rss
adó 1% állatvédő kutya, cica örökbefogadás állatmentés
 • A legény és a róka

 • Share on Tumblr

  Kacifántos Pista nem könnyen jött ki a sodrából. Egyesek szerint sodra nem is volt neki, de ezt csak a háta mögött mondták, ketten. Hárman nem, mert az elsõ kettõ nagyon megjárta, járni is csak egy hét múlva tudtak. A dolog ugyanis a nagy erejû Pista fülébe jutott, és mindkét legénynek megmutatta: igenis, van sodrása, és ha az elsodor valakit..

  Pista fatönkön ült, az erdõszélen, és sajtot evett. Ti is szeretnétek erdõszélen ülni, és sajtot enni? Azt meghiszem!

  Odajött hozzá egy róka. Az ilyen rókától óvakodni kell, mert rendszerint beteg, de ez a róka embernyelven szólalt meg:
  - Jó dolog sajtot enni!

  - Hát nem rossz.. - vont vállat Pista.

  - Nem is csodálkozol, hogy tudok beszélni? - lepõdött meg a róka.

  - Miért csodálkoznék? - kérdezte tõle Pista. Nyilván megtanultál valakitõl beszélni. Igaz, azelõtt csak mesében olvastam beszélõ rókáról..

  - A mesékben nem olvastál olyasmit, hogy a beszélõ rókát illik sajttal megkínálni? - célozgatott a sajtra a róka.

  - Hát, arról nem - vallotta be Pista. Egy rókáról viszont igen, amelyik kihízelegte a holló szájából a sajtot. Te nem olvastad azt a mesét?

  - Nem, de én is szeretem a sajtot.. - fûzte tovább szavait a róka.

  Pista megdicsérte a rókát sajtszeretetéért. A lompos farkú elveszítette türelmét, felkiáltott:
  - Kínálj meg a sajtodból! Az ördög vigyen el!

  Abban a pillanatban megjelent egy ördög. Pistánál nagyobb volt, fogait csattogtatta a legény felé, de az nyugodtan ette tovább a sajtot.

  Az ördög elámult:
  - Nem is csodálkozol azon, hogy itt vagyok?

  - Miért csodálkoznék? - rántotta meg a vállát Pista. Ez a róka hívott, és te megjelentél. Engedelmes ördög vagy!

  Az ördög megmérgesedett, fenyegette a legényt: elviszi a Pokolba. Pista azonban letorkolta:
  - Nem tudod a törvényt? Csak rossz embereket vihetsz a Pokolba! Ha jó embereket viszel oda, akkor a Pokol megjavul, és ott már nem az ördögök lesznek az urak. Ha az Ördögkirály megtudja, hogy te engem akartál odavinni..

  Megijedt az ördög, kérte: ne szóljanak az Ördögkirálynak.

  Azt mondta a róka:
  - Libagége, lúdmáj! Békét javasolok. A legény adja nekem a maradék sajt felét. Én viszont szerzek neki csinos, talpraesett feleséget. Te, ördög, megkapod azt a nagy sziklát a völgy bejáratánál, és engedelmünkkel elguríthatod a Pokolba. Mindenki jól jár, aki jár!

  Mindenki jól járt?

  A róka igen, mert megkapta a sajtot. A legény megkapta a reményt, hogy a róka szerez neki csinos, talpraesett feleséget.

  No és az ördög?

  Õ járt a legjobban. Begörgette a hatalmas sziklát a Pokolba. Ott éppen száz ördög verekedett. Az Ördögkirálynak ez nem tetszett, mert akkor volt a zaj, hogy a saját szavát sem értette. No és az egyik verekedõ véletlenül kiütötte a kezébõl az ürücombot.

  A sziklát hozó sátán atyafi meglendítette a sziklát, - hát húsz ördög mindjárt ellaposodott, másik húsz lesántult, hatvan pedig megijedt, elfutott.

  Csend lett, rend lett, ördögünk még az ürücombot is felvette a földrõl, letörölte, és átnyújtotta királyának. Az erre egybõl kinevezte fõrendésznek. Az a legjobb állás a Pokolban. Nagy ész nem kell hozzá, csak nagy bunkó.

  Azt mondta a legény a rókának:
  - Te megkaptad a sajtot. Rendben. Most mutasd meg nekem azokat a csinos és talpraesett lányokat!

