rss
gazdit kereső kutya, állatmentés
 • Kitiltották az állatvédõket, elaltatták a kutyákat.

 • Share on Tumblr

  Június 13-án a gyepmester kitiltotta az állatvédõket az ajkai gyepmesteri teleprõl, ahol közel egy éve saját pénzükön látták el és gondozták az állatokat. Amíg az állatvédõk az önkormányzatnál jártak, az összes kutyát elaltatták. Az állatvédõk arra kérik az állatbarátokat: írjanak levelet a polgármesternek és adjanak hangot felháborodásuknak. Az alábbiakban a Vahur Ajka és Térsége Állatvédõ Egyesület közleményét olvashatod.

  · INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

  Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
  Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása

  A Vahur Állatvédõ Egyesület közleménye

  A "Vahur" Ajka és Térsége Állatvédõ Egyesület 2004. júliusában tartotta alakuló ülését. Kiemelt céljaként az ajkai gyepmesteri telepre bekerülõ állatok segítését, gazdához jutásának támogatását határozták meg az egyesület tagjai.

  Az induláskori elhatározás az volt, hogy heti egyszer az egyesület valamelyik tagja kimegy a telepre fotózni, s a fényképek segítségével a kutyákat meghirdeti a megyei újságban és a helyi lapokban, valamint felteszi az Internet vonatkozó oldalaira. Ez a heti egyszeri alkalom hamarosan rendszeres, napi munkává alakult; a nyári szabadság miatti "helyettesítés", melyre a gyepmester élettársa kérte meg a csapatot, rádöbbentette a csapatot néhány alapvetõ dologra: a telepen nem volt elegendõ számú itató és etetõ edény, a kennelekben nem volt fekhely, sõt a tisztításhoz szükség alapfelszerelés sem állt rendelkezésre. A gyepmester által a kutyák ellátására hátrahagyott nyers tüdõ a melegben megromlott, s kukacok hemzsegtek benne.

  A telepen nyár vége óta napi rendszerességgel jelen vagyunk. Sem a gyepmester, sem pedig a gyepmester élettársa ez ellen kifogást a kezdeti idõszakban nem emelt, pedig a kutyák élelmezését, takarítását, mozgatását és szükség esetén orvosi ellátását az egyesület önkéntesei biztosították. Egy hallgatólagos megállapodás lépett érvénybe, melynek az volt a lényege "kimondatlanul" is, hogy az egyesület ellátja a kutyákat, s így azon kutyák sem kerülnek elaltatásra, amelyek esetében a 14 napos várakozási idõ letelt.

  Az egyesület a tagdíjakból, vállalkozóktól kapott támogatásokból, felajánlásokból teremtette elõ a szükséges tárgyi és pénzügyi eszközöket, ezért sem a gyepmestertõl, sem az önkormányzattól ellentételezést nem kért és nem is kapott.

  A telepen lévõ kutyák többségét az egyesület szintén saját költségén beoltatta veszettség ellen és kombinált oltással is, mivel a leadott kutyáknál azt tapasztaltuk az oltási könyvek alapján, hogy legtöbbször még a kötelezõ oltások is elmaradtak. A jogszabályi elõírások betartása és egy esetleges járvány megelõzése érdekében döntött úgy az egyesület, hogy saját költségén a 14 napon túli ebeket beoltatja.

  Az elmúlt egy évben közel száz kutyát sikerült gazdához adnunk, így megmenekítve õket a haláltól. Ez a szám lényegesen nagyobb, mint a korábbi években gazdához juttatott kutyák száma. Tavaly nyár óta a telepen egyetlen hivatalos altatás volt (legalábbis 2005. június 12-éig), sajnos akkor sem várták meg a 14 napos, a befogott kutyákra vonatkozó határidõt.

