a róka

 • Share on Tumblr

  Kacifántos Pista nem könnyen jött ki a sodrából. Egyesek szerint sodra nem is volt neki, de ezt csak a háta mögött mondták, ketten. Hárman nem, mert az elsõ kettõ nagyon megjárta, járni is csak egy hét múlva tudtak. A dolog ugyanis a nagy erejû Pista fülébe jutott, és mindkét legénynek megmutatta: igenis, van sodrása, és ha az elsodor valakit..

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  Pista fatönkön ült, az erdõszélen, és sajtot evett. Ti is szeretnétek erdõszélen ülni, és sajtot enni? Azt meghiszem!

  Odajött hozzá egy róka. Az ilyen rókától óvakodni kell, mert rendszerint beteg, de ez a róka embernyelven szólalt meg:
  - Jó dolog sajtot enni!

  - Hát nem rossz.. - vont vállat Pista.

  - Nem is csodálkozol, hogy tudok beszélni? - lepõdött meg a róka.

  - Miért csodálkoznék? - kérdezte tõle Pista. Nyilván megtanultál valakitõl beszélni. Igaz, azelõtt csak mesében olvastam beszélõ rókáról..

  - A mesékben nem olvastál olyasmit, hogy a beszélõ rókát illik sajttal megkínálni? - célozgatott a sajtra a róka.

  - Hát, arról nem - vallotta be Pista. Egy rókáról viszont igen, amelyik kihízelegte a holló szájából a sajtot. Te nem olvastad azt a mesét?

  - Nem, de én is szeretem a sajtot.. - fûzte tovább szavait a róka.

  Pista megdicsérte a rókát sajtszeretetéért. A lompos farkú elveszítette türelmét, felkiáltott:
  - Kínálj meg a sajtodból! Az ördög vigyen el!

  Abban a pillanatban megjelent egy ördög. Pistánál nagyobb volt, fogait csattogtatta a legény felé, de az nyugodtan ette tovább a sajtot.

  Az ördög elámult:
  - Nem is csodálkozol azon, hogy itt vagyok?

  - Miért csodálkoznék? - rántotta meg a vállát Pista. Ez a róka hívott, és te megjelentél. Engedelmes ördög vagy!

  Az ördög megmérgesedett, fenyegette a legényt: elviszi a Pokolba. Pista azonban letorkolta:
  - Nem tudod a törvényt? Csak rossz embereket vihetsz a Pokolba! Ha jó embereket viszel oda, akkor a Pokol megjavul, és ott már nem az ördögök lesznek az urak. Ha az Ördögkirály megtudja, hogy te engem akartál odavinni..

  Megijedt az ördög, kérte: ne szóljanak az Ördögkirálynak.

  Azt mondta a róka:
  - Libagége, lúdmáj! Békét javasolok. A legény adja nekem a maradék sajt felét. Én viszont szerzek neki csinos, talpraesett feleséget. Te, ördög, megkapod azt a nagy sziklát a völgy bejáratánál, és engedelmünkkel elguríthatod a Pokolba. Mindenki jól jár, aki jár!

  Mindenki jól járt?

  A róka igen, mert megkapta a sajtot. A legény megkapta a reményt, hogy a róka szerez neki csinos, talpraesett feleséget.

  No és az ördög?

  Õ járt a legjobban. Begörgette a hatalmas sziklát a Pokolba. Ott éppen száz ördög verekedett. Az Ördögkirálynak ez nem tetszett, mert akkor volt a zaj, hogy a saját szavát sem értette. No és az egyik verekedõ véletlenül kiütötte a kezébõl az ürücombot.

  A sziklát hozó sátán atyafi meglendítette a sziklát, - hát húsz ördög mindjárt ellaposodott, másik húsz lesántult, hatvan pedig megijedt, elfutott.

  Csend lett, rend lett, ördögünk még az ürücombot is felvette a földrõl, letörölte, és átnyújtotta királyának. Az erre egybõl kinevezte fõrendésznek. Az a legjobb állás a Pokolban. Nagy ész nem kell hozzá, csak nagy bunkó.