  A róka bólintott. Elindultak. Kis idõ múlva egy völgybe érkeztek. Óriási fatörzsön ez állt, nagy betûkkel:

  BUBABABAHÁZI BALABÁM ÉS CSALÁDJA

  Felkiáltott a róka:

  Babáid mutasd be, Balabám!
  Csinoska, ügyeske valahány!
  A házad ne gyújtsd fel elõre,
  ha jöttünk is háztûznézõbe!

  Kinyílt a fán egy ajtó. Tizenkét gyönyörû leány szaladt ki rajta. Utánuk kullogott Balabám, vörös szakállal, meg a felesége, vörös kontyos hajjal.

  Szépek voltak a leányok? Gyönyörûek! Talpraesettek? Nagyon is! Kedvesek? Azt meghiszem!

  Miért nézett mégis úgy Pista, mint borjú az új kapura?

  No, ennek oka az volt, hogy mindegyik leány kicsike volt, mint egy játék baba, egyik sem ért túl a legény térdén.

  A róka buzgón magyarázta:
  - Kicsi feleség nagy öröm. A férj, ha akarja, zsebre is teheti. Kicsi feleség keveset eszik. A szobába elég egy ágy, mert elalszik a párnán, a férj feje felett..

  Pistát a róka beszéde nem gyõzte meg arról: ilyen feleségre van szüksége.

  Közben Balabám összesúgott a lányokkal, és így szólt a legényhez:
  - Ne sértõdjön meg, fiatalember, de azt mondták a lányaim: túl magas hozzájuk. Létrát kell hozniuk, hogy felérjenek az ajkaihoz. Ha ilyen nehéz Önnél a csók, sajnos, nem kaphat kacsót! Kacsót nem, de kacsát igen. Sült kacsa a tálon, Önöket is várom!

  Egy kacsa nem volt elég, de volt abból négy is. Egyet megevett Pista, egyet a róka, Balabámék pedig kettõt, - de õk tizennégyen voltak.

  Elbúcsúztak Balabáméktól, másik völgybe mentek át. A völgy közepén hatalmas ház állt, palotának is beillett volna. Homlokzatán ez állt:

  EZ ITT TORONYMAGASÉK DÍSZES PORTÁJA,
  AKI NEM HOZZÁNK JÖTT, MENJEN A DOLGÁRA!

  A róka máris kiabálta:

  Gyertek, Toronymagasék!
  Legény szíve lázban ég!
  Legyen itt háztûznézõ!
  Reméljük, még nem késõ!

  Nem volt késõ. Tizenkét szépséges leány szaladt ki a hatalmas ház kapuján. Utánuk ballagott Toronymagas Piripál és felesége.

  A lányok nem csak szépségesek voltak, hanem vidámak is.

  Pista is mosolygott?

  Nem, hanem állt, mint, akinek földbe gyökerezett a lába. A leányok ugyanis kétszer akkorák voltak, mint õ, - pedig õ sem volt alacsony legény!

  A róka rögtön a leányok pártfogására sietett:
  - Nagyra nõtt feleség kétszeres öröm a férjnek. Az ilyen asszony magas fáról is le tudja szedni a barackot, szilvát, létra nélkül is. No és ha kigyullad a házatok teteje, nem áldás, ha a feleség könnyen eléri vizes vödrével a tüzet, el tudja oltani?

  Pista megvakarta a fejét, nem nagyon csábította a gondolat, hogy ha kigyullad a háza, hát akkor, tényleg..

  A leányok apja, Piripál, szintén felvetette a kérdést: mi lesz, ha a legény meg akarja csókolni a feleségét, de nem ér fel annak ajkáig, és ugrania kell, nem elég ágaskodnia?

  A lányoknak azonban tetszett a legény. Egyikük, Toronymagas Klárika, azt mondta:
  - Az nem baj, apuci, én majd letérdelek a férjem elé, és akkor megcsókolhat..

  Pista megforgatta a fejében: jó, jó, a mézeshetek idején rendben, de mi van, ha a feleség késõbb megunja a sok férjura elõtti térdre ereszkedést?

  Hát nem lett leánykérés itt sem, de azért senki sem esett búba. Toronymagas Piripál nyársra húzatott egy ökröt, megsüttette. Megették, de a rókának és Pistának sietnie kellett a falatozással, mert a lányok az evésben is derekasan kitettek magukért. Nem maradt az ökörbõl falásnyi sem, csak a tanulság: különösen nagyra nõtt lányok nem esznek ám keveset!