  Az elmúlt néhány hónapban folyamatossá váltak a gyepmester élettársa és az egyesület önkéntesei közötti nézeteltérések, melyek mindig a csapat által végzett munka becsmérlésébõl indultak ki. A telep nyilvántartó füzete 2005. évben egy kis méretû négyzetrácsos füzet lett. (2004. évben ilyen füzet nem volt, a kutyákról valószínûleg nincs áttekinthetõ nyilvántartás a gyepmesternél; az egyesület pedig csak nyár közepe óta vezet naplót a bekerülõ és kikerülõ állatokról). Ebbe írta be a gyepmester vagy a gyepmester élettársa (aki más települések gyepmestereként tevékenykedik és szintén az ajkai telepre hozza az általa befogott kutyákat) a befogott és leadott kutyák adatait, s ebbe kellett feltüntetni, ha gazdához mentek. A nyilvántartás nem volt egyértelmû és a gyepmester maga sem vezette megfelelõen. Sok olyan kutyát is befogottként írt be, akikrõl mindenki tudta, hogy leadottak, ráadásul nem is mindegyik Ajkáról leadott, mégis ajkai befogottként szerepeltek. (Azt, hogy azonnal örökbe adható, a gyepmester piros karikával jelölte, innen lehetett tudni, ha egy kutya befogottként is volt írva, valószínûleg nem volt az.) Az ajkai befogottként való beírást csak sejthetõ, hogy mi indokolta. Nem tudjuk, hogy az ajkai önkormányzat fizetett-e ezekért a kutyákért befogási díjat és hogy a leadó gazdák fizettek-e a gyepmesternek a szolgálataiért, mivel bizonylatok errõl sincsenek. A folyamatos vádak szerint ezt a füzetet nem vezettük megfelelõen.

  Az egyesület által örökbeadott kutyákról örökbefogadási szerzõdés készült. Így mindegyiküknél visszakereshetõ, hogy hová kerültek gazdához. Akiket más szervezetek vettek át, vagy tulajdonjog fenntartással kerültek az egyesület gondozásába, a hatósági állatorvos által aláírt engedéllyel rendelkezünk.

  Májusban annyira rendszeressé váltak a gyepmester élettársa felõli támadások, melyeket már tárgyalásokkal nem lehetett megoldani, hogy levelet írtunk a polgármesternek, felsorolva az általunk végzett tevékenységeket, és beleírva néhány olyan esetet, ami számunkra aggályos a gyepmester (élettársának) ténykedéséhez kapcsolódóan. (Az általunk küldött levél másolatát lásd jobboldalt.)

  A levélre Ajka város Polgármesterének aláírásával jött a válasz, mely szerint a gyepmesterrel mind az önkormányzat, mind a lakosság meg van elégedve, így nem kívánnak ezen változtatni. A munkánkat megköszönték, de az együttmûködés írásos megfogalmazására nem is utaltak, mint ahogy az általunk felsorolt problémákra sem reagáltak.

  2005. június 11-én szombaton, a telepen az állatok ellátását végzõ önkéntes szólt, hogy a gyepmesteri füzetbe kézzel be van írva, hogy 13-án délig a telepet hagyjuk el, onnan ki vagyunk tiltva.

  Június 13-án az egyesület képviseletében két tagunk felkereste az önkormányzatnál az ügyintézõként megjelölt Andrónyi urat. Kiderült, hogy az önkormányzat a gyepmester hatáskörébe utalta a telepre való belépések szabályozását, így a kitiltásunk érvényes, bár azt, hogy ez ellen van-e jogorvoslat, azt nem tudjuk. Mint ahogy a kitiltás valódi okát sem. Az egyesület a kitiltásról csak a füzetbõl értesült. Arról hivatalos értesítést nem kaptunk.

  A telepen víz van, villany és megfelelõ szennyvízelvezetés nincs. A hatósági elõírásoknak így nem felel meg. A nyilvántartási rendszer hiányos, az önkormányzat a gyepmester hatáskörébe utalt olyan feladatokat is, amelyekrõl neki, mint üzemeltetõnek, lenne kötelessége döntést hozni, így szabad kezet adva a korábban folytatott abszolút nem állatbarát hozzáállásnak. Ezt mi sem bizonyít jobban, mint hogy a mai napon, míg az egyesület két tagja az önkormányzatnál jártak, a telepen lévõ kutyákat elaltatták. Mindezt tették úgy, hogy a telepnek nincs mûködési és szervezeti szabályzata, vagy akár egy mûködési leírása, ami erre vonatkozóan iránymutatást adna.

  A telep egy kihalt, szomorú hely lett.
  Ez volt a köszönet az önkormányzat részérõl az egy éves, áldozatos és rengeteg költséggel, teherrel és önfeláldozással járó munkánkért. A szeretett és gondozott kutyáink élete.
  Még szerencse, hogy a gyepmester a tevékenységét az önkormányzat és a lakosság megelégedésére végzi.