  Azt mondta a legény a rókának:
  - Te megkaptad a sajtot. Rendben. Most mutasd meg nekem azokat a csinos és talpraesett lányokat!

  A róka bólintott. Elindultak. Kis idõ múlva egy völgybe érkeztek. Óriási fatörzsön ez állt, nagy betûkkel:

  BUBABABAHÁZI BALABÁM ÉS CSALÁDJA

  Felkiáltott a róka:

  Babáid mutasd be, Balabám!
  Csinoska, ügyeske valahány!
  A házad ne gyújtsd fel elõre,
  ha jöttünk is háztûznézõbe!

  Kinyílt a fán egy ajtó. Tizenkét gyönyörû leány szaladt ki rajta. Utánuk kullogott Balabám, vörös szakállal, meg a felesége, vörös kontyos hajjal.

  Szépek voltak a leányok? Gyönyörûek! Talpraesettek? Nagyon is! Kedvesek? Azt meghiszem!

  Miért nézett mégis úgy Pista, mint borjú az új kapura?

  No, ennek oka az volt, hogy mindegyik leány kicsike volt, mint egy játék baba, egyik sem ért túl a legény térdén.

  A róka buzgón magyarázta:
  - Kicsi feleség nagy öröm. A férj, ha akarja, zsebre is teheti. Kicsi feleség keveset eszik. A szobába elég egy ágy, mert elalszik a párnán, a férj feje felett..

  Pistát a róka beszéde nem gyõzte meg arról: ilyen feleségre van szüksége.

  Közben Balabám összesúgott a lányokkal, és így szólt a legényhez:
  - Ne sértõdjön meg, fiatalember, de azt mondták a lányaim: túl magas hozzájuk. Létrát kell hozniuk, hogy felérjenek az ajkaihoz. Ha ilyen nehéz Önnél a csók, sajnos, nem kaphat kacsót! Kacsót nem, de kacsát igen. Sült kacsa a tálon, Önöket is várom!

  Egy kacsa nem volt elég, de volt abból négy is. Egyet megevett Pista, egyet a róka, Balabámék pedig kettõt, - de õk tizennégyen voltak.

  Elbúcsúztak Balabáméktól, másik völgybe mentek át. A völgy közepén hatalmas ház állt, palotának is beillett volna. Homlokzatán ez állt:

  EZ ITT TORONYMAGASÉK DÍSZES PORTÁJA,
  AKI NEM HOZZÁNK JÖTT, MENJEN A DOLGÁRA!

  A róka máris kiabálta:

  Gyertek, Toronymagasék!
  Legény szíve lázban ég!
  Legyen itt háztûznézõ!
  Reméljük, még nem késõ!

  Nem volt késõ. Tizenkét szépséges leány szaladt ki a hatalmas ház kapuján. Utánuk ballagott Toronymagas Piripál és felesége.

  A lányok nem csak szépségesek voltak, hanem vidámak is.

  Pista is mosolygott?

  Nem, hanem állt, mint, akinek földbe gyökerezett a lába. A leányok ugyanis kétszer akkorák voltak, mint õ, - pedig õ sem volt alacsony legény!

  A róka rögtön a leányok pártfogására sietett:
  - Nagyra nõtt feleség kétszeres öröm a férjnek. Az ilyen asszony magas fáról is le tudja szedni a barackot, szilvát, létra nélkül is. No és ha kigyullad a házatok teteje, nem áldás, ha a feleség könnyen eléri vizes vödrével a tüzet, el tudja oltani?

  Pista megvakarta a fejét, nem nagyon csábította a gondolat, hogy ha kigyullad a háza, hát akkor, tényleg..

  A leányok apja, Piripál, szintén felvetette a kérdést: mi lesz, ha a legény meg akarja csókolni a feleségét, de nem ér fel annak ajkáig, és ugrania kell, nem elég ágaskodnia?

  A lányoknak azonban tetszett a legény. Egyikük, Toronymagas Klárika, azt mondta:
  - Az nem baj, apuci, én majd letérdelek a férjem elé, és akkor megcsókolhat..