  Elbúcsúztak Toronymagaséktól. Pista, egy kis szemrehányással a hangjában, azt mondta a rókának:

  Egyik kicsi, másik nagy.
  Remény mindjárt el is hagy.
  Fû, fa, bokor, feneség, -
  akad nekem feleség?

  - Akad, akad! - bíztatta õt a róka. Most Cerebelluska Ceciliához megyünk. Csavaros eszû lány, szereti a humort, no és bármelyik legényt gatyába tudná rázni, de eddig nem akadt közöttük olyan, aki udvarolni mert volna neki. Kardos leány kard nélkül is!

  Cerebelluska Cecília háza nem volt közel, mert három madárhangos hegyen is túl. Szép kis ház volt, üdítõ látványú virágoskerttel.

  Megálltak a kapuban. Egy macska jött a kerítés túloldaláról, és így szólt a rókához:
  - Egy legényt hoztál, Hamis Gedeon? Mit szól majd hozzá Cecília?

  Meglepõdött Pista, felkiáltott:
  - Te róka, ti ismeritek egymást? Ez a macska is tud embernyelven?

  - Tud! - erõsítette meg Gedeon, a róka. Õt oroszlán helyett tartja Cecília, engem kutya helyett, - de még te is találhatsz helyet a szívében, ha megtalálod hozzá a kulcsot.

  A róka bekiabált a házba, a kerítésen keresztül:

  A kapunál ketten állunk,
  hogy beengedj, arra várunk.
  E legényben semmi hiba.
  Nyiss hát kaput, Cecília!

  Kikukkantott az ablakon egy világszép leány. Nagyot dobbant Pista szíve. A leány így szólt:

  Rózsát terem a türelem.
  Ezt a mondás így tartja, nem?
  Bibis bukfenc, bíbic, álom.
  Türelmetek kipróbálom!

  Azt mondta a róka a legénynek:
  - Cecília leány kissé szeszélyes, de megéri várnunk. Nem akármilyen leány! Te szedj egy csokor vadrózsát, de a tüskéket gondosan vágd le az ágakról, azután gyere vissza a kapuhoz.

  Egy óra múlva kiszólt a leány:

  Itt vagytok, vagy elmentetek?
  Ez is lehet, az is lehet.
  Az is lehet, mi nem lehet:
  lehetetlent nem kedvelek!

  A legény visszakiáltott:
  - Itt vagyunk, Cecília! Türelmünk rózsát termett. Átadhatom?

  Tetszett a válasz Cecíliának. Kinyitotta a kaput, beengedte a legényt, meg a rókát.

  Három napig Cecília vendége volt Pista. Ez idõ alatt beleszeretett a leányba, de nem merte megkérni a kezét. Úgy tûnt neki, hogy a leány sokkal tökéletesebb, kitûnõbb, csodálatosabb teremtés, mint amit õ megérdemel.

  A negyedik napon azt mondta neki Cecília:
  - Látom, hogy majd felfalsz a szemeddel. Hát, bevallom, te is közel jutottál a szívemhez, de legyen úgy, mint a mesében. Három próba, és utána majd meglátjuk, amit meglátunk. Van egy tizenkét juhból álló nyájam. Azt Tökmag Karcsi, a pásztorom, szokta legeltetni. Most azonban el kell mennie Verebesbogyóbigyósra, az édesanyjához, mert már egy hónapja nem látta. Elvállalod a nyájõrzést három napra? Este mindig hajtsd haza az állatokat! Kutyánk nincs, de Gedeon, a rókám, majd elkísér, segít birkaügyben.

  Elvállalta Pista, mert mindent elvállalt volna Cecília kedvéért.

  Azt mondta neki a róka:
  - A birkák maguktól kimennek a legelõre, ezzel nincs gond. Ám keríts egy nagy bunkót, mert a bunkó mindenütt bunkó, és ott is lehet bunkózni vele, ahol száz okos ember csak néz!

  Jó tanács volt ez, mert déltájban farkas lopakodott a nyájhoz. Birkát akart lopni. Kapott egyet a fejére a bunkóval. Hát egybõl úgy megjámborodott, hogy még a lélegzete is elállt. Utóbbi vissza se jött neki, de a farkasbõr azért jó valamire, amire meg nem, arra más kell.