  Hát mi nem vagyunk elégedettek.

  Kérem, hogy akit szintén elkeserít és felháborít az, ami velünk történt, küldjön egy levelet Ajka város polgármesterének, melyben hangot ad véleményének. (Egy másolati példányt kérjük, hogy a Vahur Egyesület címére is juttassanak el, nehogy ez az ügy is elsikkadhasson.) Hátha így felismerik, hogy a civilekben igenis van erõ, nem lehet õket csak úgy asztal alá söpörni.

  A cím:

  Polgármesteri Hivatal
  Schwartz Béla Polgármester
  8400 AJKA
  Szabadság tér 12.

  Az egyesület címe, ahová a másolati példányt kérjük eljuttatni:
  Vahur Állatvédõ Egyesület
  8400 AJKA
  Béke u. 25.


  Share on Tumblr
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Weimari Vizsla

  Leírása: Viszonylag nagy termetû, izmos kutya. Feje szögletes, füle lelóg. Szeme borostyánszínû. Háta egyenes, ágyéka széles, mellkasa mély, hasa kissé felhúzott. Végtagjai párhuzamosak, egyenesek.

  Mancsa nagy, ujjai zártak. Farkát kétharmadára kurtítják. Szõrzete rövid, sûrû, testhez simuló. Színe ezüstszürke vagy egérszínû; a feje és a füle általában világosabb. Hosszú szõrû változatban is tenyésztik.

 • Ujjat húzott a postással egy macska

  Ujjat húzott a postással egy macska Nagy-Britanniában, ami miatt gazdái ujjat húztak a postával.

 • Crinmula

  Régen történt, a barnabõrû emberek földjén, Indiában. Élt ott egy nagyhatalmú fejedelem, gyémántszemû palotában, sürgõ-forgó szolganéppel körülvéve, kincseskamrájában számtalan drágasággal. Legfõbb kincsének azonban Cirinmulát, az éjfekete cicát tekintette. Jogosan!

 • Az óriáslazac lehet az elsõ kereskedelmi forgalomba hozott genetikailag módosított állat

  A lazac nem növekszik télen, és három év, mire teljesen kifejlõdik. Amerikai kutatóknak azonban sikerült úgy módosítaniuk genetikai anyagát, hogy másfél év alatt érje el végleges méretét.

 • Egy lapka lehet az állatok megváltója

  Csúcstechnológiás megoldásokkal próbálják helyettesíteni a tesztelésre használt állatokat a kozmetikai iparban az állatkísérletekre vonatkozó európai tilalmak hatására. A jövõ kísérleti patkánya talán arra az átlátszó négyzetalakú üveglapkára fog hasonlítani, amelyet Jonathan Dordick professzor mutatott be a New York állambeli Rensselaer Mûszaki Egyetem laboratóriumában.

 • Hét hónap fogház a sárhidai állatkínzóknak

  Nem jogerõsen héthónapos fogházbüntetésre ítélték a sárhidai állatkínzókat, akik autóra kötöttek egy kutyát, és fel-alá vonszolták a faluban.

 • Ezer macska szabadult ki

  Ezer macska szabadult kiKína észak-keleti részén csaptak le a rendőrök az állatkereskedőkre, akik a húsuk és a szőrméjük miatt készültek eladni a több mint ezer macskát. A hatóságok egy egész macskakereskedő hálózatra lecsaptak. A bűnözők vadon befogott és házi macskákkal is kereskedtek. Több mint háromszáz macska jutott most vissza gazdájához. mint ismeretes: a kínai lakosság egy része előszeretettel éktezik kutyát és macskát is. A most kiszabadított macskák húsa így nem kerül bele leveses tányérokba, illetve a prémből így nem készűl kulcstartó, kabát és egyéb használati tárgy sem...

 • Bûnös a macskafülfúró

  Bûnösnek ítélte a bíróság a macskaékszerezõ nõt az Egyesült Államokban.

 • Felfüggesztettek egy pakisztáni orvost, mert tehenet szállíttatott a mentõben

  Felfüggesztettek állásából egy a pakisztáni orvost, mert mentõautóban szállította haza a vásárban vett tehenét Pakisztán keleti részében.

 • Börtön vár az állatkínzóra

  A férfi alkoholmámorosan eldobta nevelt lánya kistermetû kutyáját, majd rátámadt saját fiára.