  Pista megforgatta a fejében: jó, jó, a mézeshetek idején rendben, de mi van, ha a feleség késõbb megunja a sok férjura elõtti térdre ereszkedést?

  Hát nem lett leánykérés itt sem, de azért senki sem esett búba. Toronymagas Piripál nyársra húzatott egy ökröt, megsüttette. Megették, de a rókának és Pistának sietnie kellett a falatozással, mert a lányok az evésben is derekasan kitettek magukért. Nem maradt az ökörbõl falásnyi sem, csak a tanulság: különösen nagyra nõtt lányok nem esznek ám keveset!

  Elbúcsúztak Toronymagaséktól. Pista, egy kis szemrehányással a hangjában, azt mondta a rókának:

  Egyik kicsi, másik nagy.
  Remény mindjárt el is hagy.
  Fû, fa, bokor, feneség, -
  akad nekem feleség?

  - Akad, akad! - bíztatta õt a róka. Most Cerebelluska Ceciliához megyünk. Csavaros eszû lány, szereti a humort, no és bármelyik legényt gatyába tudná rázni, de eddig nem akadt közöttük olyan, aki udvarolni mert volna neki. Kardos leány kard nélkül is!

  Cerebelluska Cecília háza nem volt közel, mert három madárhangos hegyen is túl. Szép kis ház volt, üdítõ látványú virágoskerttel.

  Megálltak a kapuban. Egy macska jött a kerítés túloldaláról, és így szólt a rókához:
  - Egy legényt hoztál, Hamis Gedeon? Mit szól majd hozzá Cecília?

  Meglepõdött Pista, felkiáltott:
  - Te róka, ti ismeritek egymást? Ez a macska is tud embernyelven?

  - Tud! - erõsítette meg Gedeon, a róka. Õt oroszlán helyett tartja Cecília, engem kutya helyett, - de még te is találhatsz helyet a szívében, ha megtalálod hozzá a kulcsot.

  A róka bekiabált a házba, a kerítésen keresztül:

  A kapunál ketten állunk,
  hogy beengedj, arra várunk.
  E legényben semmi hiba.
  Nyiss hát kaput, Cecília!

  Kikukkantott az ablakon egy világszép leány. Nagyot dobbant Pista szíve. A leány így szólt:

  Rózsát terem a türelem.
  Ezt a mondás így tartja, nem?
  Bibis bukfenc, bíbic, álom.
  Türelmetek kipróbálom!

  Azt mondta a róka a legénynek:
  - Cecília leány kissé szeszélyes, de megéri várnunk. Nem akármilyen leány! Te szedj egy csokor vadrózsát, de a tüskéket gondosan vágd le az ágakról, azután gyere vissza a kapuhoz.

  Egy óra múlva kiszólt a leány:

  Itt vagytok, vagy elmentetek?
  Ez is lehet, az is lehet.
  Az is lehet, mi nem lehet:
  lehetetlent nem kedvelek!

  A legény visszakiáltott:
  - Itt vagyunk, Cecília! Türelmünk rózsát termett. Átadhatom?

  Tetszett a válasz Cecíliának. Kinyitotta a kaput, beengedte a legényt, meg a rókát.

  Három napig Cecília vendége volt Pista. Ez idõ alatt beleszeretett a leányba, de nem merte megkérni a kezét. Úgy tûnt neki, hogy a leány sokkal tökéletesebb, kitûnõbb, csodálatosabb teremtés, mint amit õ megérdemel.

  A negyedik napon azt mondta neki Cecília:
  - Látom, hogy majd felfalsz a szemeddel. Hát, bevallom, te is közel jutottál a szívemhez, de legyen úgy, mint a mesében. Három próba, és utána majd meglátjuk, amit meglátunk. Van egy tizenkét juhból álló nyájam. Azt Tökmag Karcsi, a pásztorom, szokta legeltetni. Most azonban el kell mennie Verebesbogyóbigyósra, az édesanyjához, mert már egy hónapja nem látta. Elvállalod a nyájõrzést három napra? Este mindig hajtsd haza az állatokat! Kutyánk nincs, de Gedeon, a rókám, majd elkísér, segít birkaügyben.