  Egy nap tehát megvolt. A leány rájuk mosolygott, elégedett volt velük. A következõ napon azonban rosszabb történt. Hajtotta Pista a kis nyájat hazafelé, de az erdõ útban volt, mert kigyulladt. A bátor ember mehet tûzön-vízen keresztül, de a birka nem.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Kigondoltam valamit, Gedeon! Készítünk egy nagy tutajt, ráhajtjuk a tizenkét birkát, a folyócskán lehajózunk velük valameddig, onnan meg ráfordulunk a Cecíliához vezetõ útra.

  A róka helyeselte. Így tettek. Meg is érkeztek Cecíliához. A leány kétszer is rájuk mosolygott, elégedett volt velük.

  Igen, de a következõ napon, ez volt a harmadik, maga a folyócska kezdett el rosszalkodni. Kiáradt, elöntötte a völgyet, már a rét széléig ért a víz.

  Azt mondta Pista a rókának:
  - Hû, most jön az a kutya dolog, amit egyetlen róka sem kívánna magának! Hátamra veszem a birkákat, egyenként, felviszem a szemben levõ hegy tetejére. Tizenkét hegyre mászás egy nap, birkástól, rosszabb, mint a falra mászás, birka nélkül, - de mi mást tehetnék?

  A róka egyetértett vele:
  - Hát, lihegni fogsz, alaposan, mire végzel, de a hegy túlsó oldala már kellemesen lankás, onnan könnyen lehajtjuk az állatokat. Arrafelé jár a Kisüsti süsüsüsi vasút, azon elpöfögünk velük Görbegombásig, onnan már csak egy óra Cecília háza tája. Alkonyatig hazaérünk!

  Nem értek haza alkonyatig, de a holdvilágos estéig igen. Nevetett a hold, nevetett Cecília, majd háromszor is rájuk mosolygott, simogatta õket nagy szemeivel. Nekiálltak vacsorázni, fácán pörköltöt enni. Mindenkinek jutott volna elég, ha nem jelenik meg egy aprócska emberke, aki Pistának csak az övéig ért.

  Kiderült: õ Tökmag Karcsi. Ez a Karcsi nagykanállal evett, ami mindig vele volt, ráadásul gyorsan. A többiek is ettek, de Karcsi gyõzött a meg sem hirdetett evésversenyben.

  A jó hír azonban a süteményestállal megjött, mert Karcsi kijelentette: holnaptól kezdve ismét õ pásztorkodik. Mire a többiek észbe kaptak, az összes süteményt bepásztorkodta a bendõjébe.

  Azt mondta Cecília Pistának, amikor vacsora után együtt nézegették a holdat:
  - Telihold van, szívem is teli egy bizonyos érzéssel! Mire emlékeztet téged ez a hold, Pista? Milyen kerekségekre?

  Elpirult Pista, beszélt errõl, beszélt arról, csak arról nem beszélt, amirõl úgy szeretett volna. Cecília azonban odasegítette a helyes útirány kezdetéhez, mert
  így szólt:
  - Kerek hold, kerek kör, kerek karika.. Mit vesz a legény annak a leánynak, akibe beleszeret?

  Itt már Pistának ki kellett böknie: karikagyûrût..

  Cecília erre átölelte a legényt, az meg, az ölelés hõfokából, egybõl kitalálta, hogy mit kell vennie a leánynak. Ennyire kiokosodott ez a Pista!

  Lakodalmukon volt mindenféle jó, de különösen lúdmáj, libacomb, kacsamell, csirkezúza, mert Gedeon titokban hozzáírt ezt-azt a megrendeltekhez, Cecília háta mögött.

  Így derült ki: Gedeon nem csak beszélni tud, de írni és olvasni is!

  Késõbb mondókás könyvet írt, azt már Cecília és Pista gyermekeinek. Ebben szerepelt ez a kis vers, amit a gyermekek azt asztalnál gyakran szavalgattak, miközben kanállal ütögették a tányérjukat:

  Róka vagyok! Rok! Rok! Rok!
  Libamájat akarok!
  Ha róka vagy, bút levess,
  kiáltsd: kell a tyúkleves!
  Siess el, te csúnya gond,
  jöjj, helyette, kacsacomb!
  Libagége, kacsanyak,
  én majd felvidítalak!
  Melldöngetés ma nem kell,
  annál inkább csirkemell!