  Jogerõsen hét hónap letöltendõ fogházbüntetésre ítélt állatkínzás és más bûncselekmények miatt a Fõvárosi Bíróság szerdán egy 43 éves férfit.

  Az elítélt ittas állapotban átdobta nevelt lánya bichon havanese fajtájú kutyáját egy VIII. kerületi lakóház harmadik emeleti körfolyosójának a korlátján, és a saját fiára is rátámadt.

 • Weöres Sándor: A kutya

  Ismersz-e, mondd?

  A bundám barna volt,
  fehér sáv volt a homlokomon,
  mint a lámpás a pejlovakén
  és mint az égen a Hold.
  Mozgott a fülem,
  amikor rászállt a légy.
  Mozgott az orrom,
  amikor szaglásztam a légy után.
  Emlékszel?

 • Meghívó: SZIN tiszta önkéntes

  Az Orpheus Önkéntes Közösség a Partiszkonnal közösen vesz részt a szegedi Ifjúsági Napok programon. A Civil Falu részeként a programrészben elvárt aktivitás többszörösét valósítjuk meg. A környezetvédelem, az állatok védelme mellett a fiatalokat érintő életmód, társadalmi,, szociális kérdések is szóba kerülnek. Az aktív résztvevők a program helyszínen ajándékokat kapnak, melyek révén később az egyesülettel a kapcsolat felvétel könnyebbé válhat.

 • Olasz fekete macskák sötét sorsa

  Évente több mint hatvanezer fekete macska tûnik el Olaszországban, a róluk táplált babonák áldozataként: azért végeznek velük, mivel rontó erõt tulajdonítanak nekik, vagy ezoterikus és sátánista szertartásokon áldozzák fel õket - hívta fel a figyelmet a szomorú jelenségre egy olasz állatvédõ egyesület.

 • Védett állat lett a légy

  Védett állat lett a Hawaii-szigetek egy tucat õshonos és különleges légyfajtája. Az egyikrõl egyszer már azt hitték, hogy teljesen kihalt, 1993-ban azonban találtak egy kisebb populációt.

 • Soha nem adja fel a madárcsempész

  Magyarország - Alig hozta meg a bíróság az ítéletet a négy évvel ezelõtti madárpusztítás ügyében, máris újabb illegális szállítmányt foglaltak le a határõrök. Idén már másodszor csíptek el csempészeket, akik ritka, védett madarakat akartak ki-, illetve átszállítani hazánkon. Az eddigi fogások eszmei értéke meghaladja a kétmillió forintot.

 • Védett gyíkokra vadászó külföldieket ítéltek börtönre Új-Zélandon

  Õshonos védett gyíkok vadászata és birtoklása miatt 18 hét börtönre ítéltek Új-Zélandon két külföldit.

 • Kezével terelte vissza a cápát az óceánba egy turista

  A brit turista megfogta az állatot a farkánál fogva, és eltávolította a sekélyesben játszó gyerekektõl.

 • Ebek veszettség elleni kötelezõ védõoltása

  Valószínûleg minden kutyatartó tudja, hogy az állatait minden évben kötelezõ beoltania veszettség ellen.

  A jelenleg érvényben lévõ állategészségügyi jogszabályok azt írják elõ, hogy minden 3 hónapnál idõsebb ebet 30 napon belül (tehát 3 és 4 hónapos kora között) be kell oltani veszettség ellen.

 • Babáznak a csimpánzok

  Amerikai kutatók elsõ ízben mutatták ki szabadon élõ állatoknál, hogy másképp játszanak a fiatal hímek, mint a nõstények. A fiatal nõstény csimpánzok úgy játszanak botokkal, mint kislányok egy babával - figyelték meg amerikai kutatók természetes körülmények között. A hímeknél ez a viselkedés alig fordult elõ.

 • Halálos találkozó egy hegyi kecskével az Egyesült Államokban

  Minden bizonnyal hegyi kecske ölt meg egy 63 éves túrázót a Washington állambeli Olimpia Nemzeti Parkban.

· INGYEN Kiadványok · Gazdikereső · Sintért NE! · Állatmentés Támogatása

Gazdikereső, állatmenhely, alapítvány kutya cica örökbefogadás, támogatás, adó 1 százalék felajánlás
Állatvédő, állatmenhely, kutya, cica mentés adó 1% támogatása