  Elvállalta Pista, mert mindent elvállalt volna Cecília kedvéért.

  Azt mondta neki a róka:
  - A birkák maguktól kimennek a legelõre, ezzel nincs gond. Ám keríts egy nagy bunkót, mert a bunkó mindenütt bunkó, és ott is lehet bunkózni vele, ahol száz okos ember csak néz!

  Jó tanács volt ez, mert déltájban farkas lopakodott a nyájhoz. Birkát akart lopni. Kapott egyet a fejére a bunkóval. Hát egybõl úgy megjámborodott, hogy még a lélegzete is elállt. Utóbbi vissza se jött neki, de a farkasbõr azért jó valamire, amire meg nem, arra más kell.

  Egy nap tehát megvolt. A leány rájuk mosolygott, elégedett volt velük. A következõ napon azonban rosszabb történt. Hajtotta Pista a kis nyájat hazafelé, de az erdõ útban volt, mert kigyulladt. A bátor ember mehet tûzön-vízen keresztül, de a birka nem.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Kigondoltam valamit, Gedeon! Készítünk egy nagy tutajt, ráhajtjuk a tizenkét birkát, a folyócskán lehajózunk velük valameddig, onnan meg ráfordulunk a Cecíliához vezetõ útra.

  A róka helyeselte. Így tettek. Meg is érkeztek Cecíliához. A leány kétszer is rájuk mosolygott, elégedett volt velük.

  Igen, de a következõ napon, ez volt a harmadik, maga a folyócska kezdett el rosszalkodni. Kiáradt, elöntötte a völgyet, már a rét széléig ért a víz.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Hû, most jön az a kutya dolog, amit egyetlen róka sem kívánna magának! Hátamra veszem a birkákat, egyenként, felviszem a szemben levõ hegy tetejére. Tizenkét hegyre mászás egy nap, birkástól, rosszabb, mint a falra mászás, birka nélkül, - de mi mást tehetnék?

  A róka egyetértett vele:
  - Hát, lihegni fogsz, alaposan, mire végzel, de a hegy túlsó oldala már kellemesen lankás, onnan könnyen lehajtjuk az állatokat. Arrafelé jár a Kisüsti süsüsüsi vasút, azon elpöfögünk velük Görbegombásig, onnan már csak egy óra Cecília háza tája. Alkonyatig hazaérünk!

  Nem értek haza alkonyatig, de a holdvilágos estéig igen. Nevetett a hold, nevetett Cecília, majd háromszor is rájuk mosolygott, simogatta õket nagy szemeivel. Nekiálltak vacsorázni, fácán pörköltöt enni. Mindenkinek jutott volna elég, ha nem jelenik meg egy aprócska emberke, aki Pistának csak az övéig ért.

  Kiderült: õ Tökmag Karcsi. Ez a Karcsi nagykanállal evett, ami mindig vele volt, ráadásul gyorsan. A többiek is ettek, de Karcsi gyõzött a meg sem hirdetett evésversenyben.

  A jó hír azonban a süteményestállal megjött, mert Karcsi kijelentette: holnaptól kezdve ismét õ pásztorkodik. Mire a többiek észbe kaptak, az összes süteményt bepásztorkodta a bendõjébe.

  Azt mondta Cecília Pistának, amikor vacsora után együtt nézegették a holdat:
  - Telihold van, szívem is teli egy bizonyos érzéssel! Mire emlékeztet téged ez a hold, Pista? Milyen kerekségekre?

  Elpirult Pista, beszélt errõl, beszélt arról, csak arról nem beszélt, amirõl úgy szeretett volna. Cecília azonban odasegítette a helyes útirány kezdetéhez, mert
  így szólt:
  - Kerek hold, kerek kör, kerek karika.. Mit vesz a legény annak a leánynak, akibe beleszeret?

  Itt már Pistának ki kellett böknie: karikagyûrût..

  Cecília erre átölelte a legényt, az meg, az ölelés hõfokából, egybõl kitalálta, hogy mit kell vennie a leánynak. Ennyire kiokosodott ez a Pista!