  Lelkes Miklós (2013)


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Kerozin- és benzingõzfüggõvé vált több medve Oroszországban

  Kerozin- és benzingõzfüggõvé vált több medve Oroszországban: az állatok elõszeretettel lélegzik be mélyen az üzemanyag szagát, hogy azután bódultan heverésszenek. A jelenségre Oroszország távol-keleti részén, Kamcsatka déli vidékén figyeltek fel.

 • Hasmenéssel ölt az elefánt

  Friedrich Riesfeldt állatgondozó elefántjának székrekedésén próbált segíteni. Mindent bevetett, bogyókat, gyógyszereket adott neki, de semmi sem segített.

  Amikor Friedrich arra készült, hogy beöntést adjon az állatnak, a hátsójánál állt. Az elefánt épp akkor könnyített magán, így tökéletesen beterítette a gondozót, aki beütötte a fejét egy sziklába és elájult.

 • Ritka állatok maradványai egy kínai lakásban

  A kínai rendõrség ritka vadállatoktól származó, 104 bundára és számos csontvázra bukkant egy lakásban.

 • Pitonok Evergladesben

  Számos megszökött, vagy gazdái által szabadon engedett burmai tigrispiton vette be magát a floridai Everglades Nemzeti Parkba: a megszaporodott populáció okozza az érzékeny környezet õshonos kisállatainak eltünedezését egy nemrég bemutatott tanulmány szerint.

 • Meghívó: Nemzetiségi Nap

  Az Orpheus Önkéntes Közösség a Partiszkon Társadalomkutató Egyesülettel és a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal közösen megszervezi a soron következő nemzetiségi napot. A rendezvény célja, hogy a társadalmi integráció során közös együttműködés jöjjön létre és az önkéntesség mint fontos társadalmi erő népszerűvé váljon. A programon minimum 300 fő részvételére számítunk, melyre szeretettel meghívjuk Önt is!

 • Több száz ember életét mentette meg a daganatokat kiszagoló labrador

  Több száz ember életét mentette meg a daganatokat kiszagoló labradorGazdája kölyökkorától kezdve arra nevelte, hogy kiszagolja a daganatokat. Gazdáján kívül még 551 ember életét mentette meg. A tehetséges aranyszínű labrador, Daisy, különleges szimatának köszönhetően többek között gazdája életét is megmenthette. „Évekkel ezelőtt történt, de valószínűleg sosem fogom majd elfelejteni azt a néhány hetet" - mondta a kutya gazdája, dr. Claire Guest. „Daisy viselkedése velem szemben egyik napról a másikra változott meg. Először arra figyeltem fel, hogy a mancsát folyton a mellkasomra rakja, majd később az orrával kezdett bökdösni.

 • Elszabadult ló okozott kavarodást Orosházán

  Elszabadult egy ló pénteken Orosházán. Az állatot egy kocsi elé fogta be a gazdája, és egy Zombai utcai kovácsmûhely felé haladtak.

 • Egyszarvú orrszarvúk szaporítására készülnek Nepálban

  Egyszarvú (indiai) rinocéroszpár szaporulatát kívánja elõsegíteni az egyetlen nepáli állatkert. Az orrszarvúfajt ugyanis veszély fenyegeti: míg évekkel korábban ezresével éltek az ázsiai országban, mostanra a számuk 435 egyedre olvadt.

 • Gördeszkázik és két lábon fut a rekorder kiskutyus

  Gördeszkázik és két lábon fut a rekorder kiskutyusA legtöbb kutyatulajdonos már annak is örül, ha házi kedvence visszahozza az eldobott labdát. A Los Angelesben élő Jiff ezzel szemben szélsebesen fut két lábon, sőt gördeszkázni is tud. A Los Angelesben élő Jiff nem egy hétköznapi kutyus. A pomerániai spicc ugyanis a 2015-ös Guinness Rekordok Könyvében is szerepel majd, mint a két lábon leggyorsabban futó eb. Jiff 6,56 másodperc alatt tesz meg tíz métert aprócska hátsó lábán, míg az elsőn 7,76 másodperc kell neki öt méter megtételéhez. A kutya gazdái szeretnék megőrizni névtelenségüket.

 • Csíkhelyi Lenke - Úrfi, Bikfic, Batyu meg a hazudós gazda

  Buksi kutyánk már elmúlt két éves, egyre gyakrabban került szóba, hogy férjhez kellene adni. A falubeli udvarlók színben, méretben, szokásaikban olyannyira elütöttek szépséges, de nem könnyû természetû Buksicskánktól, hogy már-már arra gondoltunk, egy kutyamenhelyen kellene körülnézni. A közelben azonban nem tudtunk ilyet, így a dolog csak halasztódott.

 • Téli szálláson a budapesti flamingók

  Átvonultak téli, fûtött szálláshelyükre a Fõvárosi Állat- és Növénykert flamingói.

 • Pandabébi-rekord Kínában

  Nem kevesebb, mint 21 óriáspanda született a kínai állatkertekben és vadasparkokban 2005-ben, megdöntve ezzel a 2003. évi 15-ös pandabébi-rekordot - jelentette a kínai sajtó.
  Különösen "termékeny" volt ezen a téren 2005-ben a Szecsuan tartománybeli Volong természetvédelmi park, ahol 16 óriáspanda-bébi jött világra.

 • 120 millió éves hangyafajt fedeztek fel német tudósok

  Berlin - Német biológusok felfedezték a legöregebb hangyát: az eddig ismeretlen hangyafaj már 120 millió évvel ezelõtt is élt a Földön.

  A karlsruhei Természettudományi Múzeum kutatói tavaly találták a 3 milliméteres példányt az Amazonas õserdejében. A páratlan lelet rávilágíthat a hangyák korai törzsfejlõdésére - magyarázták jelentõségét.

 • Családja pitbullpárosa ölte meg a csecsemõt

  Saját családja két pitbullja mart halálra egy 4 hónapos csecsemõt az Egyesült Államokban.

  A kutyák minden elõzmény nélkül berontottak a hátsó kertbõl a házba és egyenesen nekiestek a kislánynak. Nagyanyja ugyan megpróbálta megvédeni, átvinni egy másik szobába, ám sikertelenül, és õt is megsebesítették az õrjöngõ ebek.

 • Bátorságért érdemrendet kapott egy hõsies kutya

  Bátorságért érdemrendet kapott egy németjuhász kutya, amely hõsiesen viselte sérülését, amelyet a tottenhami zavargók okoztak neki.

 • Felfüggesztettek egy pakisztáni orvost, mert tehenet szállíttatott a mentõben

  Felfüggesztettek állásából egy a pakisztáni orvost, mert mentõautóban szállította haza a vásárban vett tehenét Pakisztán keleti részében.

 • Kiderült miért olyan hosszú ideig vemhesek az elefántok

  Tudósok megfejtették az elefántok hosszú ideig, majdnem két évig tartó terhességének titkát. Ezzel az új információval segítheti az állatkerti elefántok szaporodását, még a vadonban élõk szaporodásának csökkenését.

 • Ivartalanították a pécsi állatkert vízilovát

  Ivartalanították Bálintot, a pécsi állatkert tizennégy éves, kéttonnás vízilovát. A veszélyes mûtétre azért volt szükség, mert õ és "arája" esetleges újabb utódait nem tudná eltartani a vadaspark - közölte az intézmény igazgatója szerkesztõségünkkel.

  Szatyor Miklós beszámolt arról, hogy az operációt a hétvégén végezte el egy francia-osztrák-magyar állatorvoscsoport.

  Bálint jól van, s várhatóan néhány napon belül teljesen felépül.

 • Elhagyott kedvencek Spanyolországban - az állatvédõk törvényt sürgetnek

  Több mint 100 ezer kutyát és macskát hagytak sorsukra a spanyolok 2004-ben a nyári szabadságok idején, ezért az állatvédõk törvényt sürgetnek. A Le Refuge nevû állatvédõ egyesület azért hozta elõ a témát, mert ismét itt van a szabadságolások ideje, és félõ, hogy megint nagyon sok házi kedvencet eresztenek szélnek.

 • Meghívó: Civil kerekasztal

  Az Orpheus Önkéntes Közösség, a Karitációval közösen és a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal Civil kerekasztal rendezvénysorozatán belül civil önkéntesekkel és óvodai szakeberekkel közösen állatok világnapi fejlesztő rendezvényt tart. A program célja, hogy pedagógusok és szabadidős szakemberek közösen dolgozzák fel a a természetben élő állatok, a házi kedvencek és a gazdasági haszonállatok kérdéskörét. Regisztrálni a +36-20/929-8181-es számon a programot megelőző napig (pedagógusok és civil önkéntesek számára) munkanapokon 9-11 óra között lehet.