  Lakodalmukon volt mindenféle jó, de különösen lúdmáj, libacomb, kacsamell, csirkezúza, mert Gedeon titokban hozzáírt ezt-azt a megrendeltekhez, Cecília háta mögött.

  Így derült ki: Gedeon nem csak beszélni tud, de írni és olvasni is!

  Késõbb mondókás könyvet írt, azt már Cecília és Pista gyermekeinek. Ebben szerepelt ez a kis vers, amit a gyermekek azt asztalnál gyakran szavalgattak, miközben kanállal ütögették a tányérjukat:

  Róka vagyok! Rok! Rok! Rok!
  Libamájat akarok!
  Ha róka vagy, bút levess,
  kiáltsd: kell a tyúkleves!
  Siess el, te csúnya gond,
  jöjj, helyette, kacsacomb!
  Libagége, kacsanyak,
  én majd felvidítalak!
  Melldöngetés ma nem kell,
  annál inkább csirkemell!

  Lelkes Miklós (2013)


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Kutyaparadicsom a reptereken

  A repülõterek ma már mindenhol kínálnak magas színvonalú állatbarát szolgáltatásokat - amelyek fajtái a luxus ketrectõl a csont formájú medencéig és a magán kutyaparkig terjednek -, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kutya és macska utasok, valamint gazdáik kényelmes körülmények között utazhassanak.

 • Ausztráliában él a világ legnagyobb lova

  Ausztráliában él, több mint két méter magas, és puszta látványával sokakat megijeszt - ez Noddy, a világ minden bizonnyal legnagyobb lova.

 • Szepsei Attila - Piros tojás, tapsifül

  Több mint fél évszázad távolából látom gyermekkorom húsvétjait, beregszászi kertünk sárga és fehér nárcisz között a piros tojásokat. És hallom messzirõl ma is a harangok kongását, a harangokét, melyek az embertelen idegen uralom parancsára negyven esztendeig nem szólalhattak meg.

 • A leghatalmasabb dinótemetõ Ausztráliában

  Az ausztráliai Queensland mellett majdnem tökéletes állapotban fennmaradt szauropoda maradványokat fedeztek fel

 • Minden hörcsögben lakozik egy erõmû

  Berlin - Nem lehet úgy a hörcsögre gondolni, hogy automatikusan ne lebegne a szemünk elõtt a mókuskerék, amelyben órákon át is képes futkorászni. Talán ezért is esett az atlantai Georgia Institute of Technology kutatóinak a választása a parányi rágcsálóra, amikor egy új miniatûr generátort akartak kifejleszteni.

  Nem arról van szó, hogy a mókuskerék forgási energiáját alakítanák át elektromos energiába - írja a német Die Welt címû lap online kiadása.

 • Az állatos fétis-videókat betiltják az USA-ban

  Elfogadta szerdán az amerikai Szenátus illetékes bizottsága a Képviselõház júliusi döntését, amely betiltja azoknak a szexvideóknak a forgalmazását, amelyekben fétistárgyként használt állatokat megcsonkítanak vagy megölnek.

 • Házas gõték, háztalan házaspár

  Gõték tettek háztalanná egy házaspárt Nagy-Britanniában jó idõre. A XVIII. században épült ház 1 millió fontot ér - 350 millió forintot -, és a pár nagyon szereti, mégis kénytelen volt kiköltözni belõle lakókocsiba, mert a tavaly nyári árvizek komoly kárt tettek az ingatlanban.

 • Halálra éheztette szarvasmarháit egy férfi

  Hetekig nem adott enni és inni szarvasmarháinak egy Veszprém megyei férfi, míg 19 állat elpusztult. Hat másik, csontig lesoványodott állatot sem sikerült megmenteni, le kellett vágni õket. A jószágok gazdája azzal védekezett, hogy az árvízi vesztesége miatt nem tudta ellátni az állatokat.

 • Új fõemlõsfajt fedeztek fel Ázsiában

  Egy ritka, veszélyeztetett fõemlõs valójában új majomfajt képvisel - jelentették be felfedezésüket kedden német kutatók.

 • Mégsem lesz cápauszonyleves Hongkong Disney-ben

  Beadta a derekát a Disney cég, amely eddig minden módon megpróbálta hongkongi étlapján tartani azt a finomságot, amely nem csúszott le az állatvédõk torkán: a cápauszonylevest.

 • Marhahús ízû a blökiknek készült kutyasör

  Ebsörrel, mármint kutyák számára fõzöttel rukkolt ki egy holland sörfõzde.

 • Újabb delfinbaj - nyolcvan delfin sodródott partra Tasmaniában

  Hobart - Mintegy nyolcvan delfin sodródott partra vasárnap Tasmania partvidékén.

  A hosszúszárnyú gömbölyûfejû delfinek (Globicephala melas) egy sziklás partszakaszon vetõdtek ki a szárazra, az Ausztráliához tartozó sziget északnyugati részén.

 • 40 darab védett teknõst találtak egy családi háznál

  Néhány nappal ezelõtt a rendõrség egy Nagymaros közelében található családi házban tartott razziát, ahol nyolcszáz tõ marihuánát találtak.

 • Meglõttek egy jegesmedvét a moszkvai állatkertben

  Vélhetõen egy szomszédos ingatlanból lõtték meg Vrangelt, a moszkvai állatkert jegesmedvéjét.

 • A terhesség hosszát a placenta szerkezete befolyásolja az emlõsöknél

  A méhlepény szerkezete határozza meg, hogy milyen hosszú ideig viselõs egy emlõs az utódjával.

 • Védett faj lett a jegesmedve az Egyesült Államokban

  Hosszas latolgatás után felvette az Egyesült Államok a jegesmedvét a veszélyeztetett fajok listájára. A döntést a sarkvidéken élõ állatok fennmaradásához létfontosságú sarki jég fokozatos olvadásával indokolták. Környezetvédõk szerint a döntés többhónapos késlekedése mögött pusztán olajipari érdekek álltak. Az 1973-ban megalkotott Endangered Species Act (Törvény a veszélyeztetett fajokról) értelmében az amerikai döntéshozás a második legkomolyabb védettség alá helyezte, veszélyeztetett fajnak nyilvánította a jegesmedvét, elismerve, hogy kellõ védelem nélkül hamarosan a még komolyabb kritikusan veszélyeztetett kategóriába kerülhet, azaz élõhelyérõl belátható idõn belül teljesen vagy részen kipusztulhat.

 • Kihal a vietnami antilop és a tobzoska?

  A világ egyik legtitokzatosabb állatának tartott vietnami antilop és az elsõsorban húsáért, bõréért és pikkelyeiért vadászott tobzoska is felkerült a Londoni Zoológiai Társaság bolygónk legkülönlegesebb és legveszélyeztetettebb teremtményeit felsorakoztató százas listájára.

 • Felakasztottak egy kutyát Szentlõrincen

  Elpusztult az a kutya, melyet felakasztottak egy fára Szentlõrincen. A város külterületén, a nyakánál fogva felkötött nagytestû keverék ebre egy férfi talált rá, majd értesítette a rendõrséget.

 • A kutya mancsa miért bírja a hideget?

  Míg mi gyakran bélelt csizmában is alig bírjuk, addig házikedvenceink mezítláb is elfutkosnak a sûrû, fehér áldásban. Na de hogy lehet ez?

 • 38 pitét falt fel a besurranó medve

  38 pitét falt fel a besurranó medveA coloradói Pinewood Springs egyik kávézójába, a pitéiről híres The Colorado Cherry Company-ba tört be az a falánk medve aki összesen 38 pitét habzsolt be, nagy rendetlenséget hagyva maga után. A medve az egyik hátsó ablakon jutott be a kávézóba, pontosabban annak konyhájába, a biztonság kamera által őrzött helységet gondosan elkerülve. Az ínyenc medve 24 meggyes és 14 almás pitét falt fel, de az epres-rebarbarásokhoz hozzá sem nyúlt. A betörés napján egy közelben élő férfi fényképet készített egy medvéről aki a városban kószált, így sokan ezt a medvét tekintik az “elkövetőnek”.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása